x close

ลาวประกาศเปิดประเทศและพรมแดนสากลรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 65

           ลาว เปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบต้อนรับนักท่องเที่ยวสำหรับฉีดวัคซีนครบโดส ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 พร้อมเปิดด่านพรมแดนระหว่างประเทศ
          ช่วงนี้หลายประเทศเพื่อนบ้านใกล้เราต่างเริ่มทยอยเปิดประเทศให้ท่องเที่ยวได้แล้ว คราวนี้ก็ถึงคิวอย่างประเทศลาว ที่พร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับใครก็ตามที่ฉีดวัคซีนครบตามกำหนดก็สามารถเที่ยวได้แบบไม่ต้องกักตัว รวมถึงยังเปิดด่านพรมแดนระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งในแง่ขนส่ง การเดินทาง และท่องเที่ยวอีกด้วย สำหรับรายละเอียดเป็นอย่างไร เรามีมาอัปเดตให้แล้ว
ลาว เปิดประเทศ

ลาวเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ

          เมื่อช่วงวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 สำนักนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได้ออกหนังสือหมายเลข 627 ถึงทุกหน่วยงาน ดังปรากฏข้อมูลจาก เว็บไซต์ vientianetimes.org.la ในส่วนของการเข้า-ออก รวมทั้งการเปิดด่านทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาว เปิดประเทศ

ภาพจาก เว็บไซต์ vientiane.thaiembassy.org

         - เปิดด่านสากลทุกด่านเข้า-ออก ของพลเมืองลาว, คนต่างด้าว, คนต่างประเทศ, คนไม่มีสัญชาติ

         - อนุญาตให้พลเมืองของบรรดาประเทศที่มีสัญญายกเว้นวีซ่ากับ สปป.ลาว แบบสองฝ่ายหรือฝ่ายเดียวสามารถเดินทางเข้า สปป.ลาว โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า

         - สำหรับพลเมืองของบรรดาประเทศที่ไม่มีสัญญายกเว้นวีซ่ากับ สปป.ลาว นั้น สามารถขอวีซ่าจากสถานทูต, สถานกงสุลแห่ง สปป.ลาว ที่ประจำอยู่ต่างประเทศ หรือผ่านระบบ E-Visa หรือขอวีซ่ากับด่าน อยู่ที่ด่านกงสุลที่มีหน่วยงานวีซ่ากับด่าน

         - พลเมืองลาว, คนต่างด้าว, คนต่างประเทศ, คนไม่มีสัญชาติ อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสนั้น ให้มีผลตรวจจาก ATK (ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนออกจากประเทศต้นทาง) เมื่อเดินทางมาถึง สปป.ลาว แล้วจะไม่มีการตรวจตัวอย่างหาเชื้อโควิด 19 ที่สนามบิน หรืออยู่ด่านชายแดนสากล ทางบกหรือทางเรืออีก ส่วนผู้ที่มีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเดินทางเข้ามา สปป.ลาว ได้ปกติ โดยไม่เรียกร้องให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 อีก ทั้งจากประเทศต้นทางและเมื่อเดินทางมาถึง สปป.ลาว

         - สำหรับคนต่างประเทศที่เดินทางเข้ามา สปป.ลาว กรณีมีการติดเชื้อโควิด 19 ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวเอง

เงื่อนไขสำหรับการเดินทางเข้าประเทศลาว

          หลายคนเมื่อได้ยินข่าวการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบของลาวแล้ว เลยนึกอยากคิดแผนเดินทางไปเที่ยว ด้วยเพราะมาตรการเข้า-ออกที่ผ่อนปรนลง หากแต่ก็ยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ ดังนี้
การเดินทางเข้าประเทศลาวทางอากาศ
 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • ใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือวัคซีนพาสปอร์ตครบโดส กรณีไม่ได้ฉีดวัคซีน ใช้ผลตรวจจาก ATK (ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนออกจากประเทศต้นทาง)
การเดินทางเข้าประเทศลาวทางบก
           โดยก่อนหน้านี้มีการอนุญาตให้เฉพาะรถบรรทุกสินค้าเข้า-ออกประเทศเท่านั้น ได้กำหนดข้อระเบียบสำหรับการเดินทางข้ามพรมแดน ดังนี้

