x close

วีซ่าจีน ขั้นตอนการเตรียมเอกสารและการยื่นขอวีซ่าจีน

          วีซ่าจีน แนะนำวิธีการทำ การเตรียมเอกสารวีซ่าจีนฉบับอัปเดต 2023 ใครวางแผนไปเที่ยวจีนด้วยตัวเองดูวิธีการทำวีซ่าจีนได้เลย

          ประเทศจีน นอกจากปัจจุบันจะมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจของโลกอย่างมากแล้ว ก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากที่จะไปเช็กอินกันสักครั้งในชีวิต เพราะด้วยอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้จีนมีภูมิประเทศที่หลากหลาย จนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย และยิ่งตอนนี้มีหลายสายการบินเปิดเส้นทางบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองสำคัญต่าง ๆ ของจีนมากมาย จึงทำให้คนไทยสามารถไปสัมผัสกับเมืองจีนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น วันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการทำวีซ่าจีนกัน มาดูสิว่าทำยากง่ายแค่ไหน ไว้เผื่อครั้งหน้าไปเที่ยวจีนกัน

ขอวีซ่าไปจีน 2023


ขอวีซ่าจีน 2023


วีซ่าท่องเที่ยวจีน


          สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวจีน จำเป็นที่จะต้องขอวีซ่า "L" ซึ่งเป็นววีซ่าเดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว

         
(ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดวีซ่าประเภทต่าง ๆ ของจีนได้ที่เว็บไซต์ th.china-embassy.gov.cn)

วีซ่าท่องเที่ยวจีนใช้เอกสารอะไรบ้าง


 
          สำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวจีน จำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้

          1. พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และสำเนาหน้าพาสปอร์ต (กรณีที่เคยทำวีซ่าจีนมาก่อนต้องนำพาสปอร์ตที่มีวีซ่ามาด้วย)
      
         2. ใบสมัคร Confirmation of Online Visa Application

         3. ใบนัด Visa Appointment Confirmation Form

         4. รูปถ่าย 2 ใบ รูปถ่าย พื้นหลังสีขาวขนาดของรูปถ่าย: 48มม. x 33 มม., ความกว้างส่วนศีรษะ 15-22 มม., ความสูงส่วนศีรษะ 28-33 มม. (**ขอไฟล์รูปมาด้วย เพราะต้องใช้ส่งออนไลน์) (สามารถดูตัวอย่างรูปถ่ายได้ที่นี่)

         5. หลักฐานใบจองตั๋วเครื่องบิน

         6. หลักฐานใบจองตัวที่พัก

         7. เงินสดจ่ายค่าทำวีซ่า

ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวจีน


         1. เข้าไปกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ที่เว็บไซต์ visaforchina.cn จากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว (เป็นภาษาอังกฤษ) ส่วนรูปถ่ายใช้แค่ไฟล์ ในการกรอกออนไลน์อย่างเดียว และนัดหมายออนไลน์กับศูนย์วีซ่าจีนเพื่อที่จะยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าต่อไป

         2. ไปตามวันและเวลาที่นัดขอวีซ่าจีน และควรไปถึงก่อนเวลานัด

         3. แสดงใบนัดหมายต่อเจ้าหน้าที่
รับบัตรคิวช่อง 1 หรือ 2 และรอยื่นเอกสาร

         4. เมื่อยื่นเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ในกรณีที่เอกสารไม่ครบ ก็ต้องกลับไปเตรียมมาให้ครบก่อน แล้วเจ้าหน้าที่จะสแกนบัตรคิวให้ผู้ร้อง

         5. จากนั้นนั่งรอคิว เมื่อถึงคิว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่ง ขั้นตอนนี้หากมีความผิดพลาด การกรอกข้อมูลผิดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการแก้ไข

         6. นำแบบฟอร์มไปชำระค่าธรรมเนียม จากนั้น
บใบนัดหมายมาเอาวีซ่า (ประมาณ3-5วันหลังจากวันทำการ)

         7. เมื่อถึงวันนัด นำใบนัด
ไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเพื่อรับหนังสือเดินทางคืน

ขอวีซ่าจีน 2023

 

วิธีการขอวีซ่าท่องเที่ยวจีน


          นักท่องเที่ยวที่ต้องการขอวีซ่าจีน เมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ visaforchina.cn สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

          1. กด "New Application Form" เพื่อเริ่มกรอกข้อมูล และกด "Agree"

ขอวีซ่าจีน 2023
ภาพจาก : เว็บไซต์ visaforchina.cn

ขอวีซ่าจีน 2023
ภาพจาก : เว็บไซต์ visaforchina.cn

         3. กดเลือกจังหวัดที่จะไปยืน และกดที่ช่อง "Start a new application form"

ขอวีซ่าจีน 2023
ภาพจาก : เว็บไซต์ visaforchina.cn

         4. กรอกชื่อ-นามสกุล ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ พร้อมกับอัปโหลดไฟล์รูปถ่ายให้เรียบร้อย

ขอวีซ่าจีน 2023
ภาพจาก : เว็บไซต์ visaforchina.cn

         5. เมื่อกรอกเสร็จหมด จะได้รหัสใบขอวีซ่า และให้ทำการกดเซฟเอกสารข้างล่าง และปริ้นติดไปด้วยวันยื่นขอวีซ่า

วิธีนัดหมายเพื่อทำวีซ่าท่องเที่ยวจีน


         เมื่อทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในแบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยวจีนแล้ว จะต้องทำการนัดเพื่อยืนเอกสารดังนี้

         1. กด "Appointmemt (Application)"

ขอวีซ่าจีน 2023
ภาพจาก : เว็บไซต์ visaforchina.cn

          2. ทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจองวันสำหรับการไปยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวจีน โดยเลือกวันและเวลาที่เราสะดวก เมื่อจองเสร็จจะได้รายละเอียดแบบสรุปมา ให้เซฟและปริ้นเก็บไว้ไปยื่นตามวันที่เราจอง

ขอวีซ่าจีน 2023
ภาพจาก : เว็บไซต์ visaforchina.cn

ค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าจีน


         ตารางค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ ตรวจสอบได้จากตารางค่าธรรมเนียม ต่อไปนี้

ขอวีซ่าจีน 2023
ภาพจาก : เว็บไซต์ visaforchina.cn

         สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

วีซ่าจีนยากไหม


         ขอวีซ่าจีนยากไหม ? เชื่อว่าน่าจะเป็นคำถามที่ใครหลายคนน่าจะอยากรู้ ซึ่งผู้ยื่นขอวีซ่าจะได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น รวมถึงการอนุมัติ อายุของวีซ่า ระยะเวลาพำนักในประเทศจีนและจำนวนครั้งในการเข้า-ออกประเทศจีนของผู้ยื่นขอ สถานทูตจีนจะเป็นผู้พิจารณาตามแต่สถานการณ์ของผู้สมัคร ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กงสุล อาจมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม จากผู้ยื่นขอวีซ่าได้ตามแต่กรณี หรืออาจมีการร้องขอนัดสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่าได้ หากสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การขอวีซ่าให้ถูกต้องตามจุดประสงค์ และกรอกข้อมูลทุกอย่างถูกต้องตามจริงทุกประการ

ข้อควรรู้สำหรับการทำวีซ่าท่องเที่ยวจีน


          - ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารรับรองการทำงาน Statement เงินได้ ทะเบียนบ้าน แพลนการเที่ยว เอกสารวัคซีน ใด ๆ ทั้งสิ้น
 
         - ไม่สามารถ
Walk-in เข้าไปยื่นวีซ่า จะต้องทำการจองไปก่อนเท่านั้น

         -
ทำวีซ่าจีน ทำได้ 2 ที่ในไทย คือ กรุงเทพฯ ที่อาคารธนภูมิ (ดู Google Maps ที่นี่) และที่เชียงใหม่ (ดู Google Maps ที่นี่) เท่านั้น

         - ให้ผู้เดินทางทำการยื่นวีซ่าจีนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน ทั้งนี้เพราะผู้เดินทางจะต้องเผื่อเวลาในการจองคิวยื่น และเวลาที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำการพิจารณาเอกสารต่าง ๆ ด้วยนั่นเอง 

         - วีซ่ามีอายุ 3 เดือนนับจากวันอนุมัติ
(วันที่ได้เล่มคืน)

ขอวีซ่าจีน 2023
ภาพจาก Alexander Gatsenko / Shutterstock.com

         ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขอการวีซ่าจีน สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน โทรศัพท์ 0-2207-5888 หรือเว็บไซต์ visaforchina.cn

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

แนะนำ วีซ่าจีน ที่เที่ยวจีน อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

          - จีน ทดลองฟรีวีซ่าฝ่ายเดียว 6 ประเทศ เริ่ม 1 ธ.ค. นี้

          -จีนเปิดประเทศ ยกเลิกมาตรการกักโรค เริ่มตั้งแต่ 8 มกราคม 2023

          - ข้อควรรู้ก่อนเที่ยวไห่หนาน ประเทศจีน เที่ยวสบายไม่ต้องขอวีซ่า

          -  10 สิ่งดี ๆ ควรรู้ไว้ก่อนบุ๊กไฟลต์ไปเที่ยวจีน

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : visaforchina.cnth.china-embassy.gov.cn
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วีซ่าจีน ขั้นตอนการเตรียมเอกสารและการยื่นขอวีซ่าจีน อัปเดตล่าสุด 2 เมษายน 2567 เวลา 16:08:14 69,851 อ่าน
TOP