x close

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย แนะวิธีจองที่พัก-รับสิทธิตั๋วเครื่องบิน

            วิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เปิดลงทะเบียนวันที่ 27 มิถุนายน 2565 พร้อมบอกขั้นตอนการจองโรงแรมและที่พัก รับคูปองอาหาร และเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

          ไปเที่ยวกัน…หลังจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ และล่าสุดกับเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2565 เพิ่ม 1.5 ล้านสิทธิ กระตุ้นให้คนออกไปท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยคนที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

           ทั้งนี้ คนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1-4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

สิทธิที่ 1 ส่วนลดค่าที่พัก 40%

          สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือคืน สูงสุด 10 ห้อง หรือ 10 คืน (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป)

สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

 • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน
 • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน
 • เมื่อจองที่พักแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้
 • การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

สิทธิที่ 2 รับคูปองมูลค่าสูงสุด 600 บาทต่อห้องต่อคืนวัน (ทุกวัน)

           ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง เมื่อเช็กอินเข้าพัก จึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน (หลัง 17.00 น.)

สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

 • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว มูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อเช็กอินโรงแรมสำเร็จ
 • ได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17.00 น. ของวันเช็กอิน โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23.59 น. ของวันเช็กเอาต์ 
 • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

สิทธิที่ 3 คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท*

           ต่อผู้โดยสาร จำกัดห้องพักละ 2 ผู้โดยสาร ตามจำนวนห้องพักที่จองผ่านโครงการ หลังท่องเที่ยวและเช็กเอาต์โรงแรมแล้ว

           *เฉพาะท่องเที่ยวในจังหวัดที่กำหนด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย

สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

 • ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน จะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้ เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อผู้โดยสาร
 • สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย
 • ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึงเช็กอินและเช็กเอาต์โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้น-ลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)
 • วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวันเช็กอินหรือเช็กเอาต์โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

หมายเหตุ

     1. คนที่จะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิสำหรับประชาชน โปรดอ่านเงื่อนไขโครงการฉบับเต็มได้ที่หน้าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

     2. ไม่สามารถเลื่อนการจองที่พัก/โรงแรม ระหว่างโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1-4 มาเข้าพักในช่วงโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ได้

     3. ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1-4 มาขอรับเงินสนับสนุนฯ ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ได้

     4. สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกัน เฟส 1-4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบนแอปฯ เป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือจากเฟส 4 ต่อได้

          **จองโรงแรม/ที่พักตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 23 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น.**

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ สำหรับประชาชน

     1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยเบอร์ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง
     2. ได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ
     3. ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอปฯ เป๋าตัง ซึ่งเป็นแอปฯ หลักในการใช้จ่าย
     4. จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (60%) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม หรือโทร. สำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม
     5. ได้รับ voucher สำหรับเช็กอินโรงแรม
     *6. จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
     7. เช็กอินเข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ)
     8. เช็กเอาต์
     *9.เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
     *10. ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ)
     * กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งจะลงทะเบียนรับสิทธิได้เมื่อเช็กเอาต์แล้วเท่านั้น

          วิธีการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

วิธีการลงทะเบียนและรับสิทธิโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

     1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com (ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกัน เฟส 1-4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบนแอปฯ เป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือจากเฟส 4 ต่อได้)

     2. อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

     3. กรอกข้อมูล และยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับ

     4. รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน (ภายใน 3 วัน) หลังจากยืนยันการลงทะเบียน

     5. ดาวน์โหลด ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอปฯ เป๋าตัง (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมการใช้จ่ายสำหรับโครงการ

ช่องทางจองโรงแรม (จองตรงกับโรงแรมที่พัก)

     1. ติดต่อโรงแรมโดยตรง ทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์ของโรงแรม

     2. จองห้องพัก โดยแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

     3. ได้รับแจ้งเตือนชำระเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง

     *4. ตรวจสอบข้อมูลรายการ และดำเนินการชำระเงิน (60%) ผ่าน G-Wallet

     5. ระบบส่งคูปองสำหรับเช็กอินที่โรงแรมเข้าแอปฯ เป๋าตัง

ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

การขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

     1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และได้รับ SMS ลงทะเบียนสำเร็จ

     2. ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง และจองโรงแรม (ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ)

     3. จองตั๋วเครื่องบินกับเว็บไซต์สายการบินโดยตรง และชำระเงินเต็มจำนวน โดยซื้อได้ทั้งตั๋วเที่ยวเดียว หรือตั๋วไป-กลับ โดยสนามบินปลายทางต้องอยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกับโรงแรมที่จอง

          (ตรวจสอบเส้นทางและกลุ่มจังหวัดในภาคต่าง ๆ ตามที่โครงการกำหนด)

          ตัวอย่าง โรงแรมที่จองไว้ในโครงการนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ 1

          ​​◆ กรณีที่ 1 สามารถเลือกเดินทางไปลงที่สนามบินเชียงใหม่ได้เลย เพราะมีสนามบินภายในจังหวัด หรือ

          ​​◆ กรณีที่ 2 สามารถเลือกเดินทางไปลงสนามบินจังหวัดอื่นที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ 1 ได้ เช่น ไปลงที่สนามบินเชียงรายเพื่อเที่ยวก่อน แล้วจึงขับรถไปเข้าพักที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ทำได้เช่นกัน เพราะทั้งสองจังหวัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน

      4. เดินทางตามเที่ยวบินที่จอง โดยสามารถเลือกบินไปถึงก่อนวันที่เช็กอินโรงแรมได้ไม่เกิน 5 วัน และเลือกบินกลับหลังจากวันที่เช็กเอาต์โรงแรมได้ไม่เกิน 5 วัน

          ตัวอย่าง วันที่ต้องเข้าเช็กอินโรงแรมที่จองไว้ในโครงการ คือ วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 และวันที่เช็กเอาต์ คือ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

          ​​◆ กรณีที่ 1 สามารถเลือกไฟลต์บิน ขาไป วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 และขากลับ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

          ​​◆ กรณีที่ 2 สามารถเลือกไฟลต์บิน ขาไป ตั้งแต่วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2565  ขากลับ ตั้งแต่วันที่ 21-26 กรกฎาคม 2565

     5. เมื่อกลับจากท่องเที่ยว (เช็กเอาต์แล้ว) โปรดกรอกข้อมูล โดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนรับสิทธิตั๋วเครื่องบิน” ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

          ​​◆ ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษที่ใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษบนบัตรประจำตัวประชาชน

          ​​◆ รับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินท่านละ 40% ของจำนวนเต็ม ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 ผู้โดยสาร (เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดของโครงการ)

          ​​◆ 1 ห้องพักโรงแรมที่จองผ่านโครงการ รับสิทธิได้ 2 ผู้โดยสาร เช่น หากจองโรงแรม 3 ห้อง จะสามารถขอรับสิทธิได้สูงสุด 6 ผู้โดยสาร (ไม่เกินจำนวนผู้โดยสารจริง)

          ​​◆ สิทธิทั้งโครงการ ไม่เกิน 6 แสนสิทธิ โดยรับสิทธิตามลำดับก่อน-หลังของการกรอกข้อมูลลงทะเบียนฯ หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ)

     6. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ระบบจะโอนเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบิน ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 ผู้โดยสาร (เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดของโครงการ) เข้า G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังของผู้ยื่นคำขอ

วิธีขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน เฟส 4 ส่วนขยาย

     1.รัฐบาลคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบิน ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้า G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร

     2. สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย รัฐบาลคืนเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้าทาง G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร

     3. จะต้องเช็กเอาต์จากห้องพักและบินกลับแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้

     4. ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้จองห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และเป็นผู้จองและร่วมโดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวเท่านั้น

     5. ประชาชนสามารถใช้ Booking No. ที่จองตั๋วเครื่องบิน 1 หมายเลข ต่อการจองห้องพัก 1 ครั้ง ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น

     6. ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 5 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา (06.00-21.00 น.) หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง ในการใช้สิทธิจองที่พักและชำระเงินในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย

     7. เป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2565

          (สามารถกรอกและยืนยันข้อมูลขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.00 น.)
ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

      8. สามารถติดตามสถานะการขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ของโครงการเท่านั้น
ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

     9. ประชาชนได้อ่านรับทราบและยอมรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และเงื่อนไขการลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว

     10. สำหรับประชาชนที่เดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย สามารถแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลการคืนตั๋วเครื่องบิน ผ่านช่องทาง 0-2111-1122 ได้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น

          ตรวจสอบเส้นทางและกลุ่มจังหวัดในภาคต่าง ๆ

ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

การเช็กอิน และรับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

     1. กดคลิกเพื่อแสดงคูปองที่พักที่จองไว้

     2. กดเช็กอินเพื่อรับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

     3. แสดง QR ให้โรงแรมใช้แอปฯ ถุงเงินสแกนเพื่อเช็กอินโรงแรม 

     4. สแกนใบหน้ากับโรงแรมเพื่อทำการเช็กอินผ่านแอปฯ ถุงเงิน

     5. เช็กอินสำเร็จ กดเสร็จสิ้น

     6. ได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

การใช้คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

     1. กดปุ่มใช้คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

     2. กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้คูปอง *จะได้รับคูปองตามจำนวนสิทธิในมูลค่า 600 บาท/สิทธิ โดยจะได้รับเป็นรายวัน ณ เวลา 17.00 น. เริ่มตั้งแต่วันเช็กอิน และคูปองจะหมดอายุในวันเช็กเอาต์ เวลา 23.59 น.

     3. สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน

     4. แสดงยอดเงินที่ต้องชำระโดยคำนวณสัดส่วน Co-Payment 60:40

     5. ช่องทางการชำระเงิน จ่ายด้วย G-Wallet กรณีที่ยอดเงินไม่พอระบบจะแจ้งเตือนและแนะนำให้เติมเงินก่อน

     6. ยืนยันการชำระเงิน

     7. ใส่รหัส PIN 6 หลัก

     8. ทำรายการสำเร็จและบันทึกสลิป

ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
 
ขอบคุณข้อมูลจาก
www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย แนะวิธีจองที่พัก-รับสิทธิตั๋วเครื่องบิน อัปเดตล่าสุด 27 มิถุนายน 2565 เวลา 17:27:57 50,476 อ่าน
TOP