x close

ไหว้พระปีใหม่ 2567 ขอพรพระยืนปางต่าง ๆ เสริมสิริมงคลต้อนรับต้นปี

          ไหว้พระปีใหม่ 2567 รวมสถานที่ไหว้พระพุทธรูปในพระอิริยาบถยืนปางต่าง ๆ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

           ไหว้พระปีใหม่ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนมักชักชวนกันไปทำบุญ ไหว้พระ ขอพร ขอหวย เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตนเองและครอบครัวหลากหลายที่ ซึ่งหลังจากที่เราเคยหยิบเอา สถานที่ไหว้พระองค์ใหญ่ มาแนะนำกันไปบ้างแล้ว คราวนี้เราคัดสรรสถานที่ไหว้พระพุทธรูปในพระอิริยาบถยืนปางต่าง ๆ จากทั่วไทยมาฝากกันอีกครั้ง ซึ่งนอกจากพระศรีศากยะทศพลญาณ องค์พระประธาน ณ พุทธมณฑล แล้ว ยังมีอีกหลายสถานที่ ไปดูกันว่าเพื่อน ๆ เคยไปไหว้ที่ไหนมาบ้างแล้ว โดยเริ่มที่...

ไหว้พระปีใหม่ 2567

1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ

           ประดิษฐานพระพุทธโลกนาถ ราชมหาสมมติวงศ์ องค์อนันตญาณสัพพัญญู สยัมภูพุทธบพิตร หรือเรียกกันว่า “พระพุทธโลกนาถ” เป็นพระพุทธรูปยืนประดิษฐานอยู่ในพระวิหารทิศตะวันออก หรือบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถของวัดโพธิ์
ไหว้พระปีใหม่ 2565

2. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

           ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ภายในพระวิหารที่อยู่ทางด้านซ้ายของพระอุโบสถ

3. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

           ประดิษฐาน “พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร” พระพุทธรูปปางห้ามญาติ ความสูง 5 วา 1 ศอก 10 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารวัด
ไหว้พระปีใหม่ 2565

4. วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

           ประดิษฐาน “พระศรีอริยเมตไตรย” หรือที่เรียกกันว่า “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรยืนองค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้ง
ไหว้พระปีใหม่ 2565

ภาพจาก AfriramPOE / Shutterstock.com

5. วัดเครือวัลย์วรวิหาร กรุงเทพฯ

           ประดิษฐาน “พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ” พระประธานภายในพระอุโบสถ เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ฝีมือช่างรัชกาลที่ 3

6. วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

            ประดิษฐานพระร่วงโรจน์ฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชบูชนิยบพิตร์ หรือ “พระร่วงโรจนฤทธิ์” พระพุทธรูปปางห้ามญาติ ศิลปะสุโขทัย ความสูงถึง 7.42 เมตร ประดิษฐานอย่างโดดเด่นสง่างามทางด้านทิศเหนือของพระปฐมเจดีย์ ในตัวจังหวัดนครปฐม
ไหว้พระปีใหม่ 2565

ภาพจาก tong patong / Shutterstock.com

7. วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

           ประดิษฐาน “พระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์” พระพุทธรูปปางขอฝน (ปางคันธารราฐ) สร้างโดยโลหะสำริด ความสูง 32 เมตร ยืนอยู่บนฐานสูง 8 เมตร
ไหว้พระปีใหม่ 2565

ภาพจาก dourleak / Shutterstock.com

8. วัดประโชติการาม จังหวัดสิงห์บุรี

           ประดิษฐาน “หลวงพ่อทรัพย์” ความสูง 6 วา 7 นิ้ว และ “หลวงพ่อสิน” ความสูง 3 วา 3 ศอก 5 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ ศิลปะสมัยสุโขทัย ยืนซ้อนกัน  2  องค์
หลวงพ่อทรัพย์
ไหว้พระปีใหม่ 2565

ภาพจาก kwanchai / Shutterstock.com

หลวงพ่อสิน
ไหว้พระปีใหม่ 2565

ภาพจาก kwanchai / Shutterstock.com

9. วัดจุกคลี จังหวัดสิงห์บุรี

           ประดิษฐาน “พระยืนปางห้ามญาติ” ความสูง 30 เมตร ทาสีทองเหลืองอร่าม
ไหว้พระปีใหม่ 2565

ภาพจาก Watcharin Tadsana / Shutterstock.com

10. วัดสะพานหิน จังหวัดสุโขทัย

          ประดิษฐาน “พระอัฏฐารส” พระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย ความสูง 12.50 เมตร ที่ตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นอกเขตกำแพงเมืองเก่าสุโขทัย ทางทิศตะวันตก

ไหว้พระปีใหม่ 2565

11. วัดพระสี่อิริยาบถ (วัดพระยืน) จังหวัดกำแพงเพชร

           ประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ ได้แก่ นอน ลีลา ยืน และนั่ง โดยพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัยยังคงมีสภาพสมบูรณ์ที่สุด ตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 
ไหว้พระปีใหม่ 2565

12. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก

           ประดิษฐาน “พระอัฏฐารส” พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ ความสูง 18 ศอก เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารใหญ่  แต่วิหารพังเหลือเพียงเสาที่ก่อด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่ 3-4 ต้น เรียกว่าเนินวิหารเก้าห้อง
ไหว้พระปีใหม่ 2565

13. วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี

           ประดิษฐาน “หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา” พระพุทธรูปประทับยืนอุ้มบาตร ความสูง 30 ศอก อยู่บริเวณด้านหน้าหอพระไตรปิฎก
ไหว้พระปีใหม่ 2565

14. วัดพระยืน (วัดอรัญญิการาม) จังหวัดลำพูน

           ประดิษฐาน “พระยืน” พระพุทธรูปยืนหล่อด้วยทองสำริด สูง 18 ศอก (9 เมตร) เดิมประดิษฐานอยู่ในปราสาทสถูป (หลังวิหาร)
ไหว้พระปีใหม่ 2565

15. วัดศรีชุม จังหวัดแพร่

            ประดิษฐาน “พระอัฏฐารส” พระพุทธรูปปางประทับยืน เป็นศิลปะสุโขทัยผสมศิลปะพื้นเมือง เชื่อกันว่าหากขอพรมักจะสำเร็จสมดังปรารถนา นับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด
ไหว้พระปีใหม่ 2565

ภาพจาก kwanchai / Shutterstock.com

16. วัดบุญยืน จังหวัดน่าน

           ประดิษฐาน “พระพุทธรูปปางประทับยืน” ปางเปิดโลก พระกรทิ้งแนบลำตัว เป็นพระประธานในพระวิหาร
ไหว้พระปีใหม่ 2565

ภาพจาก kwanchai / Shutterstock.com

17. วัดพระธาตุเขาน้อย จังหวัดน่าน

          ประดิษฐาน “พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน” พระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน
ไหว้พระปีใหม่ 2565

18. วัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด

           ประดิษฐาน “พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี” หรือพระเจ้าใหญ่ พระยืนปางประทานพร ความสูง 101 ศอก เท่ากับชื่อจังหวัด รอบฐาน 135 ศอก ใต้ฐานประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญ
ไหว้พระปีใหม่ 2565

19. วัดพุทธมงคล จังหวัดมหาสารคาม

          ประดิษฐาน “พระพุทธมงคล” เป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดี สร้างขึ้นด้วยหินทรายแดง อยู่บริเวณลานโพธิ์ของวัด รอบลานโพธิ์มีใบเสมาหินสมัยทวารวดีปักล้อมอยู่ 2 ชั้น ทั้ง 8 ทิศ ลักษณะใบเสมาเป็นแผ่นเรียบแบนและแบบแท่งเหลี่ยม

ไหว้พระปีใหม่ 2565

ภาพจาก kwanchai / Shutterstock.com

20. วัดสุวรรณาวาส จังหวัดมหาสารคาม

           ประดิษฐาน “พระพุทธรูปมิ่งเมือง” หรือพระพุทธรูปสุวรรณมาลี เป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดี สร้างขึ้นด้วยหินทรายแดง เหมือนพระพุทธรูปยืนมงคล ทั้ง 2 องค์นี้สร้างขึ้นในเวลาเดียวกัน เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ไหว้พระปีใหม่ 2565

ภาพจาก kwanchai / Shutterstock.com

           และนี่คือพระพุทธรูปในพระอิริยาบถยืนปางต่าง ๆ เพียงไม่กี่แห่งที่เรานำมาแนะนำกัน จริง ๆ แล้วยังมีอีกหลายสถานที่ เอาเป็นว่าใครสะดวกที่ไหน หากมีเวลาไม่ควรพลาดเดินทางไปสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลกันนะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไหว้พระปีใหม่ 2567 ขอพรพระยืนปางต่าง ๆ เสริมสิริมงคลต้อนรับต้นปี อัปเดตล่าสุด 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:45:33 35,666 อ่าน
TOP