x close

วัดพระธาตุแช่แห้ง ไหว้พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่าน

           เยือนถิ่นล้านนา เที่ยวน่าน ไหว้พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดของชาวนักษัตรปีเถาะ ต้อนรับปีกระต่ายที่กำลังจะมาถึง
           ปีเสือ (ขาล) กำลังจะผ่านพ้นไป ปีใหม่ ซึ่งเป็นปีกระต่าย (เถาะ) ใกล้จะมาถึงแล้ว เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีและเสริมสิริมงคลให้มีตลอดปี เราจะพาทุกคนไปไหว้ พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเถาะกัน
วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ที่ไหน

          พระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นวัดพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน และเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา โดยทุกปี เมื่อถึงวันขึ้น 11-15 ค่ำ เดือน 6 เหนือ (เดือน 4 ใต้) หรือราวเดือนมีนาคม จะมีประเพณีนมัสการพระธาตุแช่แห้ง ที่ชาวน่านเรียกว่า งานหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็นประเพณีที่มีความเชื่อว่าการได้เดินทางไปกราบสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง หรือที่ชาวล้านนาเรียกกันว่า การชูธาตุ นั้น จะทำให้ได้รับอานิสงส์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ยังถือว่าพระธาตุแช่แห้งนั้นเป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ตามคติการไหว้พระธาตุตามปีนักษัตรของชาวล้านนาด้วย

วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง

ประวัติความเป็นมา
ของวัดพระธาตุแช่แห้ง

         พระธาตุแช่แห้ง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน ตามตำนานของพระธาตุองค์นี้กล่าวว่า เมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดสัตว์มาถึงภูเพียงแช่แห้ง และพบกับพระอมละราชและพระมเหสีที่มาสรงน้ำที่เดียวกับพระองค์ พระอมละราชได้ถวายผ้าขาวให้พระพุทธเจ้าใช้สรงน้ำ แต่ผ้านั้นกลายเป็นทองคำ พระอานนท์จึงขอพระเกศาธาตุบรรจุในกระบอกไม้ซาง มอบให้พระอินทร์นำไปเก็บในอุโมงค์พร้อมผ้าทอง โดยพระอินทร์ได้ก่อพระเจดีย์สูง 7 ศอกไว้ด้านบน

         ต่อมาราวปี พ.ศ. 1896 สมัยพระยากานเมืองได้ส่งช่างไปร่วมสร้างวัดหลวงที่สุโขทัย พระยาลือไทยจึงมอบพระธาตุ 7 พระองค์ และพระพิมพ์คำ พระพิมพ์เงิน อย่างละ 20 องค์ ให้พระยากานเมือง ซึ่งได้นำไปบรรจุไว้ที่ภูเพียง และพบพระเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระธาตุข้อมือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า พระองค์จึงให้ทำอุโมงค์ประดิษฐานพระบรมธาตุใหม่ และก่อพระเจดีย์เป็น พระธาตุแช่แห้ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่านที่ผู้คนมากราบสักการะกันจนถึงทุกวันนี้

วัดพระธาตุแช่แห้ง

ภาพจาก : Mai.Chayakorn / Shutterstock.com

ลักษณะองค์พระธาตุแช่แห้ง

         พระธาตุแช่แห้ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองล้านนา สันนิษฐานว่ามีอายุราว 600 ปี องค์พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทองเหลืองหมดทั้งองค์ เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีความวิจิตรงดงามอีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือ ได้รับอิทธิพลมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุญชัย มีลักษณะโดยรอบขององค์พระธาตุเป็นการบุรอบองค์ด้วยทองจังโก ในส่วนทางเดินขึ้นสู่องค์พระธาตุนั้นจะเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของการปั้นจะเป็นลายนาคเกี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของช่างฝีมือและศิลปะของจังหวัดน่านโดยแท้จริง

สิ่งที่น่าสนใจ
ในวัดพระธาตุแช่แห้ง

           นอกจากองค์พระธาตุแช่แห้งแล้ว ภายในวัดแห่งนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น

1. วิหารหลวง

          อยู่ทางทิศใต้ขององค์พระธาตุ เป็นวิหารขนาดใหญ่ 6 ห้อง ห้องกลางมีขนาด 3 ห้อง ต่อชั้นลดออกไปทางด้านหน้า 2 ห้อง และด้านหลัง 1 ห้อง ภายในวิหารหลวงมี พระเจ้าล้านทอง เป็นพระประธาน พุทธลักษณะปางมารศรีวิชัย ศิลปะล้านนา ประทับนั่งบนฐาน เป็นพระพุทธรูปที่สวยงามในจังหวัดน่านองค์หนึ่ง และเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน หน้าบันประตูของวิหารหลวงเป็นปูนปั้นลายนาคเกี่ยวกระหวัดกัน 8 หัว เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะเมืองน่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง

2. วิหารพระเจ้าทันใจ

         สร้างด้วยคอนกรีต หลังคาไม้มุงด้วยกระเบื้องดิน รูปแบบวิหารโถง ทรงจตุรมุข กว้าง 11 เมตร ยาว 11 เมตร และรอยพระพุทธบาทจำลองที่มีการบูรณะใหม่ให้งดงามยิ่งขึ้น
วัดพระธาตุแช่แห้ง

ภาพจาก : Mai.Chayakorn / Shutterstock.com

วัดพระธาตุแช่แห้ง

ภาพจาก : kwanchai / Shutterstock.com

3. วิหารพุทธไสยาสน์

          อยู่ทางด้านหน้านอกกำแพงแก้วขององค์พระธาตุแช่แห้ง มีเจดีย์สีขาวศิลปะพม่า เป็นเจดีย์ที่จำลองมาให้ชาวพุทธได้กราบไหว้บูชา
วัดพระธาตุแช่แห้ง

ภาพจาก : Rbk365 / Shutterstock.com

วัดพระธาตุแช่แห้ง

ภาพจาก : Rbk365 / Shutterstock.com

4. บันไดนาค

         บันไดนาค 2 ตัว คู่กัน ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าพระบรมธาตุ สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองน่านได้ในบริเวณกว้าง เหตุที่เป็นนาคเพราะตามคติความเชื่อของคนล้านนา พญานาคจะปกปักรักษาพระพุทธศาสนาถึง 5,000 พระวัสสา เป็นเสมือนสะพานเชื่อมโยงให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายสามารถข้ามทะเลแห่งสังสารวัฏไปยังฝากฝั่งมหาเนรพานได้

วัดพระธาตุแช่แห้ง

ภาพจาก : MR. AEKALAK CHIAMCHAROEN / Shutterstock.com

การเดินทางไปพระธาตุแช่แห้ง

           สำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวนมัสการวัดพระธาตุแช่แห้งนั้น สามารถเดินทางได้โดยการใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1168 หรือจะใช้เส้นทางสายน่าน-แม่จริม ก็ได้ หากใครกลัวหลงก็สามารถปักหมุด GPS มาที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ได้เลย
วัดพระธาตุแช่แห้ง

ภาพจาก : MyPhoto MyJourney / Shutterstock.com

           วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โทรศัพท์ 0-5460-1146

บทความที่เกี่ยวข้องกับ เที่ยวน่าน

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วัดพระธาตุแช่แห้ง ไหว้พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่าน อัปเดตล่าสุด 26 มกราคม 2566 เวลา 10:23:16 26,148 อ่าน
TOP