x close

พาสปอร์ตหาย ทั้งในและต่างประเทศ ต้องทำอย่างไรบ้าง

           พาสปอร์ตหายทำไงดี หากทำหายทั้งในและต่างประเทศ จะมีวิธีการจัดการอย่างไร แจ้งความที่ไหน และดำเนินการอย่างไร มีรายละเอียดมาบอก
           เวลาเดินทางไปเที่ยวโดยเฉพาะต่างประเทศ หนึ่งในสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นคือ หนังสือเดินทาง (Passport) แต่บางครั้งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็อาจเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำพาสปอร์ตหาย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทั้งในหรือต่างประเทศ ก็ทำให้ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก ดังนั้นเมื่อเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถรู้ล่วงหน้า เราจึงมีคำแนะนำสำหรับใครก็ตามที่รู้ตัวว่าทำพาสปอร์ตหายมาฝาก จะได้ตั้งสติและรีบดำเนินการแก้ไข
พาสปอร์ตหาย ทำไงดี

พาสปอร์ตหายที่ต่างประเทศ ทำอย่างไร

           การทำพาสปอร์ตหายที่ต่างประเทศ ถือเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะนอกจากทำให้เกิดอาการเซ็งแล้ว บางทีอาจทำให้เสียเวลาสำหรับการดำเนินการต่าง ๆ แต่ถ้าใครรู้ตัวว่าทำพาสปอร์ตหายแล้ว ไม่ต้องตกใจ ตั้งสติให้มั่น แล้วดูคำแนะนำตามขั้นตอนนี้ได้เลย

ในกรณีที่ทำพาสปอร์ตหายแล้ว ควรปฏิบัติดังนี้

 • แจ้งความกับสถานีตำรวจในท้องที่ที่ทำเอกสารหาย
   
 • ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ เพื่อขอรับความช่วยเหลือในการกรอกเอกสารการเดินทางไทยฉบับใหม่ ได้แก่ หนังสือสำคัญประจำตัว (C.I) หรือหนังสือเดินทางชั่วคราว (กรณีต้องเดินผ่านประเทศอื่น ก่อนเดินทางกลับประเทศ) เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน
พาสปอร์ตหาย ต่างประเทศ ทำไงดี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อแนะนำสำหรับการขอทำหนังสือสำคัญประจำตัว หรือ C.I

 • พาสปอร์ตชั่วคราวมีไว้สำหรับให้คนที่ไม่มีพาสปอร์ตธรรมดาในกรณีฉุกเฉิน (ย้ำว่า !! กรณีฉุกเฉิน) เช่น พาสปอร์ตหายหรือหมดอายุ แต่มีความจำเป็นต้องรีบเดินทางด่วน ไม่สามารถรอทำพาสปอร์ตธรรมดาได้ หรือในกรณีอพยพบางกรณี 
   
 • พาสปอร์ตชั่วคราวของไทยมีปกสีเขียว เป็นพาสปอร์ตแบบแฮนด์เมด ซึ่งทำได้ที่สถานทูต แต่ด้วยความเป็นแฮนด์เมด ทำให้บางประเทศไม่ยอมรับเพราะง่ายต่อการปลอมแปลง จึงยากที่จะทราบแน่ชัดว่าเป็นของจริงหรือไม่ ดังนั้นควรสอบถามสถานทูตของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปก่อนทุกครั้ง
   
 • โดยทั่วไปแล้วสถานทูตจะพิจารณาออกพาสปอร์ตชั่วคราวให้กับคนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกลับประเทศไทย หรือประเทศที่พำนัก ซึ่งไม่ควรนำมาใช้อีก ดังนั้นเมื่อกลับถึงบ้านแล้ว โปรดรีบทำพาสปอร์ตธรรมดาให้เรียบร้อยก่อนการใช้งานครั้งต่อไป หรือทำโดยเร็วที่สุดหากอาศัยอยู่ในต่างประเทศ
   
 • เงื่อนไขและเอกสารสำหรับการขอทำพาสปอร์ตชั่วคราว ประกอบด้วย บัตรประชาชน หรือสำเนา, สำเนาพาสปอร์ตเล่มเดิมที่หาย, ใบแจ้งความกรณีพาสปอร์ตหาย, รูปถ่ายหน้าตรง 3 ใบ (ขนาดสูง 2 นิ้ว กว้าง 1.5 นิ้ว), หลักฐานความจำเป็นเร่งด่วน (หากมี) และอื่น ๆ 
   

          หมายเหตุ ระเบียบการขอพาสปอร์ตชั่วคราวในแต่ละประเทศอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไป แนะนำว่าควรศึกษาข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อน หรือจะเตรียมการเผื่อล่วงหน้าก่อนเดินทาง

          ทั้งนี้ เวลาเดินทางไปต่างประเทศเราควรมีวิธีป้องกันหรือเตรียมเอกสารบางอย่างไว้ล่วงหน้า (เผื่อในกรณีที่พาสปอร์ตหาย) โดยถ่ายเอกสารสำเนาพาสปอร์ตเอาไว้ทุกหน้า เก็บเอาไว้หลาย ๆ ที่ และายรูปหน้าแรกหรือหน้าวีซ่าทั้งหมดที่เราเคยได้รับ, บัตรประชาชน, ทะเบียบบ้าน หรือใบสำคัญต่าง ๆ เก็บเอาไว้สำรองในโทรศัพท์มือถือทุกครั้งก่อนเดินทาง และอย่าลืมจดที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศปลายทางที่ไปด้วยเช่นกัน

พาสปอร์ตหายในประเทศ ทำอย่างไร

          กรณีที่ทำพาสปอร์ตหายในไทย ปัจจุบันขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ได้ยุ่งยาก ซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
 

 • เมื่อรู้ตัวว่าทำพาสปอร์ตหาย ควรแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ
   
 • จากนั้นนำใบแจ้งความมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย
   
 • เดินทางไปยังจุดบริการทำพาสปอร์ต หรือสำหรับใครที่ไม่อยากไปยืนต่อแถวให้เสียเวลา สามารถจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ล่วงหน้าได้เช่นกัน ที่เว็บไซต์ qpassport.in.th
พาสปอร์ตหาย ในประเทศ ทำไงดี

ภาพจาก เว็บไซต์ consular.mfa.go.th

           สำหรับการยื่นทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 • สูติบัตรฉบับจริง (หากอายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำหลักฐานไปแสดงด้วย
 • กรณีการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เพราะหนังสือเดินทางเล่มเก่าใกล้หมดอายุ จะต้องนำพาสปอร์ตเล่มเดิมมาแสดง แต่หากพาสปอร์ตเล่มเดิมสูญหายจะต้องนำใบแจ้งความมาแสดง
   

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “12 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำพาสปอร์ต ข้อมูลแน่นปึ้ก”

พาสปอร์ตหาย ทำไงดี

          จริง ๆ แล้วเหตุการณ์แบบนี้คงไม่มีใครอยากให้เกิด แต่ยังไงการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าก็ถือเป็นการป้องกันที่ดี ที่เหลือก็คือการมีสติ ระมัดระวังอย่างรัดกุม เพื่อที่ว่าจะไปเที่ยวอย่างลื่นไหล ไม่ต้องมาสะดุดให้เสียอารมณ์กันเปล่า ๆ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พาสปอร์ตหาย ทั้งในและต่างประเทศ ต้องทำอย่างไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18:06:33 42,287 อ่าน
TOP