x close

หอศิลป์ 20 แห่ง ที่น่าสนใจของเมืองหลวง


หอศิลป์ 20 แห่ง ที่น่าสนใจของเมืองหลวง

20 Art Galleries in Bangkok (Mix MAGAZINE)

          งานศิลปะชั้นดีที่ขาดการดูแลและถูกปล่อยให้กระจัดกระจายออกไป ถ้าไร้สถานที่รวบรวมไว้ในที่เดียวกัน ถือว่าน่าเสียดายยิ่ง เพราะบางชิ้นไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ "Art Gallery" หรือ "หอศิลป์" จึงเป็นคำตอบที่จะจัดการกับงานศิลป์ที่มีอยู่หลากหลายให้รวมไว้ในที่เดียวกัน Mix Magazine เลยจะพาท่านไปพบกับ Art Gallery 20 แห่งที่น่าสนใจของเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร แล้วคุณจะพบว่าเมืองฟ้าอมรแห่งนี้ ไม่ได้มีแต่ศูนย์การค้าอย่างที่หลายคนค่อนขอด


หอศิลป์ 20 แห่ง ที่น่าสนใจของเมืองหลวง

 1. The Queen’s Gallery 

          จุดกำเนิดของหอศิลป์พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้น ก็เนื่องมาจากธนาคารกรุงเทพจำกัด และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ได้จัดประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ต้นแบบภาพปัก เพื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คุณชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) จึงร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และพระองค์ก็ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวนนี้ให้เป็นทุนประเดิมในการจัดสร้างหอศิลป์ เพื่อสำหรับใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการของศิลปินไทย โดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนศิลปินอาวุโสที่ได้รับการยกย่อง

          การแสดงผลงาน : จัดเป็นนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน โดยจะแบ่งเป็นชั้น ๆ ภายในหอศิลป์มีอยู่ทั้งหมด 5 ชั้น โดยชั้น 1 เป็นห้องโถงอเนกประสงค์ที่ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชั้น 2 เป็นลานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปินรุ่นใหม่ ศิลปินจากศูนย์ศิลปาชีพและจิตรกรรมต้นแบบภาพปัก ชั้น 3 จัดแสดงภาพชนะเลิศจิตรกรรมบัวหลวงประเภทต่าง ๆ ชั้น 4 แสดงภาพฝีพระหัตถ์ ศิลปินชั้นเยี่ยมและศิลปินแห่งชาติ และชั้น 5 เป็นห้องสาธิตการสร้างงานศิลปะและหัตถกรรมต่าง ๆ

          ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนิน (โทร. 0 2281 5360-1)

          เวลาทำการ :  เปิดบริการวันพฤหัสบดี-อังคาร เวลา 10.00-19.00 น. (ปิดวันพุธ)

          Did You Know? : นอกจากที่นี่จะมีการแสดงนิทรรศการภาพแล้ว ด้านนอกอาคารมี Gallery Shop จำหน่ายของที่ระลึกจากผลงานทางศิลปะของศิลปินหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดสูจิบัตร หนังสือและของที่ระลึกจากนิทรรศการ และมี Gallery Café ที่พร้อมเสิร์ฟกาแฟสดรสไทยสไตล์อิตาเลียนบรรยากาศน่านั่งอีกด้วย

หมายเหตุ : ปิดเพื่อปรับปรุงอาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558-10 มีนาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2281 5360-1


 2. The National Gallery 

          จุดกำเนิดของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งนี้ ก็เนื่องมาจากกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 โดยอาศัยกระทรวงคมนาคมเก่า (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงละครแห่งชาติ) เป็นสถานที่จัดแสดงงาน แต่ไม่มีสถานที่เก็บรักษารวบรวมผลงานที่ชนะการประกวดหรือได้รับรางวัล จึงมีความประสงค์จะตั้งหอศิลป์ขึ้น จึงได้พยายามหาสถานที่จัดตั้งหอศิลป์แห่งชาติ ซึ่งในที่สุดก็ได้รับความช่วยเหลือจาก นายสวัสดิ์ อุทัยศรี อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ ที่เห็นความสำคัญของหอศิลปแห่งชาติ ยกโรงกษาปณ์เก่าที่เลิกร้างไปนานแล้วให้กรมศิลปากร เพื่อจัดตั้งหอศิลป์แห่งชาติขึ้น

          การแสดงผลงาน : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ มีพื้นที่จัดแสดงผลงานทั้งนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน โดยนิทรรศการถาวรจะมีการจัดนิทรรศการศิลปะแบบไทยประเพณี ซึ่งเป็นผลงานศิลปะไทยที่สร้างสรรค์ขึ้นในสมัยอดีตในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภาพเขียน จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะประยุกต์ และรวมไปถึงพัฒนากรของศิลปะในประเทศไทยตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันส่วนนิทรรศการหมุนเวียนจะจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปี ผู้เข้าชมมีโอกาสชื่นชมผลงานศิลปะ ทั้งที่เป็นผลงานของศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่า

          ที่ตั้ง : ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร (โทร. 0 2282 2639-40)

          เวลาทำการ :  เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.

          Did You Know? : สถานที่ตั้งหอศิลป์เดิมที่นี้ เคยเป็นโรงกษาปณ์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก

หอศิลป์ 20 แห่ง ที่น่าสนใจของเมืองหลวง

 3. Bangkok Art and Culture Centre 

          หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้เริ่มขึ้นจาก ดร.พิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการในสมัยนั้น มีมติให้กรุงเทพมหานครจัดร้างหอศิลปะร่วมสมัยแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีหอศิลป์ที่ทัดเทียมกับสากลและเป็นหน้าเป็นตากับประเทศรวมทั้งเพื่อให้สังคมมีแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม แต่โครงการก็ต้องมาสะดุดลงเมื่อมีการล้มเลิกโครงการหอศิลป์ตามรูปแบบเดิม และเปลี่ยนให้เป็นอาคารพาณิชย์ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงจากเดิมกรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงทุน มาเป็นให้เอกชนสร้างองค์กรด้านศิลปะ จนศิลปิน อาจารย์ นักศึกษาและสื่อมวลชน ได้ร่วมกันดำเนินการคัดด้านเคลื่อนไหวและเรียกร้องให้ทบทวนโครงการ

          จนกระทั่งนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี 2547 เครือข่ายศิลปินและประชาชนจึงได้นำโครงการหอศิลป์เข้าหารือและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการจัดสร้าง นับเป็นเวลาถึง 10 ปีกว่าที่หอศิลป์แห่งนี้จะสำเร็จลุล่วงได้

          การแสดงผลงาน : แบ่งการจัดแสดงออกเป็นทั้งหมด 9 ชั้น คือ ชั้น 1 การออกร้านจากสถาบันการศึกษาทางศิลปะและดนตรีชั้นนำ, ชั้น 2 ร้านหนังสือที่คัดสรรพิเศษและแตกต่าง รวมทั้งหนังสือหายาก หนังสือทำมือ และภาพยนตร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดยหอภาพยนตร์แห่งชิตและมูลนิธิ, ชั้น 3 งานหัตถกรรมจากโครงการในพระราชดำริ, ชั้น 4 จัดแสดงภาพถ่ายของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศ และทัศนศิลป์ร่วมสมัยจากกลุ่มแกลลอรี่ชั้นนำ, 5 สำหรับการประชุม ฉายภาพยนตร์ การแสดงดนตรี ละครเวที อบรม เสวนา และการแสดงต่าง ๆ, ชั้น 7-9 ที่จัดแสดงงานทัศนศิลป์

          ที่ตั้ง : ตรงข้ามห้างมาบุญครองและสยามดิสคัฟเวอรี่ การเดินทางที่ง่ายที่สุดก็คือขึ้นรถไฟฟ้าแล้วมาลงที่สถานีสนามกีฬา ก็สามารถเดินทางเชื่อมมายังหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครได้เลย (โทร. 0 2214 6630-8)

          เวลาทำการ :  เปิดบริการวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00 น.-21.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)

          Did You Know? : แนวความคิดในการออกแบบห้องจัดนิทรรศการของที่นี่จะเน้นความยืดหย่อน ความหลากหลาย และความน่าสนใจของห้องแสดงงานศิลปะ ห้องแสดงงานศิลปะของที่นี่ จึงสามารถปรับเปลี่ยนให้เกิดความหลากหลายด้านพื้นที่และลักษณะรูปแบบในการแสดงผลงานด้านศิลปะ

