เที่ยวตุรกี คนไทยไม่ต้องขอวีซ่านานสุด 30 วัน

คนไทยเที่ยวตุรกี ไม่ต้องขอวีซ่านานสุด 30 วัน

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          ลังจากที่มีรายงานข่าวระะบุว่า การเดินทางไปท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ สำหรับคนที่มีสัญชาติไทยสามารถเดินทางเข้า "ประเทศตุรกี" ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งแต่ละครั้งสามารถท่องเที่ยวในประเทศได้นานถึง 30 วันนั้น เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงเริ่มสนใจอยากจะไปท่องเที่ยวประเทศตุรกีกันบ้างแล้ว เพราะฉะนั้น กระปุกท่องเที่ยวเลยนำเอาข้อมูลและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศนี้มาฝากกันค่ะ...

          ตุรกี (Turkey) หรือ สาธารณรัฐตุรกี มี กรุงอังการา เมืองหลวง เป็นประเทศที่มีพรมแดนระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป เนื่องจากส่วนหนึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป (ร้อยละ 3) อีกส่วนหนึ่งอยู่ในเอเชียตะวันตก และทิศเหนือติดทะเลดำ ทิศตะวันออกติดประเทศจอร์เจียและประเทศอาร์เมเนีย ทิศใต้ติดประเทศอิรัก ประเทศซีเรีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดประเทศบัลแกเรียและประเทศกรีซ และมีอากาศร้อนในภูมิภาคทะเลดำ อากาศแบบภาคพื้นทวีปในพื้นที่ตอนใน และแบบเมดิเตอร์เรเนียนตามชายฝั่งทะเลภาคใต้ โดยประชาชนร้อยละ 98 นับถือศาสนาอิสลาม ที่เหลือที่เหลือเป็นคริสเตียนและยิว มีภาษาเตอร์กิชเป็นภาษาราชการ

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตุรกี มีดังนี้...


คนไทยเที่ยวตุรกี ไม่ต้องขอวีซ่านานสุด 30 วัน

ภาพจาก muharremz / Shutterstock.com

          สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งในประเทศตุรกี อีกทั้งยังเป็นสุเหร่าที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี ชื่อของสุเหร่าได้มาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน และถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยมัสยิดสุลต่านอาห์เมตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้างทั้งหมด 7 ปี

คนไทยเที่ยวตุรกี ไม่ต้องขอวีซ่านานสุด 30 วัน

          สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Saint Sophia) หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ พระเจ้าจักรพรรดิ์คอนสแตนตินเป็นผู้สร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์ แต่ถูกผู้ก่อการร้ายบุกทำลายเผาเสียวอดวายหลายครั้ง เพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม

          จนถึงสมัยพระเจ้าจัสตินเนียน มีอำนาจเหนือตุรกี จึงได้สร้างโบสถ์เซนต์โซเฟียขึ้นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี ค.ศ 1435 พระองค์ต้องการให้เป็นสิ่งสวยงามที่สุด จึงได้พยายามหาสิ่งของมีค่าต่าง ๆ มาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่างมโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทำให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิม และเมื่อสิ้นสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัยพระเจ้าโมฮัมเม็ดที่ 2 มีอำนาจเหนือตุรกี และเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี้ให้เป็นสุเหร่าอิสลาม แต่ยังคงความงามไว้เช่นเดิม

คนไทยเที่ยวตุรกี ไม่ต้องขอวีซ่านานสุด 30 วัน

          พระราชวังทอปกาปิ (Topkapi Palace) ที่ประทับของสุลต่านนานกว่า 3 ศตวรรษ สร้างโดยสุลต่านเมห์เม็ตที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1478 พระองค์ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังทอปกาปิขึ้นบนจุดที่สามารถเห็นช่องแคบบอสฟอรัส โกลเด้นฮอร์น และทะเลมาร์มาราได้อย่างชัดเจน, โบสถ์เซนต์ไอรีน (Hagin Irini) หรือ อีแรน เป็นโบสถ์แห่งแรกในอิสตันบลู สร้างในสมัยกษัตริย์คอนสแตนติน

คนไทยเที่ยวตุรกี ไม่ต้องขอวีซ่านานสุด 30 วัน

          บ้านของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) บ้านที่คาดว่าเป็นที่พำนักสุดท้ายของพระแม่มารี ซึ่งปัจจุบันได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปเคารพของพระแม่มารี (ห้ามนักท่องเที่ยวถ่ายรูป) ส่วนด้านนอกมีก๊อกสามก๊อกที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องสุขภาพ ความร่ำรวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ำเป็นกำแพงอธิษฐาน (Wishing wall) ที่มีราวเหล็กที่เต็มไปด้วยเศษผ้าและกระดาษนับร้อยชิ้น ที่สมัยก่อนคนจะนำผ้าฝ้ายผืนเล็ก ๆ มาผูกไว้แล้วอธิษฐาน

คนไทยเที่ยวตุรกี ไม่ต้องขอวีซ่านานสุด 30 วัน

          วิหารเทพีอาร์เทมิส (The Temple of Artemis) เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได้ ซึ่งในอดีตเป็นวิหารสร้างด้วยหินอ่อน เลียนแบบศิลปะแบบกรีกโบราณ สร้างเพื่อถวายเทพเจ้าอาร์เทมีสหรือเทพเจ้าอารเตมิซ (เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ของกรีก) ผู้มาจากสวรรค์ ผู้ช่วยชาวเมืองให้พ้นจากหายนะและภัยพิบัติได้

คนไทยเที่ยวตุรกี ไม่ต้องขอวีซ่านานสุด 30 วัน

          ปามุคคาเล่ หรือ พามุคคาเล (Pamukkale) เป็นเนินเขาสีขาวของหินปูน ความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิดจากน้ำพุร้อนที่นำแคลเซียมคาร์บอเนตมาตกตะกอนเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากประดุจหิมะ จนถูกขนานนามว่า “ปราสาทปุยฝ้าย” (Cotton Castle) ทั้งนี้ ปามุคคาเล่ ถูกเลือกให้เป็นมรดกโลกร่วมกับ เฮียราโปลิส (Hierapolis) ซึ่งเป็นเมืองโบราณ ในปี ค.ศ. 1988

คนไทยเที่ยวตุรกี ไม่ต้องขอวีซ่านานสุด 30 วัน

          ช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) เป็นช่องแคบที่เชื่อม ทะเลดำ เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย และในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัส  ซึ่งทำให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น  ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองข้างทาง ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น

คนไทยเที่ยวตุรกี ไม่ต้องขอวีซ่านานสุด 30 วัน

คนไทยเที่ยวตุรกี ไม่ต้องขอวีซ่านานสุด 30 วัน

          คัปปาโดเซีย (Cappadocia) มรดกโลกทางธรรมชาติสำคัญที่ยูเนสโกยกย่อง ด้วยความสวยงามแปลกตาของภูมิประเทศ เมื่อประมาณ 3 ล้านปีก่อน ภูเขาไฟเอร์เจียสได้ระเบิดกระแสลาวาออกมาปกคลุมหลายพื้นที่หลายร้อยตาราง ไมล์ ต่อมาพายุ ลม และฝน ได้กัดกร่อนชั้นลาวาเหล่านี้ทีละน้อย จนกลายเป็นหุบเขา ร่องลึก แท่งหิน และกรวยหินขนาดต่าง ๆ และมีการเจาะโพรงหินเป็นโบสถ์ วิหาร และหมู่บ้านที่เจาะเข้าไปในภูเขา บริเวณหุบเขาเซลเว (Zelve) รวมทั้งในปัจจุบันมีการประยุกต์เจาะภูเขาหินเพิ่มเติม เพื่อทำเป็นโรงแรมถ้ำสำหรับนักท่องเที่ยว

คนไทยเที่ยวตุรกี ไม่ต้องขอวีซ่านานสุด 30 วัน

          อิสตันบูล (Istanbul) เมืองที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นเมื่องที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในตุรกี ตั้งอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) เดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ซึ่งอิสตันบลูเป็นเมืองเดียวของตุรกีที่มีพื้นที่อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลียน) และทวีปยุโรป (ฝั่ง Trace ของบอสฟอรัส) โดยทั้ง 2 ทวีป ถูกแบ่งออกจากกันโดยช่องแคบบอสฟอรัส โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสาโอเบลิสก์แห่งกษัตริย์เธโอโดเชียส หรือพระราชวังโดลมาบาห์เช ฯลฯ

คนไทยเที่ยวตุรกี ไม่ต้องขอวีซ่านานสุด 30 วัน

ภาพจาก Alexander Ishchenko / Shutterstock.com

คนไทยเที่ยวตุรกี ไม่ต้องขอวีซ่านานสุด 30 วัน

          ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market)  หรือตลาดเครื่องเทศ เหมาะสำหรับคนที่อยากไปเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยาว์ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องประดับ ชา กาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันขึ้นชื่อของตุรกี ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย และที่พลาดไม่ได้สำหรับของฝาก ของที่ระลึกสุดฮิตของตุรกี นั่นก็คือ ดวงตาปีศาจ Evil Eye เพราะเป็นความเชื่อของชาวตุรกีว่าจะต้องมีสิ่งนี้ติดตัว ติดบ้านเรือนเพื่อปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย

          และนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศตุรกีที่เราหยิบมาแนะนำกัน ซึ่งจริง ๆ แล้วที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามอีกมากมาย หากมีโอกาสก็ลองไปเที่ยวกันดูนะจ๊ะ ^^

          ทั้งนี้ จากเส้นทางกรุงเทพฯ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส ให้บริการเที่ยวบินตรงทุกวัน วันละ 2 เที่ยวบิน ไปอิสตันบูล และผู้โดยสารยังสามารถต่อเที่ยวบินไปเส้นทางบินต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงเส้นทางบินในยุโรป สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2231-0300-7 และเว็บไซต์ www.turkishairlines.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย (The Embassy of the Republic of Turkey) โทรศัพท์ 0-2274-7262-3 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. (วันจันทร์ – ศุกร์) E-mail : tcturkbe@mail.cscoms.com


แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ

คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจาก
    , wonder7th.com, readyholiday.com, และ jidapaenter.com
เที่ยวตุรกี คนไทยไม่ต้องขอวีซ่านานสุด 30 วัน โพสต์เมื่อ 12 กันยายน 2555 เวลา 16:11:09 11,990 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เที่ยวตุรกี คนไทยไม่ต้องขอวีซ่านานสุด 30 วัน ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP