รวมสถานที่จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว 2560 ทั่วไทย

ตักบาตรเทโว 2560

          รวบรวมสถานที่ตักบาตรเทโว 2560 วันสำคัญทางศาสนาพุทธที่ชาวพุทธศาสนิกชนจะนำข้าวปลาอาหารแห้งไปใส่บาตรในวันออกพรรษา ทำบุญเสริมสิริมงคลกันได้ทั้งครอบครัว

          ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษา โดยเชื่อกันว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกในการโปรดพระมารดา ซึ่งประชาชนมากมายก็ได้มารอต้อนรับและใส่บาตรกับพระองค์ พร้อมด้วยพระสาวกมากมาย จึงเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยในเมืองไทยของเราก็มีหลายสถานที่จัดงานวันออกพรรษา และตักบาตรเทโว เราจึงได้รวบรวมสถานที่ตักบาตรเทโว 2560 มาฝากกันจะมีที่ไหนบ้าง ไปดูกันค่ะ

1. ประเพณีตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

ตักบาตรเทโว 2560
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอุทัยธานี

          ประเพณีตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี เป็นประเพณีโบราณที่ทำสืบต่อกันมาหลายปี โดยเชื่อกันว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จจากเทวโลกในการโปรดพระพุทธมารดา ซึ่งก็จะมีการตักบาตรในทุก ๆ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 สำหรับการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี จะมีขึ้นวันที่ 6 ตุลาคม 2560 โดยจะมีพระสงฆ์จำนวนกว่า 500 รูป เดินลงมาจากยอดเขาสะแกกรัง เพื่อรับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง จากพุทธศาสนิกชนที่ลานวัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุทัยธานี โทรศัพท์ 0 5651 4982

2. ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี

ตักบาตรเทโว 2560
ภาพจาก tiewpakklang.com

          ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน วัดพระพุทธฉาย เป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญของชาวสระบุรี ซึ่งจะมีการจัดงานในช่วงวันออกพรรษา โดยมาจากความเชื่อที่ว่าเป็นการใส่บาตรแด่พระพุทธเจ้าในวันที่เสด็จกลับจากเทวโลก ซึ่งก็มีประชาชนที่มาจำนวนมากปรารถนาที่จะใส่บาตรพระพุทธองค์ ใครอยู่ไกลหน่อยก็จะโยนอาหารลงในบาตรพระพุทธเจ้าและพระสาวก อาหารเหล่านั้นก็ลงบาตรได้อย่างน่าอัศจรรย์ สำหรับประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนในปีนี้จะจัดขึ้นวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 3672 5267

3. ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก จังหวัดสุพรรณบุรี

ตักบาตรเทโว 2560
ภาพจาก suphan.biz

          ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง  เป็นประเพณีที่ชาวสุพรรณบุรียึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 200 รูป เดินลงมาจากยอดเขามณฑปรอยพระพุทธบาทตามทางเดินบันไดนาค โดยมีประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ มีขบวนเสลี่ยงพระพุทธ ขบวนเทวดา ขบวนนางฟ้า ขบวนกลองยาว ขบวนเปรต การแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นอีกด้วย ในปีนี้จะมีงานวันที่ 7 ตุลาคม 2560

4. ประเพณีตักบาตรเทโว วัดบ้านถ้ำ จังหวัดกาญจนบุรี

ตักบาตรเทโว 2560
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดบ้านถ้ำ กาญจนบุรี

ตักบาตรเทโว 2560
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดบ้านถ้ำ กาญจนบุรี

          วัดบ้านถ้ำ เป็นวัดโบราณเก่าแก่ริมแม่น้ำแม่กลอง มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมาย เชื่อกันว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงสมัยสุโขทัย ภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของถ้ำสวยงามมากมาย อาทิ ถ้ำคูหามังกรสวรรค์, ถ้ำนางบัวคลี่ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน 'หลวงพ่อใหญ่ชินราช', ถ้ำม่านวิจิตร, ถ้ำขุนแผน, ถ้ำดอกจอก เป็นต้น ซึ่งประเพณีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของชาวกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ก็คือ ประเพณีตักบาตรเทโว โดยจะมีเหล่านางฟ้าและพระสงฆ์เดินลงมาจากถ้ำคูหามังกรสวรรค์เพื่อรับบาตรจากประชาชนที่มารอใส่บาตร ในปีนี้จะจัดขึ้นวันที่ 6 ตุลาคม 2560

5. ประเพณีตักบาตรเทโว วัดพระบาทภูพานคำ จังหวัดขอนแก่น

ตักบาตรเทโว 2560
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ตักบาตรเทโว 2560
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

          วัดพระบาทภูพานคำ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยตัววัดตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ที่ด้านบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อขาว หรือหลวงพ่อใหญ่ ซึ่งมีสีขาวโดดเด่น สวยงามสง่ามาก ๆ ทุก ๆ ปีช่วงวันออกพรรษา ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จะมีประเพณีสำคัญ คือ ประเพณีตักบาตรเทโว โดยพระสงฆ์จะบิณฑบาตลงมาจากบันไดสวรรค์ 1,049 ขั้น ประชาชนจากทั่วสารทิศจะแห่แหนพากันมาใส่บาตรอย่างเนืองแน่น ในปีนี้งานจะจัดขึ้นวันที่ 6 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 4344 6091 หรือดูรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

6. ประเพณีตักบาตรเทโว และลากพระ จังหวัดพัทลุง

ตักบาตรเทโว 2560
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลตำบลปากพะยูน

          จังหวัดพัทลุง เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีพุทธศาสนิกชนอาศัยอยู่มากมาย ซึ่งจะมีประเพณีทางศาสนาพุทธที่น่าสนใจมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ ประเพณีตักบาตรเทโว และลากพระ โดยจะจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงวันออกพรรษา ในปีนี้จะจัดขึ้นวันที่ 6 ตุลาคม 2560 โดยจะมีพิธีตักบาตรเทโว พิธีสมโภชน์พระลาก ชมขบวนแห่เรือพระ ร่วมฟังปาฐกถาธรรมจากท่านพระครูประภัศน์ธรรมเวที พร้อมชมหนังตะลุง อาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลปากพะยูน โทรศัพท์ 0 7469 9073

          วันออกพรรษา ก็ถือได้ว่าเป็นอีกช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมทำบุญกับครอบครัวและคนพิเศษ ใครอยากพาคนที่รักไปทำบุญตักบาตรเทโวที่ไหน ก็วางแผนเดินทางกันดี ๆ นะคะ หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางและเวลาการจัดกิจกรรมให้ชัวร์อีกนิดก่อนเดินทาง ขับขี่กันอย่างปลอดภัย งดสุราด้วยจะดีมาก ๆ เลยค่ะ :)

ขอบคุณข้อมูลจาก
ททท., เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอุทัยธานี, ททท., เฟซบุ๊ก วัดบ้านถ้ำ กาญจนบุรี, เฟซบุ๊ก เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น, เฟซบุ๊ก เทศบาลตำบลปากพะยูน
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมสถานที่จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว 2560 ทั่วไทย โพสต์เมื่อ 20 กันยายน 2560 เวลา 14:49:52 10,333 อ่าน
TOP