x close

เที่ยวงานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

          ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ชมการแสดงแสง สี ดนตรี วัฒนธรรมไทย ตลาดวัฒนธรรมย้อนยุค และร่วมสวดมนต์ข้ามปี
          วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร หรือที่เรียกว่า วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวงฝ่ายมหานิกายชั้นเอก ตั้งอยู่ริมท้องสนามหลวง ถนนท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เดิมชื่อ วัดสลัก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2228 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต่อมาปี พ.ศ. 2326 สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท โปรดให้ปฏิสังขรณ์ พร้อมกับการก่อสร้างพระราชวังบวรสถานมงคล และทรงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดนิพพานาราม 
          ในปี พ.ศ. 2331 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดแห่งนี้ พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระศรีสรรเพชญ เมื่อกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทสวรรคต รัชกาลที่ 1 ได้พระราชทานนามใหม่ว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวมหาวิหาร ตามชื่อวัดในกรุงศรีอยุธยา สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช และเรียกกันว่า วัดมหาธาตุ จากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ในการบูรณะและพระราชทานนามว่า วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ดังเช่นปัจจุบัน
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

งานสมโภชพระอาราม 338 ปี
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

          วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เป็นอีกหนึ่งจุดเช็กอินในกิจกรรมไหว้พระกรุงเทพฯ และตั้งแต่สร้างวัดจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2566) นับได้ว่าวัดมีอายุครบ 338 ปี ดังนั้น คณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และคณะศิษยานุศิษย์ จึงพร้อมใจกันจัดให้มีการสมโภชพระอารามขึ้น ภายใต้ชื่อ งานสมโภชพระอารามหลวงครบ 338 ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงขอชวนไปชมความงามวัดคู่วังและประวัติศาสตร์ล้ำค่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์กัน

งานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ จัดขึ้นเมื่อไหร่

          งานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 07.00-22.00 น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
งานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานสมโภชพระอารามหลวง 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

สิ่งน่าสนใจงานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

          ภายในงานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ จะมีกิจกรรมมากมาย ดังนี้
 • นิทรรศการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และการจัดแสดงนิทรรศการ 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
นิทรรศการงานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานสมโภชพระอารามหลวง 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

 • การจัดการแสดงประดับไฟ ILLUMINATE LIGHTING SHOW โดยการใช้แสง สี ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมงาน ใน Concept “การเดินทางด้วยแสงแห่งปัญญา : JOURNEYING THROUGH LIGHT OF WISDOM”
 • การแสดงดนตรี ILLUMINATE WITH THAI JAZZ CONCERT ได้แก่ 

  - วง THE SOUND OF SIAM

  - อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2559 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) ฉายา “จอมยุทธขลุ่ย”

  ​​​​​​​- คุณปุ้ย ดวงพร พงศ์ผาสุก (ปุ้ย The Voice Thailand) ผู้ขับร้องเพลงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

  ​​​​​​​- วง BRASS BAND & PERCUSSION โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข

  ​​​​​​​- วง FEROCI PHILHARMONIC LIGHT ORCHESTRA โดย อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ หัวหน้ากลุ่มโอโบแห่งวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ

  ​​​​​​​- ขุนอิน เดี่ยวระนาด (จากภาพยนต์ไทย โหมโรง)

  ​​​​​​​- วงกอไผ่ วงดนตรีแนวร่วมสมัย
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​- วงเสียงไทยคอรัส วงประสานเสียงที่มีเอกลักษณ์ไทย
วงดนตรี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานสมโภชพระอารามหลวง 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

 • การแสดงวัฒนธรรม : โขนเด็ก โดยครูชูชีพ ขุนอาจ, ไหว้ครูมวยไทย, การแสดงดนตรีไทย โดย ดิน ดนตรีไทย, ลิเกคณะคุณนายบานเย็น และโนราห์เยาวชน
 • ชมเสน่ห์ตลาดวันวาน ย่านวังหน้า โดยในส่วนของตลาดวัฒนธรรม ย่านวังหน้า ร.ศ.241 มีการนำเสนอ ได้แก่

  - คิดถึงวันวาน ย่านวังหน้า : ลิ้มรสอาหารอร่อยแบบไทยโบราณ ของอร่อยประจำย่าน  อุดหนุนงานหัตถศิลป์ เครื่องหอม เครื่องประดับ งานปั้น งานจักสาน  และสินค้าเด่น

  - เสน่ห์ย่านท่าพระจันทร์ : พบแพทย์แผนไทย นวดบำบัด ตำรับยาโบราณ พยากรณ์ดวงชะตา เลือกซื้อของเก่าของสะสม

  ​​​​​​​- Workshop & DIY : จัดดอกไม้ถวายพระ จัดพานพุ่ม จัดโต๊ะหมู่บูชา ร้อยมาลัย

  ​​​​​​​- สอยกัลปพฤกษ์ : อธิษฐานจิตรับรางวัลจากต้นกัลปพฤกษ์ สัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์

  ​​​​​​​- ประวัติศาสตร์นอกห้องเรียน : ย้อนไปวันวาน เรื่องเล่าย่านวังหน้า ภาพเก่าเล่าเรื่อง

  ​​​​​​​- เสริมศิริมงคล : จำหน่ายชุดสังฆทาน ไทยทาน ถวายพระ ของฝากสำหรับญาติผู้ใหญ่หรือบุคคลที่เคารพรัก เลือกของขวัญปีใหม่

  ​​​​​​​​​​​​​​- กิจกรรมเสบียงบุญ : ถวายสังฆทานพระสงฆ์, บริจาคร่วมบุญบูรณปฎิสังขรณ์วัด 339 บาท รับพระสมเด็จอรหัง เป็นที่ระลึกเพื่อการบูชา 
รายละเอียดงานวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานสมโภชพระอารามหลวง 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

สวดมนต์ข้ามปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

          วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 จะมีกิจกรรมเจริญจิตตภาวนา สวดมนต์ข้ามปีเข้าสู่พุทธศักราชใหม่ ซึ่งจะมีการแจกเทียน LED ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานในคืนดังกล่าวด้วย
สวดมนต์ข้ามปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานสมโภชพระอารามหลวง 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

          1. บวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระราชอนุชาร่วมพระชนกชนนีกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงเป็นแม่ทัพผู้ทรงพระปรีชาสามารถสูง เป็นผู้ก่อสร้างพระราชวังบวรสถาน บูรณปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุและทรงส่งเสริมงานศิลปะสาขาอื่น ๆ

          2. พระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ (พระเจดีย์ทอง) ในพระมณฑป สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท ทรงสร้างพระมณฑปสูง 10 วา บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นที่สักการบูชา สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ สันนิษฐานว่าภายในพระเจดีย์ทองนี้ได้บรรจุพระอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกไว้ด้วย
          3. พระศรีสรรเพชญ์ พระประธานใหญ่ในพระอุโบสถ
          4. พระประธานศิลาแดง (หลวงพ่อหิน) พระประธานในอุโบสถวัดสลัก (ชื่อเดิมของวัดมหาธาตุ) ปัจจุบันประดิษฐานในพระวิหารหลวง
          5. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 พระสมณทูตไทยได้นำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ มาปลูกไว้เมื่อปี พ.ศ. 2361 ปัจจุบันต้นพระศรีมหาโพธิ์มีอายุ 205 ปี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานสมโภชพระอารามหลวง 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

จุดจอดรถงานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

          สามารถจอดได้ที่บริเวณลานจอดรถสนามหลวง และเดินเข้าทางด้านหน้าประตูตึกแดง ฝั่งตรงข้ามสนามหลวง จอดฟรี ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น.
แผนผังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานสมโภชพระอารามหลวง 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

งานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานสมโภชพระอารามหลวง 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

          ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก งานสมโภชพระอารามหลวง 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุราตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ ไหว้พระกรุงเทพฯ เที่ยวกรุงเทพฯ อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เที่ยวงานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ อัปเดตล่าสุด 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09:54:11 15,485 อ่าน
TOP