x close

รวมประกาศปิดสถานที่ต่าง ๆ ชั่วคราว เลี่ยงการแพร่ของ COVID-19

         สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรนาไวรัส (COVID-19)

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรนาไวรัสที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เปิดเผยจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกจำนวน 294,110 คน และผู้เสียชีวิตจำนวน 12,944 คน (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ who.int) จากจำนวนตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้หลายประเทศได้ออกมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคดังกล่าว

          แน่นอนว่าไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ว่านี้ และทางรัฐบาลเองก็ได้มีมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมติสั่งปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงชั่วคราว และมีผลทำให้สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร สถานประกอบการ รวมถึงงานอีเวนต์ต่าง ๆ จำเป็นต้องปิดหรือเลื่อนการเปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว วันนี้เราเลยรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาฝาก จะได้วางแผนขยับตารางเวลาการเดินทางและท่องเที่ยวของตัวเองกันได้ถูก
ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก SUPAKIT_N / shutterstock.com

          ทั้งนี้ จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (วันที่ 17 มีนาคม 2563) มีมติสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงชั่วคราวและจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 (เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) เปิดอีกครั้ง 1 เมษายน 2563 อีกทั้งกรุงเทพฯ และอีกหลายจังหวัดก็ประกาศปิดสถานที่สุ่มเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกัน

+++ สรุป รัฐบาลสั่งปิดที่ไหน-ปิดกี่วัน-เปิดเมื่อไร ป้องกันโควิด 19 เช็กก่อนออกจากบ้าน !

1. รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่ปิดให้บริการช่วงการแพร่ระบาด

          ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวก็มีบางส่วนงดให้บริการเป็นการชั่วคราว เช่น

          - พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

          เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักพระราชวังปิดการเข้าชม พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 15 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
          เว็บไซต์ : www.royalgrandpalace.th

ภาพจาก royalgrandpalace.th

          - อุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เฟซบุ๊ก สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Thailand ได้โพสต์ข้อความประกาศปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิก

          กรณีการขอคืนเงิน/ขอเลื่อนการจองที่พัก หากนักท่องเที่ยวทำการจองในเว็บไซต์สามารถขอคืนเงิน/ขอเลื่อนภายในเว็บไซต์ได้เลย โดยให้แนบหลักฐานการชำระเงินที่ชัดเจน และหน้าสมุดบัญชีที่มีชื่อตรงการผู้จอง

          ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมติดต่อที่ฝ่ายที่พักและบริการ โทรศัพท์ 025610777 ต่อ 1719 หรือ 025620760

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Thailand

          - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เว็บไซต์ sciplanet.org

          เบอร์โทรศัพท์ : 02 391 0544

          เฟซบุ๊ก : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

- ฮอลลีวูดบ้านนา

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮอลลีวูดบ้านนา มนต์รักบางพุทรา Village Love Story

          เบอร์โทรศัพท์ : 081 996 1748

          เฟซบุ๊ก : ฮอลลีวูดบ้านนา มนต์รักบางพุทรา Village Love Story

- สวนนกชัยนาท

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวนนกชัยนาท

          เฟซบุ๊ก : สวนนกชัยนาท

- สวนสนุกดรีมเวิลด์

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dream World

          เบอร์โทรศัพท์ : 02 577 8666

          เฟซบุ๊ก : Dream World

- พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)

ที่เที่ยว ปิด โควิด

          เบอร์โทรศัพท์ : 02 272 4500

          เฟซบุ๊ก : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 "จตุจักร"

- สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo

         เบอร์โทรศัพท์ : 038 318 444

         เฟซบุ๊ก : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo

- อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

         ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเสาหิน และถ้ำนกนางแอ่น ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาด และเพื่อป้องกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ และมัคคุเทศก์ รวมถึงประชาชนในบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ทางอุทยาน ฯ จะดำเนินการคงสิทธิ์ไว้ให้ในการเปิดการท่องเที่ยวปีต่อไป
ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก แดนสวรรค์ตะวันตก

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก แดนสวรรค์ตะวันตก หรือโทรศัพท์ 034 511 200

- โฮมสเตย์ที่หมู่บ้านอีต่อง

         เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ในขณะนี้ ทางผู้ประกอบการโฮมสเตย์ที่หมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จึงประกาศงดรับจองนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเข้าพักระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 โดยจะเปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ได้จองมาก่อนหน้านี้แล้วเท่านั้น และมีการตั้งจุดคัดกรองที่ป้อมอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เชิงเขาโดยจะขอความร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิวัดไข้ก่อนขึ้นบ้านอีต่อง

- อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

         เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ระบาด และเกิดปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ส่งผลให้คุณภาพอากาศไม่ดี อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จึงประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาแตก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาแหลม - Khao Laem National Park

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาแหลม - Khao Laem National Park หรือโทรศัพท์ 034 510 431

- สถานที่ท่องเที่ยวของทหารเรือ

        ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2563 ประกาศงดกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยทหารและการเยี่ยมชมเรือชั่วคราว (ตามมาตรการป้องกันการควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19)
ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก NavyLand ดินแดนท่องเที่ยวถิ่นทหารเรือ 

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก NavyLand ดินแดนท่องเที่ยวถิ่นทหารเรือ หรือโทรศัพท์ 02 475 3184

- วัดโสธรวราราม วรวิหาร

         เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้มีบัญชางดการเข้าสักการะ หลวงพ่อโสธร ตั้งแต่วันที่ 19-31 มีนาคม 2563 นอกจากนี้ได้งดการจัดงานอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำ (งานกลางเดือน 5) ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ลดความแออัด และโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก จังหวัดฉะเชิงเทรา

         เบอร์โทรศัพท์ : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดฉะเชิงเทราโควิด 19 สายด่วน 094 792 2525 และ 038 511 208-10

         เฟซบุ๊ก : จังหวัดฉะเชิงเทรา


(*** หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563)

2. ร้านอาหาร ผับ และบาร์ ที่ปิดให้บริการชั่วคราว

          ในส่วนของร้านอาหาร ผับ และบาร์ ที่งดให้บริการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น

 

ย่านสุขุมวิท-ทองหล่อ-เอกมัย

- Beam

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก : BEAM

          เบอร์โทรศัพท์ : 02 392 7750

          เฟซบุ๊ก : BEAM

- KONKORD

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก KONKORD

          เบอร์โทรศัพท์ : 064 709 9817

          เฟซบุ๊ก : KONKORD

- The Cassette Music Bar Ekamai

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก The Cassette Music Bar Ekamai

          เบอร์โทรศัพท์ : 061 654 6666

          เฟซบุ๊ก : The Cassette Music Bar Ekamai

- Dirty Bar

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dirty Bar

          (*** DEMO และ Dirty bar ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านและ พนักงาน เราจึงได้มีการจัดมาตรการป้องกันความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทุกคนในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัดตั้งแต่ต้นปี

          ทั้งนี้ทั้งนั้นจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในและนอกประเทศยังมีจำนวนคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่แสดงและไม่แสดงอาการ ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยของการลดความเสี่ยงอีกขั้นหนึ่ง ทาง DEMO และ Dirty bar ขออนุญาตหยุดให้บริการ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม จนกว่าสถานการณ์โดยรวมที่เห็นสมควรจะเปิดให้บริการอีกครั้ง และจะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบทางสื่อของร้านในลำดับต่อไป)

          เบอร์โทรศัพท์ : 085 250 2000

          เฟซบุ๊ก : Dirty Bar

- Buchy's

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Buchy's

          เบอร์โทรศัพท์ : 095 795 5396

          เฟซบุ๊ก : Buchy's

- Yello

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Yello

          (*** เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน ทางร้าน YELLO THONGLOR ขอแจ้งให้ทราบว่าจะปิดให้บริการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์โดยรวมจะเห็นสมควรเปิดให้บริการอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายการลดความเสี่ยงของกระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาล และแสดงถึงรับผิดชอบต่อสังคมไทยโดยรวม)

          เบอร์โทรศัพท์ : 085 253 2000

          เฟซบุ๊ก : Yello

- Nunglen-LAB

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nunglen-LAB

          เบอร์โทรศัพท์ : 066 149 5119

          เฟซบุ๊ก : Nunglen-LAB

- Black Cabin

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Black Cabin

          เบอร์โทรศัพท์ : 098 425 4959

          เฟซบุ๊ก : Black Cabin

- Sugarray Apartment

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sugarray Apartment

           เบอร์โทรศัพท์ : 02 006 6089

           เฟซบุ๊ก : Sugarray Apartment

           (*** หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563)

ย่านสีลม-สาทร-เจริญกรุง

- Asia Today

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Asia Today

          เบอร์โทรศัพท์ : 097 134 4704

          เฟซบุ๊ก : Asia Today

- Vesper

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก  เฟซบุ๊ก Vesper

          เบอร์โทรศัพท์ : 02 235 2777

          เฟซบุ๊ก : Vesper

- Teens of Thailand

ที่เที่ยว ปิด โควิด

          เบอร์โทรศัพท์ : 081 443 3784

          เฟซบุ๊ก : Teens of Thailand

         (*** หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563)

ย่านราชเทวี-สนามเป้า

- Loyshy

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Loyshy

          เบอร์โทรศัพท์ : 092 857 1232

          เฟซบุ๊ก : Loyshy

- NOMA BKK

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก NOMA BKK

          เบอร์โทรศัพท์ : 062 294 2299

          เฟซบุ๊ก : NOMA BKK

- Saxophone Pub and Restaurant

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Saxophone Pub and Restaurant

          เบอร์โทรศัพท์ : 02 246 5472

          เฟซบุ๊ก : Saxophone Pub and Restaurant

- WhAB

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก WhAB

          เบอร์โทรศัพท์ : 080 953 6563

          เฟซบุ๊ก : WhAB

- VELA Rooftop

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก VELA-Rooftop-Sanampao

          เบอร์โทรศัพท์ : 092 425 4429

          เฟซบุ๊ก : VELA-Rooftop-Sanampao

- OVERSEOUL BKK

ที่เที่ยว ปิด โควิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก OVERSEOUL BKK

          เฟซบุ๊ก : OVERSEOUL BKK

          (*** หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563)

         จริง ๆ แล้วใช่ว่าช่วงนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ปิดให้บริการชั่วคราวไปเสียทั้งหมด เพราะมียังสถานที่ท่องเที่ยวอีกเป็นจำนวนไม่น้อย ที่ยังคงเปิดให้บริการอยู่ ส่วนใหญ่แล้วแต่ละที่เที่ยวก็เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวนักท่องเที่ยวด้วยการหามาตรการมาดูแล เป็นต้นว่า มีจุดบริการเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ รวมถึงมาตรการการทำความสะอาด การพ่นยาเชื้อฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ที่เที่ยว ปิด โควิด

          ทั้งนี้ ในส่วนของตัวนักท่องเที่ยวเองต้องไม่อยู่ในความประมาท การดูแลตัวเองและสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากที่สุด เพราะหากคุณมีการเตรียมการวางแผนให้ดี คุณก็สามารถเที่ยวได้อย่างสนุก และไม่ต้องมานั่งคอยกังวลว่าตัวเองติดเชื้อมาแล้วหรือยัง ?

+++ เที่ยวไทยอุ่นใจ ห่างไกล COVID-19 กับการปฏิบัติตัวเมื่อออกไปเที่ยว

          ดูเหมือนว่าผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวซบเซาลงไปถนัดตา หากแต่ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ และการที่เราทุกคนจะฝ่าวิกฤติที่เกิดขึ้นนี้ไปได้ จำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย จับมือร่วมกันเดินทางผ่านจุดนี้ไปได้ในเร็ววัน ถึงวันนั้นเราจะได้กลับมาเที่ยวอย่างมีความสุขได้อีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เว็บไซต์ who.int, เฟซบุ๊ก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ, เฟซบุ๊ก ฮอลลีวูดบ้านนา มนต์รักบางพุทรา Village Love Story, เฟซบุ๊ก สวนนกชัยนาท, เฟซบุ๊ก Dream World, เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 "จตุจักร", เฟซบุ๊ก BEAM, เฟซบุ๊ก KONKORD, เฟซบุ๊ก The Cassette Music Bar Ekamai, เฟซบุ๊ก Dirty Bar, เฟซบุ๊ก Buchy's, เฟซบุ๊ก Yello, เฟซบุ๊ก Nunglen-LAB, เฟซบุ๊ก Black Cabin, เฟซบุ๊ก Sugarray Apartment, เฟซบุ๊ก Asia Today, เฟซบุ๊ก Vesper, เฟซบุ๊ก Teens of Thailand, เฟซบุ๊ก Loyshy, เฟซบุ๊ก NOMA BKK, เฟซบุ๊ก Saxophone Pub and Restaurant, เฟซบุ๊ก WhAB, เฟซบุ๊ก  VELA-Rooftop-Sanampao, เฟซบุ๊ก  OVERSEOUL BKK

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
รวมประกาศปิดสถานที่ต่าง ๆ ชั่วคราว เลี่ยงการแพร่ของ COVID-19 โพสต์เมื่อ 18 มีนาคม 2563 เวลา 17:36:38 10,314 อ่าน
TOP