x close

ไหว้พระ 8 วัด อุทัยธานี ทำบุญส่งดวงดีตลอดทั้งปี

           ชวนเที่ยวอุทัยธานี ไปไหว้พระ 8 วัด ในจังหวัดอุทัยธานี กับวัดศักดิ์สิทธิ์และสถาปัตยกรรมสวยงาม ได้ทั้งบุญ เสริมบารมี แถมมีรูปสวย ๆ กลับบ้าน เที่ยวได้ทั้งครอบครัว
          อุทัยธานี จังหวัดรอยต่อของภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน แหล่งที่เที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกแห่งของไทย เราเคยนำเสนอที่เที่ยวอุทัยธานีไปแล้ว ครั้งนี้ขอเอาใจสายบุญกันหน่อย ด้วยการรวบรวมวัดเด่น ๆ ของอุทัยธานีมาฝากกัน เผื่อเอาไว้จัดทริปสำหรับวันหยุดถัดไป

1. วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

          วัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จากเดิมที่เป็นวัดเล็ก ๆ ปัจจุบันมีเนื้อที่วัดมากกว่า 200 ไร่ มีการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดเรื่อยมา มีอาคารสวยงามวิจิตรตระการตา กลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองอุทัยธานี
ไหว้พระ อุทัยธานี

ภาพจาก chocobluesky19 / Shutterstock.com

           สิ่งสำคัญภายในวัด เช่น วิหารแก้ว 100 เมตร, ปราสาททองคำ (กาญจนาภิเษก), พระจุฬามณีเจดีย์สถาน, วิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์, มณฑปแก้ว, มณฑปหลวงพ่อปาน, พระยืน 30 ศอก, มหาวิหาร 100 ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา 12 ไร่), วิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ และอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นต้น

           ที่ตั้ง : ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี
           เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
           เว็บไซต์ : www.watthasung.com

ไหว้พระ อุทัยธานี

ไหว้พระ อุทัยธานี

2. วัดอุโปสถาราม

           วัดสวยริมแม่น้ำสะแกกรัง เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย แต่เดิมมีชื่อว่า วัดโบสถ์มโนรมย์ ชาวบ้านเรียกกันสั้น ๆ ว่า วัดโบสถ์ สิ่งที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือสถาปัตยกรรมและภาพจิตรกรรมฝาผนัง

           สิ่งสำคัญ เช่น มณฑปแปดเหลี่ยม ที่มีลักษณะเป็นอาคารแปดเหลี่ยม 2 ชั้น ด้านนอกอาคารมีบันไดวน ซุ้มหน้าต่างเป็นวงโค้งแบบยุคอาณานิคม พร้อมกับมีลายปูนปั้นสวยงาม, เจดีย์หกเหลี่ยม เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สีขาวสวยงาม, พระอุโบสถ และพระวิหาร ที่มีภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นภาพพุทธประวัติที่มีลายเส้นสวยงาม เก่าแก่ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ปัจจุบันวัดอุโปสถารามได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2508 แล้ว

           ที่ตั้ง : ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
           เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

ไหว้พระ อุทัยธานี

3. วัดสังกัสรัตนคีรี (วัดเขาสะแกกรัง)

          วัดที่มีชื่อเสียงของอุทัยธานี ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาสะแกกรัง สร้างมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีจุดเด่นตรงที่เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ พระคู่บ้านคู่เมืองของอุทัยธานี ซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระเศียรและมีพุทธลักษณะที่งดงาม ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธามาก บนยอดเขาสะแกกรังจะมีวิหารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ต้องเดินขึ้นบันได 449 ขั้น เพื่อไปไหว้พระ และชมวิวมุมสูงเมืองอุทัยธานี
ไหว้พระ อุทัยธานี

ภาพจาก KingRobert / Shutterstock.com

           ประเพณีที่มีชื่อเสียง ก็คือ ประเพณีตักบาตรเทโว โดยจะมีพระสงฆ์หลายร้อยรูป เดินลงมาจากบนเขาสะแกกรังเพื่อรับบิณฑบาต เป็นภาพที่สวยงาม และมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานมากกว่าหมื่นคนทุกปี

           ที่ตั้ง : หมู่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี
           เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ไหว้พระ อุทัยธานี

