x close

เขาคิชฌกูฏ 2566 สักการะรอยพระพุทธบาทพลวง หนึ่งปีมีครั้งเดียว

          เขาคิชฌกูฏ 2566 นมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง) จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 22 มีนาคม พ.ศ. 2566
           งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง) จังหวัดจันทบุรี นับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลประจำปีที่หลายคนรอคอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายบุญ ได้เดินทางทำบุญ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับปีนี้จะมีรายละเอียดการจัดงานอย่างไรบ้างนั้น จัดวันที่เท่าไร และมีการเตรียมงานถึงไหนแล้ว เรามาอัปเดตรายละเอียดไปพร้อมกัน
เขาคิชฌกูฏ 2566

งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง)

เขาคิชฌกูฏจันทบุรี 2566 เปิดเมื่อไหร่

           สำหรับใครกำลังรอว่าปีนี้งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง) จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ ? จากข้อมูลเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park (เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565) ได้ประกาศเกี่ยวกับกำหนดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม ถึง 22 มีนาคม พ.ศ. 2566
เขาคิชฌกูฏ 2566

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

การกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว

         - 1 วันแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ 00.00-06.00 น., 06.00-12.00 น., 12.00-18.00 น., และ 18.00-24.00 น. 

         - ศูนย์ควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยว บริเวณด่านเก็บค่าบริการฯ มีหน้าที่ตรวจเช็กจำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่จัดงานประเพณีฯ ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ หากเต็มจำนวนเจ้าหน้าที่จะปิดด่าน

         - กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวไว้ที่ 6,000 คน/ช่วงเวลา 

         - เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยว คือ ระบบการจองคิว 

เขาคิชฌกูฏ 2566

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

ระบบการจองคิว

         - แอปพลิเคชัน KCKQue (พระบาทเขาคิชฌกูฏ) ช่องทางเดียว โดยอุทยานแห่งชาติคิชฌกูฏ ร่วมกัยคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (*** แอปพลิเคชันจะเปิดบริการให้ดาวน์โหลดประมาณช่วงกลางเดือนธันวาคม 2565) 

         - กำหนดให้มีการจอง 4,500 คน/ช่วงเวลา ช่วงเวลา walk in 1,500 คน/ช่วงเวลา นอกจากนั้น ยังมีการกำหนดให้สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินเขึ้นเขาพระบาทจำนวน 500 คน/วัน 
เขาคิชฌกูฏ 2566

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

         *** สำหรับคนที่จองคิวออนไลน์ไว้แล้ว แต่มาไม่ทันตามช่วงเวลา สามารถมามาติดต่อที่หน้างาน ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาแบ่งเป็นช่วงละ 6 ชั่วโมง เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเผื่อเวลาในการเดินทางได้

ขึ้นตอนการจองขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2566

         สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจองขึ้นเขาคิชฌกูฏผ่านช่องทางออนไลน์ จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
         1. กรณีเข้าสมัครการใช้งานครั้งแรก เข้าสู่เมนู "เริ่มต้นสมัครใช้งานระบบ" หลังจากนั้นกรอกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทำการสมัคร และกดยืนยันสมัครบัญชีผู้ใช้งาน
เขาคิชฌกูฏ 2566

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

         2. กด "ข้อมูลการจองคิว"

         3. กด "เพิ่มข้อมูลการจอง"

         4. กด "ยอมรับเงื่อนไข"

         5. ทำการเลือกรูปแบบหรือคิวรถที่ต้องการ 
เขาคิชฌกูฏ 2566

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

         6. เลือกวันที่ในช่วงงานประเพณีที่ต้องการไปนมัสการ และกดปุ่มยืนยันวันที่

         7. เลือกช่วงเวลา 

         8. กรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนผู้เดินทาง และกด "ตกลง" 

         9. ตรวจสอบข้อมูต่าง ๆ หลังจากนั้นกด "ยืนยันข้อมูล" 
เขาคิชฌกูฏ 2566

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

         9. ข้อมูลการจอง ถูกจองในระบบเป็นที่เรียบร้อย 

         10. สามารถทำการสไลด์ไปทางซ้ายที่รายการจองของตัวเอง เพื่อแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ หรือทำการยกเลิกจองได้
เขาคิชฌกูฏ 2566

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

จุดบริการรถขึ้นเขาคิชฌกูฏ

           โดยปกติแล้ว เมื่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงเขาคิชฌกูฏ จำเป็นจะต้องมานั่งรถตรงจุดให้บริการเพื่อทำการขึ้นไปยังจุดหมายปลายทางต่อไป ซึ่งหลัก ๆ แล้วจะมี 2 จุดให้บริการ คือ จุดวัดพลวง เป็นจุดที่คนนิยมขึ้นกันมากที่สุด ด้วยเพราะจำนวนรถให้บริการมีเยอะกว่า รวมระยะทางถึงยอดเขา 7 กิโลเมตร และจุดวัดกระทิง รวมระยะทางถึงยอดเขา 11 กิโลเมตร
เขาคิชฌกูฏ 2566

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

เขาคิชฌกูฏ 2566

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

ผ้าแดง แรงศรัทธาแห่งเขาคิชฌกูฏ

          หากใครที่เคยเข้าร่วมงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง) จะเห็นว่าตลอดทางระหว่างสองข้างทางการเดินขึ้นนั้น เต็มไปด้วยจุดไหว้ขอพรต่าง ๆ เป็นการเอาฤกษ์เอาชัย รวมถึงสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตด้านต่าง ๆ โดยสามารถแวะพักและสักการะได้ตามกำลังศรัทธา และจุดไฮไลต์ของการขึ้นเขาคิชฌกูฏ นั่นคือ ลานผ้าแดง โดยเป็นจุดศูนย์ความศรัทธา ซึ่งแต่ละคนจะเขียนคำอธิษฐานลงบนผ้าแดง ด้วยเชื่อว่าคำขอจะสมหวัง หากแต่ก่อนนั้น เดิมผ้าแดงผูกไว้เพื่อบ่งบอกถึงความอันตรายของพื้นที่นั่นเอง
เขาคิชฌกูฏ 2566

ภาพจาก : McQueen_Diamond / Shutterstock.com

          สำหรับคนที่สนใจอยากเข้าร่วมงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ 2566 สำคัญที่สุดคือสภาพร่างกายให้พร้อม เพื่อที่ว่าจะได้สมใจทั้งแรงปรารถนาและศรัทธาร่วมกัน ^ ^

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park, เฟซบุ๊ก เขาคิชฌกูฎ-พระบาทพลวง จันทบุรี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เขาคิชฌกูฏ 2566 สักการะรอยพระพุทธบาทพลวง หนึ่งปีมีครั้งเดียว อัปเดตล่าสุด 18 มกราคม 2566 เวลา 17:14:56 69,630 อ่าน
TOP