x close

วันออกพรรษา 2557 รวมเทศกาลออกพรรษาจากทั่วไทย

วันออกพรรษา
รวมสถานที่จัดงานเทศกาลออกพรรษา 2557

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

              ใกล้ถึงช่วงเทศกาลสำคัญในเดือนตุลาคมกับ "วันออกพรรษา" ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 8 ตุลาคม 2557 และหลังจากสิ้นสุดเทศกาลเข้าพรรษาในช่วงฤดูฝนตลอด 3 เดือนแล้ว จะมีกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนทุกคนจะทำ ได้แก่ การถือศีล, ทำบุญตักบาตร, ฟังธรรม และละเว้นอบายมุขทั้งหลาย ซึ่งในแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดงานหรือกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่น โดยแต่ละงานมีจุดประสงค์มุ่งเน้นไปที่การจัดงานเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีให้คงอยู่ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ทั้งสิ้น วันนี้กระปุกดอทคอมจึงรวบรวม "เทศกาลออกพรรษา 2557" จากทั่วไทยมาฝากเพื่อน ๆ กันจ้า ส่วนจะมีการจัดงานที่ไหนบ้างนั้น ลองไปชมกันเลย
 

               ภาคเหนือ

งานประเพณีกาดหลู่ อำเภอปาย

วันออกพรรษา
ภาพจาก ททท.

               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วม "งานประเพณีกาดหลู่ (ออกพรรษา) อำเภอปาย" ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2557 ณ เขตเทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

               สำหรับ "ประเพณีกาดหลู่" นั้น คำว่า "กาด" หมายถึง ตลาด ส่วนคำว่าหลู่ หมายถึง การทำบุญ เมื่อรวมกัน จึงหมายถึง เทศกาลออกพรรษา นับเป็นเทศกาลที่สำคัญของชาวไตหรือชาวไทใหญ่ เพราะถือเป็นประเพณีตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่ในช่วงออกพรรษา โดยชาวบ้านจะประดิษฐ์จองพาราและประดับตามบ้านเรือนเพื่อแสดงถึงการรับเสด็จพระพุทธเจ้า ที่เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กลับมาสู่โลกมนุษย์ โดยงานดังกล่าวมีรายละเอียด ได้แก่ กิจกรรมขบวนแห่จองพารา "ปราสาทไม้จำลอง" ประดับด้วยกระดาษสีต่าง ๆ หน่อกล้วย โคมไฟ ตกแต่งอย่างสวยงาม กิจกรรมตักบาตรตามวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลปายทุกวัน กิจกรรมถนนคนเดิน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการชมสินค้าพื้นเมือง เป็นต้น

               ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลปาย โทรศัพท์ 0 5369 9196 หรือ ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5361 2982-3
 

งานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

               จังหวัดน่าน ขอเชิญร่วม "งานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน" ระหว่างวันที่ 7 ถึง 8 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย) อำเภอเวียงสา โดยภายในงานพบกับมหกรรมงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, การแข่งขันเรือมะเก่า, การประกวดเรือแข่งจำลอง, การประกวดภาพถ่าย, การแข่งขันเปตอง, ชมฟรี !! คอนเสิร์ตวงลูกทุ่ง, สวนสนุกชุดใหญ่ พบกับกิจกรรมการแสดงท้องถิ่นมากมาย และเลือกซื้อสินค้าประหยัดจากโรงงาน สินค้า OTOP สินค้าเกษตรครบวงจรมากมายอีกด้วย ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมตลาดนัด จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 08 2191 2199
 
งานปอยเหลินสิบเอ็ด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

               เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วม "งานปอยเหลินสิบเอ็ด" หรืองานเทศกาลออกพรรษาประจำปี 2557 ระหว่างวันที่  4 ถึง 16 ตุลาคม 2557

              งานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ดเป็นงานประเพณีที่สำคัญของชาวไทยใหญ่ ชุมชนต่าง ๆ จะทำจองพาราหรือปราสาทจำลอง ตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อรอรับเสด็จองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากไปเทศน์โปรดพระมารดา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ชาวไทใหญ่เชื่อว่าหากได้ทำจองพาราเพื่อถวายบูชาพระพุทธเจ้าครอบครัวจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานขึ้นเพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่ให้คงอยู่

              ส่วนภายในงานมีไฮไลท์สำคัญ เช่น ขบวนแห่จองพาราหรือปราสาทจำลองไปตามถนนขุนลุมประพาสและตั้งให้นักท่องเที่ยวได้ชม, การแห่ต้นเกี๊ยะ, การสาธิตการทำอาหารและขนมไทใหญ่, การประกวดแต่งชุดไตชาย-หญิง, การแสดงและประกวดศิลปวัฒนธรรมชาวไทใหญ่, การตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู, กาดพีดหรือตลาดย้อนยุค บริเวณถนนสิงหนาทบำรุง, การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และมีการมอบรางวัลขบวนแห่จองพาราที่เป็นที่ประทับใจของประชาชน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5361 2016 หรือ ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5361 2982-3

 
              ภาคกลาง (รวมประเพณีตักบาตรเทโวโณะ)

งานประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลักประจำปี 2557

วันออกพรรษา
ภาพจาก ททท.

              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเที่ยว "งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดเขาดีสลักประจำปี 2557" ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2557 ณ วัดเขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น การตักบาตรเทโวโรณะ โดยพระสงฆ์จำนวน 200 รูป  และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากนักเรียนโรงเรียนดอนคาวิทยา และการจัดจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดเขาดีสลัก โทรศัพท์ 08 1197 4974 และสำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก โทรศัพท์ 0 3566 1327, 0 3566 1347 หรือ ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3553 6030, 0 3553 5789, 0 3553 6189

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะจังหวัดอุทัยธานี

วันออกพรรษา
ภาพจาก ททท.

               ขอเชิญเที่ยวงาน "ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ " ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ วัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี สำหรับ "ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ" ถือเป็นประเพณีสำคัญในวันออกพรรษาของจังหวัดอุทัยธานี จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี พระสงฆ์ทุกรูปที่จำพรรษาในอำเภอเมืองอุทัยธานี ประมาณ 500 รูป จะเดินลงบันไดเป็นแถวจากยอดเขาสะแกกรัง นำด้วยพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ลงมารับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง จากพุทธศาสนิกชนที่ลานวัด โดยสมมติมณฑปบนยอดเขาสะแกกรังเป็น "สิริมหามายากูฎคาร" ที่พระพุทธเจ้าทรงเทศน์โปรดพระพุทธมารดาแล้วเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ลงบันได 339 ขั้น ซึ่งถือเป็นบันไดแก้วสู่สังกัสสะนคร คือ บริเวณวัดสังกัสรัตนคีรี

               ในวันนั้นประชาชนจะแต่งกายสวยงามและมาร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียง นับเป็นงานประเพณีที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทุกปี อีกทั้งในวันนั้นคหบดีของจังหวัดอุทัยธานีจะนำงาช้างเก่าแก่ที่สะสมไว้มาจัดเป็นโต๊ะหมู่บูชาเพื่อรำลึกถึงบุญคุณที่ช้างมีต่อชาวอุทัยธานี ซึ่งแต่ก่อนมีอาชีพทำไม้ นักท่องเที่ยวสามารถชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ด้วย ซึ่งใน 1 ปี จะมีเพียงวันเดียวเท่านั้น ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี โทรศัพท์ 0 5651 1061 หรือ ททท.สำนักงานอุทัยธานี โทรศัพท์ 0 5651 4982

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
 


              พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วม งานบุญวันปวารณาออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 52 รูป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2323 4094-9 และ 0 2371 3135-6 หรือติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจได้ทาง เฟซบุ๊ก Erawanmuseum Samutprakan


               ภาคอีสาน

เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค ปี 2557

               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย และเทศบาลตำบลโพนพิสัย ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 5 ถึง 11 ตุลาคม 2557 และ "งานโพนพิสัย บั้งไฟพญานาคโลก" ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ อำเภอเมือง, อำเภอโพนพิสัย, อำเภอท่าบ่อ, อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

               ภายในมีกิจกรรมที่สำคัญที่จัดขึ้นโดยเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ในระหว่างวันที่ 5 ถึง 11 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วยการแสดงแสง เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค, ถนนอาหาร, การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ และการประกวดแดนซ์ซ่าหรรษา เป็นต้น ส่วนกิจกรรมที่จัดในเขตอำเภอโพนพิสัย งาน "บั้งไฟพญานาคโลก" นั้น ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหลายกิจกรรม เช่น การทำบุญมหากุศล 9 วัด, การเจริญศีลสวดมนต์ภาวนาและนั่งสมาธิ และการบวงสรวงวันเปิดโลก "บูชาพญานาค" เป็นต้น

              สำหรับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในปีนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี โดยเชื่อกันว่าเป็นบั้งไฟของพญานาคที่เมืองบาดาล ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานอุดรธานี โทรศัพท์ 0 4232 5406-7 หรือ TAT Call Center 1672
 
งานออกพรรษา (ตีคลีลูกไฟ)

วันออกพรรษา
ภาพจาก ททท.

              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน "งานออกพรรษา (ตีคลีลูกไฟ)" ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2557 ณ วัดแจ้งสว่าง บ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ภายในงานชมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน/กีฬาสากล การประกวดโคมไฟลอดบ่วงช่วงเย็น มีการปล่อยโคมไฟลอดบ่วง การแข่งขันตีคลีลูกไฟ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน อบต. กุดตุ้ม โทรศัพท์ 0 4488 5059 หรือ ททท. สำนักงานนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4421 3666, 0 4421 3030
 

ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2557

               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2557" ระหว่างวันที่ 1 ถึง 9 ตุลาคม 2557 ณ เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และศาลากลางจังหวัดนครพนม ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย เช่น การชมขบวนเรือไฟที่ยิ่งใหญ่อลังการเหนือลำน้ำโขง ร่วมงานพาแลงและลอยเรือไฟโบราณเพื่อบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พญานาคและแม่น้ำโขงในคืนวันออกพรรษา 8 ตุลาคม พร้อมเที่ยวงานกาชาด ชมการออกร้านจำหน่ายสินค้านานาชนิด สินค้า OTOP และการแสดงพื้นเมือง นอกจากนี้พลาดไม่ได้กับพิธีรำบูชาองค์พระธาตุพนมของเจ็ดชนเผ่าชาวนครพนมที่สวยสดงดงามตระการตา ในช่วงเช้าวันออกพรรษา ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรวิหาร

               ทั้งนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานนครพนม โทรศัพท์  0 4251 3490-1, สนง.จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 0 4251 1157-4 หรือเทศบาลเมืองนครพนม โทรศัพท์ 0 4251 6159
 
งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557

วันออกพรรษา

               ขอเชิญร่วมงาน "งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 3 ถึง 8 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

               สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การชมความงดงามวิจิตรตระการตาของขบวนแห่ปราสาทผึ้ง และขบวนวัฒนธรรมพื้นเมืองที่สวยงามกว่า 13 ขบวน อาทิ ตำนานผาแดงนางไอ่, ขบวนรำมวยโบราณ, ขบวนรำผู้ไท, รำหางนกยูง, วิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองสกลนคร ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557, ร่วมติดดอกผึ้งบนปราสาทผึ้งโบราณถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร, ชมและเชียร์การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ในบึงหนองหาร, เลือกซื้อสินค้าของกินของฝากในเทศกาล “ของดีของแซบเมืองสกล” ชิมอาหารพื้นเมืองสกลฯ หลากหลายเมนู ลิ้มรสเนื้อโพนยางคำ, เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม ไวน์เม่า ภูพาน, ข้าวกล้องงอก, เครื่องปั้นเซรามิก, ชมการประกวดพานบายศรี พร้อมสนุกสนานกับการแสดงดนตรีพื้นเมืองมหรสพตลอดการจัดงาน

              กำหนดการ

              วันที่ 3-5 ตุลาคม 2557 : ชุมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณริมหนองหาร จังหวัดสกลนคร

              วันที่ 4-7 ตุลาคม 2557 : นิทรรศการปราสาทผึ้ง, เทศกาลของดีของแซบเมืองสกลนคร, สินค้า OTOP พร้อมสวนสนุกและมหรสพต่าง ๆ ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร

              วันที่ 6 ตุลาคม 2557 : การประกวดพานบายศรี, การแสดงปราสาทผึ้ง, พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานพาแลง, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร

              วันที่ 7 ตุลาคม 2557 : ชมขบวนแห่ปราสาทผึ้งประยุกต์, ปราสาทผึ้งโบราณ, ขบวนวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง ณ บริเวณสถานสุขเกษมไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

              วันที่ 8 ตุลาคม 2557 : พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

              ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครสกลนคร ศูนย์ประสานงานประเพณี โทรศัพท์ 0 4271 4000, 0 4271 1203-1415, 0 4271 1510 หรือเว็บไซต์ sakoncity.go.th และ เฟซบุ๊กแฟนเพจ สกลนคร ซิตี้
 
ประเพณีบุญแห่กระธูป ปี 2557

วันออกพรรษา
ภาพจาก ททท.

              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีบุญแห่กระธูป" ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 ตุลาคม 2557 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

              สำหรับ "ประเพณีแห่ต้นกระธูป" ถือเป็นประเพณี  1 เดียวในประเทศไทย ที่จะมีการจัดงานขึ้นในช่วงออกพรรษา มีการประดับประดาก้านกระธูปอย่างสวยงาม ก่อนจะนำไปถวายและจุดตามวัดต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ซึ่งมีความเชื่อว่าในช่วงวันออกพรรษาชาวพุทธจะถวายการสักการะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากโปรดพุทธมารดา ชาวพุทธทั้งหลายต่างเฉลิมฉลอง โดยเฉพาะชาวอำเภอหนองบัวแดง ได้จัดทำต้นกระธูป ซึ่งทำจากผงธูปพันด้วยกระดาษสีให้เป็นลวดลายต่าง ๆ ประกอบเป็นต้นรูปทรงฉัตรเป็นที่สวยงามแปลกตา ร่วมสมโภชและนำไปจุดยังวัดต่าง ๆ ก่อนวันออกพรรษา

              ส่วนภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น ขบวนแห่กระธูปขนาดใหญ่, การประกวดกระธูปสวยงาม, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน, การแสดงศิลปะพื้นบ้านและมหรสพสมโภชกลางคืน สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอหนองบัวแดง โทรศัพท์ 0 4487 2123 หรือ ททท. สำนักงานนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4421 3666, 0 4421 3030

งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ปี 2557

วันออกพรรษา

              จังหวัดเลย ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี "งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ปี 2557" ระหว่างวันที่ 2 ถึง 9 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ภายในงานร่วมชมพิธีเปิดงานด้วยแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ตระการตา, ชมขบวนแห่ปราสาทผึ้ง, ประเพณีไหลเรือไฟ, การแข่งขันเรือยาวมิตรภาพไทย-ลาว, กิจกรรมเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย พร้อมร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, ของกินของใช้ และเฟอร์นิเจอร์ราคาโรงงาน และปิดท้ายงานด้วยสวนสนุกขนาดใหญ่สำหรับเด็ก ๆ และคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำอีกด้วย

              ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานเลย โทรศัพท์ 0 4281 2812, 0 4281 1405 และเทศบาลตำบลเชียงคาน โทรศัพท์ 0 4282 2288 และ เฟซบุ๊กแฟนเพจ เทศบาลเชียงคาน

 
              ภาคใต้ (รวมประเพณีชักพระ)

ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์ จังหวัดตรัง

              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเที่ยวงาน "ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดตรัง" ระหว่างวันที่ 9-16 ตุลาคม 2557 ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ถนนตรัง-สิเกา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดตรัง ร่วมทำบุญเรือพระ, ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้, การแสดงดนตรีของนักเรียนนักศึกษา, การแสดงมหรสพ และการจำหน่ายสินค้า OTOP ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โทรศัพท์ 0 7521 8159 ต่อ 5 หรือ ททท.สำนักงานตรัง โทรศัพท์ 0 7521 5867, 0 7521 1058, 0 7521 1085

ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันออกพรรษา
ภาพจาก ททท.
 
              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาว" ระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2557 ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีและสนามข้างโรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านทั่วมุมเมือง, ขบวนเรือพนมพระและรถพนมพระทำบุญตักบาตรกว่า 100 วัด, แข่งขันเรือยาวประเพณี, การแสดงบนเวที ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0 7728 2614 หรือ ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0 7728 8818-9

งานประเพณีแข่งโพนลากพระ จังหวัดพัทลุง

วันออกพรรษา
 ภาพจาก ททท.

              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วม "งานประเพณีแข่งโพนลากพระจังหวัดพัทลุง" ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2557 ณ สนามกีฬาสำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง และหาดแสนสุขลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีที่มีอยู่แต่โบราณให้คงอยู่สืบต่อไป และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง โดยในปีนี้จัดให้มีการแข่งโพนรุ่นเยาวชนและรุ่นประชาชนใน 5 ขนาด คือ โพนเยาวชน โพนขนาดเล็ก โพนขนาดกลาง โพนขนาดใหญ่ และโพนขนาดใหญ่พิเศษ

              นอกจากนี้ ภายในยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าจากชุมชนทุกวัน และในวันที่ 5 ตุลาคม จะมีพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ พร้อมการประกวดธิดาโพน ส่วนการแข่งโพนในรอบคัดเลือกปีนี้ได้จัดแข่งขันใน 2 สนาม ประกอบด้วย สนามที่ 1 จัดโดยเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 กันยายน ที่สวนสาธารณะเทศบาล ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน และสนามที่ 2 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน ระหว่างวันที่ 2  ถึง 3 ตุลาคม ที่โรงเรียนวัดตะแพน อำเภอศรีบรรพต

              ส่วนในรอบชิงชนะเลิศจะทำการแข่งขันที่เวทีกลาง หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง โดยวันที่ 6 ตุลาคม แข่งโพนเยาวชน โพนขนาดกลาง และโพนขนาดใหญ่พิเศษ, วันที่ 7 ตุลาคม แข่งโพนขนาดเล็กและโพนขนาดใหญ่ และวันที่ 8 ตุลาคม แข่งโพนชิงที่ 3 และพิธีรับรางวัลถ้วยพระราชทาน สำหรับในวันที่ 9 ตุลาคม ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันออกพรรษา ในภาคเช้ามีพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ  ที่สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพตหรือวัดเขาวังเนียง จากนั้นจะมีการลากเรือพระจากวัดเขาวังเนียงไปร่วมชุมนุมกับเรือพระจากวัดต่าง ๆ ที่ชายหาดแสนสุขลำปำ มีทั้งเรือพระแบบโบราณที่ใช้ท่อนไม้หรือเรียกว่าลานม้า และเรือพระที่ใช้รถยนต์เป็นฐานราก โดยทางเทศบาลเมืองพัทลุง ได้จัดประกวดเรือพระทั้ง 2 ประเภท นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันกีฬาซัดต้มและตลาดน้ำในคลองลำปำอีกด้วย

              ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3291 หรือ ททท. สำนักงานหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0 7423 1055, 0 7423 1055, 0 7423 8518

เทศกาลสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จังหวัดระนอง

วันออกพรรษา
ภาพจาก ททท.

              ขอเชิญร่วมงาน "เทศกาลสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ" ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดบ้านหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยภายในงานจะมีการแห่ริ้วขบวน ประกอบด้วย พระภิกษุสงฆ์จำนวน 82 รูป เพื่อมารับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง เสมือนหนึ่งลงมาจากยอดเขาสิเนรุราช ตามพุทธตำนานพร้อมกับขบวนผู้ที่แต่งกายเป็นพระอินทร์ เทวดา และนางฟ้า การทอดผ้าป่า การแต่งกายชุดไทยพื้นเมืองนิทรรศการหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลหงาว โทรศัพท์ 0 778 8017 ต่อ 1012 หรือ ททท. สำนักงานชุมพร โทรศัพท์ 0 7750 1831-2, 0 7750 2775-6


***หมายเหตุ : อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 09.53 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2557ขอขอบคุณข้อมูลจาก
, , เฟซบุ๊ก เสน่ห์น่านวันนี้, region3.prd.go.th, sakoncity.go.th, เฟซบุ๊ก สกลนคร ซิตี้, thainews.prd.go.th, เฟซบุ๊ก เทศบาลเชียงคาน


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันออกพรรษา 2557 รวมเทศกาลออกพรรษาจากทั่วไทย อัปเดตล่าสุด 2 เมษายน 2567 เวลา 15:00:29 11,514 อ่าน
TOP