x close

งานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ชมวัด ยลวัง ไหว้พระเสริมสิริมงคล

          เที่ยวงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ไปเที่ยววัด ไหว้พระ ยลวัง สัมผัสบรรยากาศพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ ณ พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์
          กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเที่ยว งานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin) ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และ 21 แหล่งเรียนรู้รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และการจัดแสดงอุโมงค์ไฟเรืองแสง และนิทรรศการสวนแสง จัดแสดงพระราชประวัติ 10 รัชกาล ณ สวนสันติชัยปราการ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2566 โดยได้มีการนำกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในทุกมิติ มานำเสนอให้ประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมไทย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เกิดจากมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก และเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT ลองลิ้มชิมอาหารรสเด็ด
งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพจาก : m-culture.go.th

งานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี

กิจกรรมไหว้พระ ขอพร 11 วัดสำคัญ

         ร่วมสืบสานวิถีพุทธ เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ไหว้พระ ขอพร 11 วัดสำคัญ พร้อมชมทัศนียภาพและสถาปัตยกรรมที่สวยงามรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เวลา 09.00-18.00 น. ประกอบด้วย

 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 • วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
 • วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 • วัดบวรนิเวศวิหาร
 • วัดสุทัศนเทพวราราม
 • วัดชนะสงคราม
 • วัดราชนัดดาราม
 • วัดสระเกศ
 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
 • วัดประยุรวงศาวาส
งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กระทรวงวัฒนธรรม

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขึ้นรถโดยสารที่กรมการศาสนาจัดให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และจุดบริการรับ-ส่งของแต่ละวัดทั้ง 11 วัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2209-3728 หรือสายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม 1765

สถานที่จัดกิจกรรม
งานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี
กรุงรัตนโกสินทร์

งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพจาก : m-culture.go.th

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และโรงละครแห่งชาติ

 • เวลา 12.00-21.30 น. การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 
 • เวลา 16.30-17.30 น. การบรรเลงดนตรีไทย ดนตรีสากล (ศาลาลงสรง)
 • เวลา 17.30-20.30 น. การสาธิตอาหารไทยโบราณ/อาหารชาววัง 
 • เวลา 17.30-21.30 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดงดนตรีสากล/ขับร้องเพลง ร่วมกับศิลปินรับเชิญ ชมพู ปิง ธัช แบ็งค์ อลิศ โดยกรมศิลปากร, การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พรหมพงศ์ วงศ์อสุรา โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, มหกรรมกลองล้านนา โดยสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา, การแสดงลิเก เรื่องมงกุฎเชลย โดยสมาคมลิเกประเทศไทย, การแสดงศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ โดยสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ เป็นต้น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในยามค่ำ (Night Museum)

         วันที่ 21-25 เมษายน 2566 เข้าชมวันละ 3 รอบ เวลา 17.00 น. / 18.00 น. / 19.00 น.

     1. สัมผัสความงดงามของโบราณสถาน (วังหน้า) ที่ประทับของพระมหาอุปราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

     2. ชมการแสดงนิทรรศการภายในพระที่นั่งและอาคารจัดแสดงต่าง ๆ

งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพจาก : m-culture.go.th

พระบรมมหาราชวัง

           วันที่ 21-25 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ไหว้พระ เสริมสิริมงคล และเที่ยวชมวัง, ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพจาก : m-culture.go.th

สวนสันติชัยปราการ

 • การจัดแสดงนิทรรศการสวนแสง “แสงแห่งความภักดี ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” วันที่ 21 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00-21.30 น.
 • การแสดงมัลติมีเดียใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วันที่ 21-25 เมษายน 2566 วันละ 3 รอบ รอบละ 15 นาที เวลา 19.30 น. / 20.00 น. / 20.30 น.
งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพจาก : m-culture.go.th

พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม

 • ชมสถาปัตยกรรมศิลปะพาลลาเดียนของอาคารโรงทหารหน้าที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 ก่อนจะเป็นศาลาว่าการกลาโหม
 • ชมการจัดแสดงนิทรรศการและวัตถุจัดแสดงที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของศาลาว่าการกลาโหม
 • สัมผัสและถ่ายรูปกับปืนใหญ่โบราณด้านหน้าอาคาร

          วันที่ 21-25 เมษายน 2566 เข้าชมวันละ 4 รอบ รอบละ 40 นาที รอบละไม่เกิน 30 คน รอบเวลา 09.30 น. / 11.00 น. / 14.00 น. / 16.30 น.

งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพจาก : m-culture.go.th

พิพิธบางลำพู

วันที่ 21-25 เมษายน 2566

 • เวลา 08.30-20.00 น. เข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธบางลำพู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามหาลายแทงขุมทรัพย์บางลำพู ในรอบเข้าชมพิเศษ รอบละ 15 ท่าน วันละ 4 รอบ (รอบเวลา 16.00 น. / 17.00 น. / 18.00 น. / 19.00 น.)

วันที่ 22-23 เมษายน 2566

 • เวลา 12.00-18.00 น. กิจกรรม Workshop ศิลปะประดิษฐ์ด้วยเทคนิคเดคูพาจ (Decoupage) กิจกรรมระบายสีเรซินแม่เหล็กรูปหัวสิงโต และกิจกรรมทำขนมเกสรลำพู รอบละ 10 ท่าน วันละ 6 รอบ (รอบเวลา 12.00-12.50 น. / 13.00-13.50 น. / 14.00-14.50 น. / 15.00-15.50 น. / 16.00-16.50 น. / 17.00-17.50 น.)
 • เวลา 12.00-18.00 น. ศิลปะดอกลำพู จากวัสดุงานปักชุดโขนชุดละคร ประดิษฐ์ดอกลำพูจากกระดาษทิชชู ปักดอกไม้บนลูกมะกรูด Aroma Flower Ball และตามรอยรสชาติ อาหาร Local Food บางลำพู รอบละ 20 ท่าน วันละ 3 รอบ (รอบเวลา 13.00-14.00 น. / 14.30-15.30 น. / 16.00-17.00 น.)
 • เวลา 12.30-16.00 น. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
 • เวลา 13.00-17.00 น. กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน โดยไกด์เด็กบางลำพู รอบละ 20 ท่าน วันละ 3 รอบ (รอบเวลา 13.00-14.00 น. / 14.30-15.30 น. / 16.00-17.00 น.)
งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพจาก : m-culture.go.th

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

วันที่ 21-25 เมษายน 2566

 • เวลา 08.30-20.00 น. เปิดให้เข้าชมนิทรรศการชั่วคราวจนถึงเวลา 20.00 น. 

         - นิทรรศการกว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ (เปิดตัวครั้งแรก)

         - นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ปฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย เปิดให้เข้าชมนิทรรศการถาวรรอบพิเศษในยามค่ำคืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดบริการ 4 รอบ รอบเวลา 16.00 น. / 17.00 น. / 18.00 น. / 19.00 น.

วันที่ 22-23 เมษายน 2566

 • เวลา 14.00-16.30 น. การเสวนาทางวิชาการด้านเหรียญและประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ ณ จัดห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1
 • เวลา 14.00-18.00 น. กิจกรรม Workshop ณ บริเวณโถงทางเดิน ชั้น 1 

         - Workshop ปั้นแปะกระแหนะดินไทย โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

         - Workshop พิมพ์สีลายฉลุไทย โดยภาควิชาศิลปไทย วิทยาลัยช่างศิลป

งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพจาก : m-culture.go.th

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

 • กิจกรรมบรรยายนำชมวังฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการตำรวจไทย, ชมความสวยงามของตำหนักจิตรลดายามค่ำคืน วันที่ 21-25 เมษายน 2566 วันละ 2 รอบ เวลา 10.00 น. และ 15.00 น.
 • การแสดงการปฏิบัติหน้าที่ของสุนัขตำรวจ วันที่ 22-23 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพจาก : m-culture.go.th

มิวเซียมสยาม

 • วันที่ 21-25 เมษายน 2566 ณ อาคารนิทรรศการถาวร “ถอดรหัสไทย” เวลา 10.00-20.00 น. เปิดให้เข้าชมมิวเซียมสยาม โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าชม และแจกใบความรู้ ก้าวย่างบนเส้นทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๑๐๐ ปี ตึกเรา
 • วันที่ 21-25 เมษายน 2566 ณ ลานประติมากรรมรุ้ง MRT สนามไชย กิจกรรมมองกล้องส่องประวัติศาสตร์ กิจกรรมทัวร์ใต้ดินกับภัณฑารักษ์ กิจกรรมนำชม Site Museum พิพิธภัณฑ์ใต้ดิน (Bangkok Underground) เปิดวันละ 4 รอบ รอบละ 20-30 นาที เวลา 11.00 น. / 14.00 น. / 16.00 น. / 17.00 น.
 • วันที่ 21-25 เมษายน 2566 เสวนาวิชาการ ณ อาคารอเนกประสงค์

          - วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 12.00-16.30 น. รามเกียรติ์รัตนโกสินทร์ : ศาสตร์และศิลป์แห่งราชธานี

          - วันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 12.00-16.30 น. ภาพถ่ายเก่าในหัวเมือง

          - วันที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 13.30-16.00 น. บางพลัดลัดเลาะ

          - วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น. มานุษยวิทยาเมือง (Urban anthropology)

          - วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. บรรยาย “คุณธรรม คุณทำได้” และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) Application Moral Play / Moral Plus

งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพจาก : m-culture.go.th

วัดประยุรวงศาวาส

 • ไหว้พระ รับพร เสริมสิริมงคล เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 • การสาธิตภูมิปัญญาด้านอาหาร และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เวลา 16.00-22.00 น.
 • พิธีเปิดงานวัดพัฒนาประชาคม ไหว้พระ รับพร ย้อนวันวาน สารพันอาหาร ย่านกะดีจีน - คลองสาน ภายใต้งาน “ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” วันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น.
 • การประกวดอาหาร การประกวดละครชาตรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 22-25 เมษายน 2566 เวลา 17.00-22.00 น.
          ทั้งนี้ ดูรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ www.m-culture.go.th
งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพจาก : m-culture.go.th

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 • วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป
 • วันที่ 21-25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมไหว้พระ เสริมสิริมงคล
งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพจาก : m-culture.go.th

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันที่ 21-25 เมษายน 2566 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 1

 • การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย เวลา 11.00-20.00 น.
 • การสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย (Workshop) เวลา 13.00-16.00 น.
 • การแสดงร่วมสมัย เวลา 16.30-18.30 น.
 • การประกวดภาพถ่าย เวลา 10.00-20.00 น. (ส่งผลงานภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. / คณะกรรมการเริ่มตัดสิน เวลา 13.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม / ประกาศผลและรับรางวัล เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลาง)

วันที่ 22-23 เมษายน 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3

 • การจัดนิทรรศการ “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” เวลา 10.00-20.00 น.
 • การจัดกิจกรรมบรรยายและเสวนา เรื่อง “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” เวลา 14.00-16.00 น.
 • กิจกรรมเยี่ยมยลวิถีชุมชนชาวญวน ย่านสามเสน และชุมชนมุสลิมมลายู ย่านบางลำพู เวลา 16.00-17.30 น. / 17.30-20.00 น.

          นอกจากนี้ยังมีบูธร้านค้า 20 ร้านค้า รวมถึงกิจกรรม Workshop และการแสดงดนตรีร่วมสมัยต่าง ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.m-culture.go.th

งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพจาก : m-culture.go.th

ศาลหลักเมือง

          วันที่ 21-25 เมษายน 2566 เวลา 06.30-20.00 น. เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะศาลหลักเมือง
งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพจาก : m-culture.go.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 16.00-20.40 น. กิจกรรมงาน Turn back time บรรยากาศย้อนยุค อาทิ สาธิตอาหาร ประกวดแต่งกายชุดไทย เวทีการแสดง ณ ลานปรีดี พนมยงค์
 • วันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 16.00-20.40 น. เสวนาวิชาการ โดยสถาบันไทยคดีศึกษา
งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพจาก : m-culture.go.th

กิจกรรมเยี่ยมชม 21 สถานที่สำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์

          เปิดให้ประชาชนทำบุญไหว้พระและเข้าชมแหล่งเรียนรู้ โดยจัดรถ ขสมก. และรถรางนำชม บริการรับ-ส่งตามจุดเยี่ยมชมต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 21 แห่ง ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ประกอบด้วย

เส้นทางรถ ขสมก. 11 แห่ง

     1. วัดบวรนิเวศวิหาร

     2. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

     3. วัดชนะสงคราม

     4. วัดสระเกศ

     5. วัดราชนัดดาราม

     6. วัดสุทัศนเทพวราราม

     7. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

     8. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

     9. วัดประยุรวงศาวาส

     10. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

     11. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพจาก : m-culture.go.th

เส้นทางรถราง 10 แห่ง

     1. พระบรมมหาราชวัง

     2. มิวเซียมสยาม

     3. ศาลหลักเมือง

     4. พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม

     5. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

     6. พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

     7. พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

     8. พิพิธบางลำพู

     9. สวนสันติชัยปราการ

     10. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และโรงละครแห่งชาติ

งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพจาก : m-culture.go.th

งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ภาพจาก : m-culture.go.th

          ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765 และ เฟซบุ๊ก กระทรวงวัฒนธรรม
 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ ที่พัก ที่กิน ที่เที่ยวกรุงเทพฯ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : m-culture.go.th, เฟซบุ๊ก กระทรวงวัฒนธรรม
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
งานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ชมวัด ยลวัง ไหว้พระเสริมสิริมงคล อัปเดตล่าสุด 21 เมษายน 2566 เวลา 17:09:22 31,026 อ่าน
TOP