เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ใช้ยังไง มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ไปดูเลย

          รวบรวมข้อมูลมาตรการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 แพ็กเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ พร้อมบอกรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน และร้านอาหาร

          หลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 จำนวน 2 ล้านสิทธิ เริ่มโครงการวันที่ 8 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 โดยเพิ่มสิทธิส่วนลดที่พัก 40% 15 ห้องหรือคืน, ให้คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว* 600 บาท/วัน (ทุกวัน) และเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน* 3,000 บาท/ผู้โดยสาร (*เฉพาะท่องเที่ยวจังหวัดที่กำหนด) ซึ่งหลายคนยังมีคำถามสงสัยต่าง ๆ นานา วันนี้เราเลยจะพาไปหาคำตอบกัน

ท่องเที่ยว

ใครได้รับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 บ้าง

          โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เริ่มวันที่ 24 กันยายน 2564 - 31 มกราคม 2565 โดยคนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ ซึ่งจะเริ่มจองโรงแรม/ที่พัก ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 - 23 มกราคม 2565

          คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
 

  • มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

ภาพจาก  www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ สำหรับประชาชน

          1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com (เบอร์ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

          2. ได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ

          3. ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหลักในการใช้จ่าย

          4. จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (60%) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทร. สำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม

          5. ได้รับ Voucher สำหรับ Check-in โรงแรม

          *6. จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

          7. Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวัน สำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ)

          8. Check-out

          *9. เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

          *10. ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ)

          * กรณีเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งจะลงทะเบียนรับสิทธิได้เมื่อ Check-out แล้วเท่านั้น

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

ภาพจาก  www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

โรงแรม/ที่พัก

โรงแรม ร้านอาหาร ที่เข้าร่วมเราเที่ยวด้วยกัน

          ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 มีโรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว, กิจการ OTOP, สุขภาพ/ความงาม และเช่ารถ/เรือ เข้าร่วมมากมาย สามารถเข้าเช็กได้ที่ เราเที่ยวด้วยกัน.com และดูสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus ได้ที่ www.thailandsha.com

วิธีการจองโรงแรมที่พัก (จองตรงกับโรงแรมที่พัก)

          1. No Need to register

          - ประชาชนที่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 และเฟส 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
          - ประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน ต้องลงทะเบียนใหม่

          2. ประชาชน Booking

          - จองโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยติดต่อทางโรงแรมโดยตรง (ไม่เกิน 15 ห้อง/คน/คืน)

          3. โรงแรม Booking

          - โรงแรมตรวจสอบเงื่อนไข และตรวจสอบห้องว่างผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน (ไม่สามารถจองโรงแรมที่อยู่จังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้านได้)

          4. Payment

          - รับการแจ้งเตือน และชำระค่าที่พัก 60% ของที่พัก ผ่านช่องทาง G Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

          5. Payment Successful

          - รับการแจ้งเตือนการจองสำเร็จ แสดงคูปองเช็กอินที่พักบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

          6. Check In

          - เช็กอิน ณ โรงแรมเมื่อถึงวันเข้าพัก
          - สแกน QR เช็กอินบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง
          - สแกนหน้าบนแอปพลิเคชันถุงเงิน
          - ได้รับ E-Voucher 600 บาท/คืน ณ เวลา 17.00 น. ของวัน

          (ไม่สามารถเช็กอินโรงแรมหรือใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว กับร้านที่อยู่จังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้านได้)

          7. Check Out

          - เช็กเอาต์โรงแรม
          - สามารถใช้คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว ได้ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่เช็กเอาต์

          ทั้งนี้ จองโรงแรม/ที่พัก ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 - 23 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น.

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

ภาพจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ตั๋วเครื่องบิน

การขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

          1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และได้รับ SMS ลงทะเบียนสำเร็จ

          2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง และจองโรงแรม (ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ)

          3. จองตั๋วเครื่องบินกับเว็บไซต์สายการบินโดยตรง และชำระเงินเต็มจำนวน โดยซื้อได้ทั้งตั๋วเที่ยวเดียว หรือตั๋วไป-กลับ โดยสนามบินปลายทางต้องอยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกับโรงแรมที่จอง (ตรวจสอบเส้นทางและกลุ่มจังหวัดในภาคต่าง ๆ ตามที่โครงการกำหนด)

          ตัวอย่าง : โรงแรมที่จองไว้ในโครงการนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ 1

          - กรณีที่ 1 สามารถเลือกเดินทางไปลงที่สนามบินเชียงใหม่ได้เลย เพราะมีสนามบินภายในจังหวัด