Ardel Gallery

 4. Ardel Gallery of Modern Art  

          หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล จัดแสดงนิทรรศการและดำเนินกิจกรรมทางศิลปะมาตลอดระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดยมุ่งเน้นถึงความหลากหลายทางความคิดและการนำเสนอคุณค่าของานศิลปะในทุกรูปแบบ ทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและศิลปินรุ่นใหม่ นอกเหนือจากการจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะแล้ว อาร์เดลยังจัดกิจกรรมทางศิลปะที่เป็นประโยชน์ ทั้งในแง่ของการส่งเสริมองค์ความรู้ต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนถ่ายเทความรู้ประสบการณ์ระหว่างกันของหอศิลป์ ศิลปิน นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้เกิดแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย

          การแสดงผลงาน : จัดการแสงนิทรรศการเกี่ยวกับงานศิลปะทุกแขนง

          ที่ตั้ง : มาจากสะพานปิ่นเกล้าหรือพระราม 8 ให้ใช้ทางคู่ขนาดลอยฟ้า แล้วมาลงที่ทางลง "บางแคบางบัวทอง" ลงมาแล้วชิดซ้ายเข้าถนนคู่ขนาน ตรงไปเรื่อย ๆ เมื่อเลยทางเข้าถนนพุทธมณฑลสาย 2 ให้ลอดใต้สะพาน ชิดซ้ายขึ้นสะพานข้ามถนนบรมราชชนนี เพื่อกลับรถมาฝั่งขาเข้า ขับตรงไปตามทางคู่ขนานจนเห็นปั๊มคาลเท็กซ์ ให้ชิดซ้ายแล้วเลี้ยวเข้าหมู่บ้านชื่อ "เบลเลอวิว" เมื่อเลี้ยวเขาไปจะเห็นหอศิลป์ (โทร. 0 2422 2092)

          เวลาทำการ :  เปิดบริการวันอังคาร-เสาร์ 10.30-19.00 น., วันอาทิตย์ เวลา 10.30-17.30 น. (ปิดวันจันทร์) 


หอศิลป์ 20 แห่ง ที่น่าสนใจของเมืองหลวง

 5. Chuang Moolpinit Art Gallery 

          หอศิลป์ช่วง มูลพินิจ แห่งนี้เกิดจากในช่วงแรก ๆ ที่มักจะมีนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจต่าง ๆ มาเยี่ยมชมผลงานของคุณช่วง ที่บ้านแถว ๆ ลาดพร้าวอยู่บ่อยครั้ง แต่เนื่องจากบ้านหลังเดิมมีขนาดเล็ก ทำให้มีพื้นที่ว่างในการติดภาพน้อย เมื่อมีโอกาสในปี พ.ศ.2540 คุณช่วงจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่จัดแสดงงาน เพื่อเปิดโอกาสแก่นักศึกษาและผู้สนใจงานศิลปะได้เข้าชม รวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลงาน และต้องการความเป็นสัดส่วนคุณช่วงจึงได้แบ่งสร้างบ้านออกเป็น 2 หลังบนพื้นที่เดียวกัน โดยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัย อีกหลังหนึ่งเป็นที่จิตแสดงผลงาน หอศิลป์ช่วง มูลพินิจได้เริ่มเปิดเป็นทางการในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2545

          การแสดงผลงาน : ผลงานที่จัดแสดงทั้งหมดของที่นี้เป็นผลงานของคุณช่วงมูลพินิจ ซึ่งมีผลงานทั้งหมด 70 ชิ้น โดยผลงานส่วนใหญ่เป็นผลงานประเภทจิตรกรรม

          ที่ตั้ง : ซอยรามคำแหง 150 (โทร. 0 2372 0961, 0 2728 0758)

          เวลาทำการ : เปิดให้เข้าชมทุกวัยอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เวลา 10.00-17.00 น.

          Did You Know? : งบประมาณที่ใช้ก่อตั้งหอศิลปะที่นี้เป็นงบประมาณส่วนตัวของคุณช่วง มูลพินิจทั้งหมด และถ้าต้องการมาชมผลงานนอกเวลาทำการ ต้องโทรนักก่อนล่วงหน้า

 6. 100 Tonson Gallery 

          100 ต้นสนแกลลอรี่ เกิดจากใจรักงานด้านศิลปะของ คุณเอกอนงค์ พรรณเชษฐ์ ซึ่งได้จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งของบ้านภายในซอยต้นสนให้เป็นที่แสดงผลงานด้านศิลปะ

          การแสดงผลงาน : มีการจัดแสดงผลงานจะเป็นของทั้งศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ โดยผลงานที่จัดแสดงเป็นศิลปะเกือบจะทุกแขนงหลากหลายสไตล์ อาทิ ภาพถ่าย ภาพวาด งานปั้น สื่อใหม่ และศิลปะเชิงแนวคิด

          ที่ตั้ง : ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต (โทร. 0 2684 1527)

          เวลาทำการ :  เปิดบริการวันพฤหัสบดี-อาทิตย์ เวลา 11.00-19.00 น.

          Did You Know? : นิทรรศการแสดงศิลปะของ 100 ต้นสน แกลลอรี่ จะเปลี่ยนผังทุกเดือน และรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดแสดงผลงานของศิลปินจะเข้ามูลนิธิมิตรมวลเด็ก

หอศิลป์ 20 แห่ง ที่น่าสนใจของเมืองหลวง

 7. Art Gorillas Art Gallery 

          อาร์ตกอริลล่าส์ อาร์ตแกลลอรี่ เป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะเล็ก ๆ ที่ตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนที่รักในงานศิลปะตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่อสังคมด้วยงานศิลปะ มุ่งเน้นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้กลุ่มคนทำงานศิลปะรุ่นเยาว์ได้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานสู่ผู้ชมได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ศิลปะทางเลือกสำหรับศิลปินรุ่นใหญ่อีกด้วย

          การแสดงผลงาน : มีการจัดแสดงศิลปะแนวร่วมสมัยหลากหลายแขนง ทั้งภาพวาดภาพเขียน ประติมากรรม ศิลปะสื่อผสม ศิลปะการจัดวาง รวมไปถึงงานเรขาศิลป์ มีทั้งงานแสดงถาวรและงานที่ผลัดเปลี่ยนกันทุกเดือน

          ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารโรงภาพยนตร์ลิโดสยามแสควร์ ซอย 3 (โทร. 0 2658 3975)

          เวลาทำการ :  เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ 10.00-20.00 น., วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.00-20.00 น. (ปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์)

          Did You Know? : Urban Reverb เสียงสะท้อน เมืองสะท้าน เป็นนิทรรศการงานแรกที่จัดขึ้นที่อาร์ตกอริลล่าส์ อาร์ตแกลลอรี่ เมื่อเดือนธันวาคม 2549-เดือนมกราคม 2550

 8. Thavibu Gallery 

          แกลลอรี่ที่เกิดจากความสนใจของ Mr.Jorn Middelborn ที่อยากจะส่งเสริมงานศิลปะของคนในภาคพื้นเอเชียอย่างไทย เวียดนาม และพม่า บวกกับความชอบส่วนตัว ก็เลยเปิดแกลลอรี่นี้ขึ้นมา

          การแสดงผลงาน : การจัดแสดงผลงานจะเป็นการจัดนิทรรศการแบบหมุนเวียนโดยน้ำเสนอผลงานศิลปะทุกแขนงโดยเน้นผลงานของศิลปินชาวไทย เวียดนาม และพม่าเป็นส่วนใหญ่

          ที่ตั้ง : ห้อง 308 (ชั้น 3) อาคาร The Silom Galleria ซอยสีลม 19 (โทร. 0 2266 5454)

          เวลาทำการ :  เปิดบริการวันอังคาร-เสาร์ เวลา 11.00-19.00 น., วันอาทิตย์เวลา 12.00-18.00 น.

          Did You Know? : ผลงานที่จัดแสดง Mr.Jorn Middelborn จะเป็นผู้เลือกสรรผลงานด้วยตัวเอง โดยการออกไปเลือกผลงานจากพื้นที่อื่นนำมาจัดแสดง ซึ่งพิจารณาจากความรู้สึกและความชอบส่วนตัว

 9. Tang Contemporary Art 

          ก่อตั้งโดยคุณ Zheng Naiming ซึ่งเป็นศิลปินอาชีพชาวจีนโดยได้ทำการก่อตั้ง Chinese Painting Galleria ขึ้นสำหรับใช้เป็นห้องค้างานศิลปะจีน ซึ่งต่อมาคุณ Zheng ก็มีความต้องการที่จะก่อตั้งหอศิลปะขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับการจัดแสดงเนื่องจากที่ Chinese Painting Galleria มีพื้นที่ที่ไม่เพียงพอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ Tang Gallery ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544

          การแสดงผลงาน : ถังแกลลอรี่จัดแสดงผลงานศิลปะจีนเป็นหลัก ประเภทภาพวาดและภาพถ่ายเป็นส่วนใหญ่ โดยร้อยละ 90 เป็นผลงานของศิลปินชาวจีน ผลงานที่จัดแสดงมีทั้งผลงานที่มีผู้ติดต่อขอจัดแสดง และที่ทางแกลลอรี่ติดต่อเชิญศิลปินให้นำผลงานมาจัดแสดง

          ที่ตั้ง : ยูนิต B-28 (ชั้น B1) อาคาร The Silom Galleria ซอยสีลม19 (โทร. 0 2630 1114)

          เวลาทำการ :  เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-20.00 น.

          Did You Know? : คุณ Zheng จะเป็นคนเลือกสรรผลงานที่นำมาจัดแสดงด้วยตัวเองทั้งหมด โดยพิจารณาจากประวัติศิลปินและความชอบส่วนตัว

 10. Hemlock Art Restaurant 

          ก่อตั้งโดย คุณปิติ กุลศิริรัตน์ ซึ่งมีความตั้งใจที่จะเปิดร้านอาหาร เนื่องจากในช่วงนั้นยังไม่มีร้านอาหารใดจัดแสดงผลงานด้านศิลปะอย่างจริงจัง มีเพียงนำผลงานด้านศิลปะมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งร้านอาหารเท่านั้น ผนวกกับความสนใจส่วนตัวด้านศิลปะของ คุณปิติ เอง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการประกอบกิจการร้านอาหารแนวศิลปะขึ้น ซึ่งจะเฉลี่ยการจัดแสดงผลงานปีละ 12 ครั้ง

          การแสดงผลงาน : ไม่จำกัดประเภทของผลงาน แต่ที่จะไม่นำเสนอคือผลงานและกิจกรรมที่ไม่เหมาะที่จะนำเสนอในร้านอาหาร เช่น มีกิจกรรมอนาจารและน่าเกลียดน่ากลัว

          ที่ตั้ง : ถนนพระอาทิตย์ตรงข้ามกับท่าเรือท่าพระอาทิตย์ (โทร. 0 2282 7507)

          เวลาทำการ :  เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-24.00 น., วันเสาร์ เวลา 17.00-24.00 น. (ปิดวันอาทิตย์)

          Did You Know? : นอกจากที่นี่จะเป็นที่แสดงงานศิลปะแล้ว ยังเป็นร้านอาหารที่ขึ้นเรื่องความอร่อยไม่แพ้ใครในย่านถนนพระอาทิตย์ที่มีเมนูหลากหลายให้ลิ้มลองกัน


หอศิลป์ 20 แห่ง ที่น่าสนใจของเมืองหลวง

 11. Akko Gallery 

          อักโกะ แกลลอรี่ เกิดขึ้นจากคุณ Atsuko Suzuki Dares ชาวญี่ปุ่น มีความสนใจในผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดยศิลปินไทย ประกอบกับแรงบันดาลใจที่ตัวเธอเองมีความชอบส่วนตัวในด้านศิลปะอยู่แล้ว จึงอยากจะส่งเสริมผลงานศิลปินไทยจึงเปิดแกลลอรี่นี้ขึ้นมา

          การแสดงผลงาน : การจัดแสดงของที่นี่จะเป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดแสดงผลงานด้านศิลปะทุกแขนง โดยเน้นผลงานของชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่

          ที่ตั้ง : หน้าป้ายรถเมล์ซอยสุขุมวิท 49 (โทร. 0 2234 6700)

          เวลาทำการ :  เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น.

          Did You Know? : ผลงานที่นำมาจัดแสดง คุณ Atsuko จะเป็นคนคัดสรรผลงานเหล่านั้นด้วยตนเอง โดยเกณฑ์การเลือกผลงานของคุณอักโกะคือ ผลงานนั้นจะต้องสามารถแสดงถึงความตั้งใจและพลังความคิดในตัวศิลปินได้ ที่สำคัญไม่ลอกเลียนแบบผลงานใคร

 12. H Gallery 

          เกิดจาก Mr.H Ernest Lee มีใจรักงานศิลปะ และเคยเป็นผู้จัดแสดงผลงานตามร้านอาหารและศูนย์การค้า ในปี พ.ศ.2545 จึงได้ตัดสินใจเปิดแกลลอรี่เป็นของตัวเอง เพื่อเปิดโอกาสและช่วยเหลือศิลปินของไทย

          การแสดงผลงาน : จัดแสดงผลงานศิลปินแบบหมุนเวียน โดยแสดงผลงานทางศิลปะทุกแขนง

          ที่ตั้ง : ซอยสาทร 12 (โทร. 08 1310 4428)

          เวลาทำการ :  เปิดบริการวันพฤหัสบดี-เสาร์ เวลา 12.00-18.00 น.

          Did You Know? : Mr.H จะเป็นผู้เลือกสรรผลงานที่มีผู้นำมาเสนอด้วยตนเอง โดยพิจารณาจากคุณภาพและความเสมอต้นเสมอปลายในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน


หอศิลป์ 20 แห่ง ที่น่าสนใจของเมืองหลวง

 13. Koi Art Gallery 

          เกิดจาก คุณก้อย บุษกร วรรณอุ่น เธอหาสถานที่รองรับงานศิลปะของศิลปินไทย เพื่อทดแทนความฝันในวัยเด็กที่อยากเรียนศิลปะ แต่โอกาสไม่เปิดทางให้ จึงทำความฝันด้วยการมาเปิดแกลลอรี่แห่งนี้ เป็นแกลลอรี่ที่ไม่เน้นเชิงพาณิชย์ แต่ต้องการส่งเสริมศิลปินที่มีฝีมือดีให้ได้มีโอกาสแสดงผลงานมากกว่า

          การแสดงผลงาน : แสดงศิลปะร่วมสมัยเป็นส่วนใหญ่

          ที่ตั้ง : ซอยสุขุมวิท 31 (โทร. 0 2662 3218)

          เวลาทำการ : เปิดบริการวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 11.00-19.00 น.

          Did You Know? : บริเวณชั้น 3 ของก้อย อาร์ต แกลลอรี่ จะมีห้องสมุดเกี่ยวกับศิลปะที่เปิดให้สามารถศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะได้


หอศิลป์ 20 แห่ง ที่น่าสนใจของเมืองหลวง

 14. Club Art Gallery 

          คลับอาร์ตแกลอรี่ เป็นสังคมของคนรักศิลปะรุ่นใหม่ ที่เกิดจากความตั้งใจของ คุณครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน ผู้ก่อตั้งภัทราวดีเธียเตอร์ ที่เธอมอบหมายให้ คุณอนุรักษ์ แพรโรจน์ ผู้อำนวยการทั่วไปภัทราวดีเธียเตอร์ ผู้ช่วยมือหนึ่งของเธอให้สร้างสรรค์พื้นที่ศิลปะในสไตล์ของตัวเอง เพื่อสร้างสังคมของคนรักศิลปะรุ่นใหม่และแบ่งปันให้กับชุมชน หรืออีกนัยหนึ่งคือครูเล็กอยากให้เติบโตเป็นผู้บริหารงานศิลปวัฒนธรรมอย่างเต็มตัว

          การแสดงผลงาน : มีการแสดงผลงานศิลปะทุกแขนง

          ที่ตั้ง : อยู่ในซอยวัดระฆังใกล้ ๆ กับท่าน้ำวังหลัง (โทร. 0 2866 2143)

          เวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.30-24.00 น. (ปิดวันจันทร์)

          Did You Know? : ที่ตั้งคลับอาร์ต แกเลอรี่บนเนื้อที่กว่า 300 ดร.ม.แห่งนี้ เป็นพื้นที่ของครูเล็ก ภัทรวารดี มีชูธน ผู้ก่อตั้งภัทราวดี เธียเตอร์ และนอกจากจะมีแกลลอรี่ที่ใช้แสดงผลงานทางศิลปะแล้ว ยังมีโรงละครที่ใช้จัดการแสดงละครอีกด้วย


หอศิลป์ 20 แห่ง ที่น่าสนใจของเมืองหลวง

 15. @Bon Galleria 

          หอศิลป์แอด บอง แกลเลอเรีย เปิดโอกาสให้กลุ่มศิลปินและนิสิตนักศึกษาทางด้านศิลปะหลากหลายแขนง จากสถานบันต่าง ๆ ใช้เป็นพื้นที่แสดงออก จัดแสดงงานสร้างสรรค์ รวมทั้งจำหน่ายศิลปะร่วมสมัย ทั้งงานภาพเขียน ภาพพิมพ์ งานศิลปกรรม งานประติมากรรม หรืองานศิลปะเกี่ยวเนื่องอื่นๆ โดยมีพื้นที่ส่วนหนึ่ง รวมทั้งระเบียงชั้น 2 เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นที่ของชุมชนศิลปะ

          การแสดงผลงาน : จัดแสดงผลงานศิลปะหลากหลายแขนงโดยเป็นนิทรรศการหมุนเวียนตลอดปี

          ที่ตั้ง : ตลาดบองมาร์เซ่ ประชานิเวศน์ 105/1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (โทร. 0 2158 0186 )

          เวลาทำการ : เปิดบริการวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น. (ปิดวันจันทร์และวันหยุดราชการ)

          Did You Know? : ตลาดบองมาร์เซ่ที่หอศิลป์แอด บอง แกลเลอเรีย ตั้งอยู่นั้น มีร้านอาหารอร่อย ๆ มากมาย

สมบัติเพิ่มพูนแกลลอรี่
 16. สมบัติเพิ่มพูนแกลลอรี่ 

          จุดเริ่มต้นของแกลลอรี่แห่งนี้เกิดจากใจรักในงานวิจิตรศิลป์ของ คุณสมบัติ วัฒนไทย เธอผูกพันกับงานอันงดงามเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก และตัดสินใจเปิดแกลลอรี่เล็ก ๆ ในปี พ.ศ. 2523 เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายงานศิลปะที่เธอเพียรเก็บสะสมมานาน ก่อนจะขยับขยายเข้าไปเปิดแกลลอรี่ในโรงแรมชั้นนำถึง 5 แห่งในเวลาต่อมา

          การแสดงผลงาน : มีผลงานศิลปะทั้งจิตรกรรมและประติมากรรม ผลงานของทั้งศิลปินอาวุโสและศิลปินรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์และอนาคตของศิลปะไทย สะสมไว้มากกว่า 10,000 ชิ้น

          ที่ตั้ง : 12 สุขุมวิท ซอย 1 (รื่นฤดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (โทร. 0 2254 6040-6)

          เวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


 17. Number1gallery

          คุณจตุรงค์ เก็งวินิจ ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท แรกเริ่มเดิมทีไม่ได้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับศิลปะ แต่ด้วยใจรักในงานศิลปะ และยังชอบถ่ายรูปเป็นงานอดิเรก คุณจตุรงค์มีความคิดที่จะเปิดแกลลอรี่โชว์ภาพเขียนและภาพถ่ายในเวลาเดียวกัน โดยแบ่งพื้นที่อีกส่วนหนึ่งในการจัดโชว์ผลงานภาพถ่ายของตัวเองกับเพื่อน ๆ รวมทั้งผลงานของศิลปินท่านอื่น จนวันหนึ่งเกิดความคิดว่าน่าจะใช้พื้นที่นี้จัดแสดงผลงานของศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบ และนั่นก็เป็นที่มาของแกลลอรี่แห่งนี้

          การแสดงผลงาน : มีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งศิลปะแบบไทย ศิลปะแบบร่วมสมัย ศิลปะแบบประยุกต์ ที่นำเอาเรื่องราวในปัจจุบันสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ตามแนวความคิดของศิลปินแต่ละคนถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะได้อย่างสวยงามและลงตัว

          ที่ตั้ง : อาคาร The Silom Galleria ชั้น B 1 ห้อง B 15 (โทร. 08 3445 8333, 0 2630 2523)

          เวลาทำการ : เปิดบริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 11.00-19.00 น. (ปิดทุกวันอาทิตย์)

