x close

เขาสันหนอกวัว 2565 เปิดจองสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เริ่ม 15 ก.ย. นี้

          เขาสันหนอกวัว เปิดกิจกรรมเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 อีกหนึ่งจุดหมายความท้าทายของสายลุย เริ่มเปิดจองวันที่ 15 กันยายน นี้ 

          ใครที่เป็นสายลุย โหยหาอยากสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ โดยเฉพาะช่วงกรีนซีซั่น มองทางไหนก็เจอแต่ความเขียวขจี ถ้าใครกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่ มีอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางสำหรับคนรักป่ามาแนะนำ เขาสันหนอกวัว ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนั้น เรามีมาฝาก

เขาสันหนอกวัว 2565

เขาสันหนอกวัว 2565 เปิดเมื่อไหร่ ?

           จากข้อมูลเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาแหลม - Khao Laem National Park (วันที่ 3 กันยายน 2565) ประกาศเปิดกิจกรรมเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาสันหนอกวัว พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติโดยตรง
เขาสันหนอกวัว 2565

ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาแหลม - Khao Laem National Park

กฎกติกาการจองเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาสันหนอกวัว

     1. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเปิดรับจองกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติสันหนอกวัว ตั้งแต่วันที่ 15 กันนายน 2565 โทรศัพท์ 0 3451 0431 ในเวลา 09.00-16.00 น.

     2. วันที่เปิดให้เดินเขาสันหนอกวัว สามารถดูได้ตามปฏิทิน (ตัวเลขสีแดง) ที่ทางอุทยานกำหนด โดยจำกัดนักท่องเที่ยววันละไม่เกิน 10 ชุด ชุดละไม่เกิน 7 คน

เขาสันหนอกวัว 2565

ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาแหลม - Khao Laem National Park

     3. นักท่องเที่ยวที่โทร. มาจองวันขึ้นเขาสันหนอกวัวเรียบร้อยแล้ว ต้องโอนเงินค่ามัดจำคนละ 500 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 718-1-26976-3 ชื่อบัญชีนางศตพร ห่อไธสง พร้อมกับให้ถ่ายรูปหน้าบัตรประจำตัวประชาชน และจัดเรียงสำเนาบัตรฯ ของสมาชิกในกลุ่มให้ครบทุกคน พร้อมหลักฐานแสดงผลฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 2 เข็ม ในรูปแบบไฟล์ Word, PDF ส่งมาที่ไลน์ ID : 0858799047 ภายในวันถัดไปหลังจากที่จองได้ โดยกำหนดส่งได้ถึงเวลา 16.30 น. พร้อมทั้งโทร. มายืนยันก่อนเดินทาง 2 วัน หากไม่มีการจัดส่งเอกสารดังกล่าว และไม่โทร. มายืนยันการเดินทาง ทางอุทยานจะถือว่าไม่ประสงค์จะเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาสันหนอกวัว และขอตัดสิทธิ์ในการเดินทางโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     4. นักท่องเที่ยวที่จะมาเป็นกลุ่ม/คณะ จำกัดกลุ่มละไม่เกิน 7 คน และให้ผู้จองรวบรวมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกในกลุ่ม พร้อมหลักฐานแสดงผลฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 2 เข็มให้ครบทุกคน รวมถึงหลักฐานการโอนเงินค่ามัดจำ พร้อมจัดเรียงเอกสารตามข้อ 3 และส่งมาทางไลน์ในครั้งเดียว และในการโทร. จองแต่ละครั้งสามารถจองได้เพียง 1 กลุ่ม/คณะ เท่านั้น

     5. ในวันเดินทางขึ้นเขาสันหนอกวัว ให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนก่อนขึ้นเขา ณ จุดชมวิวเขาป้อมปี่ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.00-09.30 น. เท่านั้น (ให้นักท่องเที่ยววางแผนในการเดินทางให้รอบคอบ หากใครมาจากต่างจังหวัดแนะนำให้มานอนค้างที่จุดชมวิวเขาป้อมปี่หรือสถานที่ใกล้เคียงก่อน 1 คืน เนื่องจากที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวที่ออกเดินทางในตอนเช้าของวันที่จะเดินป่า มาไม่ทันเวลาที่กำหนด)

     6. กรณีที่นักท่องเที่ยวขอยกเลิกการเดินป่าสันหนอกวัว หรือไม่ได้มาเดินป่าสันหนอกวัวตามวันที่จองไว้ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมจะไม่คืนเงินค่ามัดจำ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็นที่ทางอุทยานต้องประกาศยกเลิกกิจกรรมเดินป่าเขาสันหนอกวัวเท่านั้น

     7. นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองวันเดินป่าเขาสันหนอกวัว ตามกฎกติกาอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติสันหนอกวัวไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อแนะนำในการเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาสันหนอกวัว

     - เตรียมความพร้อมร่างกาย เนื่องจากระยะทางในการเดิน 9 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง

     - การแต่งกายเดินป่า ควรแต่งกายรัดกุม สวมชุดที่ปกปิดร่างกายให้มิดชิด เพื่อป้องกันทาก และแมลงกัดต่อย ชุดที่สวมใส่ควรเป็นชุดที่สบาย คล่องตัว และใช้โทนสีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ เสื้อผ้าที่ต้องเตรียมมา ควรแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดเดินป่า และชุดนอน และควรมีเสื้อแจ็กแก็ต ถุงเท้า เนื่องจากในเวลากลางคืนอากาศค่อนข้างเย็น สำหรับรองเท้าควรเป็นรองเท้าเดินป่าหุ้มส้นที่แข็งแรงและสวมใส่พอดี

เขาสันหนอกวัว 2565

ภาพจาก Sumeth anu / Shutterstock.com

     - แนะนำให้จ้างลูกหาบช่วยขนสัมภาระ

     - เตรียมอุปกรณ์เดินป่าที่จำเป็นให้พร้อม เช่น เต็นท์, ถุงนอน, Fly Sheet, หม้อสนาม และไฟฉาย เป็นต้น

ข้อปฏิบัติในการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติเขาแหลม

     1. ผู้ที่จะมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์การรับวัคซีน ดังนี้

          - ฉัดวัคซีนป้องกันโควิด 19 อย่างน้อย 2 เข็ม

          - หรือแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK หรือวิธี TR-PCR ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

     2. นักท่องเที่ยวจะต้องลงทะเบียนจองเข้าอุทยานแห่งชาติล่วงหน้าผ่าน APP QueQ ซึ่งมีการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวต่อช่วงเวลา ตามความสามารถในการรองรับได้ เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด

     3. นักท่องเที่ยวทุกคนต้องทำการ Check in และ Check out ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยชนะ หรือลงทะเบียนเข้า-ออก บริเวณจุดคัดกรองที่อุทยานแห่งชาติกำหนด

     4. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T-A

     5. กรณีเข้าพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ให้พักค้างแรมในจุดที่อุทยานกำหนดไว้เท่านั้น

     6. งดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และห้ามน้ำสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้ามาภายในอุทยาน

     7. ในระหว่างท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.  2562 และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเคร่งครัด

     8. ห้ามผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคหอบ โรคหืด หรือโรคอ้วน เป็นต้น เดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาสันหนอกวัว เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

     9. ห้ามผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี เดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาสันหนอกวัว หากมีความประสงค์จะเดินป่า ต้องได้รับการพิจารณาจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเสียก่อน

          สำหรับใครสนใจอยากมาวัดความฟิตร่างกายที่เขาสันหนอกวัว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาแหลม - Khao Laem National Park หรือโทรศัพท์ 03 451 0431 ^ ^

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เขาสันหนอกวัว 2565 เปิดจองสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เริ่ม 15 ก.ย. นี้ อัปเดตล่าสุด 12 กันยายน 2565 เวลา 17:28:08 28,544 อ่าน
TOP