x close

เช็กรายชื่อที่เที่ยวพิพิธภัณฑ์ ทยอยเปิดหลังปิดชั่วคราวช่วงโควิด 19

          ที่เที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังต้องปิดให้บริการชั่วคราวเพราะโควิด 19 ใครกำลังคิดถึงการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์อยู่ ไม่ต้องรออีกต่อไป
          หลังจากที่สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศดูเหมือนว่าจะดีขึ้นตามลำดับ เพราะบางจังหวัดก็เริ่มผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ สามารถเปิดสถานประกอบการอย่างโรงแรมและที่พัก รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ก็เริ่มกลับมาให้บริการปกติด้วยแล้วเช่นกัน ส่วนใครที่กำลังคิดถึงการเที่ยวพิพิธภัณฑ์อยู่ เห็นทีว่าจะเป็นข่าวดี เพราะมีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งทยอยเปิดให้เข้าชมบ้างแล้ว ลองมาไล่เรียงดูหน่อยแล้วกันว่า มีที่ไหนกันบ้าง

1. มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ

          หนึ่งในพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้น่าสนใจของกรุงเทพฯ ภายในเน้นจัดแสดงโดยนำสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยเข้ามาช่วยสร้างความน่าสนใจ ความเพลิดเพลิน และแฝงด้วยความรู้ให้กับผู้เข้าชม ทั้งในมิติทางด้านชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ
ที่เที่ยวพิพิธภัณฑ์

 ภาพจาก Somluck Rungaree / shutterstock.com

          ทั้งนี้ สำหรับการเข้าเที่ยวชมมิวเซียมสยาม หลังกลับมาให้บริการอีกครั้งหลังโควิด 19 ก็ได้มีมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เที่ยวชม ข้อมูลจากเว็บไซต์ museumsiam.org ระบุว่า ทางมิวเซียมสยามได้ออกมาตรการเสริมในการเที่ยวชมมิวเซียมสยาม ประกอบด้วย

          1. ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าชมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งในการมาเข้ารับบริการที่มิวเซียมสยาม

          2. ลงทะเบียนและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการหากเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้นั่งพัก และขอตรวจซ้ำอีกครั้ง

          3. มีบริการเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือก่อนเข้ารับบริการ

          4. สามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้ 2 วิธี คือ ซื้อที่เคาน์เตอร์กับเจ้าหน้าที่ หรือเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำ และสนับสนุนการชำระเงิน แบบ Cashless payment เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเงินสด

          5. จัดให้มีจุดสัญลักษณ์ในการชมนิทรรศการ เว้นระยะห่างที่พื้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรักษาระยะห่างของแต่ละบุคคล รวมถึงการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการในร้านค้าของที่ระลึก ห้องคลังความรู้ และภายในร้านอาหาร

          6. มีการดูแลทำความสะอาดพื้นที่บริการภายในมิวเซียมสยาม จุดที่มีการสัมผัส อุปกรณ์ และวัตถุจัดแสดงในนิทรรศการจะมีการทำความสะอาดทุก 2-3 ชั่วโมง รวมถึงหนังสือภายในห้องคลังความรู้ และสินค้าตัวอย่างหรือสินค้าทดลองภายในร้านค้าของที่ระลึก Muse Shop ก็จะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ในส่วนของร้านอาหารมีการป้องกันรักษาความสะอาดทั้งพื้นที่ภายในร้านและบริเวณการปรุงอาหารด้วย

          7. หลังเวลาปิดให้บริการเราจะมีการใช้เทคโนโลยีการอบฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่การให้บริการทั้งหมดเพื่อพร้อมบริการในวันถัดไป

          ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการเสริม ที่มิวเซียมสยามได้สร้างบรรทัดฐานการเข้าชมใหม่ หลังภาครัฐประกาศผ่อนคลายระยะ 2 รวมถึงมีการเพิ่มความถี่ในการดูแลรักษาและทำความสะอาด พื้นที่บริการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเข้ามาใช้บริการที่มิวเซียมสยาม นอกจากนี้ยังมีบริการฟรี Wi-Fi อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าชมอีกด้วย

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Museum Siam, เว็บไซต์ museumsiam.org หรือโทรศัพท์ 02 225 2777

2. พิพิธภัณฑ์ตำรวจ กรุงเทพฯ

          ตั้งอยู่หัวมุมถนนพิษณุโลก เป็นวังที่รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นวังที่ประทับของจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์กรมตำรวจ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล

          จากเฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน (วันที่ 18 พฤษภาคม 2563) ระบุว่า พิพิธภัณฑ์ตำรวจได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังจากปิดให้เข้าเยี่ยมชมจนถึงเมื่อวันที 31 พฤษภาคม 2563 
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน หรือโทรศัพท์ 02 282 5057

3. พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ กรุงเทพฯ

          ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนเจ้าฟ้า โดดเด่นด้วยการออกแบบในลักษณะอารยสถาปัตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ภายในอาคารแบ่งเป็นนิทรรศการถาวร ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 3 และนิทรรศการหมุนเวียน ตลอดทั้งนิทรรศการ นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เส้นทางวิวัฒนาการของเงินตรา รวมถึงตระหนักและเห็นคุณค่าถึงความสำคัญของเหรียญ อันเปรียบเสมือนเป็นเส้นทางบันทึกทางประวัติศาสตร์ของไทย

          จากเฟซบุ๊ก Coin Museum Thailand (เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563) ระบุว่า พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เปิดให้บริการตามปกติ ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

          วันและเวลาเปิดให้บริการ

          - วันอังคาร-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

          - วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามที่ราชการกำหนด ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

          ปิดให้บริการ

          - วันจันทร์ วันหยุดเทศกาลปีใหม่ และวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Coin Museum Thailand, เว็บไซต์ coinmuseum.treasury.go.th หรือโทรศัพท์ 02 282 0818

4. พิพิธบางลำพู กรุงเทพฯ

          หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี ตั้งอยู่บริเวณถนนพระสุเมรุ จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นั่นคือ ภายในห้องจัดแสดงที่เหมือนพาเราย้อนเวลาหาอดีต เพื่อไปเรียนรู้เสน่ห์วิถีชีวิตชุมชน ผู้คนบางลำพู ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ไว้อย่างน่าสนใจ เพื่อให้เราในฐานะคนชมรู้สึกสนุกและมีส่วนร่วมไปกับประวัติศาสตร์หน้านี้ไปด้วยกัน
ที่เที่ยวพิพิธภัณฑ์

 ภาพจาก JOYFULLIFE / shutterstock.com

          จากเฟซบุ๊ก พิพิธบางลำพู (เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563) ระบุว่า พิพิธบางลำพูกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          วันและเวลาเปิดให้บริการ

          - วันอังคาร-ศุกร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เข้าชมรอบสุดท้ายเวลา 15.00 น.)

          - วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามที่ราชการกำหนด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. (เข้าชมรอบสุดท้ายเวลา 16.00 น.)

          การเข้าชมแต่ละรอบห่างกัน 30 นาที โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก พิธบางลำพู หรือโทรศัพท์ 02 629 1850

5. พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน กรุงเทพฯ

          สถานที่ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของไปรษณีย์ไทยและแสตมป์ยุคเริ่มแรก จนถึงยุคปัจจุบัน รวมถึงรวบรวมแสตมป์จากทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ นอกเหนือจากเสน่ห์ความสวยงามแล้ว หากอยู่ที่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่แฝงอยู่

          นอกจากส่วนจัดแสดงแล้ว บริเวณด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ ยังมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนเนื้อหาตามวันสำคัญ ๆ และมีแสตมป์ชุดพิเศษสำหรับโอกาสนั้น ๆ มาจัดแสดงด้วย

          จากเฟซบุ๊ก Thai Stamp Museum (เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563) ระบุว่า พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคา 2563 เป็นต้นไป โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เปิดบริการวันพุธ-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ปิดจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Thai Stamp Museum หรือโทรศัพท์ 02 271 2439
          แหล่งเรียนรู้และเสพงานศิลปะร่วมสมัย ที่รวบรวมเอาผลงานศิลปะของศิลปินไทยและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวมให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม ภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นส่วนนิทรรศการหมุนเวียน และหอทางเดินสดุดีเจ้าจอมเอี่ยมและประวัติของตระกูลบุนนาค และชั้นบนเป็นพื้นที่นิทรรศการถาวร และห้องนิทรรศการขนาดเล็กอีก 2 ห้อง รวมถึงยังมีพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ทั้งแบบในร่มและกลางแจ้ง
ที่เที่ยวพิพิธภัณฑ์

ภาพจาก Applep / shutterstock.com

          จากเฟซบุ๊ก MAIIAM Contemporary Art Museum (เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563) ระบุว่า พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 โดยไม่เก็บค่าตั๋วเข้าชมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้าชม ทางพิพิธภัณฑ์จะปฏิบัติตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก MAIIAM Contemporary Art Museum หรือโทรศัพท์ 052 081 736

7. พิพิธภัณฑ์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

         พิพิธภัณฑ์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแล นั่นคือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา, พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ทั้งหมดนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบ Edutainment & Interactive ที่ทันสมัย ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ สัมผัส และหาคำตอบได้ด้วยตนเอง
ที่เที่ยวพิพิธภัณฑ์

 ภาพจาก somdul / shutterstock.com

          จากเฟซบุ๊ก NSM Thailand (เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563) ระบุว่า พิพิธภัณฑ์ทั้งหมดในความดูแลขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยจะเปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เข้าชมฟรี ! ตลอดเดือนมิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น. สามารถลงทะเบียนเข้าชมล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก NSM Thailand, เว็บไซต์ nsm.or.th หรือโทรศัพท์ 02 577 9999

8. หอนิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          เต็มอิ่มกับหลากหลายเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกรุงเก่า ไมว่าจะเป็นวัด ประเพณี ศิลปกรรม ตลอดจนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดแก่นักท่องเที่ยว นั่นทำให้สถานที่นี้เหมาะมากสำหรับการวางแผนการเที่ยวส่วนต่างๆ ในอยุธยา

          จากเฟซบุ๊ก Tat Ayutthaya (เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563) ทาง ททท. สำนักงานอยุธยา ระบุว่า หอนิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยากลับมาเปิดใหบริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. งดการเข้าชมเป็นหมู่คณะ

          รวมถึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการ 5 มาตรการหลักอย่างเคร่งครัด เพื่อชีวิตปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด 19 ได้แก่

          1. ล้างมือ

          2. สวมหน้ากาก

          3. เว้นระยะห่าง

          4. ทำความสะอาด

          5. อย่าให้แออัด

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Tat Ayutthaya หรือโทรศัพท์ 035 327 301

9. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

          พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวองค์ความรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ในด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนศึกษาแหล่งความรู้โครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร
ที่เที่ยวพิพิธภัณฑ์

 ภาพจาก Kanittha Boon / shutterstock.com

          จากเฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563) ระบุว่า พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป มีรายละเอียด ดังนี้

          เปิดให้บริการเข้าชมเฉพาะพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ Wisdom Farm โดยคุมเข้มมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสอดรับกับพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคแบบ New normal เปิดทำการวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ปิดบริการทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ, เว็บไซต์ wisdomking.or.th หรือโทรศัพท์ 02 529 2212

10. พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย จังหวัดนครปฐม

           สถานที่รวบรวมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ไว้มากที่สุดในเมืองไทย เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามาขอศึกษาค้นคว้าจากภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ให้บริการแก่สาธารณชนเข้าชมและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์ การแสดงนิทรรศการ การบรรยาย การอบรม รวมทั้งการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยของหอภาพยนตร์ เป็นต้น

           จากเฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย Thai Film Museum (เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563) ระบุว่า พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.

          - เมืองมายา เปิดให้เข้าชมตามอัธยาศัย (ยกเว้นห้องนิทรรศการ) จำกัดผู้เยี่ยมชมไม่เกิน 40 คนในพื้นที่ เพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรการภาครัฐ

          - พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เข้าชมผ่านการนัดหมายล่วงหน้า โดยมีวิทยากรนำชมเป็นรอบ รอบละไม่เกิน 7 คน (สงวนสิทธิ์ 1 การจอง ต่อ 1 รอบ) ให้บริการ 7 รอบต่อวัน ได้แก่ 10.00 น., 11.00 น., 12.00 น., 13.00 น., 14.00 น., 15.00 น., 16.00 น.สามารถนัดหมายเข้าชมได้ที่ datefilmmuseum

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย Thai Film Museum หรือโทรศัพท์ 02 482 2014 ต่อ 119

11. NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

           NARIT พร้อมเปิดให้บริการอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนำร่องเปิดให้บริการ ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 (*** สำหรับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังโรคโควิด 19 จึงยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้)

           สำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ ทั้ง 3 แห่งของ สดร. สามารถจองรอบเข้าชมนิทรรศการดาราศาสตร์ และท้องฟ้าจำลอง ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ตามช่องทาง ดังนี้

           - อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   

           โทรศัพท์ 084 088 2261, 053 121 268 ต่อ 305         
 
          - หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมา  

           โทรศัพท์ 086 42 91489, 044 216 254

          - หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

           โทรศัพท์ 084 088 2264, 038 589 395

          หมายเหตุ : สามารถจองล่วงหน้าตามช่องทางดังกล่าว ก่อนเข้าใช้บริการ 1 วัน ในเวลา 09.00-18.00 น.  

          ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของที่เที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่ทยอยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการ เราเชื่อว่ายังมีอีกหลายที่ที่กำลังเตรียมตัวที่จะปลดล็อก ขาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ก็อย่าเพิ่งใจห่อเหี่ยว อดใจรออีกนิด เราเชื่อว่าทุกคนจะได้กลับมาเที่ยวกันได้สนุกอีกครั้ง ^ ^

ขอบคุณข้อมูลจาก
เว็บไซต์ museumsiam.org, เฟซบุ๊ก Museum Siam, เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน, เฟซบุ๊ก Coin Museum Thailand, เว็บไซต์ coinmuseum.treasury.go.th, เฟซบุ๊ก พิพิธบางลำพู, เฟซบุ๊ก Thai Stamp Museum, เฟซบุ๊ก MAIIAM Contemporary Art Museum, เฟซบุ๊ก NSM Thailand, เฟซบุ๊ก Tat Ayutthaya, เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ, เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย Thai Film Museum
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เช็กรายชื่อที่เที่ยวพิพิธภัณฑ์ ทยอยเปิดหลังปิดชั่วคราวช่วงโควิด 19 โพสต์เมื่อ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 16:36:41 3,634 อ่าน
TOP