x close

พาทัวร์ 10 พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงในไทย อยู่บ้านก็เที่ยวได้

          ชวนสำรวจพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) จากทั่วไทย เรียนรู้เรื่องราวในอดีตที่เก็บซ่อนอยู่ในโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุแต่ละชิ้นอันทรงคุณค่า
          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้เราต้องอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ หลายคนหากิจกรรมต่าง ๆ ทำแก้เบื่อ ทั้งเข้าครัวทำกับข้าว ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ หรือดูซีรีส์ รวมถึงท่องโลกผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง ๆ ซึ่งหลังจากที่เรานำอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริงมาให้ชมกันเพลิน ๆ ไปแล้ว คราวนี้ถึงคิวของพิพิธภัณฑ์บ้าง โดยจะพาเที่ยวชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่าง ๆ ในรูปแบบ "พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง" (Virtual Museum) ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเที่ยวออนไลน์อยู่บ้านแบบชิล ๆ และได้ชมภาพบรรยากาศภายนอกและภายในของพิพิธภัณฑ์นั้น ๆ แบบใกล้ชิด โดยเริ่มกันที่...
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

           พิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2402 แต่เดิมเป็น "พระราชวังบวรสถานมงคล" หรือวังหน้า ภายในประกอบด้วยพระที่นั่งและพระตำหนักอันนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงาม ไม่ว่าจะเป็น พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน, พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์, อาคารมหาสุรสิงหนาท, โรงราชรถ, พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย, พระที่นั่งพุทไธสวรรย์, พระตำหนักแดง และเก๋งนุกิจราชบริหาร เป็นต้น
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

ชมภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ได้ที่ เว็บไซต์ www.virtualmuseum.finearts.go.th

 

  • สถานที่ตั้ง : ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงละครแห่งชาติ ตรงข้ามสนามหลวง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02-224-1370
  • เฟซบุ๊ก : National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

           ในอดีตเคยเป็นอู่เรือเก่า ก่อนจะได้รับการปรับปรุงขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2517 โดยจัดแสดงเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์, เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9, เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ พร้อมทั้งเรือที่มีโขนเรือ 4 ลำ ประกอบด้วย เรือเอกชัยเหินหาว  เรือครุฑเหินเห็จ  เรือกระบี่ปราบเมืองมาร และเรืออสุรวายุภักษ์ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของกระบวนเรือพระราชพิธีต่าง ๆ
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

ชมภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ได้ที่
เว็บไซต์
www.virtualmuseum.finearts.go.th

3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่จัดแสดงนิทรรศการโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่มีลักษณะเด่น สามารถบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองลพบุรีตั้งแต่อดีตต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ด้วยพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองลพบุรีที่มีการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (ประมาณ 3,500 ปีมาแล้ว) และเข้ามาสู่สมัยประวัติศาสตร์ คือศิลปะทวารวดี ศิลปะลพบุรี ศิลปะอยุธยา ศิลปะรัตนโกสินทร์ จนถึงวิถี ผู้คน ตัวตน คนลพบุรี  สามารถศึกษาข้อมูลในอดีตโดยผ่านการลำดับเรื่องของโบราณวัตถุที่จัดแสดง ซึ่งสะท้อนพัฒนาการในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ภาษา ศาสนา ความเชื่อ เทคโนโลยีการดำรงชีวิต การติดต่อเชื่อมโยงทางด้านการค้าและวัฒนธรรมกับดินแดนอื่น ๆ รวมทั้งความงามทางศิลปะของประติมากรรม สถาปัตยกรรม ที่ส่งผ่านตามยุคสมัยได้อย่างลงตัว

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

ชมภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ได้ที่
เว็บไซต์ www.virtualmuseum.finearts.go.th

4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

         แหล่งเรียนรู้ด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนนับตั้งแต่หลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงเมืองสุพรรณบุรีในอดีต หลักฐานที่แสดงถึงพัฒนาการของเมืองสุพรรณบุรี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ลพบุรี อยุธยา และรัตนโกสินทร์ เหตุการณ์ยุทธหัตถีกลุ่มชนต่าง ๆ ที่อาศัยในจังหวัดสุพรรณบุรี ประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีในอดีต วรรณกรรมสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี เพลงพื้นบ้านหรือเพลงลูกทุ่ง จนถึงสุพรรณบุรีในวันนี้

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

ชมภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ได้ที่
เว็บไซต์ www.virtualmuseum.finearts.go.th

5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

          กรมศิลปากร จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร เป็นพิพิธภัณฑสถานประจำแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีเพื่อเก็บรวบรวม สงวนรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ได้จากการดำเนินงานทางโบราณคดีภายในเขตจังหวัดกำแพงเพชร เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการโบราณคดี ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร ภายในมีอาคารจัดแสดงรวมทั้งหมด 4 หลัง อาคารแต่ละหลังมีทางเดินเชื่อมต่อถึงกัน

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

ชมภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร ได้ที่
เว็บไซต์ www.virtualmuseum.finearts.go.th

6. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ตั้งแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่รวบรวมได้จากบริเวณภาคเหนือตอนบน อันประกอบด้วยพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ พะเยา น่าน ลำพูน และลำปาง และสาเหตุที่พิจารณาจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ตั้ง เนื่องจากมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย เคยเป็นที่ตั้งของราชธานีหรือเมืองหลวง ศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาหรือไทยฝ่ายเหนือมาก่อน อีกทั้งยังคงสถานะเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือสืบต่อมาจนทุกวันนี้ดยภายในมีการจัดแสดงทั้งโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และตัวอย่างศิลปกรรมสมัยต่าง ๆ ที่พบในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาวิชาการครอบคลุมหลายสาขาประกอบด้วย ภูมิศาสตร์ และธรณีวิทยา โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา และศิลปกรรมของชาวล้านนา ด้วยเทคนิคและสื่อการจัดแสดงหลากหลาย

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

ชมภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ได้ที่
เว็บไซต์
www.virtualmuseum.finearts.go.th

7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

         ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ประกอบด้วย อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศูนย์รวมส่วนบริการต่าง ๆ, อาคารกัลยาณิวัฒนา อาคารจัดแสดงนิทรรศการหลัก มีส่วนจัดแสดงย่อยจำนวน 9 ส่วน, อาคารนิทรรศการไทพวน จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชาวไทพวน ซึ่งเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงในปัจจุบัน, หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน ตั้งอยู่ในวัดโพธิ์ศรีใน ห่างออกไปจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ทางทิศตะวันออกราว 500 เมตร โดยกรมศิลปากรได้ปรับปรุงหลุมขุดค้นภายในวัดโพธิ์ศรีในเพื่อจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศ
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

         แหล่งโบราณคดีที่สำคัญของไทย ก่อตั้งหลังการเสด็จประพาสเยี่ยมชมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2515 โดยการเสด็จประพาสดังกล่าวได้กระตุ้นการปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ รวมถึงให้ความสำคัญและความตระหนักถึงแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่กำลังประสบปัญหาการลักลอบค้าโบราณวัตถุในขณะนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 กรมศิลปากร ได้ดำเนินการเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นพิพิธภัณฑ์ประจำแหล่งแห่งแรกของประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

ชมภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ได้ที่
เว็บไซต์
www.virtualmuseum.finearts.go.th

8. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์

         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เกิดขึ้นมาจากประชาชนและข้าราชการ ได้นำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ มาบริจาคและจัดแสดงไว้ที่ศาลากลางจังหวัด หลังจากนั้นย้ายไปเก็บรักษาและจัดแสดงที่อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ต่อมาเมื่อได้รับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากประชาชนและจากการดำเนินการทางโบราณคดี ทำให้สถานที่จัดแสดงชั่วคราวคับแคบ ไม่เหมาะสม ในปี พ.ศ. 2535 กรมศิลปากร มีนโยบายที่จะปรับปรุงและจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จึงเป็นพิพิธภัณฑสถานอันดับต้น ๆ ที่ได้รับการพิจารณาจัดตั้งขึ้นภายใต้นโยบายดังกล่าว โดยออกแบบขึ้นใหม่รูปทรงทันสมัย ประยุกต์มาจากปราสาท ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในศิลปะขอมโบราณ มีลักษณะเป็นกลุ่มอาคารเชื่อมต่อถึงกัน 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นโถงทางเข้าและทางเดิน ส่วนที่ 2 เป็นส่วนบริการการศึกษาและสำนักงาน ส่วนที่ 3 เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร ส่วนที่ 4 เป็นคลังพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

ชมภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ได้ที่
เว็บไซต์ www.virtualmuseum.finearts.go.th

9. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

          สงขลา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้มาตั้งแต่โบราณ มีเมืองเก่าหลายเมือง มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษตกทอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา เป็นศูนย์กลางการค้า เป็นเมืองชุมทางภาคใต้ เป็นศูนย์กลางการคมนาคม มีความเจริญเติบโตด้านธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว ที่ยังคงรักษาความเก่าแก่ของโบราณสถานอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไว้อย่างเหนียวแน่นมั่นคง

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

          โดยภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา มีการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา จะเป็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง การจัดแสดงเน้นหลักฐานทางโบราณคดี จากแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดปัตตานี รวมถึงศิลปวัตถุ งานสถาปัตยกรรม งานประณีตศิลป์ และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับบริจาคจากประชาชนในพื้นที่
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

ชมภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ได้ที่
เว็บไซต์
www.virtualmuseum.finearts.go.th

10. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

          แหล่งเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากการที่หน่วยศิลปากรที่ 8 กรมศิลปากร สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช (ปัจจุบันคือสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลโบราณสถานในเขตภาคใต้ตอนบนในปี พ.ศ. 2507 ดำเนินการขุดแต่งบูรณะเจดีย์ยักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างปี พ.ศ. 2509- 2510 ได้โบราณวัตถุเป็นจำนวนมากแต่ไม่มีสถานที่เก็บรักษา นอกจากนั้นยังมีโบราณวัตถุที่ได้จากกการสำรวจขุดค้นในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา กระบี่ และภูเก็ต รวม 7 จังหวัด รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการเก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุต่าง ๆ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ไว้ในที่แห่งเดียวกัน จึงจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2513 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2517

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินี้ มีนิทรรศการจัดแสดงห้องก่อนประวัติศาสตร์, ห้องศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู, ห้องศาสนาพุทธ, ห้องประณีตศิลป์, ห้องพระรัตนธัชมุนีศรีธรรมราช (ม่วง รตนะชเถร ศิริรันต์), ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่นนครศรีธรรมราช และอาคารโถงจัดแสดงศาสนาพราหมณ์ในรัฐตามพรลิงค์
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ภาพจาก virtualmuseum.finearts.go.th

ชมภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ได้ที่
เว็บไซต์
www.virtualmuseum.finearts.go.th

           และนี่เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริงเพียงไม่กี่แห่งที่เราหยิบมาแนะนำเพื่อให้ได้ชมกันเพลิน ๆ จริง ๆ แล้วยังมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริงอีกมากมาย ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวสำคัญในอดีตให้ได้ศึกษาเรียนรู้ โดยสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.virtualmuseum.finearts.go.th

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
virtualmuseum.finearts.go.th และ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
พาทัวร์ 10 พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงในไทย อยู่บ้านก็เที่ยวได้ อัปเดตล่าสุด 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10:35:32 10,289 อ่าน
TOP