x close

10 พิกัดดัง ชวนสายมูไปไหว้พระขอพรเรื่องการเรียน การสอบ

           รวม 10 พิกัดดังสำหรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเรื่องการเรียน การสอบทั่วไปให้ผ่านฉลุย รวมถึงการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยให้ติดตามที่หวัง
           วัยเรียน กับการสอบ เป็นของคู่กัน ไม่ว่าจะเป็นการสอบเลื่อนชั้น หรือการสอบที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ อย่างการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนย่อมมีความปรารถนาที่อยากจะเข้าเรียนในที่ที่ตนเองใฝ่ฝัน เมื่อขึ้นชื่อว่าการสอบหรือการแข่งขัน นอกจากความตั้งใจและความพยายามทุ่มเทในการเรียน การอ่านหนังสือ และการทบทวนฝึกทำข้อสอบอย่างขยันขันแข็งและต่อเนื่องแล้ว การหาที่พึ่งทางใจ จึงกลายเป็นทางออกของใครหลายคน ซึ่งก็คือการไหว้พระขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ประสบความสำเร็จดังที่ปรารถนาไว้ วันนี้เราจึงขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อเรื่องการขอพรด้านการเรียนยอดฮิตสำหรับนักเรียน นักศึกษาสายมู ให้ไปขอพรเรื่องการเรียน และการสอบ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้นกัน

สถานที่ไหว้ขอพร
เรื่องการเรียน การสอบ
ในกรุงเทพฯ

1. ศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ แยกราชประสงค์

           ตั้งอยู่หน้าโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ นับเป็นสถานที่ยอดฮิตอันดับ 1 สำหรับการขอพรเรื่องเรียน เรื่องสอบ และแข่งขัน โดยพระพรหมนั้นเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ ผู้สร้างที่จะดลบันดาลให้สมหวังทุกอย่างตามที่ปรารถนา มีพักตร์ทั้งหมด 4 พักตร์ ซึ่งแต่ละพักตร์ก็จะเหมาะสำหรับขอพรในเรื่องต่าง ๆ เช่น พักตร์แรก เรื่องการงาน การเรียน พักตร์ที่สอง เรื่องเงินเรื่องทอง พักตร์ที่สาม เรื่องสุขภาพ คู่ชีวิต ครอบครัว ญาติพี่น้อง และพักตร์ที่สี่ โชคลาภ สิ่งที่ได้รับ เรื่องของบุตร ซึ่งควรจะไหว้บูชาพระพรหมให้ครบทั้ง 4 พักตร์ 4 ทิศ คือ ด้านการงาน ด้านการเงิน  ด้านความรัก และด้านภาพรวม ควรเริ่มจากการไหว้พระพรหมจากพักตร์แรก แล้วเวียนขวามือของเรา หรือพระหัตถ์ซ้ายของพระพรหม จนถึงพักตร์สุดท้าย หรือบนบานด้วยละครรำที่มีบริการด้านข้างศาลก็ได้
วัดขอเรื่องเรียน

ภาพจาก : Romix Image / Shutterstock.com

 • ของไหว้ : กำยานและธูป 12 ดอก เทียน 1 เล่ม ใช้ได้ทุกกลิ่น, ผลไม้ แนะนำเป็นกล้วย มะพร้าว สาลี่ ชมพู่ และดอกไม้กลิ่นหอมอ่อน ๆ เช่น ดอกมะลิ ดอกบัว พวงมาลัยดาวเรือง, น้ำ เช่น นม น้ำหวาน หรือน้ำเปล่า ทั้งนี้ ของต้องห้ามถวายคือ เนื้อสัตว์ทุกชนิด

 • คาถาบูชาพระพรหม : ท่องคาถา “โอมปะระเมสะนะมัสการัม องการะนิสสะวะ รัง พรหมเรสสะยัม ภูปัสสวะวิษณุ ไวยะทานะโมโทติลูกปัม ทะระมา ยิกยานัง ยะไวยะลา คะมุลัม สะทา นันตะระ วิมุสะตินัน นะมัตเต นะมัตเตร จะ อะการัง ตโถวาจะ เอตามาตาระยัต ตะมัน ตะรามา กัตถะนารัมลา จะสะระวะ ปะติตัม สัมโภพะกลโล ทิวะทิยัม มะตัมยะ” หรือแบบย่อ “โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ” 

 • ที่อยู่ : 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 • โทรศัพท์ : 0-2252-8750

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.

2. ศาลพระพิฆเนศ ห้วยขวาง

           เทวาลัยพระพิฆเนศ สี่แยกรัชดา-ห้วยขวาง ตั้งอยู่สี่แยกรัชดา-ห้วยขวาง อีกหนึ่งสถานที่ฮอตฮิตด้านการขอพรเรื่องเรียน การสอบติด เนื่องด้วยพระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ และเทพเจ้าด้านศิลปะ วิทยาการ และสติปัญญา ใครที่อยากสอบเข้าเรียนในคณะที่เกี่ยวกับศิลปะและการบันเทิง หรือแม้แต่สาขาอื่น ๆ รวมทั้งอยากประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนหรือหน้าที่การงานก็สามารถขอพรได้เช่นกัน โดยพระพิฆเนศที่นี่เป็นปางยืนประทานพร และเคล็ดลับคือ เมื่อขอพรพระพิฆเนศตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมมากระซิบข้างหูหนู ข้าง ๆ องค์พระ เพื่อบอกความปรารถนาด้วย

พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญมากในศาสนาฮินดู พระองค์เป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญา ความสำเร็จ การขจัดอุปสรรค และความเมตตา ชาวฮินดูเคารพนับถือพระพิฆเนศอย่างสูง และเชื่อว่าพระองค์จะประทานพรแก่พวกเขาเสมอ พระพิฆเนศยังเป็นหนึ่งในเทพ 78 องค์ของไพ่เทวะมันตรา พยากรณ์ ซึ่งเป็นไพ่พยากรณ์ 78 ใบ ที่เกิดจากความศรัทธาที่มีต่อเทพเชื้อสายต่าง ๆทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของคนหลากหลายเชื้อชาติมาเป็นเวลาหลายร้อยปี

วัดขอเรื่องเรียน

 • ของไหว้ : พวงมาลัยสีเหลืองหรือดอกไม้สีเหลือง เช่น ดอกดาวเรือง กุหลาบสีเหลือง พร้อมด้วยธูปบูชา 5 ก้าน เทียนเหลือง 1 เล่ม นอกจากนี้ยังสามารถถวายขนม นม น้ำผลไม้ หรือผลไม้สดร่วมด้วยได้ 

 • คาถาบูชาพระพิฆเนศ : ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถา “โองการพินธุนาถัง อุปปันนัง พรหมาสะ หะปะตินามะ อาทิกัปเป สุอาคะโต ปัญจะ ปะทุมังทิสวา นโมพุทธายะวันทะนัง โอมอิด พิฆเนศวรอิ จะมหาพรหมา มหิตทิเดชา สรรพเสน่หา ประสิทธิเม” 

 • ที่อยู่ : ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

3. ศาลหลักเมือง สนามหลวง

          ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งตามประเพณีตั้งแต่โบราณ เมื่อมีการสร้างเมืองใหม่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็จะต้องมีการสร้างเสาหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลและความวัฒนาผาสุกแก่เมือง ส่วนใหญ่จะไหว้ขอพรกันในเรื่องความสำเร็จ ความมั่นคงในหน้าที่การงาน รวมไปถึงเรื่องการสอบและการเรียนด้วยเช่นกัน
วัดขอเรื่องเรียน

ภาพจาก : Kittipong Chararoj / Shutterstock.com

 • ของไหว้ : ธูป 3 ดอก, เทียน 1 เล่ม, ผ้าแพร 3 สี, ทองคำเปลว, พวงมาลัย 2 พวง, ดอกบัว 2 ดอก

 • ที่อยู่ : ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 • โทรศัพท์ : 0-2222-9876

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30-18.00 น.

4. วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือวัดแขก สีลม

          ที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องความปังในหลาย ๆ ด้านเลย ในวัดก็จะมีองค์เทพของศาสนาฮินดูอยู่หลายองค์ด้วยกัน แต่ละองค์ก็จะมีความเชื่อในเรื่องต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นด้านความรัก การเรียน สอบแข่งขัน การงาน การเงิน โชคลาภ การค้าขายต่าง ๆ สำหรับคนที่ต้องการขอพรเรื่องเรียน การสอบเข้าแข่งขัน แนะนำให้ไหว้พระพิฆเนศ ซึ่งเป็นเทพแห่งความสำเร็จ และพระขันธกุมาร เทพแห่งสงครามและการต่อสู้ โดยผู้ที่บูชาพระขันธกุมารจะได้รับความคุ้มครอง ความกล้าหาญชาญชัย ความเป็นผู้นำ รวมถึงกำลังกายกำลังใจในการกระทำการต่าง ๆ ให้ลุล่วง
วัดขอเรื่องเรียน

ภาพจาก : NavyBank / Shutterstock.com

 • คาถาบูชาพระพิฆเนศ : (กล่าวก่อนไหว้เทพหรือเทพีองค์อื่น ๆ) โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

 • คาถาบูชาพระขันธกุมาร : (มีหลายบท สามารถเลือกสวดบทใดบทหนึ่ง หรือสวดทั้งหมดก็ได้) 

  • โอม สกัณทายะ นะมะห์ (3 จบ)

  • โอม การติเกยะ นะมะห์ (3 จบ)

  • โอม สุพรหมมัณยะ นะมะห์ (3 จบ)

  • โอม ตัตตะปุรุษายะ วิทมะเห มหาเสนายะ ธีมะหิ ตันโน สะกันทะ ประโจทะยาต (1 จบ)

 • บทสวดอัญเชิญและบูชาพระขันธกุมาร : โอม ศรี ศะระวัน ภะวะยะ นะมะฮา (3 จบ ) โอม สะกันทะเทวะ ชนะมาเรนัง อานุรักขันตุ ทุติยัมปิ สะกันทะเทวะ ชนะมาเรนัง อานุรักขันตุ ตะติยัมปิ สะกันทะเทวะ ชนะมาเรนัง อานุรักขันตุ

 • ที่อยู่ : 2 ถนนปั้น แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 • โทรศัพท์ : 09-7315-9569

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. 

 • เฟซบุ๊ก : Hindu Meeting (Fan Page)
   

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัดแขกสีลม และพิธีนวราตรี

5. อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แยกวงเวียนใหญ่

          ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนใหญ่ มีความเชื่อว่าบารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรธนบุรี จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการค้าขาย การเรียน และการงาน โดยมีความเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์เรื่องการสอบเข้ามาก ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าเรียนต่อ หรือสอบเข้าทำงานในราชการ นอกจากนี้ยังนิยมมาบนบานเกี่ยวกับเรื่องการค้าขาย การงาน และการปลดเปลื้องหนี้สินด้วย
วัดขอเรื่องเรียน

ภาพจาก : JOYFULLIFE / Shutterstock.com

 • ของไหว้ : ธูป 9 หรือ 16 ดอก, พวงมาลัยดอกดาวเรือง

 • ที่อยู่ : อาคารหอสมุดเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

6. พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือพระบรมรูปทรงม้า เขตดุสิต

          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุดหน้าในทุกด้าน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของคนไทย จนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “ปิยมหาราช” โดยเชื่อกันว่าการสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นการขอพรให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน และเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป รวมไปถึงเรื่องการเรียนและการสอบด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของประเทศอย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม บริเวณที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์อยู่ในเขตพระราชฐาน จึงต้องระมัดระวังเรื่องการแต่งกาย และอาจมีการปิดพื้นที่กรณีมีการจัดงานหรือพระราชพิธีสำคัญ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
วัดขอเรื่องเรียน

 • ของไหว้ : ธูป 9 ดอก, ดอกกุหลาบสีชมพู, น้ำมะพร้าว, กล้วยน้ำว้า

 • ที่อยู่ : แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

7. วัดเทวราชกุญชรวรมหาวิหาร

          ขึ้นชื่อเรื่องความปังขององค์เทวราชเนรมิต (ร่าง 2 ของพระอินทร์) เด่นในการขอพรเรื่องการงาน การเงิน การเรียน และโชคลาภ แต่ในการขอพรจะต้องขอแค่เรื่องเดียวเท่านั้น โดยห้ามบนเด็ดขาด

วัดขอเรื่องเรียน

ภาพจาก : aquatarkus / Shutterstock.com

 • ของไหว้ : พวงมาลัยดอกดาวเรือง 

 • คาถาบูชาองค์เทวราชเนรมิต : ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวบทสวด “อะหัง วันทามิ เทวะราชะนิมมิตัง อิจฉิตัง ปัตถิตัง มัยหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ 

 • ขั้นตอนการไหว้ : นำธนบัตรจำนวน 2 ใบ ม้วนเข้าด้วยกัน นำไปสอดไว้ที่มือของเทวราชเนรมิต อธิษฐานตามความปรารถนา แล้วเอาหน้าผากแตะที่นิ้วชี้ของเทวราชเนรมิต จากนั้นให้นำธนบัตรใบแรกใส่ตู้บริจาค ส่วนอีกใบหนึ่งประทับยันต์เทวราชเนรมิต แล้วนำกลับไป

 • ที่อยู่ : วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร 90 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 • โทรศัพท์ : 0-2281-2430

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

 • เฟซบุ๊ก : วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
   

เรื่องน่ารู้วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และวิธีไหว้องค์เทวราชเนรมิต

8. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

          การสอบ มีลักษณะคล้ายการทำสงคราม ต้องต่อสู้แข่งขันกับผู้อื่น ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะต้องมาขอพรจากวัดชนะสงคราม เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชนะทุกสิ่ง และสำเร็จดังหวังทุกประการ เพราะมีความเชื่อว่าจะได้รับชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงเหมือนกับชื่อของวัดชนะสงครามนั่นเอง
วัดขอเรื่องเรียน

ภาพจาก : Denis Costille / Shutterstock.com

 • ของไหว้ : ธูป 5 ดอก, เทียน 1 เล่ม, ดอกบัว 1 ดอก 

 • ที่อยู่ : 77 ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 • โทรศัพท์ : 09-3126-4000

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 

 • เฟซบุ๊ก : วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

สถานที่ไหว้พระขอพร
เรื่องการเรียน การสอบ
ต่างจังหวัด

9. หลวงพ่อโสธร ฉะเชิงเทรา

           หลวงพ่อโสธร หรือ พระพุทธโสธร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา ประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร หรือ วัดหลวงพ่อโสธร เป็นพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ ทำให้มีผู้มีจิตศรัทธาทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางมาสักการะขอพรกันเป็นจำนวนมาก โดยมีความเชื่อว่าสามารถขอพรกับหลวงพ่อโสธรได้ทุกเรื่อง ทั้งการค้าขาย ความสำเร็จ  มีโชคลาภเงินทอง สุขภาพแข็งแรง รวมถึงเรื่องการเรียน การสอบเข้าด้วย เรียกว่าขอได้ทุกเรื่อง ขอสิ่งไหนได้สิ่งนั้น สมหวังดั่งใจคิด แต่มีหัวข้อที่ห้ามบนห้ามขอโดยเด็ดขาดสำหรับหลวงพ่อโสธร คือ ห้ามขอไม่ให้เป็นทหาร และขอเรื่องบุตร
วัดขอเรื่องเรียน

ภาพจาก : Phongsak Meedaenphai / Shutterstock.com

 • ของไหว้ : ธูป 3 ดอก, เทียน 1 เล่ม, พวงมาลัย 9 พวง, ไข่ต้ม และถวายละครรำ 

 • ที่อยู่ : 134 ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • โทรศัพท์ : 0-3851-1048

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-16.30 น.

 • เฟซบุ๊ก : วัดโสธรวราราม วรวิหาร
   

8 เรื่องควรรู้ ก่อนไปไหว้หลวงพ่อโสธร เพื่อเป็นมงคลชีวิต

10. ศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ชุมพร

           อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือ ศาลเสด็จเตี่ย เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย หรือที่ผู้คนเรียกกันว่า เสด็จเตี่ย โดยพระองค์เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป โดยเฉพาะชาวประมงในภาคใต้ เพราะเชื่อว่าช่วยเหลือให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายจากพายุและเภทภัยต่าง ๆ รวมถึงขอให้ประสบความสำเร็จด้านการเรียนและการทำงานด้วย
วัดขอเรื่องเรียน

ภาพจาก : Casper1774 Studio / Shutterstock.com

 • ของไหว้ : ธูป 9 ดอก หรือ 19 ดอก, เทียน 1 คู่, ดอกกุหลาบแดง หรือพวงมาลัยดอกมะลิ รวมถึงประทัด 
 • ที่อยู่ : ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

          อย่างไรก็ตาม การไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือหนึ่งในกำลังใจเท่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมความพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจอ่านหนังสือและทำแบบฝึกหัด ซึ่งเป็นหนทางที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง
 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง 

บทความที่เกี่ยวข้องกับ ไหว้พระขอพร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
10 พิกัดดัง ชวนสายมูไปไหว้พระขอพรเรื่องการเรียน การสอบ อัปเดตล่าสุด 15 กันยายน 2566 เวลา 09:59:15 101,080 อ่าน
TOP