4. วัดพิชัยปุรณาราม

          วัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมมีชื่อว่า วัดกร่าง ในสมัยที่พระยาพิชัยสุนทรได้มาเป็นเจ้าเมืองอุทัยธานี ได้ทำการบูรณะพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรือง จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดพิชัยปุรณารามอย่างในปัจจุบัน ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น วิหารเก่าแก่ สร้างแบบก่ออิฐถือปูน สถาปัตยกรรมสมัยอู่ทอง ด้านในมีพระพุทธชัยสิทธิ์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยอยุธยา และพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปอู่ทอง พร้อมกับมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงาม เป็นต้น

          ที่ตั้ง : ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

5. วัดใหม่จันทราราม

          วัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุทัยธานี สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ได้กลายเป็นวัดร้างไปช่วงหนึ่ง จนกระทั่งได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ในช่วงต้นสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สิ่งที่น่าสนใจ ก็คือ พระอุโบสถ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ลักษณะคล้ายเรือ ด้านหน้าของอุโบสถจะเชิดขึ้น บริเวณหน้าบันก็ตกแต่งผสมผสานศิลปะไทย-จีน ด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงาม

          ที่ตั้ง : ถนนพรพิบูลย์อุทิศ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

6. วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม

          พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ แรกเริ่มมีชื่อว่าวัดมณีธุดงค์สงฆ์มูลิกาวาส และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดทุ่งแก้วเมื่อ พ.ศ. 2456 ตามชื่อป่าในบริเวณใกล้เคียง แต่ก็ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เมืองสะแกกรังครั้งใหญ่ พ.ศ. 2478 บ้านเรือนและวัดขวิดที่อยู่ใกล้เคียงเสียหาย ทางราชการจึงรวมทั้งสองวัดนี้เข้าด้วยกัน และตั้งชื่อใหม่เป็น "วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม" ภายในวัดมีพระปรางค์ใหญ่ ฐานกว้าง 8 เมตร สูง 16 เมตร สีเหลืองทองสวยงามตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า และมีสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วย

          ที่ตั้ง : ถนนมณีสถิตย์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
          เฟซบุ๊ก : วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง

7. วัดผาทั่ง

          สถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางประธานพรขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่กลางวัด ขนาดพระพุทธรูปมีหน้าตักกว้าง 23 เมตร สูง 52 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2532-2540 โดยคณะศิษยานุศิษย์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และชาวบ้าน ภายใต้ฐานของหลวงพ่อโตยังมีรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์โต หลวงปู่ทวด และหลวงปู่ศุข ให้ได้ไหว้ขอพร ขอตรวจหวยกันด้วย

          ที่ตั้ง : ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ไหว้พระ อุทัยธานี

ภาพจาก Kanchana P / Shutterstock.com

8. วัดถ้ำเขาวง

           วัดสวยอีกแห่งของอำเภอบ้านไร่ ตั้งอยู่ติดกับเชิงเขาในเขตวนอุทยานถ้ำเขาวง ไฮไลต์ที่สำคัญ ก็คือ อาคารเรือนไทย ที่อยู่ติดกับภูเขาสูงใหญ่ มีลักษณะเป็นเรือนไม้ 4 ชั้น สร้างด้วยไม้สักและไม้มะค่า สีน้ำตาลเข้ม ตัดกับป่าเขาสีเขียวโดดเด่น ประดิษฐานพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ เช่น หลวงพ่อโต, พระสังกัจจายน์ และเจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น ด้านหน้าเป็นสระน้ำกว้าง มีทั้งสวนไม้ดอกไม้ประดับ และสะพานที่ทอดข้ามสระน้ำ

           ที่ตั้ง : ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
           เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ไหว้พระ อุทัยธานี

           หากมีโอกาสไปเที่ยวอุทัยธานี ก็อย่าลืมแวะไปไหว้พระกันนะ หรือถ้ากำลังหาเส้นทางไหว้พระ ทำบุญ เสริมดวง ก็ลองไปเที่ยววัดในอุทัยธานีกันได้ ศักดิ์สิทธิ์และยังสวยงามด้วย...แนะนำเลย :)

           หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
m-culture.go.th, ททท., namsum.go.th, uti.onab.go.th, uthaithani.cad.go.th, thailandtourismdirectory.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไหว้พระ 8 วัด อุทัยธานี ทำบุญส่งดวงดีตลอดทั้งปี อัปเดตล่าสุด 25 มีนาคม 2567 เวลา 17:40:50 69,733 อ่าน
TOP