x close

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา รวมขั้นตอนและเอกสารต่าง ๆ ทำเองได้ไม่ยากอย่างที่คิด

          วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา มีขั้นตอนอย่างไร รวมถึงต้องใช้เอกสารต่าง ๆ ในการขออย่างไรบ้าง ลองเข้ามาดูกัน
          สหรัฐอเมริกา ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่หลายคนอยากจะเดินทางไปเที่ยว แต่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ด่านสำคัญที่ทุกคนต้องผ่านนั่นคือ ยื่นขอวีซ่าอเมริกา ซึ่งเป็นที่ร่ำลือกันว่าการขอวีซ่าอเมริกา (ต่อให้เป็นประเภทไหน) ขึ้นชื่อในเรื่องความโหด นอกจากการเตรียมเอกสารให้ครอบคลุมแล้วยังต้องมีการสัมภาษณ์ บางคนก็ตกสัมภาษณ์อยู่หลายครั้งจนท้อใจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่า แต่อย่าเพิ่งกังวลใจไป ยังไงเรามีข้อแนะนำและขั้นตอนเตรียมตัวต่าง ๆ มาฝาก บอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิด

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา 2566

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

ทำความรู้จักภาพรวมการขอวีซ่าอเมริกา

     1. โดยหลัก ๆ แล้ววีซ่าอเมริกาจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่

 • ประเภทที่ 1 วีซ่าชั่วคราว (non-immigrant visa) 

          ใช้สำหรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ นักเรียน หรือผู้มาทำงานที่ต้องการพำนักในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงระยะหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเป็นการเฉพาะ

 • ประเภทที่ 2 วีซ่าถาวร (immigrant visa)

         บุคคลที่มีความประสงค์จะย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องได้รับการอนุมัติคำร้อง (Petition) จากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (USCIS) ก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าถาวรได้

         หมายเหตุ ในที่นี้เน้นไปที่วีซ่าท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งอยู่ในหมวดประเภทวีซ่าชั่วคราว ซึ่งทั้งท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน รวมเรียกกันว่า visitor B-2

     2. การกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า (DS-160) ต้องกรอกผ่านออนไลน์เท่านั้น

     3. ทำการถ่ายรูปขนาด 2 นิ้ว และขอไฟล์จากร้านเพื่อนำมา Upload ใส่ในใบสมัครวีซ่าอเมริกา พร้อมติดรูปถ่ายตัวจริงในวันสมัคร

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

     4. การกรอกใบสมัครวีซ่าอเมริกา ไม่จำเป็นต้องกรอกทีเดียวเสร็จ สามารถเซฟบันทึกเป็นไฟล์ลงในเครื่อง แล้วกลับมากรอกต่อในภายหลังได้

     5. หลังจากกรอก DS-160 เสร็จแล้วจะได้หมายเลขใบสมัคร ให้ทำการจดไว้เพื่อใช้ในการต่อไป

     6. ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าก่อน ถึงจะนัดหมายวันยื่นเอกสารขอวีซ่าได้

     7. ค่าธรรมเนียมวีซ่า จากข้อมูล เฟซบุ๊ก U.S. Embassy Bangkok

          ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจหรือท่องเที่ยว และวีซ่าชั่วคราวประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วีซ่าทำงาน จะเพิ่มขึ้นจาก 160 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 185 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทำงานชั่วคราวและวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนา (วีซ่าประเภท H, L, O, P, Q และ R) จะเพิ่มขึ้นจาก 190 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 205 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภท E จะเพิ่มขึ้นจาก 205 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 315 ดอลลาร์สหรัฐ

     8. การชำระค่าวีซ่า มีทั้งหมด 2 ช่องทาง

 • ช่องทางที่ 1 โอนเงินออนไลน์ไป Bank of America วิธีนี้จะเสียค่าโอน และระบบธนาคารที่ใช้ต้องซัพพอร์ต 
 • ช่องทางที่ 2 ชำระเงินสดได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาในประเทศไทย 

     9. สำหรับการนัดหมายวันยื่นเอกสารขอวีซ่า สามารถนัดล่วงหน้าได้ 3 เดือน

     10. สามารถเปลี่ยนแปลงนัดสัมภาษณ์วีซ่าได้ 3 ครั้ง ถ้าเกินต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมใหม่

     11. ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 3 วันทำการจากวันที่สัมภาษณ์ ในบางกรณีก็รู้ผลในวันที่ไปสัมภาษณ์เลย โดยเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์จะเป็นคนบอก ณ เวลานั้น

     12. ระยะเวลาวีซ่าที่ได้อาจได้แค่ครอบคลุมวันที่จะเดินทางไป หรือได้ 10 ปีเลย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ รวมถึงอาจถูกเพิกถอนวีซ่าได้ทุกเมื่อ หากพบว่าผู้ได้รับวีซ่าแอบเข้าไปทำงานหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่อนุญาต

เอกสารประกอบสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

         สำหรับใครก็ตามที่ต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สามารถเข้าไปดูเอกสารจากเว็บไซต์ ustraveldocs.com เมื่อเข้าไปแล้วจะเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ทางสถานทูตต้องการ แต่สำหรับหลายคนที่ต้องการความชัวร์ก็จะมีการเตรียมเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเข้ามา (ใครที่จะเตรียมเท่าที่ทางสถานทูตแจ้งก็ไม่ผิดเช่นกัน) ทั้งนี้ เอกสารโดยทั่วไปสำหรับการเตรียมขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ได้แก่

 • ใบนัดหมายวันยื่นวีซ่า (ต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
 • ใบ Comfirm Page DS-160 เมื่อกรอกเสร็จจะได้หน้าใบคอนเฟิร์มมาพร้อมกับบาร์โค้ด
 • ใบเสร็จจ่ายค่าวีซ่า
 • พาสปอร์ตเล่มจริง และถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีตราปั๊มหรือตราวีซ่า
 • พาสปอร์ตเล่มเก่าทุกเล่ม (ถ้ามี) และถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีตราปั๊มหรือตราวีซ่า
 • รูปถ่ายติดวีซ่าขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2-3 ใบ (รูปถ่ายพื้นหลังขาว ห้ามสวมแว่น ผ้าคลุมศีรษะ)
 • แผนการเดินทาง (itinerary) ไป-กลับ ตามที่ได้กรอกไว้ใน DS-160
 • เอกสารราชการต่าง ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส/หย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการทำงานต่าง ๆ เช่น 

          - สำหรับพนักงานประจำ ใบรับรองเงินเดือน ใบอนุญาตให้ลางาน (ในเอกสารนั้นควรที่จะมีการระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่เข้าทำงาน ปีที่เข้าทำงาน เงินเดือน วันลา และวันกลับมาทำงาน)

          - สำหรับพนักงานอิสระ แสดงหลักฐานที่แสดงว่าเราทำอาชีพนั้น ๆ จริง เตรียมไปให้เยอะที่สุด

 • หลักฐานทางการเงิน ประกอบด้วย ใบรับรองการเงินจากธนาคาร (ภาษาอังกฤษ) โดยแจ้งกับธนาคารว่าเพื่อขอไปทำวีซ่า, สำเนา Book Bank ย้อนหลัง 6 เดือน และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
 • หลักฐานที่แสดงว่าจะกลับมาประเทศไทยอย่างแน่นอน 

วิธีกรอกใบสมัคร DS-160

สำหรับวิธีกรอก DS-160 มีขั้นตอนและรายละเอียดดังต่อไปนี้

     1. เข้าไปที่เว็บไซต์ ustraveldocs.com

     2. หลังจากเลื่อนลงมาด้านล่างเว็บไซต์แล้วให้เลือก “ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม DS-160”
วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

ภาพจาก : เว็บไซต์ ustraveldocs.com

      3. หลังจาก click เข้าไปแล้วจะเห็นส่วนที่ให้เข้าไปกรอกแบบฟอร์ม DS-160
วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

ภาพจาก : เว็บไซต์ ustraveldocs.com

     4. เมื่อกดเข้าไปยังหน้าถัดไปแล้ว เราสามารถเซฟหน้าลิงก์ดังกล่าวไว้เพื่อเข้ามายังหน้านี้โดยตรงก็ได้
วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

ภาพจาก : เว็บไซต์ ceac.state.gov

      5. ตรงช่อง “Select One” ให้เลือกเป็น “Thailand, Bangkok” หรือ “Thailand, Chaiang Mai” แล้วแต่ว่าเราจะไปขอที่จังหวัดไหน
วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

ภาพจาก : เว็บไซต์ ceac.state.gov

     6. ในส่วนของการ Test Photo ในส่วนนี้อาจจะใส่หรือยังไม่ต้องใส่รูปก่อนก็ได้ เพราะขั้นตอนสุดท้ายของการกรอก DS 160 จะมีให้เรา upload photo ในส่วนนั้นให้เราใส่รูปที่ขอไฟล์จากร้านถ่ายรูปลงไป หลังจากนั้นกด “start an application” (สำหรับใบสมัครที่ยังกรอกไม่เสร็จก็สามารถเซฟไว้ในคอมพิวเตอร์ได้ แล้วกดที่ “upload an application”

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

ภาพจาก : เว็บไซต์ ceac.state.gov

      7. หลังจากนั้นทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ซึ่งในส่วนนี้สามารถหาข้อมูลประกอบจากที่ต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย

วิธีนัดหมายขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

         วิธีการนัดหมายยื่นวีซ่าอเมริกา หลังจากที่จ่ายเงินแล้วจะต้องรอ 1-2 วัน ถึงจะนัดหมายได้ แนะนำว่า ควรกรอกใบสมัครให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำการชำระเงิน หลังจากนั้นค่อยนัดหมาย เพราะตัวเลขอ้างอิงในใบสมัครจะได้ตรงกัน

 • เข้าเว็บไซต์ ustraveldocs.com และทำการคลิก “เข้าสู่ระบบ”
วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

ภาพจาก : เว็บไซต์ ustraveldocs.com

 • ต่อมาต้องสร้างโปรไฟล์ส่วนตัว โดยคลิกที่ “New User” กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วน จากนั้นเลือกประเภทและที่อยู่ในการจัดส่งเล่มหนังสือเดินทางคืน
วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

ภาพจาก : เว็บไซต์ ustraveldocs.com

 • เมื่อทำการกรอกข้อมูลและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ค่อยมาทำการเลือกวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า (ซึ่งจะต้องมาสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง จะใช้ตัวแทนมาสัมภาษณ์ไม่ได้) และจะสามารถนัดสัมภาษณ์ได้ในวันถัดไป หลังจากเวลาประมาณ 14.00 น.

ขั้นตอนการสัมภาษณ์ขอวีซ่าอเมริกา

          มาถึงด่านที่หลายคนคิดว่าเป็นด่านโหดหินที่สุดสำหรับการขอวีซ่าอเมริกา นั่นคือ การสัมภาษณ์ ซึ่งมีวิธีการเตรียมตัวคร่าว ๆ มาฝาก เผื่อคลายความตื่นเต้นลงไปได้บ้าง
วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

 • เมื่อมาถึงแล้วให้มายืนรอต่อคิว (ไม่ว่าจะนัดรอบไหนก็ตาม) และจะมีที่นั่งรอจุดต่อไป
 • เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจร่างกาย แนะนำว่าไม่ต้องเอาของอะไรไปมาก เพราะจำนวนช่องฝากของมีไม่มาก
 • เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารเบื้องต้น เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและคืนหนังสือเดินทางมาพร้อมกับหมายเลขการจัดส่ง (แทร็กกิ้ง) ของไปรษณีย์ไทย
 • หลังจากติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำบูธแล้ว ให้ผู้สมัครเข้าไปยังห้องรับรองการสัมภาษณ์ จากนั้นไปต่อแถวรอติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่หน้าต่าง 11-15, พิมพ์ลายนิ้วมือทั้งสองข้าง (4 นิ้วมือ ข้างซ้ายและขวา และ 2 นิ้วโป้ง)
 • ทำการยืนยันลายนิ้วมือ ให้ผู้สมัครไปต่อแถวรอสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่กงสุล

          (*** ในการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ที่สัมภาษณ์จะเป็นต่างชาติ แต่ไม่ต้องตื่นเต้นไป สามารถตอบได้ทั้งไทยและอังกฤษ เน้นว่าให้ตอบตามตรง ตามความเป็นจริง และให้ตรงตามที่กรอกในใบสมัคร หลายคนอาจจะกังวลว่าเขาจะถามอะไรบ้าง อยากจะติวไปก่อน ซึ่งเดี๋ยวนี้บนโลกอินเทอร์เน็ตก็มีหลายช่องทางให้เราได้ศึกษา เอาไว้ติวตัวเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยได้)

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

           ทั้งนี้ การขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาจะผ่านหรือไม่ผ่านขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคนสัมภาษณ์เป็นสำคัญ ประกอบกับการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้สมัครได้ทำการกรอกในเอกสาร สำหรับใครที่ไม่ผ่านก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะสามารถขอใหม่ได้เลย แต่สำหรับใครที่อยากจะเพิ่มเติมเอกสารเพื่อให้รัดกุมและแน่นหนามากขึ้นจนเป็นที่พอใจ ก็สามารถทำการยื่นขอใหม่ได้เช่นกัน

          สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ สถานทูตสหรัฐอเมริกา โทรศัพท์ 0-2105-4110 หรือเว็บไซต์ ustraveldocs.com
 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

แนะนำ ที่เที่ยวอเมริกา การขอวีซ่า อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เว็บไซต์ ustraveldocs.com, เฟซบุ๊ก U.S. Embassy Bangkok, เว็บไซต์ th.usembassy.gov
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา รวมขั้นตอนและเอกสารต่าง ๆ ทำเองได้ไม่ยากอย่างที่คิด อัปเดตล่าสุด 30 มิถุนายน 2566 เวลา 12:02:31 33,311 อ่าน
TOP