ชวนเที่ยว Night at the Museum ๙ เทศกาลชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ วันที่ 16-18 ธ.ค. 59

เที่ยวพิพิธภัณฑ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muse Pass
         
         Night at the Museum ๙ เทศกาลชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ ทั้งหมด 17 แห่ง ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 จะมีที่ไหนและมีนิทรรศการหรือกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้าง ตามมาชมกันเลย


          Night at the Museum ๙ เทศกาลชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ให้เยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจที่หลากหลาย อย่างด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศผ่านช่องทางพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในมิติที่แปลกใหม่ จนเกิดการจับมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม "โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน" ขึ้นมา ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์รอบกรุงเทพฯ ทั้งหมด 15 แห่ง และต่างจังหวัด 2 แห่ง ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ดังต่อไปนี้

1. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (ถนนราชดำเนิน)

เที่ยวพิพิธภัณฑ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muse Pass

          เวลาเข้าชม : 10.00-21.00 น. (รอบสุดท้าย 19.00 น. รอบละ 32 ท่าน)
          ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
          สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 02 621 0044 ต่อ 121,128
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หรือ forupload.net
 
2. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนิน)

เที่ยวพิพิธภัณฑ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muse Pass

          เวลาเข้าชม : 09.00-21.00 น.
          ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
          สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 02 280 3414 ต่อ 104
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก King Prajadhipok Museum หรือ www.museumthailand.com

3. พิพิธบางลำพู (ป้อมพระสุเมรุ)

เที่ยวพิพิธภัณฑ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muse Pass

          เวลาเข้าชม : 10.00-21.00 น. (รอบสุดท้าย 19.30 น. 30 นาทีต่อรอบ, รอบละ 25 ท่าน)
          ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 281 9828
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก พิพิธบางลำพู

4. พิพิธภัณฑ์เหรียญ (ถนนราชดำเนิน)

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muse Pass

          เวลาเข้าชม : 10.00-21.00 น. (รอบสุดท้าย 20.40 น. 20 นาทีต่อรอบ)
          ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 282 0818
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก Coin Museum Thailand หรือ www.coinmuseum.treasury.go.th

5. มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน/วัดโพธิ์)

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muse Pass

          เวลาเข้าชม : 16.00-22.00 น.
          ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 225 2777
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก Museum Siam หรือ www.museumsiam.org

6. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (ถ.ราชดำเนิน)

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muse Pass

          เวลาเข้าชม : 10.00-19.00 น.
          ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 224 8030 ต่อ 202
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

7. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนิน)

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muse Pass

          เวลาเข้าชม : 10.00-19.00 น. (ผู้ใหญ่ 60 บาท) และ 19.00-21.00 น.
          ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 281 5360-1
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen's Gallery
 
8. พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน (พระบรมรูปทรงม้า)

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muse Pass

          เวลาเข้าชม : 10.00-21.00 น.
          ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 282 5057 หรือ 097 173 4441
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
 
9. 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล (ม.ราชภัฏสวนสุนันทา)

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muse Pass
 
          เวลาเข้าชม : 16.00-21.00 น.
          ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 160 1216
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์

10. สวนสัตว์ดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า)


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muse Pass

          เวลาเข้าชม : 08.00-18.00 น. (ผู้ใหญ่ 100 บาท / เด็ก 20 บาท), 18.00-21.00 น. เปิดให้บริการเฉพาะประตู 2 ราชวิถี
          ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 281 2000 หรือ 02 280 7290
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก สวนสัตว์ดุสิต Dusit Zoo
 
11. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สยาม/สามย่าน)

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muse Pass
 
          เวลาเข้าชม : 12.00-22.00 น.
          ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 218 5375 ถึง 6
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก Chulalongkorn University Museum of Natural History
 
12. Art in Paradise Bangkok (ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดา)


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muse Pass

          เวลาเข้าชม : 10.00-22.00 น.
          ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก (100-130 เซนติเมตร) 100 บาท, เด็กสูงไม่ถึง 100 เซนติเมตร เข้าชมฟรี
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 660 9130 หรือ 095 778 9989
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก Art in Paradise Bangkok
 
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) (BTS สถานีเอกมัย)

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muse Pass
 
          เวลาเข้าชม : 18.00-21.00 น.
          ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 30 บาท, เด็ก 20 บาท, อายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 392 5951 ถึง 5 ต่อ 1141, 2037, 2007
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
 
14. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ (ถ.พหลโยธิน สนามบินดอนเมือง)


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muse Pass
 
          เวลาเข้าชม : 08.00-21.00 น.
          ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  โทร. 02 534 1764
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศกองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
 
15. อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (ดอนเมือง-รังสิต)

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muse Pass
 
          เวลาเข้าชม : 16.00-21.00 น.
          ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  โทร. 02 533 8467
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 
16. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muse Pass
                                                                                                                                                                                   
          เวลาเข้าชม : 09.00-22.00 น.
          ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  โทร. 044 216 254
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ Fan Page
 
17. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา (ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว)

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muse Pass
 
          เวลาเข้าชม : 09.00-22.00 น.
          ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 084 088 2264
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ Fan Page
 
          ทั้งหมดนี้เป็นอีกหนึ่งเทศกาลดี ๆ ที่เราเอามานำเสนอเพื่อน ๆ ให้ได้ดูกัน น่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่จะทำให้เพื่อน ๆ รุ้สึกสนุกกับการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ได้มากขึ้น ไม่แน่ว่าการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำอาจให้อะไรมากกว่าที่เพื่อน ๆ คิด สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลของงานเทศกาลได้ที่ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โทร. 02 105 6500 หรือ เว็บไซต์ www.okmd.or.th, เฟซบุ๊ก คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เฟซบุ๊ก นิทรรศน์รัตนโกสินทร์, forupload.net, เฟซบุ๊ก King Prajadhipok Museum, www.museumthailand.com, เฟซบุ๊ก พิพิธบางลำพู, เฟซบุ๊ก Coin Museum Thailand, www.coinmuseum.treasury.go.th, เฟซบุ๊ก Museum Siam, www.museumsiam.org, เฟซบุ๊ก RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน, เฟซบุ๊ก หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen's Gallery, เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน, เฟซบุ๊ก 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์, เฟซบุ๊ก สวนสัตว์ดุสิต Dusit Zoo, เฟซบุ๊ก Chulalongkorn University Museum of Natural History, เฟซบุ๊ก Art in Paradise Bangkok, เฟซบุ๊ก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ, เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศกองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ, เฟซบุ๊ก คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้, เฟซบุ๊ก อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, เฟซบุ๊ก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ Fan Page, เฟซบุ๊ก Muse Pass


ชวนเที่ยว Night at the Museum ๙ เทศกาลชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ วันที่ 16-18 ธ.ค. 59 โพสต์เมื่อ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 16:49:51 23,994 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ชวนเที่ยว Night at the Museum ๙ เทศกาลชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ วันที่ 16-18 ธ.ค. 59 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP