x close

ตักบาตรเทโว 2565 ร่วมงานบุญใหญ่หลังวันออกพรรษาจากทั่วไทย

           งานตักบาตรเทโว 2565 ประเพณีโบราณที่จัดขึ้นหลังวันออกพรรษา มีหลายจังหวัดในไทยได้จัดงานให้พุทธศาสนิกชนไปร่วมงานบุญใหญ่เสริมสิริมงคล
           ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ หรือที่เรียกกันว่า “ตักบาตรเทโว” ประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนที่จัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี โดยเชื่อกันว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกในการโปรดพระมารดา มีประชาชนมากมายมารอต้อนรับและใส่บาตร จึงเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน สำหรับปีนี้มีหลายจังหวัดจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2565 จะมีที่ไหนบ้างนั้น ไปดูกัน
ตักบาตรเทโว

ภาพจาก : Golf Photographer / shutterstock.com

งานตักบาตรเทโว ปี 2015

ประเพณีตักบาตรเทโว ความเป็นมา

         หลังจากวันออกพรรษา 1 วัน คือ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ในปี 2565 จะตรงกับวันที่ 11 ตุลาคม จะมีการ “ตักบาตรเทโว” หรือชื่อเต็มตามคำพระว่า “เทโวโรหณะ” แปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก โดยสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ตักบาตรดาวดึงส์” โดยอาหารที่นิยมนำไปใส่บาตร คือ อาหารหวาน อาหารคาว ข้าวต้มมัด และข้าวต้มลูกโยน

          โดยในสมัยพุทธกาล เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม และเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาโดยจำพรรษาอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา 1 พรรษา และเมื่อออกพรรษาแล้วพระองค์ได้เสด็จกลับยังโลกมนุษย์ ณ สังกัสสะนคร บรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสเมื่อทราบข่าวต่างพร้อมใจกันไปรอตักบาตรเพื่อรับเสด็จกันเนืองแน่น จนถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโวที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

ข้าวต้มมัด

สถานที่จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2565

           ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมืองอุทัยธานี ตักบาตรเทโวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ พร้อมชมแสง เสียง ยามค่ำคืน ขบวนแห่พุทธประวัติ พุทธตำนาน และโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้าง

           โดยในวันที่ 11 ตุลาคม เวลา 06.00 น. ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี จะมีพระสงฆ์กว่า 500 รูป เดินลงมาตามบันได 449 ขั้น จากมณฑปบนยอดเขาสะแกกรังมาสู่ลานวัดสังกัสรัตนคีรีเบื้องล่าง เพื่อมารับบิณฑบาต สอดคล้องกับพุทธประวัติในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ภายหลังจากการเทศนาโปรดพระมารดา

ประเพณีตักบาตรเทโว

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thailand Festival

         สำหรับวัดสังกัสรัตนคีรี (วัดเขาสะแกกรัง) เป็นวัดสำคัญของจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาสะแกกรัง สร้างมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีจุดเด่นตรงที่เป็นสถานที่ประดิษฐานของ “พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์” พระคู่บ้านคู่เมืองของอุทัยธานี ซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระเศียรและมีพุทธลักษณะที่งดงาม บนยอดเขาสะแกกรังจะมีวิหารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ต้องเดินขึ้นบันได 449 ขั้น เพื่อไปไหว้พระและชมวิวมุมสูงเมืองอุทัยธานี

           ทั้งนี้ ดูรายละเอียดของงานเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอุทัยธานี

ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน วัดพระพุทธฉาย ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตั้งเเต่เวลา 06.00 น. ณ วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

          ภายในงานจะมีขบวนแห่ข้าวต้มลูกโยนและขบวนการแสดงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม การแสดง แสง เสียง จำลองเหตุการณ์ครั้งสมัยพุทธกาล กล่าวถึงความเป็นมาประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน และในปีนี้จะได้พบกับการแสดง “รำวงสระบุรี” ที่มีผู้ร่วมแสดงกว่า 2,000 คน ยิ่งใหญ่ตระการตากว่าเดิม นอกจากนี้ยังมีการประกวดทำข้าวต้มลูกโยน การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย งานนี้ไม่ควรพลาด

ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน

           นอกจากประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ “มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี” แล้ว ขอเชิญทุกท่านขึ้นกราบสักการะรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาวัดพระพุทธพระฉาย และกราบสักการะ “พระพุทธฉาย” (เงาพระพุทธเจ้า คือ เงาที่เป็นรอยประทับอยู่ที่หน้าผา บริเวณเชิงเขา มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปยืน สันนิษฐานว่าค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยา) เพื่อเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี

ประเพณีเขาพระงามเทโวโรหณะ : นมัสการหลวงพ่อพระงาม ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน

           ขอเชิญร่วมประเพณีเขาพระงามเทโวโรหณะ : นมัสการหลวงพ่อพระงาม ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ประจำปี 2565 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ชมขบวนแห่ข้าวต้มลูกโยน, ขบวนแห่เหล่าเทวดานางฟ้า, พิธีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน, นมัสการหลวงพ่อพระงาม และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก เทศบาลตำบลเขาพระงาม
ประเพณีเขาพระงามเทโวโรหณะ

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เทศบาลตำบลเขาพระงาม

งานประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ประจำปี 2565

          ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ วัดเขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

          โดยภายในงานจะมีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป ซึ่งพระภิกษุสงฆ์จะเดินลงมาจากมณฑปรอยพระพุทธบาทตามบันไดนาค โดยมีการจำลองพุทธประวัติ ขบวนเสลี่ยงพระพุทธ ขบวนเทวดา นางฟ้า เปรต และร่วมขบวนแห่ผ้าห่มเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุสมัยทวารวดี ตลอดจนชม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนจากโรงเรียนดอนคาวิทยา การแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง และการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของอำเภออู่ทอง เป็นต้น

งานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์

           ขอเชิญร่วมงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ บนยอดเขาดาวดึงส์ วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง กับพระสงฆ์จำนวน 129 รูป
งานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์

งานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วิถีไทย วิถีพุทธ ประจำปี 2565

           ขอเชิญร่วมงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วิถีไทย วิถีพุทธ ประจำปี 2565 ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ยอดเขากบ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และข้าวต้มลูกโยน ที่มีพระสงฆ์เดินลงจากยอดเขากบทางบันได พร้อมขบวนมังกรทองและขบวนนางฟ้าลงมาจากยอดเขากบ พร้อมเที่ยวชมตลาดชุมชนวิถีไทย วิถีพุทธ ณ ลานกิจกรรมยอดเขากบ

ประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2565 จังหวัดสงขลา

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา เชิงบันไดเขาตังกวน และหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

          ภายในงานจัดให้มีพิธีสมโภชและแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน พิธีตักบาตรเทโว การประกวดเรือพระ (ประเภทประเพณีนิยม และประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่น) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการประกวดขบวนแห่เรือพระ ชิงถ้วยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พิธีสมโภชเรือพระ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

 
  • วันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00 น. พิธีสมโภชผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา
     
  • วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. พิธีแห่ผ้าและเปลี่ยนผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน ขบวนเริ่มจากบริเวณหน้าสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.6 สงขลา)
     
  • วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรเทโว ณ บริเวณเชิงบันไดเขาตังกวน เวลา 08.30 น. พิธีเปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2565 การประกวดเรือพระฯ ขบวนแห่เรือพระ ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์
     
  • วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. พิธีมอบรางวัลการประกวดเรือพระและขบวนแห่เรือพระ ณ เวทีสระบัว แหลมสมิหลา
           และนี่เป็นสถานที่จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว 2565 เพียงไม่กี่จังหวัดที่เราหยิบมาแนะนำกัน เอาเป็นว่าใครสะดวกที่ไหนก็ลองหาโอกาสมาร่วมงานตักบาตรเทโวโรหณะกันดูนะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ตักบาตรเทโว 2565 ร่วมงานบุญใหญ่หลังวันออกพรรษาจากทั่วไทย อัปเดตล่าสุด 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:07:59 24,120 อ่าน
TOP