x close

เยือนวังบางขุนพรหม ชมความงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุนับ 100 ปี

วังบางขุนพรหม

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม, เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย

          วังบางขุนพรหม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ นอกจากสถาปัตยกรรมยุโรปอันงดงามแล้ว ปัจจุบัน วังบางขุนพรหม ยังเป็น พิพิธภัณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้

          หากในช่วงวันหยุดนี้ยังไม่มีโปรแกรมเดินทางไปที่ไหน กระปุกท่องเที่ยวขอเสนอ วังบางขุนพรหม พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอายุนับ 100 ปี ที่ตั้งอยู่บนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นอกจากจะความวิจิตรตระการตาของสถาปัตยกรรมแบบยุโรปแล้ว ที่นี่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์เงินตราไทยนับตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน

วังบางขุนพรหม

          สำหรับความเป็นมาของวังบางขุนพรหมนั้น สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชทานที่ดินนี้แก่พระราชโอรส นามว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (ทูลกระหม่อมบริพัตรของชาววังบางขุนพรหม) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2442 เพื่อใช้เป็นที่ประทับ และยังเป็นสถานที่จัดงานสโมสรสันนิบาต ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหลายครั้ง นอกจากนี้ ยังใช้เป็นที่จัดงานสังสรรค์ของพระบรมวงศานุวงศ์และเป็นสถานที่ให้ครูชาวต่างประเทศใช้จัดสอนวิชาต่าง ๆ ให้กับพระธิดาและเจ้านายฝ่ายในของวังอื่น ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีชื่อเรียกกันในสมัยนั่นว่า บางขุนพรหมยูนิเวอร์ซิตี้

วังบางขุนพรหม

          ลักษณะสถาปัตยกรรมวังบางขุนพรหมพบว่าเป็นโครงสร้างก่ออิฐฉาบปูน ผนังรับน้ำหนัก มีโครงสร้างหลังคาไม้เนื้อแข็ง มุงด้วยกระเบื้องว่าว หลังคาเป็นทรงมังซาร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นหลังคาสองชั้นซ้อนกันโดยมีความลาดของหลังคาแต่ละชั้นไม่เท่ากัน หลังคาชั้นล่างมีหน้าต่างเล็ก ๆ อย่างที่เรียกว่า ดอร์เมอร์ ยื่นออกจากหลังคาห่างกันเป็นระยะเท่า ๆ กัน ขณะที่ตัวตำหนักใหญ่ตกแต่งด้วยผนังปูนปั้นด้วยลวดลายที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกในสมัยที่แตกต่างกัน โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบบาโรกและโรโกโกเป็นอิทธิพลหลักในการออกแบบ ดังที่เห็นได้จากลักษณะของหน้าบันและผนังภายนอกอาคาร รวมถึงหอกลมทางด้านทิศใต้ที่มีลักษณะโค้ง และผนังด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นเส้นโค้งเว้าเข้าและนูนต่อเนื่องกัน ส่วนการตกแต่งภายในห้องต่าง ๆ ก็มีความคล้ายคลึงกัน คือ ใช้ปูนปั้นเป็นเส้นนูนตามกรอบประตูและช่องแสง

วังบางขุนพรหม

 
วังบางขุนพรหม

          แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของการออกแบบสถาปัตยกรรมนี้ คือ บานประตูไม้แกะลายเส้นบนกึ่งกลางของลูกฟักไม้ ช่องแสงเหนือประตูปิดด้วยแผ่นไม้ฉลุลาย และฝ้าเพดานตกแต่งด้วยแผ่นไม้ฉลุลายและเน้นลวดลายด้วยการเขียนสีทอง พื้นภายในห้องต่าง ๆ เป็นพื้นไม้สักปูเข้าลิ้นและขัดมัน

          ภายวังบางขุนพรหมประกอบด้วยห้องสำคัญ ๆ หลายห้อง แต่ห้องที่ถูกยกย่องว่าสวยงามที่สุดในวังนี้ ได้แก่ ห้องสีชมพู ซึ่งถูกทาเป็นสีชมพูอ่อนและประดับตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์ยุโรปสีชมพูเข้าชุดกันอย่างหรูหรา สวยงาม ดังนั้น ในอดีตจึงมีการใช้ห้องนี้เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองคนสำคัญ

วังบางขุนพรหม

          อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้ย้ายจากวังบางขุนพรหม เสด็จไปประทับอยู่ที่ตำหนักประเสบัน เกาะชวาประเทศอินโดนีเซีย จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ โดยระหว่างนั้นได้มีการใช้วังบางขุนพรหมเป็นที่ตั้งของกรมยุวชนทหาร สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ และหน่วยงานราชการอีกหลายแห่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2488 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เช่าวังบางขุนพรหมจากกรมธนารักษ์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการธนาคาร จากนั้นในปี พ.ศ. 2502 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทำการจัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดของวังบางขุนพรหม โดยแลกกับบ้านมนังคศิลา ในราคา 39.185 ล้านบาท ก่อนจะมีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยในเวลาต่อมา เพื่อเปิดให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าชมวังบางขุนพรหมอย่างใกล้ชิด พร้อมกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เงินตราของประเทศไทยนั่นเอง

          สำหรับการจัดแสดงห้องสำคัญต่าง ๆ ภายในวังบางขุนพรหม มีรูปแบบที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป ดังนี้

วังบางขุนพรหม

          ห้องเปิดโลกเงินตราไทย : จัดแสดงโบราณวัตถุก่อนประวัติศาสตร์ อาทิ หม้อบ้านเชียง ลูกปัดดินเผาบ้านเชียง กำไลหิน ต่างหูหิน  ขวานหิน  และขวานสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนก่อนมีเงินตรา ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์  และมีการให้ข้อมูลเรื่องเงินตราโบราณในรูปแบบของแอนิเมชั่น รวมถึงการจัดแสดงเงินตราอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรใกล้เคียงที่มีหลักฐานว่ามีการนำมาใช้ในประเทศไทย เป็นต้น

          ห้องธนบัตรไทย : จัดแสดงวิวัฒนาการการใช้เงินกระดาษในระบบเงินตราไทย ตั้งแต่การออกเป็นหมาย  ใบพระราชทานเงินตรา อัฐกระดาษ บัตรธนาคาร และตั๋วเงินกระดาษ จนกลายมาเป็นธนบัตรที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้

          ห้องธนบัตรต่างประเทศ : ชมวิดีทัศน์ให้ความรู้เรื่องธนบัตรจากทั่วโลก พร้อมจัดแสดงธนบัตรในบอร์ดกระจกที่ผู้ชมสามารถพลิกชมเองได้ทั้งสองด้าน โดยจัดแสดงธนบัตรในกลุ่มประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นสมาชิก อาทิ กลุ่มผู้นำประเทศอุตสาหกรรม (G8) และกลุ่มธนาคารแห่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEACEN)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

          ห้องประวัติและการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย : ผู้ชมจะได้ทราบประวัติและการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2485 ถึงปัจจุบัน ผ่านสื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ เช่น Computer Kiosk 2D Animation และเกมสนุก ๆ อีกมากมาย โดยท้ายสุดของห้องนี้จัดทำเป็นห้องเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงประวัติและวัตถุที่ระลึกจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยทุกท่านอีกด้วย

วังบางขุนพรหม

          ห้องสีชมพู : ชมความงามของอดีตห้องท้องพระโรงสำหรับต้อนรับอาคันตุกะสำคัญของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ด้วยการตกแต่งทั้งห้องในโทนสีชมพู และมีความงดงามกว่าห้องอื่น ๆ ด้วยลวดลายปูนปั้นเดินลายทองทั้งที่ผนัง กรอบของช่องเปิด และฝ้าเพดาน

วังบางขุนพรหม

          ห้องสีน้ำเงิน : เดิมทีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงตั้งพระทัยให้ห้องนี้เป็นห้องรับรองอาคันตุกะของหม่อมเจ้าประสงค์สม ชายา แต่ในปัจจุบันห้องนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งได้มีการพระราชทานแก่ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2489

วังบางขุนพรหม

          ห้องวิวัฒนไชยานุสรณ์ : ห้องนี้เคยใช้เป็นห้องบรรทมของหม่อมเจ้าประสงค์สม แต่เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใช้วังบางขุนพรหมเป็นสถานที่ทำการ ห้องนี้จึงกลายเป็นห้องทำงานของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพระองค์แรก ซึ่งได้แก่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ผู้เป็นพระอนุชาของหม่อมเจ้าประสงค์สม จนกระทั่งถึงสมัยผู้ว่าการคนที่ 10 คือ นายนุกูล ประจวบเหมาะ

วังบางขุนพรหม

          ห้องประชุมเล็ก : เดิมห้องนี้เคยเป็นห้องเก็บเครื่องดนตรี เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต โปรดดนตรีทั้งไทยและสากล โดยทรงนิพนธ์เพลงไว้ถึง 39 เพลง ซึ่งในเวลาต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใช้เป็นที่ประชุมผู้บริหาร โดยภายในห้องนี้มีรูปหล่อครึ่งตัวของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คนที่ 7 ซึ่งอยู่ในตำแหน่งยาวนานกว่า 12 ปี จนบางครั้งห้องนี้ก็ถูกเรียกว่า ห้อง ดร.ป๋วย

          สำหรับข้อมูลที่นำมาฝากกันในครั้งนี้เป็นเพียงแค่เรื่องราวบางส่วนของวังบางขุนพรหมเท่านั้น หากผู้ใดสนใจเข้าชมความงามของวังบางขุนพรหมพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เงินตราของไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 5286 และ 0 2283 6723 หรือดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยปิดปรับปรุงชั่วคราว จะเริ่มเปิดให้เข้าชมในเดือนมิถุนายน 2557

          รายละเอียดการเข้าชม: พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมเป็นรายบุคคล/หมู่คณะโดยไม่เก็บค่าเข้าชม ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร โดยวันจันทร์-วันอังคาร เปิดให้เข้าชมเป็นรายบุคคล (ไม่ต้องติดต่อล่วงหน้า) ส่วนวันพุธ-วันศุกร์ สำรองไว้สำหรับการขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ ทั้งนี้ โปรดโทรศัพท์สอบถามตารางการเยี่ยมชมไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ เพื่อจองวัน/เวลาเข้าชม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามด้านล่าง หลังจากนั้นจึงทำหนังสือขออนุญาตเข้าชมถึงผู้อำนวยการหอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์

  สถานที่ตั้ง : พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  โทรศัพท์ : 0-2283-5286, 0-2283-6723, 0-2283-6152, 0-2356-7702 และ 0-2283-5265

  โทรสาร : 0- 2283-6115 หรือทาง e-mail ที่ Museum@bot.or.th

วังบางขุนพรหม

  วิธีเดินทาง

          รถยนต์ส่วนตัว : ใช้เส้นทางสะพานพระราม 8 มุ่งหน้าไปยังถนนสามเสน ก่อนเข้าทางประตูธนาคารแห่งประเทศไทย

          รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีราชเทวี ออกทางออกที่ 3 ต่อรถประจำทางสาย 99 หรือลงสถานีสะพานตากสิน ออกทางออกที่ 2 ต่อเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าสาทร ไปขึ้นที่ท่าพระราม 8 จากนั้นเดินไปตามถนนวิสุทธิกษัตริย์

  รีวิว :

          [CR]<SuperBall> ปิดเทอมพาเด็กๆไปเที่ยววังบางขุนพรหมกันไหมครับ? ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ชมด้วย ฟรี !

          เยือน.. วังบางขุนพรหม ครั้งที่สอง ...

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

,

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เยือนวังบางขุนพรหม ชมความงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุนับ 100 ปี อัปเดตล่าสุด 3 เมษายน 2557 เวลา 17:57:57 22,607 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP