x close

ประเพณีบุญเดือนสิบ ลอยเรือสะเดาะเคราะห์ ชาวมอญ สังขละบุรี

งานบุญเดือนสิบลอยเรือสะเดาะเคราะห์

          งานบุญเดือนสิบลอยเรือสะเดาะเคราะห์ ขอเชิญร่วมประเพณีเก่าแก่ของชุมชนชาวมอญ วันที่ 15-17 กันยายน 2559 ณ บริเวณลานหน้าเจดีย์พุทธคยา วัดวังก์วิเวการาม ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

          ททท.กาญจนบุรี ชวนร่วมสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชุมชนมอญบ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี ในงานบุญเดือนสิบ "ลอยเรือสะเดาะเคราะห์" ชมการต่อเรือขนาดใหญ่ด้วยลำไม้ไผ่ การปล่อยโคมขนาดยักษ์ของชาวบ้าน ร่วมทำบุญสะเดาะเคราะห์และจุดเทียนอธิษฐานให้เคราะห์ร้ายในชีวิตได้ผ่านพ้นไป แล้วร่วมชมพิธีการลากเรือไปลอยกลางแม่น้ำบริเวณ "สามสบ" ในเช้าวันสุดท้ายของงาน

งานบุญเดือนสิบลอยเรือสะเดาะเคราะห์
ภาพจาก www.tiewpakklang.com

         ประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์นี้ ว่ากันว่าเกิดขึ้นเมื่อครั้งพระเจ้าธรรมเจดีย์ขึ้นครองราชย์ปกครองอาณาจักรมอญ ที่เมืองหงสาวดี พระองค์ทรงเห็นพระภิกษุสามเณรในเมืองหงสาวดี มีความประพฤติย่อหย่อนต่อพระธรรมวินัย จนพระพุทธศาสนาในเมืองมอญเกิดมลทินด่างพร้อยมากมาย จึงมีพระราชประสงค์จะสังคายนาพระพุทธศาสนาเสียใหม่ เพื่อชำระหมู่พระภิกษุสงฆ์ให้มีความบริสุทธิ์ จึงมีพระราชโองการรับสั่งให้พระภิกษุและสามเณรในเมืองมอญลาสิกขาเสียทั้งหมดทั้งสิ้น แล้วทรงส่งปะขาวถือศีล 8 คณะหนึ่ง ซึ่งก็คือ อดีตพระเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก ทรงความรู้ ตั้งมั่นในศีล ที่พระองค์มีคำสั่งให้ลาสิกขามาถือศีล 8 เป็นปะขาวนั่นเอง ออกเดินทางไปยังประเทศศรีลังกา เพื่อให้ไปถือการอุปสมบทเป็นพระภิกษุมาใหม่จากคณะสงฆ์ในประเทศศรีลังกา  เสร็จแล้วให้เดินทางกลับมาเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ บวชให้แก่คนมอญในเมืองมอญเสียใหม่ คณะของปะขาวนี้ เมื่อเดินทางถึงประเทศศรีลังกา ได้รับการอุปสมบทแล้วก็เดินทางกลับ ในระหว่างทางที่เดินทางกลับนั้น เรือสำเภาลำหนึ่งในจำนวนสองลำโดนพายุพัดให้หลงทิศไป ส่วนอีกลำหนึ่งเดินทางมาถึงเมืองหงสาวดีโดยปลอดภัย เมื่อทราบถึงพระกรรณของพระเจ้าธรรมเจดีย์  พระองค์จึงมีรับสั่งให้ทำเรือจำลองขึ้นมา ข้างในบรรจุด้วยของเซ่นไหว้บูชาเหล่าเทวดาทุกหมู่เหล่า ด้วยเครื่องเซ่นไหว้นั้น ให้เหล่าเทวดาทั้งหลาย ที่ดูแลพื้นดินก็ดี ที่ดูแลพื้นน้ำก็ดี ที่ดูแลพื้นอากาศก็ดี ได้มาช่วยปัดเป่าให้เรือสำเภาที่หลงทิศไปนั้น ได้เดินทางกลับมาโดยปลอดภัย  หลังจากที่พระองค์ทรงทำพิธีสะเดาะเคราะห์แล้วไม่กี่วัน เรือที่หลงทิศไปนั้นก็เดินทางกลับมาถึงเมืองหงสาวดีโดยปลอดภัย ชาวมอญจึงถือเอาเหตุการณ์นี้ทำพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ในช่วงกลางเดือน 10 ของทุก ๆ ปี สืบต่อกันมาตราบจนปัจจุบันนี้

งานบุญเดือนสิบลอยเรือสะเดาะเคราะห์
ภาพจาก www.tiewpakklang.com

งานบุญเดือนสิบลอยเรือสะเดาะเคราะห์
ภาพจาก www.tiewpakklang.com

          สำหรับประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ชาวไทยรามัญอำเภอสังขละบุรี กำหนดจัด 3 วัน ในวันขึ้น 14-15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูชาเทวดาที่อยู่ในน้ำ ในป่า และบนบก อีกทั้งเพื่อสืบสานประเพณีดั้งเดิมของกลุ่มชน ตลอดทั้งเป็นการเผยแพร่ประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ให้แก่ชุมชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมในงานดังนี้

          1. การเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์

          2. การบูชาเรือ โดยนำธงกระดาษ และอาหารคาวหวาน 9 อย่าง ไปบูชาเรือ

          3. การสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ โดยการนำธูปเทียน ตามกำลังวันเกิด ไปไหว้ และสะเดาะเคราะห์ โดยจะมีการเผาธูปเทียนในวันสุดท้ายของงาน

          4. การเล่นโคม ปล่อยโคมขนาดใหญ่

          5. การตักบาตรน้ำตาลทราย น้ำผึ้ง

          6. การเลี้ยงอาหารคาวหวานแก่ผู้มาร่วมงาน

          7. การนำเรือไปลอยที่แม่น้ำสามประสบ


งานบุญเดือนสิบลอยเรือสะเดาะเคราะห์
ภาพจาก www.tiewpakklang.com

งานบุญเดือนสิบลอยเรือสะเดาะเคราะห์
ภาพจาก www.tiewpakklang.com

          ส่วนพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ของชาวมอญที่ทำกันอยู่ จะมีการเตรียมงานดังนี้ ก่อนถึงวันพิธี ชาวบ้านจะร่วมมือร่วมใจกันเตรียมทำธง ร่ม และจัดเครื่องบูชาต่าง ๆ เพื่อถวายวัด โดยมีการแบ่งงานให้หัวหน้าคุ้มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน รับไปให้ลูกบ้านช่วยทำแล้วนำมาส่งที่วัด ผู้ชายส่วนหนึ่งจะมารวมกันที่วัดวังก์วิเวการามเพื่อสร้างเรือจากลำไม้ไผ่ประดับตกแต่งด้วยกระดาษหลากสี  ในยามหัวค่ำจนถึงเช้ามืดของวันขึ้น 15 ค่ำ ชาวบ้านจะทยอยพากันนำธง ตุง ร่มกระดาษ มาประดับตกแต่งเรือและบริเวณปะรำพิธีอย่างเนืองแน่น พร้อมนำเครื่องเซ่น เช่น กล้วย อ้อย ขนม ข้าว ดอกไม้ ไปวางไว้ในลำเรือ จุดเทียนอธิษฐานให้สิ่งไม่ดี และเคราะห์ร้ายต่าง ๆ ไปให้พ้นจากชีวิตตน และรับฟังบทสวดอิติปิโส 108 จบ และบทสวดสะเดาะเคราะห์จากภิกษุสงฆ์  เมื่อถึงเช้าวันแรม 1 ค่ำ ชาวบ้านก็มารวมตัวกันตั้งเป็นขบวนแห่ มีการเล่นโคม ปล่อยโคมลอยขนาดใหญ่ ประกอบการร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนาน จากนั้นชาวบ้านทั้งหมดจะช่วยกันลากเรือไปปล่อยกลางน้ำบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำสามสาย ได้แก่ ซองกาเลีย รันตี และบิคลี่ ที่เรียกกันว่า "สามสบ" นั่นเอง

งานบุญเดือนสิบลอยเรือสะเดาะเคราะห์
ภาพจาก www.tiewpakklang.com

งานบุญเดือนสิบลอยเรือสะเดาะเคราะห์
ภาพจาก www.tiewpakklang.com

งานบุญเดือนสิบลอยเรือสะเดาะเคราะห์
ภาพจาก www.tiewpakklang.com

          สำหรับในปีนี้ งานบุญเดือนสิบลอยเรือสะเดาะเคราะห์ของชุมชนมอญ อ.สังขละบุรี กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2559 ททท. สำนักงานกาญจนบุรี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวผู้สนใจ เดินทางไปเที่ยวชม และเข้าร่วมงานประเพณีครั้งนี้ ณ บริเวณลานหน้าเจดีย์พุทธคยา วัดวังก์วิเวการาม ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และเดินทางเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่าง ๆ ของ อำเภอสังขละบุรี อาทิ เมืองบาดาล วัดสมเด็จ (เก่า) สะพานมอญ ด่านเจดีย์สามองค์ และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดอย่าง "น้ำตกนพพิบูลย์"

          ทั้งนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานกาญจนบุรี  โทรศัพท์ 034 511200 และ 034 512500  ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือคลิก เฟซบุ๊ก เมืองกาญจน์แดนสวรรค์ตะวันตก

งานบุญเดือนสิบลอยเรือสะเดาะเคราะห์
ภาพจาก www.tiewpakklang.com

งานบุญเดือนสิบลอยเรือสะเดาะเคราะห์
ภาพจาก www.tiewpakklang.com

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประเพณีบุญเดือนสิบ ลอยเรือสะเดาะเคราะห์ ชาวมอญ สังขละบุรี โพสต์เมื่อ 4 กันยายน 2558 เวลา 10:06:36 5,596 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP