x close

คำพูดหรือพฤติกรรมต้องห้ามแบบไหน ห้ามทำในสนามบินและบนเครื่องบิน

คำพูดและพฤติกรรมต้องห้ามในสนามบินและบนเครื่องบิน ที่เราไม่ควรนำมาพูดเล่น ๆ เพราะถ้าทำมีบทลงโทษทั้งจำคุกและปรับ บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ 

ในบริเวณสนามบินหรือแม้กระทั่งบนเครื่องบิน เป็นสถานที่ที่มีความเข้มงวดในด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างสูง การสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคำพูด ข้อความ หรือการกระทำ ที่สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้อื่น แม้กระทั่งเครื่องบินที่อยู่ในระหว่างการบิน นำมาซึ่งความเสียหาย ขณะเดียวกันก็ทำให้ถูกสอบสวนดำเนินการทางกฎหมายตามมา ดังนั้นเมื่อเราต้องเดินทางโดยสารเครื่องบิน ทางที่ดีเราไม่ควรนำคำพูดหรือการกระทำเหล่านี้มาพูดเล่นโดยเด็ดขาด แต่จะมีอะไรบ้าง ลองเข้ามาเช็กกันเลย

คำพูดต้องห้ามในสนามบิน
และบนเครื่องบิน

คำพูดต้องห้าม สนามบิน

คำพูดต้องห้ามในสนามบิน

ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก AOT Official ได้อธิบายเกี่ยวกับการกระทำหรือคำพูดบางอย่างที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน เครื่องบิน เจ้าหน้าที่ และผู้โดยสารท่านอื่น​ ซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดังนี้

คำพูดก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 • คำว่า “ระเบิด” (ฺBomb, Explosive)
  • เช่นพูดว่า “มีระเบิด”, “จะระเบิดสนามบิน” หรือ “จะระเบิดเครื่องบิน” เป็นต้น
 • คำว่า “การก่อการร้าย” (Terrorist Attack
  • เช่นพูดว่า “นี่คือการก่อการร้าย” เป็นต้น
 •  คำว่า “จี้เครื่องบิน, ปล้นเครื่องบิน” (Hijack
  • เช่นพูดว่า “นี่คือการจี้เครื่องบิน”, “Hijack” 
คำพูดต้องห้าม สนามบิน

คำพูด เขียนข้อความ หรือการกระทำอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่พิจารณาว่าคุกคามข่มขู่หรือเป็นภัย เช่น

 • พูดว่า “ตรวจได้ แต่ระวังเชื้อ COVID-19”
 • ตะโกนว่า “เครื่องบินลำนี้กำลังจะตก”
 • เขียนคำว่า “ระเบิด” ไว้ที่กระจก
 • โยนกระเป๋าหรือสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่หรือกลุ่มผู้โดยสารแล้ววิ่งหนี

พฤติกรรมต้องห้ามในสนามบินและบนเครื่องบิน

นอกจากคำพูดต้องห้ามแล้ว ยังรวมถึงพฤติกรรมที่เข้าข่ายกระทำความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 ได้แก่

 • การทำร้ายร่างกายและการกระทำอื่น ๆ อันเป็นการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประจำหน้าที่ในอากาศยานและเจ้าหน้าที่สนามบิน
 • มีเจตนากระทำความเสียหายต่อเครื่องบิน อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องบิน หรือโครงสร้างและอุปกรณ์ของเครื่องบิน เพื่อทำอันตรายต่อความสงบ เรียบร้อย และความปลอดภัยของเครื่องบิน หรือการดำเนินการของเครื่องบิน 
 • ไม่เคารพกฎระเบียบของสนามบินหรืออากาศยาน หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สนามบินหรือผู้ประจำหน้าที่ในอากาศยาน รวมถึงการรบกวนความสงบเรียบร้อยและระเบียบวินัยอันดีภายในสนามบินหรือบนเครื่องบิน

สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 ได้ที่เว็บไซต์ web.krisdika.go.th

บทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน

 • ผู้ใดก็ตามที่แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ จนเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในท่าอากาศยานหรือในอากาศยานระหว่างการบินตื่นตกใจ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 • ผู้ใดก็ตามถ้าการกระทำนั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานในระหว่างการบิน จำคุกตั้งแต่ 5-15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000-600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

เมื่อพบเห็นคำพูดหรือพฤติกรรมที่ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัย ควรทำอย่างไร

เมื่อพบเห็นคำพูดหรือพฤติกรรมใด ๆ ก็แล้วแต่ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในเครื่องบินระหว่างบิน ควรแจ้งให้ลูกเรือทราบทันที เพื่อให้ลูกเรือแจ้งต่อไปที่นักบิน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

เมื่อพบเห็นคำพูดหรือพฤติกรรมใด ๆ ก็แล้วแต่ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยภายในสนามบิน ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่สนามบิน เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

และหากว่าพูดคำต้องห้ามออกมาทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ล้วนแล้วแต่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 จะอ้างบันดาลโทสะเพื่อมาลดโทษไม่ได้ เพราะไม่ใช่กรณีที่ถูกข่มเหงโดยเหตุร้ายแรงอันไม่เป็นธรรม

สาเหตุของการห้ามใช้คำพูดหรือพฤติกรรมต้องห้ามภายในสนามบินและบนเครื่องบิน

 • เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและระเบียบวินัยอันดีภายในสนามบินและบนเครื่องบิน
 • เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวอันเป็นการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการบินลดลง
 • เพื่อจัดการกับบุคคลที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมภายในสนามบินและบนเครื่องบิน เช่น ใช้คำพูดลวนลามหรือข่มขู่ให้กลัว
 • เพื่อป้องกันความปลอดภัยให้แก่เครื่องบิน สนามบิน บุคคล และทรัพย์สินต่างๆ บนเครื่องบินหรือภายในสนามบิน
คำพูดต้องห้าม สนามบิน

เอาเป็นว่า…เราทุกคนก็ได้รู้ถึงคำและพฤติกรรมต้องห้ามภายในสนามบินและบนเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังไงก็อย่าลืมตระหนักถึงกฎระเบียบดังกล่าว เพื่อการเดินทางที่ราบรื่นของตัวคุณและเพื่อนร่วมทาง ^ ^

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ การโดยสารเครื่องบิน และทิปส์ท่องเที่ยว อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เฟซบุ๊ก AOT Official, เว็บไซต์ web.krisdika.go.th
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คำพูดหรือพฤติกรรมต้องห้ามแบบไหน ห้ามทำในสนามบินและบนเครื่องบิน อัปเดตล่าสุด 26 เมษายน 2566 เวลา 16:31:08 12,116 อ่าน
TOP