x close

ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2557

บุญบั้งไฟยโสธร

ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2557 (ททท.)


          ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2557" ณ สวนสาธารณะพญาแถน และเขตเทศบาลเมืองยโสธร ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2557

          ชมขบวนแห่บั้งไฟ และการจุดบั้งไฟแสน และบั้งไฟหมื่น ชมวิถีของคนทำบั้งไฟ และบรรยากาศการทำบั้งไฟ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดให้คงอยู่สืบไป โดยในปีนี้จะพัฒนารูปแบบให้ยิ่งใหญ่ขึ้น เช่น การสถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้อง หรือเมืองคู่แฝดทางวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟกับริวเซอิ เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันครบรอบ 20 ปี นอกจากนี้ ยังขยายเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม และเกาหลี อีกด้วย

กำหนดการงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2557

          วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557-วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557

          เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

          มหกรรมจำหน่ายสินค้าและการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ณ บริเวณจัดงาน

          เวลา 19.00-21.00 น.

          การฝึกซ้อมขบวนรำเซิ้ง ณ สถานที่จริงของคณะบั้งไฟ 9 คุ้มวัด

          การแสดงงานสมโภช ประเพณีบุญบั้งไฟ ณ เวทีการแสดงและมหกรรมอาหาร

          วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557

          เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

          คณะบั้งไฟสวยงามและบั้งไฟโบราณ ติดตั้งรถบั้งไฟจอดตามแนวถนนแจ้งสนิทด้านทิศเหนือจากศาลากลางจังหวัดยโสธร ถึงหน้าศาลจังหวัดยโสธร

          เวลา 15.00-18.00 น.

          การประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟประเภทประชาชนและเยาวชน ณ  เวทีกองอำนวยการ

          เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

          การประกวดกองเชียร์ ณ บริเวณตามแนวถนนแจ้งสนิท

          การประกวดธิดาบั้งไฟโก้ ณ เวทีกองอำนวยการ

          มหกรรมอาหาร การแสดงของนักเรียน สลับศิลปินรับเชิญ ณ  เวทีบริเวณจัดมหกรรมอาหาร

          วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557

          เวลา 07.00 น.

          รถบั้งไฟสวยงามและขบวนรำเซิ้ง ขบวนรีวิวพร้อมกันที่จุดกำหนดเพื่อเตรียมขบวนแห่

          เวลา 07.30 น.

          พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จากสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธรไปยังกองอำนวยการจัดงาน  

          เวลา 08.00 น.

          ประธานในพิธีเปิดงานเดินทางมาถึงกองอำนวยการจัดงานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 

          เวลา 08.09 น.

          ประธานในพิธีเปิดงานขึ้นบนเวทีกองอำนวยการและเปิดกรวยดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสร็จแล้วประธานในพิธีไปที่แท่นรับคำกล่าวรายงาน

          ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานจัดงานต่อประธานในพิธี

          ประธานในพิธีกล่าวเปิดและลั่นฆ้องชัยเปิดงาน จำนวน 3 ครั้ง

          ขบวนมเหศักดิ์ ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ขบวนแห่บั้งไฟโบราณ พร้อมขบวนอื่น ๆ เคลื่อนขบวนผ่านหน้ากองอำนวยการ ทำการแสดง ตามจุดกำหนดไปจนถึงวัดศรีไตรภูมิจนครบทุกคณะ

          เวลา 12.00 น.

          ประธานในพิธีร่วมรับประทานอาหารกับคณะกรรมการจัดงานและแขกจากประเทศญี่ปุ่น ลาว เวียดนาม และเกาหลี เสร็จแล้วชมการประกวดขบวนแห่จนครบทุกคณะ  

          เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 

          มหกรรมอาหาร การแสดงของนักเรียนสลับศิลปินรับเชิญ ณ เวทีบริเวณจัดมหกรรมอาหาร

          มหกรรมจำหน่ายสินค้าและการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ณ บริเวณจัดงาน

          เตรียมเข้าสู่บรรยากาศงานพาแลง แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม ลาว และเกาหลี ณ อาคารศูนย์ OTOP (สวนสาธารณะพญาแถน)

          เวลา 19.00 น.

          ประธานในพิธีงานพาแลง เดินทางมาถึงบริเวณจัดงานพาแลง

          ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

          พิธีกรเชิญประธานในพิธี มอบโล่เกียรติคุณให้ผู้สนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี  2557

          นายกเทศมนตรีเมืองชิชิบุ ประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม ลาว และเกาหลี กล่าวแสดงความรู้สึก

          ร่วมรับประทานอาหาร ชมการแสดง

          ชมการจุดบั้งไฟแสงสี พลุตะไล ฯลฯ

          เสร็จสิ้นกิจกรรมงานพาแลง

          วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557

          เวลา 07.00 น.

          คณะบั้งไฟจุดแข่งขันประเภทต่าง ๆ รายงานตัวต่อคณะกรรมการ

          เวลา 08.00 น.

          ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร จุดบั้งไฟเสี่ยงทายบั้งไฟปฐมฤกษ์ และจุดบั้งไฟโบราณ

          เริ่มการแข่งขันบั้งไฟแฟนซี และบั้งไฟแสนขึ้นสูงตามสูจิบัตร

          การจุดบั้งไฟของต่างประเทศ

          เตรียมพิธีมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ บั้งไฟสวยงาม ขบวนแห่บั้งไฟโบราณ การแข่งขันบั้งไฟขึ้นสูง บั้งไฟแฟนซี และการประกวดกองเชียร์

          เวลา 16.00 น.

          ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีเดินทางมาถึงกองอำนวยการจุดบั้งไฟ และชมการจุดบั้งไฟแสนบั้งสุดท้าย

          ประธานในพิธี นำหัวหน้าคณะบั้งไฟที่ชนะเลิศการประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ประจำปี 2557 เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ แท่นประดิษฐานถ้วยรางวัล เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์

          พิธีกรเชิญประธานในพิธี มอบรางวัลการประกวดแข่งขันบั้งไฟ ประเภทต่าง ๆ เสร็จแล้วกล่าวปิดงาน

          ประธานในพิธี และผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกับคณะบั้งไฟ และคณะอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัล

          เสร็จพิธี


หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2557 อัปเดตล่าสุด 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 13:18:02 3,050 อ่าน
TOP