x close

Visa on Arrival เข้าไทย ไขข้อสงสัยต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

           Visa on Arrival เข้าไทย มีกี่ประเทศ มีขั้นตอนในการขออย่างไร สามารถใช้ทำอะไรได้บ้างเมื่อเดินทาง ลองเข้ามาเช็กข้อมูลเกี่ยวกับ Visa on Arrival กันดูเลย
          ปัจจุบันประเทศไทยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวหลายประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าและไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือ Visa on Arrival ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเภทวีซ่าที่นักท่องเที่ยวสามารถขออนุญาตตามช่องทางอนุญาตด่านตรวจคนเข้าเมือง ก่อนที่จะมีการเดินทางหรือพำนักในประเทศปลายทางนั้น ๆ สำหรับปี 2023 Visa on Arrival มีระเบียบและขั้นตอนขออย่างไร และมีประเทศไหนบ้างที่ได้สิทธิ์นี้ แล้วต้องดำเนินการอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาบอกกัน

Visa on Arrival เข้าไทย 2023

Visa on Arrival เข้าไทย

รายชื่อประเทศเดินทางเข้าไทยเพื่อการท่องเที่ยวโดยการขอ Visa on Arrival

          จากเว็บไซต์ กรมการกงสุล (วันที่ 30 กันยายน 2565) ประกาศรายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และสามารถขอ Visa on Arrival สำหรับการเข้าราชอาณาจักร ได้แก่

 • บัลแกเรีย
 • ภูฏาน
 • จีน
 • ไซปรัส
 • เอธิโอเปีย
 • ฟิจิ
 • จอร์เจีย
 • อินเดีย
 • คาซัคสถาน
 • มอลตา
 • เม็กซิโก
 • นาอูรู
 • ปาปัวนิวกินี
 • โรมาเนีย
 • ซาอุดีอาระเบีย
 • ไต้หวัน
 • อุซเบกิสถาน
 • วานูอาตู

          ตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่

ไทยขยายเวลา "Visa on Arrival-ฟรีวีซ่า"

          จากประกาศรายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และสามารถขอ Visa on Arrival สำหรับการเข้าราชอาณาจักร จากเดิมที่มีอนุญาตให้เข้าพำนักไม่เกิน 15 วัน จะเห็นว่ามีการขยายระยะเวลาพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 คณะรัฐมนตรีได้ขยายเวลา "ฟรีวีซ่า - Visa on Arrival" ให้ต่างชาติพำนักในไทยได้นานขึ้น เพื่อหนุนฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 ดังนี้ 

     1. คนต่างด้าวที่ขอรับการตรวจลงตรา Visa on Arrival ขยายระยะเวลาจากเดิมอยู่ได้ไม่เกิน 15 วัน เป็นไม่เกิน 30 วัน 

     2. คนต่างด้าวผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้นได้ทำความตกลงระหว่างกันกับรัฐบาลไทย กรณีการยกเว้นการตรวจลงตรา จากเดิมอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ขยายเป็นไม่เกิน 45 วัน 

     3. คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราประเภท ผ.30 ซึ่งเป็นมาตรการที่ไทยให้ฝ่ายเดียว จากเดิมอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ขยายเป็นไม่เกิน 45 วัน

Visa on Arrival เข้าไทย

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า

การยื่นขอ Visa on Arrival

          สำหรับการยื่นขอ Visa on Arrival สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่
Visa on Arrival เข้าไทย

ภาพจาก : เว็บไซต์ immigration.go.th

 • วิธีที่ 1 การขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอยู่ในอำนาจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
 • วิธีที่ 2 การยื่นขอวีซ่าในต่างประเทศผ่านระบบ e-Visa ซึ่งอยู่ในอำนาจของกระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา

 • ตั๋วหรือเอกสารที่ชำระค่าโดยสารครบถ้วน สามารถใช้เดินทางออกได้ภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต คือไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามา (*** หากช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 ขยายระยะเวลาจากเดิมอยู่ได้ไม่เกิน 15 วัน เป็นไม่เกิน 30 วัน)
 • เงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย คนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
 • แบบฟอร์มคำร้องขอรับการตรวจลงตราที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (แบบฟอร์มคำร้อง ขอรับได้ ณ ช่องทางอนุญาตเข้าเมืองที่กำหนดไว้)
 • รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท (รวมถึงผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภท ไม่เว้นแม้ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ กรณีที่ประเทศนั้นไม่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตหรือราชการกับประเทศไทย)
Visa on Arrival เข้าไทย

การยื่นขอ Visa on Arrival ในต่างประเทศผ่านระบบ e-Visa

          เพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็ว ปัจจุบันสามารถยื่นขอ Visa on Arrival ในต่างประเทศผ่านระบบ e-Visa ได้ง่าย ๆ โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ thaievisa.go.th ไม่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือเดินทางและเอกสารหลักฐานตัวจริงไปที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล ซึ่งในเว็บไซต์จะรวมช่องทางการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท มีการอธิบายขั้นตอนและมีวีดิทัศน์สาธิตการสมัครขอวีซ่าโดยละเอียด ซึ่งมี 4 ขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่

     1. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ

     2. ชำระอัตราค่าธรรมเนียม

     3. รอการพิจารณาจากทางเจ้าหน้าที่

     4. รอการตอบรับผ่านอีเมล และทำการพรินต์เอกสาร Visa on Arrival โดยเมื่อมาถึงประเทศไทยสามารถนำเอกสารดังกล่าวยื่นได้ที่ช่อง e-Visa Thailand พร้อมกับหนังสือเดินทางได้เลย

          สามารถดูขั้นตอนการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ได้ ที่นี่

          เหล่านี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Visa on Arrival เข้าไทย สำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โทรศัพท์ 0-2141-9889 หรือ เฟซบุ๊ก Immigration Bureau, เว็บไซต์ immigration.go.th
 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความแนะนำเกี่ยวกับ Visa on Arrival ที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เฟซบุ๊ก Immigration Bureau, เว็บไซต์ immigration.go.th, เว็บไซต์ consular.mfa.go.th, เว็บไซต์ thaigov.go.th, เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
Visa on Arrival เข้าไทย ไขข้อสงสัยต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 30 มกราคม 2566 เวลา 23:21:03 70,758 อ่าน
TOP