x close

เทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน 2555

ทุ่งทานตะวัน

ทุ่งทานตะวัน สระบุรี

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ชมรมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี

          ท้องทุ่งสีเหลืองอร่าม กว้างไกลดูสุดตา นั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยสามารถดูได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - มกราคมของทุกปี ซึ่งในปีนี้มีกำหนดการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – 31 มกราคม พ.ศ. 2556

          สำหรับสถานที่ชมทุ่งทานตะวันบาน คือ จังหวัดลพบุรี, จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี แต่จะมีมากใน จังหวัดลพบุรี กับ จังหวัดสระบุรี ซึ่งตลอดสองข้างทางตามเส้นทางสายพัฒนานิคม-วังม่วง ริมฝั่งถนนจะสะพรั่งไปด้วยดอกทานตะวัน ที่บานชูช่อเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ผ่านมาบริเวณนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้น วันนี้กระปุกท่องเที่ยวเลยหยิบเอากำหนดการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ประจำปี 2555 มาบอกกัน

ทุ่งทานตะวัน สระบุรี

งานเทศกาลทุ่งทานตะวันบานสระบุรี ประจำปี 2555
         
          ในเขตจังหวัดสระบุรี มีพื้นที่การปลูกถึง 5 อำเภอ โดยสามารถแบ่งโซนการเที่ยวชมออกเป็น เส้นทางอำเภอมวกเหล็ก-อำเภอวังม่วง ตลอดทั้งสองข้างทางจะมีทุ่งทานตะวันสลับกับไร่องุ่น บนเนินเขาสูงต่ำ เส้นทางที่สอง หุบเขาทานตะวัน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทิศมาเที่ยวชมความงาม พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศอันแสนสดชื่น ได้แก่...

          1. อำเภอแก่งคอย รวมพื้นที่เพาะปลูก 1035 แบ่งเป็น ตำบลทับกวาง 620 ไร่ บานช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน, ตำบลหินซ้อน 290 ไร่ บานช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน, ตำบลบ้านป่า 125 ไร่ บานช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เกษตรอำเภอแก่งคอย โทรศัพท์ 08 4339 0007

          2. อำเภอมวกเหล็ก รวมพื้นที่เพาะปลูก 305 ไร่ แบ่งเป็น หมู่ที่ 13 ตำบลมวกเหล็ก 140 ไร่ บานช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน, องค์การส่งเสริมกิจการโคมนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 130 ไร่ บานช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม, มวกเหล็ก ฮัลส์ไซด์ ตำบลหนองย่างเสือ 35 ไร่ บานช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 – มกราคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เกษตรอำเภอมวกเหล็ก โทรศัพท์ 08 1995 7998

          3. อำเภอวังม่วง รวมพื้นที่เพาะปลูก 480 ไร่ แบ่งเป็น ตำบลคำพราน 20 ไร่ บานช่วงเดือนพฤศจิกายน, ตำบลวังม่วง 80 ไร่ บานช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน, ตำบลแสลงพัน 380 ไร่ บานช่วงต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 – กลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เกษตรอำเภอมวกเหล็ก โทรศัพท์ 08 1774 3738

          4. อำเภอพระพุทธบาท รวมพื้นที่เพาะปลูก 1,100 ไร่ แบ่งเป็น หมู่ 7 ตำบลซับครก 700 ไร่, ตำบลธารเกษม 400 ไร่ ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เกษตรอำเภอพระพุทธบาท โทรศัพท์ 08 1852 8628

          5. อำเภอหนองโดน รวมพื้นที่เพาะปลูก 450 ไร่ คือ หมู่ 10 ตำบลบ้านกลับ 450 ไร่ บานช่วงปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 – มกราคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เกษตรอำเภอหนองโดน โทรศัพท์ 08 1669 8129

          อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 0 3631 9025-6 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.prsaraburi.com
 
ทุ่งทานตะวัน ลพบุรี

งานเทศกาลทุ่งทานตะวันบานลพบุรี ประจำปี 2555

          ทุ่งทานตะวัน...จังหวัดลพบุรี มีการปลูกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย คือ ประมาณ 200,000 - 300,000 ไร่ และดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม ส่วนแหล่งปลูกทานตะวันกระจายอยู่ทั่วไปในเขตอำเภอเมือง อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอชัยบาดาล

          สำหรับพื้นที่ปลูกเป็นจำนวนมาก ได้แก่ บริเวณเขาจีนและใกล้วัดเวฬุวัน ตำบลโคกตูมอำเภอเมือง ส่วนการเดินทางลพบุรี ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน (ลพบุรี - สระบุรี) ถึงกิโลเมตรที่ 4 เลี้ยวซ้าย ไปตามทางหลวงหมายเลข 3017 (ทางไปตำบลโคกตูม) ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าวัดเวฬุวัน (ด้านซ้ายมือ) เลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงทุ่งทานตะวัน ส่วนรถโดยสารประจำทาง มีรถสองแถวลพบุรี - วังม่วง ผ่านทางเข้าวัดเวฬุวัน รถออกจากสถานีขนส่งลพบุรี ระหว่างเวลา 06.20 - 17.00 น.

          นอกจากนี้ ยังมีแหล่งปลูกทานตะวันกระจัดกระจายไปตามเส้นทางที่จะไปอำเภอพัฒนานิคม บริเวณช่องสาริกา (เข้าทางวัดมณีศรีโสภณ) ริมทางหลวงหมายเลข 21 และบริเวณตำบลชอนน้อย ทางหลวงหมายเลข 3334 ทั้งนี้ นอกจากไปชมวิวสวย ๆ ถ่ายภาพเพลิน ๆ แล้ว คุณยังสามารถปั่นจักรยานชมทุ่งทานตะวัน ซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือทำกิจกรรมทัวร์ทางทหาร เช่น การดำรงชีพในป่า, การยิงปืน และพายเรือยาง ฯลฯ

          หมายเหตุ : สอบถามบริเวณพื้นที่ปลูกทานตะวัน ก่อนการเดินทางได้ที่ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม โทรศัพท์ 0 3649 1258, เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี โทรศัพท์ 0 3641 1202 และเกษตรอำเภอพัฒนานิคม โทรศัพท์ 0 3649 1133

ทุ่งทานตะวัน

ทุ่งทานตะวันสุพรรณบุรี

          ทุ่งทานตะวันสุพรรณบุรี กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม ของทุกปี ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งทานตะวันบาน และทุ่งปอเทืองเหลืองอร่าม ไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กล้วยไม้ สับปะรดสี อะโกลนีมา หน้าวัว ชวนชม กุหลาบเมืองหนาว ไม้ดัด พร้อมพรรณไม้อีกมากมาย ผลผลิตทางการเกษตรของดีเมืองสุพรรณบุรี ระดับ 5 ดาว และนิทรรศการ "การผลิตพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ"

          ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการออกร้านแสดงสินค้าโอท็อปสี่ภาค มีร้านค้าต่าง ๆ กว่า 250 ร้านค้า มีการออกร้านเทศกาลอาหารอร่อยของชมรมผู้ประกอบการสุพรรณบุรีตลอด 15 วัน มีการจัดแสดงแสงสีเสียงประกอบจินตลีลา 3 ชุด พลุไฟ 4 คืน พร้อมกันนี้ ยังมีการแสดงพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวหลากหลายพันธุ์ มีการจัดแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องดัง 15 คืน มีสวนสนุกเต็มรูปแบบ และมีการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรมากมาย

          ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมงานทุ่งทานตะวันสุพรรณบุรีและงานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวได้ในระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 22.00 น. โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 1 ธันวาคม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 3543 7705 ต่อ 101

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
  , prsaraburi.com, ชมรมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี  
      เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน 2555 อัปเดตล่าสุด 31 ตุลาคม 2555 เวลา 18:54:10 4,324 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP