x close

รวมรายชื่ออุทยานแห่งชาติปิดการท่องเที่ยวและพักแรม เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ

           กรมอุทยานฯ ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานบางแห่ง เพราะเป็นช่วงมรสุมและฟื้นฟูธรรมชาติ
           กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี 2565 เนื่องจากอยู่ในช่วงมรสุม สภาพอากาศแปรปรวน เพื่อความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวเอง และเป็นการให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวด้วย ดังนี้

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา

           เพจ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน - Mu Ko Similan National park โพสต์ระบุว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ปิดประจำปี ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 14 ตุลาคม ของทุกปี เนื่องจากเข้าช่วงมรสุม เพื่อความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวและเป็นการให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวด้วย

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

           เพจ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ - Mu Ko Surin National Park โพสต์ประกาศปิดการท่องเที่ยวประจำปี ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 14 ตุลาคม ของทุกปี เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุม และเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยจะกลับมาเปิดอีกครั้งในวันที่ 15 ตุลาคม - 15 พฤษภาคม ของทุกปี

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

          เพจ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา - Mu Ko Lanta National Park ประกาศ เรื่องปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว ดังนี้

  • บริเวณแหลมโตนด ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565
  • เกาะรอกใจ เกาาะรอกนอก ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 14 ตุลาคม 2565
  • หมู่เกาะห้า ตุกนลิมา ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 14 ตุลาคม 2565  
  • เกาะไหง ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 14 ตุลาคม 2565  
  • กองหินแดง-หินม่วง ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 14 ตุลาคม 2565  
  • ถ้ำเขาไม้แก้ว ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 14 ตุลาคม 2565

อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม

          เพจ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม - Phulangka National Park Thailand โพสต์ระบุว่า ปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมทุกแหล่งท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 เพื่อพักฟื้นและปรับปรุงเส้นทาง แล้วพบกันใหม่ 1 มิถุนายน 2565

          ทั้งนี้ ตามคำแนะนำของศปก.อ. ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ก่อนเข้าอุทยานนักท่องเที่ยวจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน Covid 19 ครบอย่างน้อย 3 เข็ม* หรือแสดงผลการตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถานพยาบาลหรือในแอปพลิเคชันหมอพร้อม ณ บริเวณจุดคัดกรองของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว

  • ถ้ำนาคา เปิดเวลา 06.00-14.00 น. ต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน QueQ เท่านั้น (จองได้ล่วงหน้าสูงสุด 60 วัน)
  • ถ้ำนาคี เปิดเวลา 07.00-15.00 น. Walk in ได้เลย (ไม่ต้องจองคิว)

*หมายเหตุ

     1. สำหรับผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนยังไม่ครบ 3 เข็ม ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ให้แสดงผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR จากสถานพยาบาลหรือในแอปพลิเคชันหมอพร้อม

     2. สำหรับผู้ที่มีอายุ 5-11 ปี ให้มีวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หรือแสดงผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR จากสถานพยาบาลหรือในแอปหมอพร้อม

     3. สำหรับผู้ที่มีอายุ 12-17 ปี ให้มีวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือแสดงผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR จากสถานพยาบาลหรือในแอปหมอพร้อม

     4. สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนยังไม่ครบ แต่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วได้รับการรักษาและวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเชื้อไม่สามารถแพร่ได้แล้ว ให้แสดงใบรับรองแพทย์ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) จังหวัดเชียงราย

           เพจ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) โพสต์ระบุว่า ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ โดยจะดำเนินการก่อสร้างกลุ่มงานอาคาร และปรับปรุงพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวถ้ำหลวงและขุนน้ำนางนอน จึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) เป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 30 กันยายน 2565

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน

          เพจ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน - Sri Nan National Park ออกมาประกาศ เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี 2565 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษาธรรมชาติ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางอุทยานแห่งชาติศรีน่านจึงปิดแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

      1. แหล่งท่องเที่ยวบริเวณดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์ ปิดตั้งแต่ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2565

      2. แหล่งท่องเที่ยวดอยผาชู้ (ที่ทำการอุทยานแห่งชาติศรีน่าน) ปิดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565

      3.แหล่งท่องเที่ยวเสาดินและคอกเสือ ปิดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จังหวัดลำพูนและลำปาง

           เพจ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล - Doi Khun Tan National Park โพสต์ประกาศกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 20 มิถุนายน 2565 เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ ได้เกิดการฟื้นตัว

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

           เพจ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - Phu Hin Rong Kla National Park โพสต์ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อให้ธรรมชาติได้มีการฟื้นตัวและคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอุทยาน ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรมได้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น แล้วพบกันใหม่ 1 กรกฎาคม 2565 กับธรรมชาติที่สวยงาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า โทรศัพท์ 08-1596 5977

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

           เพจ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง - Phu Kradueng National Park ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว โดยระบุว่า ปีนี้ฝนมาเร็วทำให้ปริมาณน้ำในน้ำตกต่าง ๆ มีมาก ทำให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมความสวยงามจนถึงปลายเดือนนี้ ก่อนปิดการท่องเที่ยวบนยอดภูกระดึงในวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565 เนื่องจากช่วงฤดูฝนการเดินทางโดยการปีนเขาขึ้นสู่ยอดภูค่อนข้างลำบาก อาจเกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อให้สภาพธรรมชาติฟื้นฟูและปรับตัวเองตามธรรมชาติ

         และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติที่ปิดท่องเที่ยวชั่วคราวเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Thailand

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
 
อุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
รวมรายชื่ออุทยานแห่งชาติปิดการท่องเที่ยวและพักแรม เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ อัปเดตล่าสุด 10 มิถุนายน 2565 เวลา 16:50:41 10,426 อ่าน
TOP