วัดอัปสรสวรรค์ พระพุทธเจ้า 28 องค์ วัดแก้ชง 2557 คนปีชวด

ที่เที่ยวสุดฮิต ที่พัก ร้านอาหารน่าสนใจ โหลดดูได้จากมือถือ คลิกที่นี่ <<
วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร

วัดอัปสรสวรรค์

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก วัดวาอาราม

           วัดอัปสรสวรรค์ หรือ วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร เขตภาษีเจริญ กทม. อีกหนึ่งสถานที่แนะนำคนเกิดปีชวดแก้ปีชง 2557 วัดอัปสรสวรรค์ ไว้พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต 

           ในปี 2557 ตรงกับนักษัตร "มะเมีย" ทำให้มี ปีชง 2557 หรือปีที่เป็นคู่กัดกัน ได้แก่ คนที่เกิดในปีชวด (คนที่เกิด พ.ศ. 2467, 2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551) โดยมีคนที่เกิด ปีมะเมีย ปีเถาะ ปีระกา เป็นปีร่วมชง และโดยส่วนใหญ่มักจะไปไหว้สะเดาะเคราะห์ฝากดวงชะตากับ "องค์ไท้ส่วย" ในวัดจีนต่าง ๆ แต่วันนี้เราขอแนะนำผู้ที่เกิดปีชวด ซึ่งถือเป็นการชง (ปะทะ) โดยตรง มีเกณฑ์ถึงเลือดตกยางออก อาจประสบอุบัติเหตุกระทั่งได้รับบาดเจ็บนั้น ควรหาเวลาไปกราบพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ที่วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ กันค่ะ

วัดอัปสรสวรรค์

           วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร ตั้งอยู่ที่แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร แต่เดิมชื่อ วัดหมู เล่ากันว่าจีนอู๋เป็นผู้สร้างในที่ดินที่เคยใช้เลี้ยงหมู เมื่อสร้างเสร็จแล้วมีหมูมาเดินเพ่นพ่านเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดหมู แต่จะสร้างเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าจอมน้อย (สุหรานากง) ธิดาของเจ้าพระยาพลเทพ (ฉิม) ได้สถาปนาใหม่ ต่อมารัชกาลที่ 3 ทรงบูรณะและปฏิสังขรณ์อีกครั้ง และพระราชทานนามว่า วัดอัปสรสวรรค์ เพื่อเป็นที่ระลึกแด่เจ้าจอมน้อย ซึ่งมีความสามารถในการแสดงละครเรื่องอิเหนา เป็นตัวสุหรานากงได้ดี จนได้รับฉายาว่า เจ้าจอมน้อยสุหรานากง พร้อมกับพระราชทาน "พระพุทธรูปปางฉันสมอ" มาประดิษฐานไว้ในวัด

           สำหรับพระอุโบสถและพระวิหารสร้างขึ้นแบบศิลปะจีน โดยเลียนแบบวัดราชโอรสฯ ภายในพระอุโบสถมี พระประธานจำนวน 28 พระองค์ เพื่อแทนพระพุทธเจ้าที่ได้เกิดขึ้นมาในชาติภาพต่าง ๆ รวมแล้ว 28 พระองค์ และมีหอพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา

วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร

           ทั้งนี้ พระประธานจำนวน 28 พระองค์ ในพระอุโบสถเป็นพระหล่อปางมารวิชัย มีขนาดเท่ากัน หน้าตักกว้าง 1 ศอก สูงตลอดยอดพระรัศมี 1 ศอก 4 นิ้ว พระพุทธรูปเหล่านี้ประดิษฐานอยู่บนชุกชี (แท่นพระ) เดียวกัน ชุกชีนั้นสูงเป็นจอมขึ้นไป มีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมรี ระหว่างด้านเหนือกับด้านใต้ ทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านหลังพระอุโบสถ เป็นด้านตัดไม่มีพระพุทธรูปประดิษฐาน ส่วนด้านตะวันออกซึ่งเป็นด้านหน้า เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 18 พระองค์ และลดหลั่นลงมาตามลำดับ รวมทั้งที่ล้ำออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมในชั้นต่ำที่สุด 3 พระองค์ ส่วนด้านเหนือและด้านใต้ก็ลดหลั่นลงมาตามลำดับเช่นเดียวกัน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปด้านละ 5 พระองค์

           โดยพระพุทธรูปเหล่านี้ได้มีพระนามจารึกไว้ที่หน้าฐานทั้งหมด แต่องค์ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดจอมมีพระนามจารึกว่า พระตัณหังกร องค์นอกนั้นมีพระนามว่า พระเมธังกร พระสรณังกร พระทีปังกร พระโกณฑัญญะ พระมังคละ พระสุมนะ พระเรวตะ พระโสภิตะ พระอโนมทัสสี พระปทุมะ พระนารทะ พระปทุมุตตระ พระสุเมธะ พระสุชาตะ พระปิยทัสสี พระอัตถทัสสี พระธรรมทัสสี พระสิทธัตถะ พระติสสะ พระปุสสะ พระวิปัสสี พระสิขี พระเวสสภู พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระโคดม และพระโคดม

วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร

           นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีก เช่น มณฑปซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางฉันสมอ ตั้งอยู่ในกำแพงแก้วระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหาร โดย พระพุทธรูปปางฉันสมอ องค์นี้ เล่ากันว่า รัชกาลที่ 3 ทรงได้มาจากเวียงจันทร์ เป็นพระพุทธรูปมีลักษณะแบบจีน เป็นพระพุทธรูปที่งดงามเป็นสง่า หน้าตักกว้างประมาณศอกเศษ ทรงนั่ง พระหัตถ์ซ้ายถือผลสมอ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่มาแต่เมืองเวียงจันทร์ ตามหมายรับสั่ง ร.3 จ.ศ. 1189 ตรงกับ พ.ศ. 2370 ปรากฏว่า เมื่อปราบกบฏเจ้าอนุแล้วได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ มาจากเวียงจันทร์หลายองค์ ซึ่งมีพระพุทธรูปปางฉันสมอรวมอยู่ในจำนวนนั้นด้วย เมื่อถึงกรุงเทพฯ แล้วได้ทำการฉลองสมโภชเป็นมหกรรมใหญ่ และได้อัญเชิญสถิตประดิษฐานไว้ในพระวิหารพระนาก ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หลังจากบูรณปฏิสังขรณ์วัดอัปสรสวรรค์แล้ว จึงพระราชทานหลวงพ่อฉันสมอมาประดิษฐานที่วัดนี้ ตั้งแต่บัดนั้นกระทั่งถึงปัจจุบัน


วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร

วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร

วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร


          เวลาเปิด-ปิด :  บริเวณวัดเปิดทุกวันเวลา 05.00-22.00 น. ส่วนพระอุโบสถและพระวิหารเปิดให้เข้าชมวันจันทร์-ศุกร์ เปิด เวลา 08.00-16.00 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

         
ที่ตั้ง : 174 ถนนเทอดไท แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

การเดินทาง...วัดอัปสรสวรรค์


          ทางเรือ

           สามารถเดินทางโดยเรือล่องมาตามคลองบางกอกใหญ่

          รถประจำทาง

           สามารถนั่งรถประจำทางสาย 4, 9, 10, 103, ปอ.4 มาจนสุดสาย จากนั้นเดินต่อไปอีกประมาณ 500 เมตร มีป้ายบอกทางไปจนถึงวัดอัปสรสวรรค์


แผนที่ วัดอัปสรสวรรค์ โดย longdo.com
แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ


  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ  
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
    , m-culture.in.th, intaram.org และ เฟซบุ๊ก วัดวาอาราม                 


แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว วัดอัปสรสวรรค์ พระพุทธเจ้า 28 องค์ วัดแก้ชง 2557 คนปีชวด
ท่านให้ดูเยี่ยงอย่างว่าคางคก
ถ้ายางหัวไม่ตกอย่าฉกฉวย
มันแข็งทื่อดื้อด้านปานคันทวย
มันอ่อนด้วยยางตกคางคกคน ปล.หาก...คงไม่เข้าใจ ลองจินตนาการเอาครับ และที่แต่งผมคิดเอาเองไม่มีพี่ครับ คงกวนๆได้มากน่ะครับ *-* แหล่งทำเงินที่ดีที่สุด เวป 1 bet88.com
จากคุณ PPPP เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-23 11:59:23 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว วัดอัปสรสวรรค์ พระพุทธเจ้า 28 องค์ วัดแก้ชง 2557 คนปีชวด
พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้แก้ปีชง
ไม่ได้สอนให้สร้างโบสท์ วิหาร ให้ใหญ่โต อลังการ เพื่อลาภสักการะ.. สิ่งที่พระพุทธองค์สอนอยู่ในพระไตรปิฏกฉบับสยามรัฐ.. เป็นสาวกไม่ใช่สอนให้พุทธศาสนิกชนงมงายกับสิ่งไร้สาระ...
สำนึกและได้สติซะที วงการสงฆ์เมืองไทย
จากคุณ MooMudMao เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-23 07:35:17 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว วัดอัปสรสวรรค์ พระพุทธเจ้า 28 องค์ วัดแก้ชง 2557 คนปีชวด
ความจริงแล้ววัดไมีได้เปิดทุกวันนะเปิดเฉพาะเสาร อาทิตย์และที่น่าแปลกคือมีสีกาถือกุญแจโบสถแทนพระ
จากคุณ แปลก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-14 17:10:16 ]