รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นทำดีต้อนรับปีใหม่

สถานที่สวดมนต์ข้ามปี

สถานที่สวดมนต์ข้ามปี

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

           อีกไม่กี่วันเราก็จะได้เวลานับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่กันแล้ว นอกจากจะมีการเฉลิมฉลองวันแห่งความสุข ในการก้าวเข้าสู่ปีใหม่ของชีวิตด้วยการจัดปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานแล้ว ยังมีหลายคนที่ต้องการใช้เวลานี้สงบจิตใจเพื่อต้อนรับปีใหม่ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ วันนี้กระปุกท่องเที่ยวจึงได้รวบรวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างจากทั่วทั้งประเทศมาฝากกัน ส่วนจะมีที่ไหนบ้างนั้น ตามเราไปชมกันเลยจ้า

          สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ

           ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ และกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด สัมผัสวิถีบุญ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2556-1 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           โดยในปีนี้ทาง ททท.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงาน "สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ" ขึ้นที่พระอุโบสถกลางน้ำ มรดกธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ที่มีความสงบร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่เหมาะสมแห่งการสวดมนต์เพื่อต้อนรับปีใหม่ด้วยความมีสิริมงคลเป็นอย่างยิ่ง ภายในงานจะมีกิจกรรมหลัก ๆ คือ การชมภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถกลางน้ำรับฟังพุทธประวัติและอานิสงส์แห่งการสวดมนต์ การฟังเทศน์มหาชาติประกอบการแสดง ชมนิทรรศการพระธาตุประจำปีเกิด และเส้นท่องเที่ยว 12 เดือน การฟังพระธรรมเทศนา และสุดท้ายร่วมกันทำจิตใจให้สงบและสวดมนต์พร้อมกันในเวลาเที่ยงคืน

            และอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในโครงการนี้ ก็คือ "กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด สัมผัสวิถีบุญ" โดยทั้ง 9 วัดจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและพลังให้จิตใจทั้งในด้านสุขภาพ การงาน ความสำเร็จ ความสุข เป็นต้น สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน "กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธและกิจกรรมไหว้พระ 9 วัดสัมผัสวิถีบุญ" ได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
           รายละเอียดกิจกรรม

            08.30 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณด้านหน้าอุโบสถกลางน้ำ

            09.00 น. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดย ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมทั่วไป ประธานฝ่ายคฤหัสถ์

            09.30 น. พิธีบวชชีพราหมณ์ รับศีลและฟังโอวาทจาก พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้อารมณ์กรรมฐาน โดย พระราชสิทธิมุนี วิ.

            10.00 น. นำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระมหาเมธา จนทสาโร หัวหน้าฝ่ายวิปัสสนาธุระ

            11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย

            13.00 น. ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "วันขึ้นปีใหม่ เหลียวหลังแลหน้าค้นหาความสุข" โดย พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

            14.00 น. นำปฏิบัติปัสสนากรรมฐาน

            15.30-17.30 น. 1. ชมนิทรรศการ บริเวณอุโบสถกลางน้ำ (นิทรรศการ : ประวัติความเป็นมา มจร./อุโบสถกลางน้ำ : อานิสงส์ของการสวดมนต์ : พระธาตุประจำปีเกิด : เส้นทางท่องเที่ยว "เที่ยว 12 เดือนสุขใจให้พลังชีวิต") 2. นำชมจิตรกรรมฝาผนัง ณ อุโบสถกลางน้ำ (จัดเป็นรอบ ๆ)

            17.30 น. รับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย

            19.00 น. ร่วมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง "วันขึ้นปีใหม่ อยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุข" โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

            20.30 น. สวดมนต์ บท "พระธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร" และนั่งสมาธิ

            21.00 น. สวดมนต์ บท "เมตตาหลวง" และนั่งสมาธิ

            21.30 น. สวดมนต์ บท "ภูมิพลมหาราวรสส ชยมงคลคาถา" และนั่งสมาธิ

            22.00 น. รับฟังบรรยายเรื่อง  "สวดมนต์ภาวนาเสริมดวงชะตาชีวิต" โดย อาจารย์คฑา ชินบัญชร

            22.30 น. รับฟังบรรยาย เรื่อง "อานิสงส์การสวดมนต์" โดย พระวิสุทธิภัทรธาดา, ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

            23.00 น. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สวดมนต์ บท "12 ตำนาน"

            00.00 น. สวดมนต์ข้ามปี บท "ชัยมงคลคาถา" และ "แผ่เมตตา"

            00.20 น. ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

            00.30 น. พระวิสุทธิภัทรธาดา, ดร.ประธานฝ่ายสงฆ์ อนุโมทนาขอบคุณและมอบของที่ระลึก เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
 

           สำนักสงฆ์เขาพระครู ศรีราชา

            สำนักสงฆ์เขาพระครู ศรีราชา ได้จัดปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมสะสมบุญวาสนาบารมี และเพื่อความเป็นสิริมงคลในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในช่วงวันหยุดปีใหม่ ในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ถึง 1 มกราคม 2557 ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 3877 3349

            โครงการบวชเนกขัมมบารมี "ชีวิตนี้น้อยนัก"

            เนื่องด้วยสำนักสงฆ์เขาพระครู เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีความสัปปายะ สงบ ร่มรื่น สะอาด มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะกับการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดโครงการบวชเนกขัมมะบารมี สำหรับบุคคลทั่วไปที่เคยปฏิบัติธรรมมาแล้วหรือผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อน โดยเน้นแก้ไขปัญหาการปฏิบัติธรรมให้ตรงจุด เช่น คนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนก็จะแนะนำพื้นฐานให้ หรือคนที่ปฏิบัติมามากแล้วบางครั้งไม่ก้าวหน้า จิตไม่สงบ จะทำอย่างไรให้จิตสงบ เป็นต้น ฉะนั้น โครงการจะตระหนักถึงพุทธโอวาทก่อนปรินิพพานว่า "ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราเตือนท่าน สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด” ในมหาปรินิพพานสูตร

โครงการบวชเนกขัมมบารมี "ชีวิตนี้น้อยนัก"

ตารางปฏิบัติธรรม 2556

ระเบียบการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี, ของใช้ที่ต้องเตรียม

ประวัติสำนักสงฆ์เขาพระครู

สถานที่ปฏิบัติธรรมศรีราชาชลบุรี

เส้นทางมายังสำนักสงฆ์เขาพระครู

รวมภาพกิจกรรมและภาพปฏิบัติธรรมในวันสำคัญต่าง ๆ

           ทั่วประเทศพร้อม สวดมนต์ข้ามปี ตั้งมั่นทำดีตลอดปี 2557

            กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย สร้างจิตสำนึกและทัศนะคติบวกในการใช้ชีวิต รวมถึงจุดประกายให้ทุกคนตั้งมั่นทำความดีเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ร่วมกัน และในปีนี้เองผู้เข้าร่วมกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี 2556-2557" จะได้ร่วมกันสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลในวาระครบ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ, 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นอกเหนือไปจากการตั้งปณิธานจิตในการทำความดีตลอดปีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป

            สำหรับสถานที่จัดงานปีนี้ โดยหลัก ๆ จะจัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ เป็นส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาคอีก 4 จังหวัด ได้แก่

            ภาคเหนือ : จัดกิจกรรมสวดมนต์ในซุ้มสวดมนต์ล้านนา, ฟังเพลงธรรมธรรมะอินดี้ ดนตรีอินธัมม์ โดยเยาวชน, กาดมั่ว แต่งชุดเมืองสวดมนต์ข้ามปี๋, จุดบอกไฟอวยชัยสะหลีศรีมงคล 9 ช่อ ณ วัดติโลกอาราม จังหวัดพะเยา

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จัดกิจกรรมปล่อยกรวยไฟบูชาพระพุทธเจ้า, แจกน้ำดื่มทางเลือก ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น

            ภาคตะวันออก : จัดกิจกรรมร่วมสวดมนต์ของทุกสาขาอาชีพและสรรพสัตว์ มีการเชิญแต่งตัวแฟนตาซีมาร่วมงานสวดมนต์ (เทวดา-มนุษย์-สัตว์-เปรต-อสุรกาย) ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

            ภาคใต้ : จัดกิจกรรมเวียนเทียน, ดนตรีธรรมะ, ตอบปัญหาและการออกร้านของสมาชิกหอการค้าหาดใหญ่ ณ วัดถาวรวราราม จังหวัดสงขลา

            สวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า 2556 ต้อนรับปีใหม่ 2557

สถานที่สวดมนต์ข้ามปี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม วัดสระเกศ

           มหาเถรสมาคม, สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลรับพรปีใหม่ ภายใต้โครงการ "สวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า 2556 ต้อนรับปีใหม่ 2557" น้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันพุธที่ 1 มกราคม 2557 ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร มีกำหนดการลำดับพิธีดังต่อไปนี้

