x close

จุดกางเต็นท์ฟรี จากกรมทางหลวง เปิดให้บริการต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2567

เช็กด่วน จองได้เลย ! จุดกางเต็นท์ฟรีทั่วไทย ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2567 จากกรมทางหลวง พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงหยุดยาวปีใหม่

ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ ที่มีวันหยุดยาวหลายวันแล้ว กรมทางหลวง ได้จัดเตรียมจุดกางเต็นท์ทั่วประเทศ ไว้เป็นที่พักสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปพักผ่อน พักค้างคืน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการ น้ำดื่ม ห้องสุขา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับ จุดกางเต็นท์ฟรีจากกรมทางหลวง มาฝากกัน ดังนี้

 จุดกางเต็นท์ฟรี จากกรมทางหลวง

จุดกางเต็นท์ กรมทางหลวง

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กรมทางหลวง

จุดกางเต็นท์ฟรีจากกรมทางหลวง ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2567

กรมทางหลวง ได้ขานรับนโยบายคมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน ในการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนมีความสุขในทุกมิติ จึงจัดเตรียมสถานที่ให้บริการจุดกางเต็นท์ทั่วประเทศ สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปพักผ่อน พักค้างคืน พร้อมลานจอดรถ โดยสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวของประชาชน โดยพื้นที่กางเต็นท์นั้นจะตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการ น้ำดื่ม ห้องสุขา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ลานจอดรถ และห้องน้ำ จุดกางเต็นท์ กรมทางหลวง

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กรมทางหลวง

จุดกางเต็นท์ กรมทางหลวง

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กรมทางหลวง

31 จุดกางเต็นท์ฟรีจากกรมทางหลวง มีที่ไหนบ้าง

จุดกางเต็นท์ฟรีที่กรมทางหลวงได้จัดเตรียมไว้นั้น มีจำนวน 31 แห่ง แบ่งเป็นภาคเหนือ 21 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง ภาคตะวันตก 3 แห่ง และภาคกลาง 2 แห่ง ดังนี้ 

 • จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง

  • หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 ตอน จอมทอง – ดอยอินทนนท์ กม.30+450

  • หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอน หนองโค้ง – กิ่วคอหมา กม.14+584

  • หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท กม.84+215

 • จังหวัดลำปาง 1 แห่ง

  • หมวดทางหลวงแจ้ห่ม ทล.1035 ตอน สำเภาทอง – สันติสุข กม.52+500

 • จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง

  • หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอน พาน – บ้านร่องขุ่น กม.896+845

  • หน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ – ผาตั้ง กม.63+500

 • จังหวัดน่าน 3 แห่ง

  • หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 ตอน เด่นชาติ – นาน้อย กม.69+485

  • หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 ตอน สะเกิน – สบทุ กม.82+000

  • หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 ตอน หลักลาย – บ่อเกลือ กม.67+110

 • จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง

  • หมวดทางหลวงศิวิไล ทล.222 ตอน ท่ากกแดง – บึงกาฬ กม.102+526

 • จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

  • หมวดทางหลวงคำหอม ทล.213 ตอน สร้างค้อ – สกลนคร (โค้งปิ้งงู) กม.155+600

 • จังหวัดกำแพงเพชร 4 แห่ง

  • สำนักงานแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทล.1 ตอน ปากดง – นครชุม กม.453+076

  • หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง กม.423+809

  • หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 ตอน นครชุม – วังเจ้า กม.476+553

  • หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.1117 ตอน คลองแม่ลาย – อุ้มผาง กม.55+000

 • จังหวัดตาก 5 แห่ง

  • หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอน วังเจ้า – ตาก กม.511+826

  • หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ตอน วังม่วง – แม่เชียงรายบน กม.560+449

  • หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 ตอน แม่สลิดหลวง – แม่เงา กม.115+550

  • หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอน ห้วยน้ำริน – อุ้มผาง กม.88+050

  • หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอน อุ้มผาง – กะแง่คี กม.165+799

 • จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

  • หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย – แม่สิน กม.184+219

 • จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

  • หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอน วังทอง – เข็กน้อย กม.296+100

 • จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

  • หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอน นางั่ว – ทุ่งสมอ กม.23+600

 • จังหวัดเลย 3 แห่ง

  • หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ตอน ผานกเค้า – หลักร้อยหกสิบ กม.266+737

  • หมวดทางหลวงปากชม ทล.211 ตอน ปากชม – เชียงคาน กม.148+350

  • หมวดทางหลวงภูเรือ ทล.21 ตอน หนองบง – ภูสวรรค์ กม.376+834

 • จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง

  • หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.323 ตอน หนองสามพราน – แก่งประลอม กม.100+000

  • หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอน แก่งประลอม – ทองผาภูมิ กม.181+058

 • จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

  • หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอน น้ำพุ – เมืองผาปกค้างคาว กม.43+550

 • จังหวัดอุทัยธานี 2 แห่ง

  • หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ กม.5+006

  • ศูนย์บำรุงทางและบริการประชาชน (เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงบ้านไร่) ทล.3011 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ กม.24+200

จุดกางเต็นท์ กรมทางหลวง

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กรมทางหลวง

จุดกางเต็นท์ กรมทางหลวง

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กรมทางหลวง

หากประชาชนมีความประสงค์ต้องการจองพื้นที่กางเต็นท์ สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) รวมทั้งสามารถจองด้วยตนเอง ณ จุดกางเต็นท์

          ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำการจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ ที่พักหน่วยราชการ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เฟซบุ๊ก กรมทางหลวง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จุดกางเต็นท์ฟรี จากกรมทางหลวง เปิดให้บริการต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2567 อัปเดตล่าสุด 6 ธันวาคม 2566 เวลา 14:41:19 60,846 อ่าน
TOP