x close

เปิดโพลคนกรุงฯ ส่วนใหญ่วางแผนเที่ยวหน้าหนาว งบ 5,000 บาท

เปิดโพลคนกรุงฯ ส่วนใหญ่วางแผนเที่ยวหน้าหนาว งบ 5,000 บาท

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม


          เปิดผลสำรวจคนกรุงฯกับการท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาว พบว่า 79.8%  มีแผนที่จะไปเที่ยวไทยช่วงหน้าหนาว แต่หวั่นปัญหาเศรษฐกิจ ข้าวของแพง ทำบรรยากาศท่องเที่ยวแย่

          วันที่ 15 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง "คนกรุงกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หน้าหนาว ช่วงไฮซีซั่น" โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,177 คน รายละเอียดคำถามและผลสำรวจออกมาเป็นดังนี้

1. ความเห็นจากข่าวที่ว่าปีนี้อากาศจะหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา จะมีผลให้เดินทางไปท่องเที่ยวมากกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่

        มากกว่าปีที่ผ่านมา   ร้อยละ 21.8

        พอ ๆ กับปีที่ผ่านมา  ร้อยละ 56.7

        น้อยกว่าปีที่ผ่านมา   ร้อยละ 21.5

2. ความเห็นต่อปัจจัยที่อาจทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยว ในช่วงหน้าหนาวนี้แย่ลง พบว่า

        ปัญหาเศรษฐกิจ /ข้าวของราคาแพง /เงินขาดกระเป๋า ร้อยละ 53.7

        เกิดการชุมนุมทางการเมือง ร้อยละ 19.3

        การโก่งราคาในพื้นที่ท่องเที่ยว ร้อยละ 11.2

        ความแห้งแล้ง (ภัยแล้ง) ร้อยละ 8.6

        โรคระบาด ร้อยละ 4.5

        เกิดการปฏิวัติ /รัฐประหาร ร้อยละ 2.7

3. การวางแผนที่จะไปท่องเที่ยวเมืองไทย ในช่วงหน้าหนาวนี้พบว่า

        คาดว่าจะไป ร้อยละ 79.8

        ไม่มีแผนที่จะไป
         - โดยให้เหตุผลว่า ต้องทำงานไม่มีเวลา   ร้อยละ 10.5
         - ข้าวของ น้ำมัน ที่พัก อาหาร ราคาแพง   ร้อยละ   4.4
         - ไม่มีเงิน มีภาระค่าใช้จ่ายมาก เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ   ร้อยละ  3.6
         - มีแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศ   ร้อยละ   1.0
         - มีปัญหาสุขภาพ   ร้อยละ  0.7 ร้อยละ 20.2


4. จากคำถาม "หากเป็นไปได้ปีนี้อยากไปเที่ยวเพื่อรับบรรยากาศหน้าหนาวกับใครมากที่สุด"

         พ่อแม่ / ลูก ร้อยละ 40.4

         เพื่อน ร้อยละ 21.3

         ญาติ พี่น้อง ร้อยละ 19.2

         คนรัก ร้อยละ 19.1

5. งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการท่องเที่ยวหน้าหนาวปีนี้ (ต่อครั้งต่อคน) (5 อันดับแรก)
    (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)


         10,000 บาท ร้อยละ 19.4

         5,000 บาท ร้อยละ 24.0

         4,000 บาท ร้อยละ 5.8

         3,000 บาท ร้อยละ 12.7

         2,000 บาท ร้อยละ 9.0

6. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีบทบาทมากน้อยเพียงใด ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ เช่น กิจกรรม/โฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยว แพคเกจทัวร์ราคาถูก และการยกระดับมาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว

         เห็นบทบาทมาก ร้อยละ 26.8

         ยังไม่ค่อยเห็นบทบาท ร้อยละ 64.7

         ไม่เห็นบทบาทเลย ร้อยละ 8.5

7. ความเห็นต่อปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มากน้อยเพียงใด (การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คือ การท่องเที่ยวอย่างกลมกลืนและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีต่าง ๆ ในชุมชน)

         ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 40.9  และมากที่สุดร้อยละ 8.4

         ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 43.6 และน้อยที่สุดร้อยละ 7.1


8. หากมีการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย ท่านสนใจจะไปเที่ยวในลักษณะดังกล่าวมากน้อยเพียงใด

         สนใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 53.0  และมากที่สุดร้อยละ 17.2

         สนใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 25.1 และน้อยที่สุดร้อยละ 4.7
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดโพลคนกรุงฯ ส่วนใหญ่วางแผนเที่ยวหน้าหนาว งบ 5,000 บาท อัปเดตล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14:18:47 1,216 อ่าน
TOP