          - กรณีที่ 2 สามารถเลือกเดินทางไปลงสนามบินจังหวัดอื่นที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ 1 ได้ เช่น ไปลงที่สนามบินเชียงรายเพื่อเที่ยวก่อน แล้วจึงขับรถไปเข้าพักที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ทำได้เช่นกัน เพราะทั้ง 2 จังหวัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน

          4. เดินทางตามเที่ยวบินที่จอง โดยสามารถเลือกบินไปถึงก่อนวันที่ Check-in โรงแรมได้ไม่เกิน 5 วัน และเลือกบินกลับหลังจากวันที่ Check-out โรงแรมได้ไม่เกิน 5 วัน

          ตัวอย่าง : วันที่ต้องเข้า Check-in โรงแรมที่จองไว้ในโครงการคือ วันที่ 23 ตุลาคม 2564 และวันที่ Check-out คือ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

          - กรณีที่ 1 สามารถเลือก Flight บินขาไปวันที่ 23 ตุลาคม 2564 และขากลับบินวันที่ 25 ตุลาคม 2564

          - กรณีที่ 2 สามารถเลือก Flight บินขาไปได้ตั้งแต่วันที่ 18-23 ตุลาคม 2564 แล้วขากลับตั้งแต่วันที่ 25-30 ตุลาคม 2564

          5. เมื่อกลับจากท่องเที่ยว (Check-out แล้ว) โปรดกรอกข้อมูล โดยกดปุ่ม "ลงทะเบียนรับสิทธิตั๋วเครื่องบิน" ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน โดย

          - ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษที่ใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษบนบัตรประจำตัวประชาชน
         
          - รับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินคนละ 40% ของจำนวนเต็ม ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 ผู้โดยสาร (เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดของโครงการ)

          - 1 ห้องพักโรงแรมที่จองผ่านโครงการ รับสิทธิได้ 2 ผู้โดยสาร เช่น หากจองโรงแรม 3 ห้อง จะสามารถขอรับสิทธิได้สูงสุด 6 ผู้โดยสาร (ไม่เกินจำนวนผู้โดยสารจริง)

          - สิทธิทั้งโครงการ ไม่เกิน 2 ล้านสิทธิ โดยรับสิทธิตามลำดับก่อนหลังของการกรอกข้อมูลลงทะเบียน หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ

          6. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ระบบจะโอนเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบิน ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 ผู้โดยสาร (เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดของโครงการ) เข้า G-wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังของผู้ยื่นคำขอ

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

ภาพจาก  www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

การ Check-in และรับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

          1. กดคลิกเพื่อแสดงคูปองที่พักที่จองไว้

          2. กดเช็กอินเพื่อรับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

          3. แสดง QR ให้โรงแรมใช้แอปพลิเคชันถุงเงินสแกนเพื่อเช็กอิน โรงแรมใช้ถุงเงินสแกน QR เพื่อเช็กอิน

          4. สแกนใบหน้ากับโรงแรมเพื่อทำการเช็กอินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน

          5. เช็กอินสำเร็จ กดเสร็จสิ้น

          6. ได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว
เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

ภาพจาก  www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

การใช้คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

          1. กดปุ่มใช้คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

          2. กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้คูปอง *จะได้รับคูปองตามจำนวนสิทธิในมูลค่า 600 บาท/สิทธิ โดยจะได้รับเป็นรายวัน ณ เวลา 17.00 น. เริ่มตั้งแต่วันเช็กอิน และคูปองจะหมดอายุในวันเช็กเอาต์เวลา 23.59 น.

          3. สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน

          4. แสดงยอดเงินที่ต้องชำระโดยคำนวณสัดส่วน Co-Payment 60:40

          5. ช่องทางการชำระเงิน จ่ายด้วย G-Wallet กรณีที่ยอดเงินไม่พอระบบจะแจ้งเตือนและแนะนำให้เติมเงินก่อน

          6. ยืนยันการชำระเงิน

          7. ใส่รหัส PIN 6 หลัก

          8. ทำรายการสำเร็จและบันทึก Slip
เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

ภาพจาก  www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

          และนี่เป็นรายละเอียดต่าง ๆ ของ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3" โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ เอาเป็นว่าหากได้ออกไปท่องเที่ยวไทยใช้สิทธิต่าง ๆ ก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเสมอ เว้นระยะห่างระหว่างกัน ล้างมือบ่อย ๆ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดด้วยนะ
ท่องเที่ยว

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ใช้ยังไง มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ไปดูเลย อัปเดตล่าสุด 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:26:01 143,880 อ่าน
TOP