x close

รวมเทศกาลงานบุญบั้งไฟ 2565 ชมขบวนแห่และกิจกรรมมากมาย

           งานบุญบั้งไฟ 2565 งานประเพณีสำคัญประจำท้องถิ่นอีสาน สืบสานความเชื่อและศรัทธา พร้อมยลขบวนแห่บั้งไฟและการจุดบั้งไฟ

          งานประเพณีบุญบั้งไฟ ถือเป็นประเพณีสำคัญของภาคอีสานในหลากหลายจังหวัด ทั้งจังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองคาย มหาสารคาม ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู เลย อำนาจเจริญ และบางส่วนในจังหวัดของภาคเหนือ ประเพณดังกล่าวเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของฤดูกาลของการก้าวเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูทำนา และเพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์ จึงมีการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาเทพยดา หรือที่ชาวอีสานเรียก “พญาแถน” คอยดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เหล่านี้เป็นความเชื่ออันนำมาสู่การจัดงานบุญบั้งไฟ ซึ่งในปี 2565 ก็จัดได้อย่างยิ่งใหญ่ ว่าแต่มีที่ไหนบ้าง ลองมาเช็กลิสต์ดูกัน

จังหวัดยโสธร

          ขอเชิญร่วมงานงานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ลานวิมานพญาแถน (พญาคันคาก-พญานาค) และสวนสาธารณะพญาแถน จังหวัดยโสธร

          กำหนดการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนี้

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

 • เวลา 07.00 น. พิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ยโสธร 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

 • เวลา 07.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และบวงสรวง ศาลเจ้า พ่อหลักเมือง
 • เวลา 09.00 น.พิธีส่งเจ้าทุ่ง เจ้าโต่ง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

 • เวลา 06.00 น. พิธีบวงสรวงฐานจุดบั้งไฟ /บวงสรวงเจ้าโพน บริเวณหน้าอาคาร โอทอปและเจ้าด่าน ที่สวนสาธารณะพญาแถน
งานบุญบั้งไฟ 2565

ภาพจาก topten22photo / Shutterstock.com

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

 • เวลา 06.00 น. พิธีบวงสรวงพระเจ้าใหญ่ศรีเมือง วัดศรีไตรภูมิ พิธีสงฆ์น้ำ เจ้าอาวาสวัดศรีไตรภูมิ
 • เวลา 15.00 น. การประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ ที่วิมานพญาแถน
 • เวลา 17.00 น. การประกวดธิดาบั้งไฟโก้ ที่โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรฯ และชมการแสดงบั้งไฟสวยงาม บั้งไฟโบราณ บริเวณถนนแจ้งสนิท 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

 • เวลา 06.00 น. คณะมเหศักดิ์หลักเมืองรำบวงสรวงถวายหน้าพระอุโบสถวัดศรีไตรภูมิ,ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง, หอเจ้าปู่มเหศักดิ์,ศาลเจ้าปู่เมืองยโสธร
 • เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ชมขบวนรำถวาย รำเซิ้ง ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม บั้งไฟโบราณ ตามแนวถนนแจ้งสนิท 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

 • เวลา 06.00 น. พิธีบวงสรวงฐานจุดบั้งไฟ
 • เวลา 08.00 น. จุดบั้งไฟปฐมฤกษ์และบั้งไฟเสี่ยงทาย จุดบั้งไฟขึ้นสูง บั้งไฟแฟนซี ที่ฐานจุดบั้งไฟสวนสาธารณะพญาแถน

          ทั้งนี้ ได้กำหนด มาตรการเพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และให้ผู้ร่วมชมงานได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

+++ ตารางงานบุญประเพณีบั้งไฟของจังหวัดยโสธรประจำปี 2565

 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 บ้านดงบัง ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 บ้านจานน้อย ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 บ้านเขื่องคำ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 • วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชม จังหวัดยโสธร
 • วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 บ้านนาลู่ ตำบลนาลู่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 • วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 บ้านคำเม็ก ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 • วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 บ้านกำแมด ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 • วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
 • วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 บ้านป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 • วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 บ้านแคนน้อย ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 • วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 บ้านสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 • วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 บุญบั้งไฟประจำปีจังหวัดยโสธร
 • วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 บ้านเวินชัย ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 • วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 บ้านดอนกลาง ตำบลค้อเหนือ จังหวัดยโสธร
 • วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 • วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 บ้านส้มผ่อ ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 • วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 บ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านบ้านกุดหว้า

 • วันที่ 18-22 พฤษภาคม ณ โรงเรียนสนามกุดหว้าวิทยาลัย กำหนดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ชมขบวนแห่ลายบั้งไฟอันยิ่งใหญ่ตระการตา และในช่วงกลางคืนชมหมอลำ
 • วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ชมการจุดบั้งไฟตะไลแสนบั้งไฟตะไลล้านจำนวนมากมาย 

ฮีตอีสานตำนานบ้านหนองห้าง

 • วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดร้อยเอ็ด

งานประเพณีบุญบั้งไฟแสน

 • วันที่ 28 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 65 ณ บริเวณถนนกลางเมืองอำเภอสุวร

งานประเพณีบุญบั้งไฟแสน

 • วันที่ 4-5 มิถุนายน บ้านเหล่างาม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดมหาสารคาม

งานประเพณีบุญบั้งไฟสิบล้าน

 • วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดเวฬุวาศรี บ้านนาเลา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
งานบุญบั้งไฟ 2565

ภาพจาก Visun Khankasem / Shutterstock.com

จังหวัดศรีสะเกษ

งานประเพณีบุญบั้งไฟ

 • วันที่ 20-28 พฤษภาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดอุดรธานี

งานประเพณีบุญบั้งไฟวังสามหมอ

 • วันที่ 15-21 พฤษภาคม 65 อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดกาฬสินธุ์

งานประเพณีบุญบั้งไฟห้วยเม็ก

 • วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2565 อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

งานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน

 • วันที่ 6-12 มิถุนายน 2565 เทศบาลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดอำนาจเจริญ

งานประเพณีบุญบั้งไฟวัดอินทราราม

 • วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 บ้านสว่าง ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดเพชรบูรณ์

งานประเพณีบุญบั้งไฟพุเตย

 • วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณถนนหน้าเทศบาลุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
งานบุญบั้งไฟ 2565

           นับเป็นอีกหนึ่งงานเทศกาลประจำภาคอีสานที่หลายคนให้ความสนใจ อย่างไรก็ตาม หากที่ไปเที่ยวชมยังไงก็ต้องดูแลตัวเอง ใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ เพื่อป้องกันโควิด 19 และร่วมมือช่วยกันปฏิบัติตามกฏและระเบียบการจัดงานในจังหวัดนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน ^ ^
 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
รวมเทศกาลงานบุญบั้งไฟ 2565 ชมขบวนแห่และกิจกรรมมากมาย อัปเดตล่าสุด 29 เมษายน 2565 เวลา 14:34:20 12,503 อ่าน
TOP