x close

12 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำพาสปอร์ต ข้อมูลแน่นปึ้ก

          แนะนำวิธีการทำพาสปอร์ต ทำได้ที่ไหน ทำออนไลน์ได้ไหม ใช้เอกสารอะไรบ้าง แล้วถ้าหมดอายุต้องต่ออย่างไร มีค่าธรรมเนียมเท่าไร และคำถามอื่น ๆ เรารวบรวมคำตอบมาไว้ที่นี่ให้แล้ว

          พาสปอร์ต (Passport) หรือ หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารสำคัญที่ทุกคนต้องมีติดตัวเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ เพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเริ่มหัดเดินทางเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกก็จะต้องไปทำพาสปอร์ตให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง เราก็ได้รวบรวมวิธีการทำพาสปอร์ตใหม่มาให้แล้วอย่างละเอียด พร้อมทั้งยังมีข้อมูลของการต่ออายุพาสปอร์ต การทำพาสปอร์ตใหม่ในกรณีสูญหาย และกรณีที่วีซ่ายังเหลือแต่พาสปอร์ตหมดอายุมาฝากกันด้วย อ่านแล้วจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น ไปทำคนเดียวก็ได้ ไม่น่ากลัว ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลย

พาสปอร์ต

1. พาสปอร์ตมีกี่ประเภท


          ก่อนจะไปทำพาสปอร์ตเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนค่ะว่าจุดมุ่งหมายการเดินทางไปต่างประเทศของเรานั้นไปเพื่ออะไร เพราะพาสปอร์ตนั้นมีหลายรูปแบบ ในที่นี้จะแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกันค่ะ คือ

          1.1 หนังสือเดินทางธรรมดา ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป
          1.2 หนังสือเดินทางราชการ ผู้ถือต้องใช้ในราชการเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัว
          1.3 หนังสือเดินทางทูต
          1.4 หนังสือเดินทางชั่วคราว
         

2. สถานที่ทำพาสปอร์ต


          การทำพาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทางจะต้องทำที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันทางกรมการกงศุลได้จัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวไว้ทั่วประเทศแล้ว ประชาชนจึงสามารถไปทำพาสปอร์ตได้ดังสถานที่ต่อไปนี้

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ


          ที่อยู่ : 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0-2203-5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล หรือ Call Center 0-2572-8442

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)


          ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น.
          โทรศัพท์ : 0-2203 5000 ต่อ 49007, 49009, 49010, 49017

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์


          ที่อยู่ : ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค บางนา-ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซนอี
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.
          โทรศัพท์ : 0-2136 3800, 0-2136 3801 (โทรสาร), 09-3010-5246, 0-2136-3802

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า 


          ที่อยู่ : อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.                                  
          โทรศัพท์ : 0-2422-3431, 0-2422-3432 (โทรสาร)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี


          ที่อยู่ : ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.                                          
          โทรศัพท์ : 0-2024-8362-63, 0-2024-8365, 0-2024-8361 (โทรสาร)

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ (รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)


          ที่อยู่ : อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
          โทรศัพท์ : 0-2245-9439, 0-2245-1042, 0-2245-9438 (โทรสาร)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย กรุงเทพฯ
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย กรุงเทพฯ

ภาพจาก DaViDa S / Shutterstock.com


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย กรุงเทพฯ


          ที่อยู่ : สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สถานีคลองเตย ชั้น Retail
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
          โทรศัพท์ : 0-2024-8896, 09-3010-5247

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย


          ที่อยู่ : อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0-5317-5375, 0-5317-5374 (โทรสาร)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่


          ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0-5311-2291-2, 0-5311-2293 (โทรสาร)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก


          ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.
          โทรศัพท์ : 0-5525-8173, 0-5525-8155, 0-5525-8131, 0-5525-8117 (โทรสาร)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์


          ที่อยู่ : ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.
          โทรศัพท์ : 0-5623-3453, 0-5623 3454, 0-5623-3452 (โทรสาร)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี


          ที่อยู่ : ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.
          โทรศัพท์ : 0-4221-2827, 0-4221-2318, 0-4222-2810 (โทรสาร)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น


          ที่อยู่ : หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0-4324-2655, 0-4324-3441 (โทรสาร )

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี


          ที่อยู่ : อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลัง ผั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0-4534-4581-2, 0-4543-3646 (โทรสาร)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา


          ที่อยู่ : ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา ชั้น 3 เลขที่ 990,998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.
          โทรศัพท์ : 0-4424-3132, 0-4424-3133, 0-4424-3134 (โทรสาร)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี


          ที่อยู่ : อาคารลานค้าชุมชน ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0-3930-1706-9, 0-3930-1707 (โทรสาร)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี


          ที่อยู่ : ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.
          โทรศัพท์ : 0-7727-4940, 0-7727-4942-3, 0-7727-4941 (โทรสาร)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต


          ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.
          โทรศัพท์ : 0-7622-2080, 0-7622-2081, 0-7622-2083, 0-7622-2082 (โทรสาร)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา


          ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์, วันอังคาร, วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0-7432-6510, 0-7432-6511 (โทรสาร)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา


          ที่อยู่ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์, วันอังคาร, วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0--7327-4526, 0-7327-4036, 0-7327-4037, 0-7327-4527 (โทรสาร)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา


          ที่อยู่ : ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0-3842-2438, 0-3842-2437 (โทรสาร)

         ** หมายเหตุ สถานที่และเวลาที่เปิดให้บริการดังกล่าวข้างต้น อัปเดตเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 

3. เอกสารการทำพาสปอร์ต


          สำหรับการทำพาสปอร์ตทั่วไป (บุคคลบรรลุนิติภาวะ อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์) ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น แต่ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล เปลี่ยนที่อยู่อาศัย ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียม

          ส่วนการทำพาสปอร์ตของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีนั้นจะต้องมีเอกสาร ดังนี้

          - บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผู้เยาว์ที่ยังมีอายุการใช้งาน ในกรณีที่อายุเกิน 15 ปีแล้ว

          - สูติบัตรฉบับจริง กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์

          - บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา

          - บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของมารดา

          - หากบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี

          * โดยบิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับคําร้อง กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถเดินทางมาเซ็นยินยอมได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ consular.go.th

4. ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต


          ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตนั้นไม่ได้ยุ่งยากและใช้เวลาเยอะอย่างที่คิด ปัจจุบันยิ่งสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะมีบริการลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้าออนไลน์ (passport.in.th) ไว้อำนวยความสะดวกด้วย ส่วนถ้าใครจะเลือกใช้วิธี Walk-in เข้าไปที่สำนักงานหนังสือเดินทางเลยก็ได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

4.1 รับบัตรคิว


          เมื่อไปที่สำนักงานหนังสือเดินทางแล้ว ก็ยื่นบัตรประชาชน หรือสูติบัตรฉบับจริง (กรณีที่อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) เพื่อรับบัตรคิว กรอกเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งคำขอส่งทางไปรษณีย์ (ผู้ยื่นคำขอที่สำนักงานในต่างจังหวัดจะรับเล่มได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น) 

4.2 ยื่นคำร้อง


          ขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลบุคคล ทั้งบัตรประชาชน/สูติบัตรฉบับจริง และบันทึกข้อมูลชีวภาพ อาทิ ส่วนสูง พิมพ์ลายนิ้วมือ ถ่ายภาพ จากนั้นก็จะตรวจสอบข้อมูลและลงชื่อในคำร้อง รวมทั้งบันทึกการจัดส่งทางไปรษณีย์

4.3 ชำระค่าธรรมเนียม


          ค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ต และะรับใบเสร็จและใบรับทางไปรษณีย์ โดยค่าธรรมเนียมสำหรับการทำพาสปอร์ตอัปเดตเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 มีดังนี้

สำหรับอายุพาสปอร์ตไม่เกิน 5 ปี


         - เล่มปกติ 1,000 บาท
         - เล่มด่วน 3,000 บาท

สำหรับอายุพาสปอร์ตไม่เกิน 10 ปี


         - เล่มปกติ 1,500 บาท
         - เล่มด่วน 3,500 บาท

พาสปอร์ต (Passport)

5. การรับหนังสือเดินทาง


          การรับหนังสือเดินทางนั้นจะสามารถทำได้ 2 วิธี คือ รับด้วยตนเองภายใน 2 วันทำการ (สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องที่กรุงเทพฯ เท่านั้น) และรอรับทางไปรษณีย์ (EMS) ประมาณ 5-7 วันทำการ

          * สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย จะรับได้ภายใน 3 วันทำการ (PSP)

          ในกรณีไม่สามารถมารับเล่มด้วยตนเองสามารถมอบอํานาจให้ผู้อื่นรับแทนโดยลงลายมือชื่อมอบอํานาจในใบรับเล่มพร้อมยื่นเอกสารที่ระบุไว้ในใบรับเล่มมาแสดง

          การรับเล่มหนังสือเดินทางแบบ PSP ต่างจาก EMS เพียงแค่ระยะเวลา และในกรณีรับหนังสือเดินทางด่วนพิเศษทางไปรษณีย์ หรือ Passport Speed Post (PSP) มีหลักเกณฑ์การรับเล่มดังนี้ค่ะ

          - ค่าธรรมเนียมในอัตรา 60 บาท

          - รับเล่มหนังสือเดินทางภายใน 3 วัน

          โดยให้บริการสำหรับผู้ที่เดินทางมาทำพาสปอร์ต ที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ, สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า, สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์, สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี และ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ MRT คลองเตย ซึ่งการบริการนี้จัดส่งเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการเท่านั้นค่ะ ส่วนการรับแบบ EMS จะเป็นตามหลักเกณฑ์การส่งของไปรษณีย์ปกติ

6. การทำพาสปอร์ตเร่งด่วน


          สำหรับใครที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศอย่างเร่งด่วน ภายในวันนี้พรุ่งนี้ ทางกรมการกงสุลก็ได้จัดให้บริการการทำพาสปอร์ตเร่งด่วนไว้รอรับด้วย สำหรับอายุพาสปอร์ตไม่เกิน 5 ปี มีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท และสำหรับอายุพาสปอร์ตไม่เกิน 10 ปี มีค่าธรรมเนียม 3,5000 บาท และไปรับที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ (ไม่ควรมาเกิน 11.00 น. ของวันที่มาใช้บริการ)

7. ทำพาสปอร์ตออนไลน์ได้หรือไม่


          การทำพาสปอร์ตจะต้องไปดำเนินการด้วยตัวเองเท่านั้น ขณะนี้จึงไม่มีระบบการทำพาสปอร์ตออนไลน์ แต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น กรมการกงสุลจึงได้จัดทำระบบจองคิวออนไลน์ให้ประชาชนได้ลงทะเบียนจองคิวการทำพาสปอร์ตได้ก่อน โดยไม่ต้องไปนั่งรอนาน สะดวกเวลาใด สาขาไหน ก็สามารถจองคิวไว้ได้เลย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ image.mfa.go.th         หรือในกรณีที่จองวัน เวลา และสถานที่ไปทำพาสปอร์ตแล้วแต่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นไม่สามารถไปทำในวันนั้นได้ ก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ได้เช่นกัน โดยมีรายละเอียดังนี้

วิธีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ ที่จะเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง


8. พาสปอร์ตหมดอายุ ต่ออย่างไร


          โดยปกติแล้วพาสปอร์ตจะมีอายุเพียงแค่ 5 ปีเท่านั้น และถ้าต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน เพราะฉะนั้นถ้าพาสปอร์ตของใครกำลังจะหมดอายุ หรือมีอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6 เดือน ก็ต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่เลยค่ะ เริ่มต้นใหม่เหมือนครั้งแรกที่มาขอทำพาสปอร์ตเลย เตรียมบัตรประชาชน ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ก็เอาเอกสารเหล่านั้นมาแสดงด้วย พาสปอร์ตเล่มเก่า (กรณีที่ยังเหลืออายุการใช้งาน) พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ถ้าต้องการส่งทางไปรษณีย์ก็มีค่าส่ง 40-60 บาท

9. พาสปอร์ตหมดอายุ แต่วีซ่าประเทศอื่น ๆ ยังเหลือ


          ในกรณีที่มีวีซ่าของบางประเทศหลงเหลืออยู่ในพาสปอร์ตที่กำลังจะหมดอายุ หลาย ๆ ท่านก็กังวลว่าควรทำอย่างไรถ้าต้องเดินทางไปยังประเทศเหล่านั้นอีกครั้ง สำหรับบางประเทศนั้นเราสามารถที่จะถือพาสปอร์ตทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้เลย แต่บางประเทศก็จะต้องให้เราไปดำเนินการรับรองหนังสือเดินทาง (Endorsement) เล่มเดิมจากกรมการกงสุลไทยเสียก่อน

          การไปติดต่อรับรองหนังสือเดินทาง (Endorsement) ที่กรมการกงสุลก็ไม่ได้ยุ่งยาก มีขั้นตอนและเอกสาร ดังนี้

ขั้นตอน


          - ติดต่อกรมการกงสุล ชั้น 2 ช่อง 82, 83 เพื่อตรวจเอกสารและรับคำร้อง

          - ติดต่อช่อง 84, 85 เพื่อยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร และชำระค่าธรรมเนียม

          - ติดต่อช่อง 85,87 เพื่อรับหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรองและแก้ไขเรียบร้อยแล้วตามเวลาที่กำหนด

เอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นคำร้องรับรองหนังสือเดินทางเล่มเดิม


          - หนังสือเดินทางเล่มใหม่

          - หนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าอยู่ พร้อมสำเนา

          - สำเนาวีซ่าของประเทศที่ได้รับ

          - ค่าธรรมเนียม 100 บาท

          - บัตรประชาชน หรือสูติบัตรพร้อมสำเนา

          - ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล หรือทะเบียนสมรสให้นำเอกสารการเปลี่ยนแปลงมาด้วย 

10. พาสปอร์ตหายทำอย่างไร


          ในกรณีที่ทำพาสปอร์ตหายไม่ต้องตกใจ มีคำแนะนำดังนี้

         - ในกรณีสูญหายในประเทศ ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจและรับแจ้งความจากเจ้าพนักงาน ตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย

        - ในกรณีสูญหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

         - หนังสือเดินทางหาย ต้องรีบกลับไทย หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน

         แนะนำว่าเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ ควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล และสำเนาบัตรประขาขน (ที่ยังไม่หมดอายุ) นำติดตัวไปด้วย และสำคัญสุด ๆ อย่าลืมติดเบอร์ติดต่อ ที่อยู่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วย กันไว้ดีกว่าแก้

11. ทำพาสปอร์ตวันเสาร์ได้ไหม


          ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 มีการเปิดให้บริการทำพาสปอร์ตในวันเสาร์ไว้ คือ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน (MBK Center ชั้น 5 โซน A) และในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 สำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางใหญ่ (เซ็นทรัล เวสต์เกต) จะเปิดให้บริการเพิ่มเติม ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ เฟซบุ๊ก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 

12. พาสปอร์ต 10 ปี


         กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมสำหรับการขยายอายุการใช้งานหนังสือเดินทางของผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ จาก 5 ปี เป็น 10 ปีอย่างเป็นทางการ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา


          *** ทั้งนี้ เมื่อได้รับพาสปอร์ตมาแล้ว ห้ามขีดเขียนข้อความ วาดภาพ หรือปั้มตราสัญลักษณ์อื่นใดที่นอกเหนือจากของราชการโดยเด็ดขาด เพราะพาสปอร์ตเปรียบเสมือหนังสือสำคัญใช้แทนตัวตนของเราเมื่ออยู่นอกราชอาณาจักรไทย หากมีข้อความอื่นใด หรือตราสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากของทางราชการแล้ว อาจถูกประเทศที่เรากำลังจะเดินทางไปปฏิเสธการเข้าประเทศได้ *** 

         
เก็บข้อมูลมาให้แน่นขนาดนี้ น่าจะไปทำพาสปอร์ตด้วยตัวเองกันได้แล้วนะ รายละเอียดต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เราจะมาอัปเดตให้เรื่อย ๆ แต่ก่อนเดินทางไปทำก็เช็กข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่โทรศัพท์สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนักงานได้เลย หรือที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0-2572-8442

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, consular.mfa.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
12 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำพาสปอร์ต ข้อมูลแน่นปึ้ก อัปเดตล่าสุด 29 มีนาคม 2567 เวลา 17:44:19 399,962 อ่าน
TOP