x close

งานประเพณีบุญบั้งไฟ 2567 งานบุญใหญ่ของชาวอีสานเพื่อขอฝนจากพญาแถน

           เชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ 2567 ทั้งในจังหวัดยโสธร และจังหวัดอื่น ๆ มาม่วนนำกันกับพิธีขอฝน งานบุญเดือน 6 ของภาคอีสาน
           งานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีสำคัญของชาวอีสานในประเทศไทย ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เกิดจากความเชื่อว่า โลกมนุษย์อยู่ใต้อิทธิพลของเทวดา หรือ แถน ซึ่งฝน ฟ้า ลม เป็นอิทธิพลของแถน ถ้าแถนโปรดปราน มนุษย์จะมีความสุข จึงมีการรำผีฟ้า มีพิธีบูชาแถน การจุดบั้งไฟแสดงความเคารพ ส่งสัญญาณไปขอฝนจากพญาแถน แล้วยังมีความเชื่อเรื่อง พญาคันคาก (คางคก) ที่รบชนะพญาแถน ทำให้ฝนตกลงมายังโลกมนุษย์ โดย งานบุญบั้งไฟ จัดขึ้นเพื่อบูชาพญาแถน ผู้มีหน้าที่ดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกและอาจเกิดภัยพิบัติได้

ประเพณีบุญบั้งไฟ 2567

ประเพณีบุญบั้งไฟ จะจัดขึ้นในช่วงไหน

           สำหรับ ประเพณีบุญบั้งไฟ นิยมทำในช่วงก่อนเข้าดูฝน หรือประมาณเดือน 6 (เดือนพฤษภาคม) ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคมของทุกปี ชาวอีสานทั้งในจังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียงจะออกมารวมตัวกันทำบั้งไฟในรูปแบบต่าง ๆ และจัดเป็นงานใหญ่ มีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดบั้งไฟ กิจกรรมทางศาสนา การแห่บั้งไฟ (เซิ้งบั้งไฟ) การละเล่นโบราณ และอีกมากมายตามแต่ละพื้นที่จัดงาน

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

1. ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร จังหวัดยโสธร

          งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2567 บริเวณด้านข้างเทศบาลยโสธร (โดมเทศบาลเมืองยโสธร) มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 

 • ตั้งโชว์ขบวนบั้งไฟสวยงามที่บริเวณถนนแจ้งสนิท หน้าศาลจังหวัดยโสธร 

 • ประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ ประกวดกองเชียร์ และการประกวดธิดาบั้งไฟโก้   

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567

 • พิธีเปิดงาน และชมขบวนแห่บั้งไฟสวยงามตระการตา บริเวณสี่แยกหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567

 • ชมการจุดบั้งไฟแฟนซีและบั้งไฟขึ้นสูง บริเวณสวนสาธารณะพญาแถน เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรประจำปี 2567

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

           นอกจากนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน ยังมีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟกระจายไปในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดยโสธรด้วย
ตารางงานประเพณีบุญบั้งไฟภายในจังหวัดยโสธรประจำปี 2567

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก YASOHipster - ยโสฮิปสเตอร์

ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ภาพจาก : อบต. โพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านสำโรง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ภาพจาก : อบต. โพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านน้ำเกลี้ยง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ภาพจาก : อบต. โพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

2. ประเพณีบุญบั้งไฟสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

           สำหรับงานบุญบั้งไฟสุวรรณภูมิของจังหวัดร้อยเอ็ด นิยมจัดงานในวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนของทุกปี มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเก่าแก่มาช้านาน ด้วยบั้งไฟลายศรีภูมิ (หรือลายกรรไกรตัด) ที่มีความสวยงามและขนาดใหญ่มากที่สุด รวมถึงยังมีขบวนรำสวยงามมากที่สุดของประเทศ โดยในปี 2567 ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟสุวรรณภูมิ 2567 ชมขบวนแห่รำเซิ้งสวยงาม ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2567 อลังการงานฟ้อนเซิ้งบั้งไฟ ม่วนชื่นสุขใจบุญเดือนหก สืบสานมรดกบั้งไฟลายศรีภูมิ
ประเพณีบุญบั้งไฟสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

3. ประเพณีบุญบั้งไฟพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

          สำหรับงานบุญบั้งไฟพนมไพรของจังหวัดร้อยเอ็ด นิยมจัดทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปี ตามรูปแบบประเพณีดั้งเดิม โดยมีการจุดบั้งไฟถวายมากที่สุดในประเทศ มีบั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสน บั้งไฟล้าน รวมกันกว่า 1,000 บั้ง ซึ่งในปี 2567 จะจัดขึ้นในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2567 มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

 • ชมความสวยงามของบั้งไฟเอ้สวยงาม บริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 (วันแห่บั้งไฟ)

 • ชมขบวนแห่บั้งไฟ (ชิงถ้วยพระราชทาน)

 • ชมการประกวดขบวนแห่บั้งไฟโบราณ

 • ชมการประกวดขบวนแห่บั้งไฟเอ้สวยงาม

 • ชมการประกวดขบวนฟ้อนรำจากคณะนางรำที่มีชื่อเสียง

 • ชมการละเล่นต่าง ๆ เกี่ยวกับตำนานประเพณีบุญบั้งไฟตลอดทั้งวัน 

 • ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้อง 

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 (วันจุดบั้งไฟ)

 • ชมการจุดบั้งไฟที่ชาวอำเภอพนมไพรร่วมกันนำมาจุดถวายองค์พระมหาธาตุ วัดกลางอุดมเวทย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของชาวอำเภอพนมไพร จำนวนมากกว่า 1,000 บั้ง

 • ชมการแสดงการจุดบั้งไฟ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น.

 • ชมการแสดงจุดบั้งไฟหมื่น

 • ชมการแสดงจุดบั้งไฟแสน 

 • ชมการแสดงจุดบั้งไฟล้าน 

 • ชมการแสดงจุดบั้งไฟสิบล้าน

ประเพณีบุญบั้งไฟพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ตนท้องถิ่นพนมไพร

4. ประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน บ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์

           บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ เป็นชุมชนภูไทขาวเก่าแก่ ก่อตั้งหมู่บ้านมา 150 ปี เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการทำบั้งไฟขึ้นในแนวนอนเรียกว่า ตะไล ลักษณะเป็นทรงกลมคล้ายล้อเกวียน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งในปี 2567 จะตรงกับวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567
ประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน บ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านบ้านกุดหว้า (Kut Wa's Skyrocket Festival)

          ประเพณีบุญบั้งไฟ เริ่มจากความเชื่อในการสักการะเทวดาเบื้องบน เพื่อขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล สู่ประเพณีสุดยิ่งใหญ่ของภาคอีสาน ที่ตระการตาด้วยขบวนแห่บั้งไฟ การเซิ้งรำถวาย และการจุดบั้งไฟในหลายจังหวัด ใครที่มีแพลนจะไปเที่ยวอีสานในช่วงเดือน 6 นี้ ก็แวะไปเที่ยวชมประเพณีนี้กันได้

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ เที่ยวยโสธร เที่ยวอีสาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
งานประเพณีบุญบั้งไฟ 2567 งานบุญใหญ่ของชาวอีสานเพื่อขอฝนจากพญาแถน อัปเดตล่าสุด 26 เมษายน 2567 เวลา 16:25:54 23,997 อ่าน
TOP