x close

นั่งรถไฟลอยน้ำ 2566-2567 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แบบเช้าไป-เย็นกลับ

รถไฟลอยน้ำ 2566-2567 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กลับมามอบความสุขให้กับทุกคนอีกครั้ง จำหน่ายตั๋ววันแรก 25 ตุลาคม 2566 

รถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยว ที่หลายคนรอคอย และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งแต่ละปีก็ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากต่างเข้ามาจับจองตั๋วเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สำหรับรายละเอียดของรถไฟลอยน้ำ 2566-2567 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะเป็นอย่างไร ? จองยังไง ? มีให้บริการกี่ขบวน ? แล้วแวะจอดที่ไหนบ้าง ? เรามีรายละเอียดมาฝากแล้ว 

รถไฟไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 2566-2567

รถไฟลอยน้ำ 2566-2567

กำหนดการรถไฟลอยน้ำ 2566-2567 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้บอกกำหนดการเกี่ยวกับรถไฟลอยน้ำ 2566-2567 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เส้นทางกรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพ โดยเปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567 โดยพร้อมเปิดให้บริการเที่ยวแรก วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เริ่มจำหน่ายตั๋วโดยสารพร้อมกันทุกสถานีทั่วประเทศ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

รถไฟลอยน้ำ 2566-2567

ภาพจาก เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ตารางบริการเดินขบวนรถไฟลอยน้ำ 2566-2567 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

สำหรับตารางบริการเดินขบวนรถไฟลอยน้ำ 2566-2567 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีทั้งหมดดังนี้ 

 • วันที่ 4, 5, 11, 12,18, 19, 25 และ 26 พฤศจิกายน 2566 รวม 8 วัน
 • วันที่ 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 และ 24 ธันวาคม 2566 รวม 8 วัน
 • วันที่ 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 และ 28 มกราคม 2567 รวม 8 วัน

หมายเหตุ ขบวนรถงดให้บริการช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ วันที่ 30-31 ธันวาคม 2566

รถไฟลอยน้ำ 2566-2567

ภาพจาก เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

อัตราค่าโดยสารรถไฟลอยน้ำ 2566-2567 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

อัตราค่าโดยสารรถไฟลอยน้ำ 2566-2567 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก คิดราคาเดียวกัน ได้แก่

 • ชั้น 3 รถธรรมดา (นั่งพัดลม) 
  • กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพ เที่ยวไป-กลับ ราคา 330 บาท
  • สระบุรี/แก่งคอย-โคกสลุง เที่ยวไป-กลับ ราคา 330 บาท
  • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพ เฉพาะเที่ยวกลับ ราคา 150 บาท
 • ชั้น 2 รถปรับอากาศ (รถนั่งปรับอากาศ) (JR-WEST)
  • กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพ เที่ยวไป-กลับ ราคา 500 บาท
  • สระบุรี/แก่งคอย-โคกสลุง เที่ยวไป-กลับ ราคา 500 บาท
  • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพ เฉพาะเที่ยวกลับ ราคา 250 บาท
 • ชั้น 1 รถนั่งปรับอากาศ (OTOP TRAIN และรถนั่ง/นอนปรับอากาศ JR-WEST)
  • กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพ เที่ยวไป-กลับ ราคา 590 บาท
  • สระบุรี/แก่งคอย-โคกสลุง เที่ยวไป-กลับ ราคา 590 บาท
  • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพ เฉพาะเที่ยวกลับ ราคา 250 บาท
 • ชั้น 3 รถธรรมดา (รถโถง) ระยะสั้น ไม่สำรองที่นั่ง (เที่ยวไป-กลับ)
  • สระบุรี/แก่งคอย-โคกสลุง เที่ยวไป-กลับ ราคา 200 บาท
รถไฟลอยน้ำ 2566-2567

ภาพจาก เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังเปิดให้บริการตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะเช่าเหมาคัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ สามารถเช่าพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถนำเที่ยวดังกล่าวได้ โดยสอบถามข้อมูลได้ที่งานตั๋วหมู่คณะ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2621-8701 ต่อ 5202

กำหนดการเดินทางรถไฟลอยน้ำ 2566-2567 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ทั้งขาไป-กลับของรถไฟลอยน้ำ 2566-2567 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีกำหนดการเดินทางดังต่อไปนี้ 

 • ขาไป
  • เวลา 06.00 น. เดินทางออกจากรุงเทพฯ หยุดรับ-ส่งที่สามเสน ชุมทางบางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา สระบุรี ชุมทางแก่งคอย
  • เวลา 09.30 น. จุดชมวิวกลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (จอด 30 นาที ณ จุดชมวิวรถไฟลอยน้ำกลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อถ่ายภาพ)
  • เวลา 09.55 น. สถานีโคกสลุง (จอด 30 นาที ให้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองชุมชนบ้านโคกสลุง) 
  • เวลา 10.40 น. หยุดรถที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (ท่องเที่ยวภายในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ชมทัศนียภาพน้ำเต็มเขื่อน) 
 • ขากลับ
  •  เวลา 15.30 น. หยุดรับ-ส่งที่ชุมทางแก่งคอย สระบุรี อยุธยา รังสิต 
  •  เวลา 18.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ
รถไฟลอยน้ำ 2566-2567

นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารรถไฟลอยน้ำ 2566-2567 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) ด้วยระบบ D-Ticket หรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ สำหรับการเดินทางด้วยโปรแกรมท่องเที่ยวจะไม่สามารถใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

แนะนำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่เที่ยวลพบุรี อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นั่งรถไฟลอยน้ำ 2566-2567 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แบบเช้าไป-เย็นกลับ อัปเดตล่าสุด 29 มีนาคม 2567 เวลา 15:12:05 82,544 อ่าน
TOP