x close

นมัสการ 5 เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแห่งเมียนมา

          "เมียนมา" ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของไทย หนึ่งในดินแดนพุทธกาลเก่าแก่ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาแสวงบุญยังดินแดนแห่งนี้ แรงศรัทธาและความเชื่อในพุทธศาสนาปรากฏเห็นได้ผ่านงานสถาปัตยกรรมที่มีความสวยสดงดงามยากที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบ

          วันนี้เราเลยจะอาสาพาเพื่อน ๆ ไปไหว้พระพม่า ชมความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์ทั้ง 5 แห่งของเมียนมา อันเป็นพุทธสถานสำคัญของประเทศ เผื่อมีใครคนไหนสนใจจะเดินทางไปสักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว งั้นเรามาเริ่มกันที่…

1. พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง
 
          เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศเมียนมา คำว่า "ชเว" หมายถึง ทองคำ และ "ดากอง" มาจาก Dagon หรือ ตะเกิง ซึ่งเป็นชื่อเดิมของนครย่างกุ้ง เมื่อรวมแล้วจึงหมายถึง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง ภายในมหาเจดีย์เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุรวม 8 เส้นของพระพุทธเจ้า เพราะความเชื่อและความศรัทธาของชาวเมียนมาในองค์พระเจดีย์ ที่มักนิยมบริจาคเพชรพลอยและของมีค่าต่าง ๆ ทำให้เจดีย์องค์นี้มีความสวยสดงดงามด้วยเครื่องประดับมีค่าจำนวนมากกว่า 5,000 ชิ้น ส่วนด้านล่างรอบองค์เจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมาก และมีไม้แกะสลักประดับอยู่อย่างสวยงาม

ไหว้พระพม่า

          นอกเหนือจากความสวยงามขององค์พระเจดีย์แล้ว รอบมหาเจดีย์ชเวดากองยังประกอบด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรค่าแก่การนมัสการ รวมถึงการสรงน้ำพระพุทธรูปและสัตว์สัญลักษณ์ประจำวันเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคลและประสบความสำเร็จในชีวิต

ไหว้พระพม่า

          ข้อแนะนำการนมัสการพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

          ผู้ที่เข้ามานมัสการต้องถอดรองเท้าทุกครั้งเมื่อถึงทางเข้า ห้ามสวมถุงน่องและรองเท้าทุกชนิด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเคารพสถานที่ ห้ามผู้ชายและผู้หญิงนุ่งกางเกงขาสั้น โดยการเข้าชมมหาเจดีย์ชเวดากองให้เดินวนทางขวามือตามเข็มนาฬิกา

 2. พระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิกอง

          มหาเจดีย์ที่บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า องค์พระเจดีย์มีสีเหลืองทองอร่าม สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ครั้งหนึ่งเป็นผู้ที่รวบรวมชนชาติเมียนมา จนเป็นอาณาจักรพุกามเมื่อ 900 ปีที่แล้ว โดยยกทัพไปตีมอญ และกวาดต้อนชาวมอญ ตั้งแต่ช่างฝีมือ นักปราชญ์ และราชบัณฑิตมายังเมืองพุกาม ด้วยเหตุนี้ทำให้เมียนมาได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจากมอญมาโดยไม่รู้ตัว

ไหว้พระพม่า
ภาพจาก THANAN / shutterstock.com

          ดังปรากฏให้เห็นจากมหาเจดีย์ชเวสิกอง ที่มีลักษณะเป็นทรงระฆังคว่ำแบบมอญ พื้นผิวภายนอกปิดด้วยทองคำเปลว และมีลวดลายปูนปั้น และล้อมรอบด้วยเจดีย์เล็ก ๆ ภายในเขตองค์พระเจดีย์สามารถรองรับผู้แสวงบุญได้ไม่จำกัด

ไหว้พระพม่า

          ข้อแนะนำการนมัสการพระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิกอง

          ผู้ที่เข้ามานมัสการมหาเจดีย์ชเวสิกอง ต้องเตรียมดอกไม้ ทองคำเปลว ที่สำคัญต้องถอดรองเท้าและถุงเท้าเมื่อเข้ามาในบริเวณดังกล่าว เพราะชาวเมียนมาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้เข้าไปสักการะจึงควรปฏิบัติตามประเพณีโดยเคร่งครัด


3. พระธาตุมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา

          ภายในมหาเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุรวม 2 เส้น เป็นพระธาตุเจดีย์ที่สูงที่สุดของเมียนมา และมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เจดีย์มีศิลปกรรมแบบมอญ ภายนอกหุ้มด้วยทอง ภายในเป็นอิฐกลวง ซึ่งแตกต่างจากเจดีย์ชเวดากอง (ศิลปะแบบเมียนมา) อย่างชัดเจน

ไหว้พระพม่า

          โดยรอบองค์เจดีย์มีพระพุทธรูปหลายองค์ให้กราบไหว้สักการบูชา มหาเจดีย์แห่งนี้เคยพังทลายจากแผ่นดินไหวมาแล้วทั้งหมด 4 ครั้ง โดยแผ่นดินไหวครั้งสุดท้าย เมื่อ พ.ศ. 2473 ทำให้ปลียอดของชเวมอดอร์หักพังลงมา แต่ด้วยความเคารพและศรัทธาของชาวเมียนมา จึงได้ทำการสร้างมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ขึ้นใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2497 โดยนำส่วนปลียอดที่หักพังลงมาตั้งไว้ที่มุมหนึ่ง เพื่อให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับองค์เจดีย์ปัจจุบัน

ไหว้พระพม่า

          ข้อแนะนำการนมัสการพระธาตุมหาเจดีย์ชเวมอดอร์

          ด้วยความมหัศจรรย์ที่ยอดพระธาตุหักลงมาเมื่อครั้งแผ่นดินไหว แต่องค์พระธาตุไม่หักลงถึงพื้น จึงเป็นความเชื่อของคนทั่วไปว่า หากใครได้ไปกราบไหว้องค์พระธาตุแล้วได้เอาไม้ไปค้ำกับยอดพระธาตุที่หัก จากนั้นเอาหน้าผากไปแตะกับยอดองค์พระธาตุที่หักลงมา จะทำให้ชีวิตของคนคนนั้นที่ไม่ว่าอยู่ในช่วงตกต่ำมากแค่ไหน ก็จะไม่ตกต่ำถึงที่สุด ทั้งยังช่วยทำให้ชีวิตของคนคนนั้นมีความมั่นคงถาวรยิ่งขึ้น


4. พระธาตุอินทร์แขวน หรือพระธาตุเจดีย์ไจก์ทิโย

          พระธาตุอินทร์แขวนมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า "ไจก์ทิโย" หมายถึงเจดีย์บนหินที่มีรูปร่างคล้ายศีรษะฤๅษี มีลักษณะเป็นก้อนหินที่วางหมิ่นเหม่อยู่บนหินก้อนล่าง จนหลายคนอดตั้งคำถามไม่ได้ว่า หินก้อนนั้นตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยที่ไม่ตกลงไปเบื้องล่าง ?

ไหว้พระพม่า
ภาพจาก SIHASAKPRACHUM / shutterstock.com

          นอกจากไม่ตกลงไปแล้ว ยังชนะแรงโน้มถ่วงของโลก ตั้งเด่นเป็นสง่า สร้างความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็น แต่ที่เห็นเป็นสีทองนั้น เป็นเพราะความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนที่มาปิดทองคำเปลวที่องค์พระธาตุ ที่นี่ห้ามผู้หญิงแตะต้ององค์พระธาตุ และห้ามเข้าไปในเขตรั้ว โดยหากต้องการที่จะแปะแผ่นทององค์พระธาตุ ต้องฝากผู้ชายเข้าไปแปะ ก่อนจะขอสัมผัสมือถ่ายบุญกุศลกลับมาให้อีกต่อหนึ่ง

ไหว้พระพม่า
ภาพจาก Hagen Simon / Shutterstock.com

          ข้อแนะนำการนมัสการพระธาตุอินทร์แขวน

          พระธาตุอินทร์แขวนยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีจอ ทั้งนี้ยังมีความเชื่ออีกด้วยว่า หากใครมากราบไหว้บูชาครบ 3 ครั้ง จะเกิดผลบุญกุศลที่ยิงใหญ่ ประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตยิ่ง ๆ ขึ้นไป

5. พระเจดีย์โบตะตอง หรือเจดีย์โบดาทาวน์

          เจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่จะนำไปบรรจุในพระเจเดีย์ชเวดากอง องค์พระเจดีย์ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะใหม่ โดยใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งใส คนทั่วไปสามารถเดินลอดเข้าไปด้านฝาผนังใต้เจดีย์ ซึ่งได้จัดแสดงทองคำและของมีค่าต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เลื่อมใสศรัทธาได้นำมาถวายองค์พระเจดีย์

ไหว้พระพม่า

          นอกจากนี้ภายในบริเวณของพระเจดีย์โบตะตอง ยังได้ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัย ที่มีความงดงามยิ่งนัก ตามประวัติเล่าว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ นอกจากนี้ยังมี "พระเขี้ยวแก้ว" และรูปปั้น "เทพทันใจ" ซึ่งเป็นที่นับถือของผู้คนทั่วไปต่างนิยมมากราบไหว้ ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะได้สมตามความปรารถนาได้ทันใจ

ไหว้พระพม่า
ภาพจาก martinho Smart / Shutterstock.com

          ข้อแนะนำการนมัสการพระเจดีย์โบตะตอง

          ผู้ที่เข้ามาสักการะพระเจดีย์โบตะตอง ควรเตรียมเครื่องถวายสักการะ เช่น มะพร้าว กล้วย ดอกไม้ ซึ่งมีขายอยู่ในบริเวณวัด และให้เตรียมธนบัตรไว้ 2 ใบ โดยม้วนเป็นรูปกรวยซ้อนกัน จากนั้นนำไปใส่ไว้ในมือของเทพทันใจ และนำหน้าผากไปแตะชิดที่นิ้วชี้ของเทพทันใจ พร้อมกับอธิษฐานสิ่งที่ต้องการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หลังจากนั้นเดินวนรอบสามรอบ และหยิบธนบัตรที่ใส่ไว้ในมือของเทพทันใจออกมาหนึ่งใบ เพื่อเก็บรักษาไว้

          หวังว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดาเหล่านักแสวงบุญทั้งหลาย ที่ชอบทำบุญไหว้พระขอพรเทวะมันตราสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะ อีกทั้งยังทำให้เราได้เห็นว่า "เมียนมา" เป็นเสมือนดินแดนพุทธศักดิ์สิทธิ์ ที่ผู้คนยอมเดินทางจากทั่วทุกสารทิศมาหาที่พึ่งทางใจ สะท้อนให้เห็นว่าเมียนมายังเป็นชนชาติที่ยึดมั่นคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นที่สุดชาติหนึ่งในโลก


ขอบคุณข้อมูล
theshwedagonpagoda.com, myanmartravel.org

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นมัสการ 5 เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแห่งเมียนมา อัปเดตล่าสุด 8 สิงหาคม 2566 เวลา 16:02:08 23,094 อ่าน
TOP