วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) ปี 2552

Car Free Day
Car Free Day


วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) ปี 2552 (ททท.)


          ในวันที่ 22 กันยายน 2537 ประชาชนใน 848 เมืองของ 25 ประเทศได้ร่วมกันรณรงค์ภายใต้โครงการ Car Free Day เพื่อให้เกิดการตื่นตัวหันมาเลือกใช้รูปแบบการเดินทางอื่น ๆ นอกจากการใช้รถยนต์ส่วนตัว เช่น การใช้จักรยาน การใช้คาร์พูล การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดการใช้น้ำมัน ลดปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียง ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ ตลอดจนให้มีการวางแผนการเดินทางให้ดีขึ้น จึงมีการกำหนดให้วันที่ 22 กันยายน 2552 เป็นวัน Car Free Day โลก

          ประเทศไทยได้เริ่มรณรงค์วัน Car Free Day ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และในปี 2552 เป็นปีที่ 10 ที่จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ดังกล่าว สำหรับในประเทศไทย การรณรงค์วัน Car Free Day จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 252 ในกรุงเทพมหานครและอีก 60 จังหวัด

          ทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย กลุ่มชมรมจักรยานทั่วประเทศและประชาชนทั่วไปกว่า 29,000 คน จะร่วมกันจัดงานมหกรรมจักรยานวันปลอดรถ Car Free Day ประจำปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายผลให้เกิดการรับรู้และตื่นตัวในกลุ่มประชาชน ทั่วไปและขยายวงกว้างให้ครอบคลุมถึงบริษัทและห้างร้านเอกชนให้มากยิ่งขึ้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งกลุ่มชมรมจักรยานทั่วประเทศ

          ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและกำหนดการได้ที่ www.bangkokcarfreeday.com

แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ


 คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) ปี 2552 โพสต์เมื่อ 31 สิงหาคม 2552 เวลา 17:32:59 96 อ่าน
TOP