          Did You Know? : คุณจตุรงค์ เก็งวินิจ เจ้าของจะเป็นผู้ติดต่อและหาผลงานของศิลปินที่ชื่นชอบ แล้วนำมาจัดแสดงเอง

The Pikture Gallery
 18. The Pikture Gallery 

          คุณเค-อานนท์ ฮุนตระกูล เริ่มต้นถ่ายภาพตั้งแต่ยังใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสและอังกฤษ ถือเป็นงานอดิเรกที่เขารักและฝึกฝนฝีมืออยู่เสมอ แม้จะเรียนเศรษฐศาสตร์จบมา แต่กล้องก็ไม่เคยห่างกาย จนกระทั่งเขาตัดสินใจกลับมาอยู่เมืองไทยพร้อมกับครอบครัว คุณเคจึงตัดสินใจเปิดแกลลอรี่ของตัวเองขึ้นมา เพื่อหวังว่าจะแบ่งปันศิลปะภาพถ่ายของคนให้คนอื่นได้เชยชมผลงานบ้าง

          การแสดงผลงาน : เดอะพิคเจอร์แกลลอรี่รวบรวมผลงานที่มีคุณภาพทั้งจากศิลปินไทยและต่างชาติ ที่มีคุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

          ที่ตั้ง : สุขุมวิท ซอย 49/1 (โทร. 0 2662 8359)

          เวลาทำการ : เปิดบริการวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น.

          Did You Know? : นอกจากที่นี่จะเปิดแกลลอรี่ที่รวบรวมผลงานศิลปะแล้ว ยังมีบริการรับทำกรอบรูปให้กับผลงานทั้งภาพเขียนและภาพถ่ายในระดับมืออาชีพ บริการอัดภาพถ่ายทั้งวิธีแบบใหม่หรือวิธีแบบดั้งเดิมอีกด้วย


หอศิลป์ 20 แห่ง ที่น่าสนใจของเมืองหลวง

 19. Serndia Gallery 

          คุณเชน สุวิกะปกรณ์กุล เจ้าของสำนักพิมพ์ ชื่อดัง Serindia Publication ซึ่งก่อตั้งที่กรุงลอนดอน ได้มีโอกาสคลุกคลีอยู่ในแวดวงหนังสือแนวอาร์ตที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมมานับ 10 ปี จึงมีความฝันว่าสักวันจะกลับมาสร้างหอศิลป์แนวใหม่ที่ประเทศไทยบ้านเกิด

          การแสดงผลงาน : จัดแสดงผลงานจำพวกภาพถ่ายระบายสีน้ำ ภาพจิตกรรม ภาพวาดศิลปะ นานาประเภท และศิลปะร่วมสมัย โดยจะเน้นไปทางด้านศิลปะในแถบภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง

          ที่ตั้ง : กลางซอยเจริญกรุง 36 (โทร. 0 2238 6410)

          เวลาทำการ : เปิดบริการวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 11.00-19.00 น. (ปิดวันจันทร์)

          Did You Know? : Serindia Gallery เป็นบ้านเก่าของคุณหมอบุญส่งเลขะกุล ผู้ก่อตั้งสหการแพทย์

 20. Art Republic 

          คุณเคลร์ จาติกวณิช เริ่มสะสมงานศิลปะมาตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว ซึ่งส่วนตัวเขามีความชอบในงานศิลปะ เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยจัดตั้ง Art Republic เพื่อสนับสนุนผลงานของเด็ก ๆ รุ่นใหม่

          การแสดงผลงาน : ผลงานที่จัดแสดงส่วนใหญ่จะเป็นแนวโมเดิร์นอาร์ต เป็นงานที่ดูแล้วทำให้เกิดจินตนาการตามความชอบของแต่ละบุคคล

          ที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารเพนินชูล่า พลาซ่า (โทร. 0 2652 1801)

          เวลาทำการ : เปิดบริการวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 11.00-19.00 น. (ปิดวันอาทิตย์และวันจันทร์)

          Did You Know? : ผลงานที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่จะเป็นผลงานของศิลปินที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่และเป็นผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หอศิลป์ 20 แห่ง ที่น่าสนใจของเมืองหลวง อัปเดตล่าสุด 8 มกราคม 2559 เวลา 17:20:12 98,648 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP