x close

ฮ่องกง พร้อมเปิดเกาะให้ชาวต่างชาติเข้า เริ่มวันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป

           ฮ่องกง อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบโดส และต้องกักตัวในโรงแรมที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 7 วัน
          หลังจากที่หลายประเทศในเอเชีย ทั้งสิงคโปร์ เวียดนาม และเกาหลี ต่างมีการผ่อนผันมาตรการต่าง ๆ สำหรับการเดินทางเข้าประเทศ เร็ว ๆ นี้ก็ได้ยินข่าวดีแว่ว ๆ ว่าฮ่องกงเตรียมพร้อมที่จะเปิดเกาะรับชาวต่างชาติเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี สำหรับคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ทั้งนี้ ยังคงไว้ซึ่งมาตรการและระเบียบบางอย่าง เป็นต้นว่ายังคงต้องกักตัวเป็นเวลา 7 วัน ในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ จะเป็นอย่างไร ลองเข้ามาเช็กกันดูเลย

ฮ่องกงเปิดเกาะ

          ข้อมูลจากเว็บไซต์ info.gov.hk เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ทางรัฐบาลได้ออกมาประกาศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าฮ่องกง รวมถึงมีการผ่อนปรนระเบียบการบินด้วยเช่นกัน

          โดยเหตุผลที่ทางการตัดสินใจเช่นนี้ ด้วยประเมินผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ตลอดจนจำนวนผู้โดยสารขาเข้า จำนวนเคสที่ติดเชื้อจากต่างประเทศ รวมทั้งขีดความสามารถในการรับมือและจัดการกับโรคในพื้นที่ ขณะเดียวกันยังรวมไปถึงสภาพสังคมโดยรวมและความต้องการการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เหล่านี้มีผลทำให้ทางการฮ่องกงอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา รวมถึงยกเลิกคำสั่งระงับเที่ยวบินจาก 9 ประเทศ (ออสเตรเลีย, อังกฤษ, แคนาดา, ฝรั่งเศส, อินเดีย, เนปาล, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์ และสหรัฐฯ) บินกลับเข้ามาได้อีกครั้ง

ฮ่องกง เปิดเกาะ

           ทั้งนี้ ยังคงไว้ซึ่งมาตรการกักตัวที่โรงแรมที่ทางรัฐจัดไว้ให้อย่างน้อย 7 วัน (จากเดิม 14 วัน) และสังเกตอาการตนเองอีก 7 วัน

เอกสารสำหรับการเดินทางไปยังฮ่องกง

          สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปยังฮ่องกง จำเป็นที่จะต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

     1. ทำการกรอกแบบฟอร์มรายงานสุขภาพ (สามารถกรอกผ่านเว็บไซต์ chp.gov.hk/hdf/)
ฮ่องกง เปิดเกาะ

ภาพจาก เว็บไซต์ chp.gov.hk

     2. บันทึกการฉีดวัคซีนโควิดที่ออกในประเทศที่เข้าข่ายดังกล่าว ประกอบด้วย

- แสดง vaccine passport เล่มเหลือง

          - QR code จาก vaccine passport หรือใบฉีดวัคซีน (National Certificate) หรือจากแอปพลิเคชันหมอพร้อม (แนะนำว่าให้พิมพ์เอกสารเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วย)

          (รายชื่อวัคซีนโควิดที่ฮ่องกงรับรอง สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ coronavirus.gov.hk)

     3. ผลตรวจปลอดโควิดแบบ RT-PCR ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง (การตรวจปลอดเชื้อแบบ PCR-based nucleic acid test ต้องตรวจจากห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรอง ISO15189 หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานสาธารณสุขของไทย สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ webdb.dmsc.moph.go.th

     4. ใบจองโรงแรมกักตัวที่รัฐบาลกำหนด 7 คืน

     5. เอกสารอื่น ๆ ที่สายการบินอาจต้องการเพิ่ม

มาตรการการกักตัวสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองฮ่องกง

          จากประกาศจากทางรัฐ หลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ทางการจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองฮ่องกงเดินทางเข้ามาได้แล้วก็ตาม แต่ทั้งนี้ ยังจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ดังต่อไปนี้

          - กักตัวตามหลักการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 14 วัน

          - สามารถกักตัว 7 วัน ในโรงแรมที่รัฐกำหนด และทำการตรวจ RAT (Rapid Antigen Test) ทุกวัน และในวันที่ 5 ตรวจ RT-PCR

          - หากวันที่ 7 ไม่พบผลติดเชื้อและฉีดวัคซีนครบแล้ว สามารถออกจากโรงแรมได้ และไปเฝ้าระวังต่อที่บ้าน/ที่พักอีก 7 วัน พร้อมตรวจ PCR ในวันที่ 12

          - หากไม่สะดวกเฝ้าระวังตัวเอง สามารถกักตัวในโรงแรมต่อได้ถึง 14 วัน

เอกสารสำหรับการจองโรงแรมสำหรับการกักตัว

          - ข้อมูลยืนยันการจองเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนตามรายชื่อที่รัฐกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าจำนวนคืนที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่กำหนดเดินทางมาถึงฮ่องกง

          - โรงแรมที่กำหนดไว้เป็นสถานที่กักตัว (DQH) คือโรงแรม/เกสต์เฮ้าส์ที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์  สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรม ที่นี่ (รายชื่อเหล่านี้มีกำหนดให้สามารถเข้าพักได้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2565)

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ chp.gov.hk

มาตรการสำหรับการกักตัว

            - หากใน 21 วันก่อนหน้านี้เดินทางมาจากประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศจีน และมีแผนที่จะเดินทางมาฮ่องกง รัฐบาลจะประกาศข้อกำหนดบังคับสำหรับผู้ที่เดินทางมาฮ่องกงจากประเทศอื่น ๆ ตามสถานการณ์ของการระบาดโควิด 19 เป็นระยะ ๆ สามารถอ้างอิงข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ coronavirus.gov.hk
ฮ่องกง เปิดเกาะ

          - หากไม่แสดงการยืนยันการจองห้องพักโรงแรมกักตัวที่กำหนด/สถานกักตัวที่ระบุก่อนบิน คุณจะถูกปฏิเสธขึ้นเครื่อง

          - หลังเสร็จสิ้นการกัดตัวภาคบังคับในโรงแรม คุณจำเป็นต้องสังเกตอาการตัวเองต่อเนื่องไปอีก 7 วัน หลังจากนั้นเข้าตรวจโรคภาคบังคับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณพักในช่วงระยะเวลาสังเกตตัวเอง รวมถึงได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วหรือไม่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่)

ฮ่องกง เปิดเกาะ

ภาพจาก เว็บไซต์ chp.gov.hk

ฮ่องกง เปิดเกาะ

ภาพจาก เว็บไซต์ chp.gov.hk

การตรวจโควิด 19 เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง

          - ตรวจที่ศูนย์ Midfield Concourse ภายในอาคารสนามบิน โดยยังอยู่ใน Restricted area หรือก่อนออกจากตรวจคนเข้าเมือง และจุดรับกระเป๋า

          - รอผลตรวจประมาณ 2-3 ชั่วโมง ณ ศูนย์ตรวจที่สนามบิน

          - ในกรณีที่ผลตรวจเป็นลบ ดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระกระเป๋า ไปที่ห้องผู้โดยสารขาเข้า และขึ้นรถขนส่งตามที่กำหนดไว้ตามคำแนะนำ เพื่อเดินทางไปยังโรงแรมที่กำหนดให้เป็นที่กักตัวเพื่อทำการเช็กอิน

          - ในกรณีที่ผลเป็นบวก ย้ายไปที่โรงพยาบาล

          - สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี (ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ได้ เฉพาะเด็กเล็กที่เป็นพลเมืองฮ่องกง ต้องเดินทางกับผู้ที่สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงและกักตัวร่วมกันได้ (เด็กต้องกักตัวในโรงแรมที่รัฐบาลกำหนดตามหลักการเดียวกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว)

ฮ่องกง เปิดเกาะ

ภาพจาก เว็บไซต์ chp.gov.hk

ฮ่องกง เปิดเกาะ

ภาพจาก เว็บไซต์ chp.gov.hk

           +++ สามารถดูรายละเอียดการกักตัวในสถานประกอบการโรงแรมที่กำหนดสำหรับนักท่องเที่ยวผู้มาจากนอกประเทศจีนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ chp.gov.hk

แหล่งข้อมูลอัปเดตมาตรการและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด 19 ของฮ่องกง

          แม้ว่าฮ่องกงจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองเข้ามาได้แล้ว แต่จะสังเกตได้ว่ามาตรการสำหรับการกักตัวต่าง ๆ ยังคงดำเนินการอย่างรัดกุมและค่อนข้างมีความระมัดระวัง แต่ก็ถือว่ามีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อที่ว่าขาเที่ยวจะได้มีแรงอดทนรออีกนิด ระหว่างนี้ก็สามารถเช็กข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์ chp.gov.hk โดยจะมีรายละเอียดต่าง ๆ บอกไว้แทบทุกอย่าง เอาเป็นว่าถ้าฮ่องกงพร้อมเปิดเกาะให้นักท่องเที่ยวเข้าแบบไม่กักตัวเมื่อไหร่ ทางนี้ไม่พลาดนำมาอัปเดตแน่นอน

ฮ่องกง เปิดเกาะ

มาตรการเดินทางกลับมายังประเทศไทย

           หลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 มีการปรับเปลี่ยนมาตรการผู้เดินทางเข้าประเทศไทย โดยจะยกเลิกระบบ "Test & Go"

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์

          - นักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศไทยจะต้องผ่านระบบ Thailand Pass พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด และต้องทำประกันสุขภาพในวงเงินประกัน 10,000 USD (ผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีประกัน)

          - หลังจากเดินทางมาถึงไทยแนะนำให้ตรวจ ATK ด้วยตนเอง หากพบเชื้อให้ไปรักษาทันที แต่ถ้าหากไม่พบเชื้อสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศ

สำหรับผู้ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์

           - สามารถยื่นหลักฐานผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางถึงประเทศไทย และลงทะเบียนแสดงหลักฐานดังกล่าวในระบบ Thailand Pass ก็จะสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้เช่นเดียวกับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccinated Travellers) หรือกักตัวตามระบบ AQ โดยตรวจ RT-PCR วันที่ 4 และ 5

           - แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบส่วนบุคคล

ฮ่องกง เปิดเกาะ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
ขอบคุณข้อมูลจาก
เว็บไซต์ coronavirus.gov.hk, เว็บไซต์ gov.hk, เว็บไซต์ brandhk.gov.hk, เว็บไซต์ covidvaccine.gov.hk, เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ฮ่องกง พร้อมเปิดเกาะให้ชาวต่างชาติเข้า เริ่มวันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป อัปเดตล่าสุด 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:40:39 10,397 อ่าน
TOP