           วันที่ 31 ธันวาคม 2556

           ภาคบ่าย : พุทธศาสนิกชน สักการบูชาปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุที่สำคัญภายในวัดสระเกศฯ มีพระบรมสารีริกธาตุ บนบรมบรรพต ภูเขาทอง เป็นต้น

           เวลา 19.09 น. ประกอบพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา พระบรมสารีริกธาตุ (ขึ้นไปบนบรมบรรพต ภูเขาทอง)

           เวลา 20.09 น. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากบรมบรรพต ภูเขาทอง ไปประดิษฐานหน้าพระอุโบสถ

          
นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ถวาย แด่ พระพรหมสิทธิ

          
พระพรหมสิทธิ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานบนบุษบกหน้าพระอุโบสถ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และบทพระพุทธคุณ 9 จบ)

           เวลา 21.00 น. พุทธศาสนิกชนเข้าประจำ ณ มณฑลพิธีภายในพระอาราม

           เวลา 22.00 น. พระเดชพระคุณ พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ เข้าสู่พระอุโบสถ

          
นั่ง ณ อาสนะ

          
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายเครื่องสักการะแด่ พระเดชพระคุณ พระพรหมสุธี

          
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบนมัสการถวายรายงาน

          
เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาราธนาพระปริตร

          
พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ นพเคราะห์ (พระพรหมสิทธิ จุดธูป เทียน บูชาพระพุทธรูปประจำวันทั้ง 7)

           เวลา 23.50 น. พระพรหมสิทธิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และประธานพิธีฝ่ายฆราวาส เข้าสู่พระวิหารพระอัฏฐารสฯ

           เวลา 00.00 น. พระพรหมสิทธิ ลั่นระฆังมงคล รับปีใหม่

          
ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส กดปุ่มบุปผาชวาลา เบิกฟ้าปีใหม่ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

          
ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส กล่าวคำถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน (เพลงสรรเสริญพระบารมี)

           เวลา 00.29 น. พระสงฆ์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์และ มอบผ้ายันต์มงคลบรมบรรพต ภูเขาทอง แก่ พุทธศาสนิกชน (เสร็จพิธี)

         
วันที่ 1 มกราคม 2557

           เวลา 01.00 น. ณ ลานพระวิหารพระอัฏฐารสฯ พระสงฆ์เถราจารย์ นั่งปรกอธิษฐานจิต/พระสงฆ์สวดภาณวาร ประจำอาสนะ ประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมงคลปีใหม่ (หลวงพ่อดวงดี รุ่น ปี 2557)

           เวลา 01.00-04.00 น. พุทธศาสนิกชน เจริญบทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 108 จบ

           เวลา 04.00 น. - ทำวัตรเช้า แผ่เมตตา

           เวลา 05.00 น. - พระอาจารย์กัมมัฏฐาน นำเดินจงกรม นั่งสมาธิ (มอบพระพุทธมงคลปีใหม่ ซึ่งประกอบพิธีพุทธาภิเษกแล้วนั้นแก่พุทธศาสนิกชน)

           เวลา 05.30-06.00 น. พัก ทำกิจส่วนตัว

           เวลา 06.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีใส่บาตร พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป รอบบรมบรรพต ภูเขาทอง (เสร็จพิธีภาคเช้า)

           เวลา 17.00 น. ประกอบพิธีบรรจุแผ่นดวง ณ สะดือเมือง บนบรมบรรพต ภูเขาทอง

          
พระพรหมสิทธิ จุดธูป เทียน บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

          
พระพรหมสิทธิ ประกอบพิธีบรรจุแผ่นดวง (พระสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา)

          
พระสงฆ์ ให้พร

          
กรวดน้ำ รับพร เป็นเสร็จพิธี

หมายเหตุ : เฉพาะในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


           ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนมาสวดมนต์ข้ามปี และทางสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัดสระเกศฯ ได้จัดทำแอพลิเคชั่น บนระบบ iOS สำหรับสวดมนต์ข้ามปี ฉบับมหาเถรสมาคมประกาศใช้ ประชาชนสามารถดาวน์โหลด ผ่านจริยธรรมแอพลิเคชั่น (Jariyatam App) หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ jariyatam.com

           และสามารถติดตามข้อมูลและอัพเดทรายชื่อวัดที่จัดสวดมนต์ข้ามปี 2557 ได้ที่ jariyatam.com หรือติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดได้ที่ เฟซบุ๊ก JariyatamNewYear

          ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม

สถานที่สวดมนต์ข้ามปี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวดมนต์ข้ามปี

           กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะสงฆ์ เตรียมงานจัดสวดมนต์ข้ามปี ทุกที่ทั่วไทย อิ่มใจได้บุญ ในโครงการส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธและวิถีธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในปีนี้มีวัดส่วนกลาง 216 แห่ง ส่วนภูมิภาคกว่า 4,547 แห่ง ที่จัดพิธีดังกล่าว โดยเฉพาะของกรมการศาสนาจะจัดสวดมนต์ข้ามปีใน 12 วัด ดังทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่

          วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

          วัดปากน้ำภาษีเจริญ

          วัดบวรนิเวศวิหาร

          วัดสุทัศนเทพวราราม

          วัดไตรมิตรวิทยาราม

          วัดยานนาวา

          วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

          วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

          วัดราชาธิวาสวิหาร

          วัดปทุมวนาราม

          วัดชนะสงคราม

          วัดอรุณราชวราราม


           นอกจากนี้ ยังมีวัดอื่นอีก 216 วัด ร่วมจัดงาน คาดว่าจะมีประชาชนกว่า 3,500,000 คน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปี

          สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีข้าม พ.ศ.

สถานที่สวดมนต์ข้ามปี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวดมนต์ข้ามปี 

           ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรม เจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557 น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชชินีนาถ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 1 มกราคม 2557 ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 72 บางพลัด กรุงเทพมหานคร

          วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2557

           13.00 น. ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมลงทะเบียน/รับเอกสาร/หนังสือสวดมนต์

           15.00 น. สวดมนต์พร้อมกันที่ศาลาอรพินชั้น 2 โดยพระมหาณัฐศักดิ์ เขมปญฺโญ

           17.00 น. พระราชดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม ประธานประกอบพิธีบวชเนกขัมมะ

           19.00 น. มีพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เรื่อง "หลักธรรมสำหรับปีใหม่"

           22.00-24.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2557

           00.09 น. พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าหน้าที่ลั่นฆ้อง-ระฆัง ต้อนรับปีใหม่

         
วันพุธที่ 1 มกราคม 2557

           05.30  น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า/เจริญจิตภาวนา โดยพระมหาณัฐศักดิ์ เขมปญฺโญ

           06.00 น. รับประทานอาหารเช้า

           07.30 น. ตักบาตรปีใหม่ 2557

           09.00 น. พระเทพปัญญามุนี ประธานประกอบพิธีลาสิขา


           จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรม อบรมจิตภาวนา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 โดยพร้อมเพรียงกัน

            หมายเหตุ : ติดต่อ พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาส 0 2424 7637

           ร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดป่าเขาคงคา

สถานที่สวดมนต์ข้ามปี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวดมนต์ข้ามปี 
 
            ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดป่าเขาคงคา ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2557 นำปฏิบัติโดย พระสมุห์ดุรงค์ฤทธิ์ มหาวีโร (พระอาจารย์อ๊อด), พระอาจารย์วิมล ญาณเมธี และพระสมุ์วงศธร จิตฺตปญฺโญ (พระอาจารย์มิตร) โดยสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 9344 2938


           โครงการเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ

สถานที่สวดมนต์ข้ามปี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวดมนต์ข้ามปี 
 
            ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม โครงการเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะเวลา 9 วัน 9 คืน 9 พระสูตร (ตลอด 24 ชั่วโมง) รวม 216 ชั่วโมง วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึง 5 มกราคม 2557

            โดยจะมีการสวดพระสูตรต่าง ๆ 9 พระสูตร เช่น มหาสติปัฐฐานสูตร, ธัมจักกัปวัตนสูตร, มหาสมัยสูตร, อนัตตลักขณสูตร, อาทิตตปริยายสูตร, อาฏานาฏิยะสูตร (ภาณยักษ์), คิริมานันทสูตร, กาลามสูตร และโคตมีสูตร รวมถึงพระคาถาเมตตาหลวง  บทสวดมนต์อื่น ๆ ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ watpamafai.org
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

, ,thanonline.com, jariyatam.com, thaihealthcommunity.com, thaihealth.or.th และ เฟซบุ๊ก สวดมนต์ข้ามปี

รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นทำดีต้อนรับปีใหม่ โพสต์เมื่อ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 14:45:00 465 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นทำดีต้อนรับปีใหม่ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP