x close

เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ปี 2557

เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม
ภาพจาก ททท.

เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ปี 2557

           การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม" ประจำปี  2557 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 - 31 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติ ป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และบริเวณอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ


ภาพจาก ททท.

           ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การจัดนิทรรศการต่าง, ชมทุ่งดอกกระเจียว, การจำหน่ายสินค้า OTOP, ชมทุ่งบัวสวรรค์และลานหินงาม ป่าหินล้านปีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติปั้นแต่งตามแต่จะสุดจินตนาการ การแสดง และจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิ อีกทั้งทุ่งดอกกระเจียวสีขาว สีเขียวและสีชมพูอมม่วง น้ำตกไทรทอง และจุดชมวิว ผาหำหดของอุทยานแห่งชาติไทรทอง ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิอีกด้วย สำหรับแหล่งชมทุ่งดอกกระเจียวของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบไปด้วย 2 สถานที่ ได้แก่

               1. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม            อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม หรือ  เดิมรู้จักกันในชื่อ "ป่าเทพสถิต" ตั้งอยู่พื้นที่กว้าง รายล้อมด้วยก้อนหินรูปทรงแปลก ๆ ซึ่งก้อนหินน้อยใหญ่ที่นี่เกิดจากการกัดเซาะของดินและหินทรายมานานับล้านปีสลับซ้อนอยู่ในพื้นที่ 10 ไร่ และเมื่อถึงช่วงฤดูฝน ดอกกระเจียวป่า หลากหลายสายพันธ์จะออกดอกขึ้นมาอย่างหนาแน่น บริเวณทุ่งกว้างที่ถูกปกคลุมด้วย ไอหมอกในยามเช้าอีกด้วย ส่วนช่วงฤดูท่องเที่ยวของอุทยานคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมของทุกปี นอกจากนี้บริเวณอุทยานยังมีแหล่งท่องเที่ยว อีกมากมาย ได้แก่

           - ลานหินงาม เป็นลานหินที่มีรูปร่างแปลกในพื้นที่กว่า 10 ไร่ เกิดจากการกัดเซาะเนื้อดินและหินเป็นเวลานานจนเกิดโขดหินที่มีรูป ลักษณ์แตกต่างกัน มองดูสวยงาม และมี รูปแปลกไปตามจินตนาการ โดยลานหินงามแห่งนี้อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีทางรถยนต์เข้าถึง

           - สุดแผ่นดิน เป็นหน้าผาสูงชันและเป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาพังเหย ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 846 เมตร เป็นแนวหน้าผาซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสานที่จุดชมวิวสุดแผ่นดินจะมองเห็นทิวทัศน์สันเขาสลับซับซ้อนและมีสายลมพัดเย็นสบายตลอดวัน

           - น้ำตกเทพพนา เป็นน้ำตกขนาดกลาง เกิดจากลำห้วยกระโจนที่ไหลจากเทือกเขาพังเหย แบ่งเป็นสามชั้นลดหลั่นกัน ชั้นบนสุดมีความสูงประมาณ 2-3 เมตร ชั้น 2 สูงประมาณ 2-3 เมตร และชั้นสุดท้ายมีความสูงประมาณ 6 เมตร จะมีน้ำเฉพาะในช่วงฤดูฝน

           - น้ำตกเทพประทาน เป็นน้ำตกขนาดกลาง ลักษณะค่อนข้างแบน มีหินขนาดใหญ่เป็นลานกว้างลดหลั่นกันลงไปเป็นชั้นเตี้ย ๆ และมีดอนที่สูงชันอยู่แห่งหนึ่ง มีน้ำมากในช่วงฤดูฝน

           - พระพุทธบาทเขายายหอม ตั้งอยู่บริเวณลานหินบนยอดภูเขาหอมเทือกเขาพังเหย ดงพญาเย็นในบริเวณวัดพระพุทธบาทเขายายหอม ตำบลนายางกลัก มีลักษณะเป็นรอยพระพุทธบาทข้างซ้ายสีแดง ประทับลึกลงไปในลานหิน ขนาดความกว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร  และลึก 45 เซนติเมตร ล้อมรอบด้วยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 บ่อ พระพุทธบาทเขายายหอมห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางด้านทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 65 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 63 กิโลเมตร แต่ถ้าหากจะเริ่มต้นจาก ที่ว่าการกิ่งอำเภอซับใหญ่ไปทางทิศเหนือก็จะห่างเพียง 8 กิโลเมตร เท่านั้น
              2. อุทยานแห่งชาติไทรทอง

           บริเวณอุทยานแห่งชาติไทรทอง ครอบคลุมพื้นที่ป่าบนเขาพังเพย มีเนื้อที่ 319 ตารางกิโลเมตร ซึ่งที่นี่ถือเป็นป่าต้นน้ำหลายสาขา รวมทั้งแม่น้ำชี สำหรับพื้นทีสำหรับ ชมทุ่งดอกกระเจียวป่า ของที่นี่จะอยู่บริเวณ น้ำตกชวนชม ตั้งอยู่เหนือน้ำตกไกรทอง ซึ่งมีการจัดให้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 2 กิโลเมตร น้ำตกมีความสูง 20  เมตร บริเวณโดยรอบมีต้นไม้และทุ่งบัวสวรรค์ หรือทุ่งดอกกระเจียว ที่มีทังสีชมพูและสีขาว ส่วนช่วงฤดูท่องเที่ยวของอุทยานคือเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี นอกจากนี้บริเวณอุทยานยังมีแหล่งท่องเที่ยว อีกมากมาย ได้แก่ 

          - น้ำตกไทรทอง เป็นน้ำตกชั้นเตี้ย ๆ สูงเพียง 5 เมตรแต่มีความกว้างประมาณ 80 เมตร ด้านหน้าเป็นแอ่งน้ำใหญ่ สามารถลงเล่นน้ำได้เรียกว่า วังไทร เหนือน้ำตกมีวังน้ำขนาดใหญ่เรียกว่า วังเงือก น้ำไหลลงตามความคดเคี้ยวและความลาดชันของลานหินลงสู่น้ำตกไทรทอง มีความยาว  150 เมตร จากน้ำตกไทรทองขึ้นไปถึงน้ำตกชวนชมมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง 2 กิโลเมตร  มีจุดเด่นต่าง  ๆ ตามเส้นทาง เช่น ผาพิมใจ ดงเฟิร์นข้าหลวงหลังหลาย น้ำตกบุษบากร เป็นเส้นทางที่ร่มรื่นมีพันธุ์ไม้หลากหลายสวยงามให้ชมตลอดเส้นทาง

          - ผาพ่อเมือง เป็นแนวหน้าผาตามสันเขาพังเหยด้านตะวันตก ตามเส้นทางขึ้นสู่ทุ่งบัวสวรรค์ ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700-908 เมตร มองลงไปเป็นตัวอำเภอ ภักดีชุมพลและเทือกเขาพญาฝ่อ ที่กั้นระหว่างชัยภูมิกับเพชรบูรณ์ มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติลัดเลาะตามแนวหน้าผา ซึ่งมีจุดชมวิวเด่น ๆ อีก 4 จุด คือ ผาเพลินใจ ผาอาทิตย์ อัสดง ผาสวนสวรรค์และผาหำหด ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหน้าผาที่หวาดเสียวที่สุดเมื่อขึ้นไป นั่งบนชะง่อนหินนั้น

          - จุดชมทิวทัศน์ผาหำหด เป็นจุดสูงของเทือกเขาพังเหย สูงจากระดับน้ำทะเล 864 เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดปี มีสถานที่กางเต็นท์พักแรมเพื่อสัมผัสความหนาวเย็นของอากาศ


          นอกจากนี้ ทางอุทยานฯ มีบ้านพักรับรองและสถานที่กางเต็นท์พักแรม สอบถามรายละเอียดได้ที่อุทยานแห่งชาติ ไทรทอง ตู้ ปณ. 1 อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 08 9282 3437, 08 1877 8485 หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทรศัพท์ 0 2562 0760 หรือ เว็บไซต์ www.dnp.go.th
 
          การเดินทาง

          อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

          เส้นทางแรก จากกรุงเทพฯ มาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่านสระบุรีจนถึงบ้านพุแค เลี้ยวขวามาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 จนถึงอำเภอชัยบาดาล แล้วใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 205 ผ่านกิ่งอำเภอลำสนธิ ก่อนถึงอำเภอเทพสถิตประมาณ 1 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2354 ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายไปตาม ถนนลาดยางระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม รวมระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร

          เส้นทางที่สอง จากจังหวัดนครราชสีมา ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ผ่านอำเภอโนนไทย บ้านหนองบัวโคก บ้านคำปิง เมื่อเลยอำเภอเทพสถิตมาประมาณ 1 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2354 ระยะทางทางประมาณ 17 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนลาดยางระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงามระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร

          อุทยานแห่งชาติไทรทอง
 
          จากตัวเมืองชัยภูมิใช้ทางหลวงหมายเลข 225 (ชัยภูมิ-นครสวรรค์) ประมาณ 70 กิโลเมตร (ห่างจากอำเภอหนองบัวระเหว 37 กิโลเมตร) มีป้ายบอกทางแยกขวาบริเวณบ้านท่าโป่งไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติไทรทอง อีก 7 กิโลเมตร

          ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ที่อยู่ 2102-2104 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0 4481 1376

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
, ,, chpao.org


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ปี 2557 อัปเดตล่าสุด 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 15:59:45 5,461 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP