x close

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 กับเงื่อนไขการรับสิทธิและใช้งาน

          วิธีลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เปิดลงทะเบียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เรามีคำตอบ

          กลับมาอีกครั้งกับ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4” หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 จำนวนสิทธิ 2 ล้านสิทธิ (ห้อง) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยคนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1, 2 และ 3 ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อรับสิทธิในเฟส 4 จํานวน 10 สิทธิ และคนที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ท่องเที่ยว

ระยะเวลาโครงการ

 • เริ่มโครงการ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2565
   
 • เริ่มลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 (สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น.
 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

  - เปิดให้จองโรงแรม/ที่พัก เวลา 06.00-23.00 น.
  - เปิดลงทะเบียนประชาชน สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เวลา 06.00-21.00 น.
   
 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

  - เริ่มเข้าพัก
  - เปิดให้ลงทะเบียนเบิกค่าตั๋วเครื่องบิน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
   
 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

  - เปิดให้จองโรงแรม/ที่พักวันสุดท้าย
   
 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

  - วันสุดท้ายของการเดินทาง และสิ้นสุดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4
   
 • วันที่ 5 มิถุนายน 2565

  - ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย สิ้นสุดเวลา 21.00 น.
เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

          หมายเหตุ

          1. ไม่สามารถเลื่อนการจองที่พัก/โรงแรม ระหว่างโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1, 2 และ 3 มาเข้าพักในช่วงโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้

          2. ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1, 2 และ 3 มาขอรับเงินสนับสนุนฯ ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้

          3. สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิในเฟสเดิม 1, 2 และ 3 (ใช้สิทธิครบแล้ว หรือสิทธิเหลืออยู่) และผู้ลงทะเบียนใหม่ในเฟส 4 จะเริ่มรับสิทธิใหม่ทุกคน 10 สิทธิ ทั้งนี้ สิทธิที่เหลือในโครงการเดิมจะไม่ถูกนำมารวมในเฟส 4

          **จองโรงแรม/ที่พักตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 23 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น.**

สิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

          สิทธิที่ 1 : ส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือต่อคืน (สูงสุด 10 ห้องหรือคืน) *เริ่มรับ 10 สิทธิใหม่ทุกคน โดยสิทธิในโครงการเดิมจะไม่นำมารวมในเฟส 4 (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป)

          สิทธิที่ 2 : รับคูปองมูลค่า 600 บาท/วัน (ทุกวัน) ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง เมื่อเช็กอินเข้าพักจึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน (หลัง 17.00 น.)

          สิทธิที่ 3 : คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ผู้โดยสาร (เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่กำหนด) จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 20 ที่นั่ง ลงทะเบียน Redeem ได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หลังท่องเที่ยวและเช็กเอาต์โรงแรมแล้ว *เฉพาะท่องเที่ยวในจังหวัดที่กำหนด ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

          - มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
          - อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

          * ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

          ** ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1, 2 และ 3 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้

การใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

          1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยเบอร์ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

          2. ได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ

          3. ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหลักในการใช้จ่าย

          4. จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (60%) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรศัพท์สำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม

          5. ได้รับ Voucher สำหรับเช็กอินโรงแรม

          *6. จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

          7. เช็กอินเข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวัน สำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ)

          8. เช็กเอาต์

          *9. เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

          *10. ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ)

          * กรณีเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งจะลงทะเบียนรับสิทธิได้เมื่อเช็กเอาต์แล้วเท่านั้น

ท่องเที่ยว

รับสิทธิท่องเที่ยว

 • รับสิทธิส่วนลดค่าห้องพัก
 • รับสิทธิส่วนลดค่าอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว
 • จองห้องพักได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ
 • 1 เบอร์โทรศัพท์ ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น


          หมายเหตุ : เบอร์ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

รับสิทธิตั๋วเครื่องบิน

 • รัฐบาลคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้า G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
   
 • สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปยังภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย รัฐบาลคืนเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้าทาง G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
   
 • จะต้องเช็กเอาต์จากห้องพักและบินกลับแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้
   
 • ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้จองห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และเป็นผู้จองและร่วมโดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวเท่านั้น
   
 • ประชาชนสามารถใช้ Booking No. ที่จองตั๋วเครื่องบิน 1 หมายเลข ต่อการจองห้องพัก 1 ครั้ง ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น
เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ช่องทางจองโรงแรม (จองตรงกับโรงแรมที่พัก)

          1. No need to Register

          - ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1, 2 และ 3 ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อรับสิทธิในเฟส 4 จำนวน 10 สิทธิ

          - ประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันต้องลงทะเบียนใหม่

          2. ประชาชน Booking

          - จองโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยติดต่อทางโรงแรมโดยตรง *ไม่เกิน 10 ห้อง/คืน/คน

          3. โรงแรม Booking

          - โรงแรมตรวจสอบเงื่อนไขและตรวจสอบห้องว่างผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน *ไม่สามารถจองโรงแรมที่อยู่จังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้านได้

          4. Payment

          - รับการแจ้งเตือนและชำระค่าที่พัก 60% ของค่าที่พัก ผ่านช่องทาง G Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

          5. Payment Successful

          - รับการแจ้งเตือน การจองสำเร็จ แสดงคูปองเช็กอินที่พัก บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

          6. Check In

          - เช็กอิน ณ โรงแรม เมื่อถึงวันเข้าพัก

                    + สแกน QR เช็กอินบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง
                    + สแกนหน้าบนแอปพลิเคชันถุงเงิน
                    + ได้รับ E-Voucher 600 บาท/คืน ณ เวลา 17.00 น. ของวัน

          *ไม่สามารถเช็กอินโรงแรม หรือใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว กับร้านที่อยู่จังหวัดเดียวกันกับทะเบียนบ้านได้

          7. Check Out

          - เช็กเอาต์โรงแรม

                    + ประชาชนสามารถใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว ได้ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่เช็กเอาต์

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

            นี่เป็นรายละเอียดต่าง ๆ ของเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ เอาเป็นว่าหากได้ออกไปท่องเที่ยวไทยใช้สิทธิต่าง ๆ ก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเสมอ เว้นระยะห่างระหว่างกัน ล้างมือบ่อย ๆ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดด้วยนะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 กับเงื่อนไขการรับสิทธิและใช้งาน อัปเดตล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:03:07 52,212 อ่าน
TOP