x close

เขาช้างเผือก กาญจนบุรี 2566 เปิดแล้ว พร้อมรายละเอียดการจอง

           เขาช้างเผือก 2566 เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 มกราคม 2567 สายเดินป่าต้องรีบแล้ว
           สายเดินป่า เดินเขา เตรียมตัวได้เลย เพราะเขาช้างเผือก จังหวัดกาญจนบุรี แลนด์มาร์กยอดฮิตสำหรับผู้ที่ต้องการพิชิตสันคมมีด ทดสอบกำลังใจ กำลังขา และดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สมบูรณ์ ออกกำหนดการเขาช้างเผือก 2566 เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่สนใจขึ้นเขาช้างเผือกแล้ว ส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น เรามีข้อมูลมาฝากแล้ว

เขาช้างเผือก กาญจนบุรี

           เขาช้างเผือก แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะเป็นภูเขาสูง 1,249 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่มีทุ่งหญ้าขึ้นปกคลุม มีรูปร่างคล้ายช้างหมอบ เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนทุ่งหญ้าจะแห้งมองเห็นเป็นสีขาวนวล ชาวบ้านเรียกเขาแห่งนี้ว่า เขาช้างเผือก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้าทาย กับเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกล สำหรับคนที่ต้องการทดสอบความอึดและความแกร่งของร่างกายและจิตใจ เพราะต้องเดินเท้าขึ้นเขาไปสู่จุดชมวิว 360 องศาของผืนป่าฝั่งตะวันตกที่ธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ และสัมผัสกับบรรยากาศอันบริสุทธิ์อย่างใกล้ชิด โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อนเป็นจำนวนมาก
เขาช้างเผือก

           สำหรับกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกล เขาช้างเผือก มีระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร และกำหนดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยมีชาวบ้านในพื้นที่เป็นลูกหาบแบกสัมภาระ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เป็นผู้ดูแลความปลอดภัย

เขาช้างเผือก 2566
เปิดฤดูการท่องเที่ยว

           จากเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ - Thongphaphum National Park เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ประกาศเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดการท่องเที่ยวกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 มกราคม 2567

รายละเอียดสำหรับ
การจองพิชิตเขาช้างเผือก

          ใครที่กำลังวางแผนจะไปเดินป่าขึ้นเขาช้างเผือก กาญจนบุรี เราแนะนำว่าควรศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลการจองต่าง ๆ ให้ดี เพื่อที่ว่าจะได้มีการเตรียมตัวต่าง ๆ อย่างราบรื่น ดังนี้

 • จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าศึกษาธรรมชาติ ไม่เกิน 60 คน/วัน 

 • เปิดรับจองทางช่องทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-345-0979 และ 09-8252-0359 เท่านั้น โดยเปิดจองทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และจองได้ครั้งละไม่เกิน 6 คน 

 • กำหนดการจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน 

 • นักท่องเที่ยวที่จองได้ต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเลขบัตรประชาชนของทุกคนโดยทันที พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน ใน 1 วัน ที่ช่องทางอีเมล Thongphaphumoffice@gmail.com 

 • ในวันกำหนดเดินป่าขึ้นเขาช้างเผือก ให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนพร้อมทั้งแสดงบัตรประชาชน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตั้งแต่เวลา 06.00-08.00 น. 

 • นักท่องเที่ยวทุกคนต้องพร้อมกันที่ บ้านอีต่อง (ป้ายเขาช้างเผือก) ไม่เกินเวลา 09.00 น. เพื่อเตรียมตัวในการเดินป่าต่อไป 

 • มีเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อัตราส่วน 1:12 คน 

 • นักท่องเที่ยวต้องมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 70 ปี 

อัตราค่าบริการต่าง ๆ ในการเข้า
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

 • คนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท/คน เด็ก 20 บาท/คน

 • ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท/คน เด็ก 100 บาท/คน

 • รถยนต์ 30 บาท/คัน จักรยานยนต์ 20 บาท/คัน

 • พื้นที่กางเต็นท์ 30 บาท/คน/คืน 

หมายเหตุ : ค่าบริการลูกหาบ ติดต่อได้ที่หัวหน้าลูกหาบ และค่าบริการเจ้าหน้าที่อุทยาน รักษาความปลอดภัย ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

เขาช้างเผือก

ข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว

 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด
 2. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด
 3. ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกล ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด
 4. ลงทะเบียนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ในวันกำหนดขึ้นเขาช้างเผือกเท่านั้น
 5. ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท สัตว์เลี้ยงทุกชนิด และพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
 6. จัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม และสัมภาระ เท่าที่จำเป็นและเพียงพอเท่านั้น พร้อมตรวจสอบสัมภาระและทรัพย์สินก่อนส่งมอบให้ลูกหาบบริการนำขึ้นเขาช้างเผือก
 7. แต่งกายให้รัดกุมเหมาะสมสำหรับการเดินป่า จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันแดด การขีดข่วน และการดึงโหนเชือกสลิง
 8. ใช้เส้นทางเดินเป็นกลุ่มตามเส้นทางเดินที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิกำหนดไว้เท่านั้น
 9. ไม่กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายธรรมชาติ เช่น เก็บพรรณไม้ หรือขีดเขียนข้อความตามต้นไม้ โขดหิน เป็นต้น
 10. ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ตามเส้นทางเดินและที่พักค้างแรม
 11. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น และก่อเหตุทะเลาะวิวาทในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
 12. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
 13. หากมีหรือพบเหตุการณ์ผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติโดยทันที
เขาช้างเผือก

          สำหรับปี 2566 ใครที่ตั้งใจอยากพิชิตเขาช้างเผือกสักครั้ง ควรฟิตร่างกายให้พร้อม เพื่อไปท้าทายขีดจำกัดของร่างกาย ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามธรรมชาติ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ - Thongphaphum National Park หรือโทรศัพท์ 0-3451-0979
 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ เขาช้างเผือก เที่ยวกาญจนบุรี อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เขาช้างเผือก กาญจนบุรี 2566 เปิดแล้ว พร้อมรายละเอียดการจอง อัปเดตล่าสุด 31 ตุลาคม 2566 เวลา 11:57:19 50,953 อ่าน
TOP