ผู้มีสัญชาติไทย

 • สำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบ ลงทะเบียนใน Thailandpass​ เว็บไซต์ tp.consular.go.th ตรวจ ATK ที่ด่านเข้าไทยได้เลย
 • ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบ ลงทะเบียนใน Thailandpass​ ตรวจ ATK กักตัว 5 วัน ในสถานที่กักกันโรคของรัฐ
ลาว เปิดประเทศ

ภาพจาก palmonline09 / Shutterstock.com

ผู้ไม่มีสัญชาติไทย

ผู้เดินทางระยะยาว (อยู่ไทยมากกว่า 3 วัน)

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ

     1. ลงทะเบียนใน Thailandpass เว็บไซต์ tp.consular.go.th

     2. มีเอกสารการฉีดวัคซีนครบ

     3. ใช้เอกสาร Passport ในการผ่านแดน

     4. มีประกันภัยวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000​ USD

     5. ตรวจ ATK ที่ด่าน

     6. เดินทางได้ทั่วราชอาณาจักรไทย

ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ

     1. ลงทะเบียนใน Thailandpass เว็บไซต์ tp.consular.go.th

     2. ไม่ต้องมีเอกสารการฉีดวัคซีน

     3. ใช้ Passport ในการเดินทางผ่านแดน

     4. มีประกันวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000​ USD

     5. ตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนข้ามแดน

     6. เดินทางได้ทั่วราชอาณาจักรไทย

ผู้เดินทางแบบระยะสั้น (อยู่ไทยไม่เกิน 3 วัน)
     1. ไม่ต้องลงทะเบียนใน Thailandpass

     2. ต้องมีเอกสารการฉีดวัคซีนครบ

     3. ใช้ Border pass เป็นเอกสารการข้ามแดน

     4. ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ที่ด่าน หากพบเชื้อจะไม่อนุญาตให้เข้าไทย

     5. สามารถเดินทางได้เฉพาะพื้นที่ตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง

     6. ไม่ต้องมีประกัน

          ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับการเดินทางข้ามพรมแดนไทย-ลาว ได้ที่ เฟซบุ๊ก ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย หรือโทรศัพท์ 0-4242-1326

สถานที่ท่องเที่ยวลาว

            จริง ๆ แล้วประเทศลาวเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทั้งป่าเขา ศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งล้วนมีที่มาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์น่าสนใจ และรองรับแทบจะทุกไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว ทั้งผจญภัย สโลว์ไลฟ์ หรือจะสายบุญ เรียกได้ว่าครบจบในทริปเดียว สำหรับใครที่ยังคิดไม่ออกว่าจะเที่ยวที่ไหนบ้าง ลองเข้ามาเช็กลิสต์ได้ที่ ที่เที่ยวลาว แลนด์มาร์กเด็ดที่ควรไปเช็กอิน
ลาว เปิดประเทศ

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ

           ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป สำหรับการเดินทางเข้าประเทศมีมาตรการและข้อระเบียบที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
ลาว เปิดประเทศ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

 • สามารถลงทะเบียนบน Thailand Pass ที่เว็บไซต์ tp.consular.go.th

กลุ่ม 1 ผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

 • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
 • แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ) และวีซ่า (หากจำเป็น)
  (ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย)

กลุ่ม 2 ผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด

         กรณี (1) หากมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

 • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
 • แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง (ต้องแนบบน Thailand Pass เท่านั้น)
 • แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • วีซ่า (หากจำเป็น)
  (ไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย)

           ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าไทยในรูปแบบ AQ เดิม จะต้องลงทะเบียนบน Thailand Pass อีกครั้ง หากประสงค์เดินทางเข้าไทยโดยยกเว้นการกักตัว

         กรณี (2) เข้ากักกัน 5 วัน

 • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
 • แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมสำหรับกักกัน (Alternative Quarantine) จำนวน 5 วัน (พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง)
 • แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • วีซ่า (หากจำเป็น)

         * รับการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5 (ไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางมาไทย)

         ทั้งนี้ สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ลาว เปิดประเทศ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ลาว เปิดประเทศ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

          ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Vientiane

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลาวประกาศเปิดประเทศและพรมแดนสากลรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 65 อัปเดตล่าสุด 28 มีนาคม 2567 เวลา 16:34:11 34,355 อ่าน
TOP