x close

ไหว้พระ 9 วัด แม่ฮ่องสอน ไปทำบุญและเที่ยวเมืองสามหมอกกัน

         ตะลอนไหว้พระ 9 วัด แม่ฮ่องสอน ทำบุญเสริมสิริมงคล พร้อมดื่มด่ำกับสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่และล้านนาที่น่าสนใจ
          แม่ฮ่องสอน จังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับเมียนมา ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ เจ้าของฉายา “เมืองสามหมอก” เพราะเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีทิวทัศน์สวยงาม แต่วันนี้เราขอพาเพื่อน ๆ ไปทำอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ อย่างการไหว้พระตามวัดต่าง ๆ ในแม่ฮ่องสอน ไปดูกันว่าจะมีที่ไหนบ้าง

1. วัดพระธาตุดอยกองมู

          ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สําคัญของแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ในดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร แต่เดิมชื่อว่า “วัดปลายดอย” ภายในประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย “จองต่องสู่” เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระมหาโมคคัลลานเถระ ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ ประดับลวดลายปูนปั้น มีฐานแปดเหลี่ยมซ้อนสามชั้น ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย “พญาสิงหนาทราชา” เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก นอกจากนี้ยังมี “หลวงพ่อทันใจ” ศิลปะแบบพม่าประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดให้ได้กราบไหว้ขอพรด้วย ทั้งนี้ จากวัดพระธาตุดอยกองมูสามารถมองเห็นทัศนียภาพเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน
วัดพระธาตุดอยกองมู

2. วัดจองคำ - วัดจองกลาง

         2 วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ติดสวนสาธารณะหนองจองคํา ถนนชำนาญสถิตย์ เมืองแม่ฮ่องสอน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2370 โดยพญาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองคนแรกของแม่ฮ่องสอน สร้างตามแบบอย่างศิลปะไทใหญ่ โดยช่างฝีมือชาวไทใหญ่ โดดเด่นด้วยหลังคาวัดรูปทรงปราสาท 9 ชั้น อีกทั้งยังมี “กองมู” เจดีย์ที่มีลักษณะคล้ายมณีทบ รูปทรงจุฬามณี ความสูง 32 ศอก ฐานสี่เหลี่ยมมีมุข 4 ด้าน พร้อมสิงห์ด้านละ 1 ตัว ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งด้านละ 1 องค์ นอกจากนี้ภายในวัดยังประดิษฐาน “หลวงพ่อโต” ขนาดหน้าตักกว้าง 4.85 เมตร จำลองมาจากพระศรีศากยมุนี (หลวงพ่อโต) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดจองคำ - วัดจองกลาง

          ใกล้ ๆ กันเป็นที่ตั้งของ “วัดจองกลาง” อยู่ภายในรั้วเดียวกัน ภายในวิหารมีแท่นบูชาตั้ง “พระพุทธสิหิงค์” จำลอง ปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์ และยังมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลักเป็นรูปคนและสัตว์ ที่นำมาจากพม่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2400 ให้ได้ชมกันด้วย

3. วัดหัวเวียง

           วัดที่มีศิลปะแบบไทใหญ่ โดยมีเอกลักษณ์อย่างหลังคาซ้อนกันหลายชั้น ตั้งอยู่บนถนนสีหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สถานที่ประดิษฐาน “พระเจ้าพาราละแข่ง” (หล่อจำลองมาจากพระมหามุนี) พระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องมือช่างมัณฑะเลย์ ถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่งของจังหวัด สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2406 อีกทั้งภายในวัดยังมีพระพุทธรูป 5 องค์ เป็นพระพุทธรูปโบราณ องค์ใหญ่อยู่ตรงกลาง หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก องค์รองลงมาอยู่ด้านหน้าขององค์ใหญ่ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ส่วนองค์เล็กอีก 3 องค์ สร้างเรียงไว้ทางทิศเหนือ โดย 2 องค์สร้างไว้ทางทิศใต้ และอีกองค์หนึ่งหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ
วัดหัวเวียง

วัดหัวเวียง

4. วัดพระนอน

          วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนผดุงม่วยต่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่ประดิษฐาน “พระนอน” องค์ใหญ่ที่มีขนาดยาว 11 เมตร 90 เซนติเมตร สร้างด้วยศิลปะไทใหญ่ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงให้ได้สักการบูชา และยังมีอุโบสถหลังเก่าที่งดงาม สันนิษฐานว่าสร้างราวปี พ.ศ. 2469 เป็นโบราณสถานที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว้ 

          อีกทั้งภายในวัดยังเป็นสถาปัตยกรรมแบบเมียนมาที่ผสมผสานวัฒนธรรมชาวไทใหญ่ได้อย่างลงตัว รวมถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายให้ได้ไปกราบไหว้ขอพร ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิ พระทรงเครื่องต่าง ๆ พระบัวเข็ม พระสีวลี รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม นอกจากนี้ภายในห้องเก็บของโบราณยังมีหนังสือพระไตรปิฎกและวัตถุโบราณ ถ้วยโถโอชามและของใช้ของชาวญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้น

วัดพระนอน

ภาพจาก Jarung H / Shutterstock.com

5. วัดก้ำก่อ

           วัดที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดพระนอน เป็นวัดเก่าแก่ของแม่ฮ่องสอน เดิมตั้งอยู่บริเวณเชิงพระธาตุดอยกองมูทางทิศใต้ ต่อมาย้ายมาตั้งทางทิศตะวันออก เพื่อให้ใกล้แหล่งชุมชนและสะดวกสบายในการไปมาหาสู่มากกว่าเดิม มีสถาปัตยกรรมไทใหญ่ที่สร้างโดยฝีมือของช่างชาวไทใหญ่ที่เข้ามาอาศัยและศรัทธาในวัดนี้ นับเป็นศูนย์รวมใจชาวแม่ฮ่องสอนมานานกว่า 123 ปี โดดเด่นด้วยปากทางเข้าที่ถูกขนาบข้างด้วยสิงห์ขาว 2 ตัว ที่เรียกว่า “ส่างหว่าง” หรือซุ้มประตูทอดยาวไปยังศาลาการเปรียญ ชายหลังคาถูกประดับประดาด้วยสังกะสีฉลุลาย ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บรักษาตำราประวัติศาสตร์ที่เขียนด้วยภาษาไต (ไทใหญ่) ไว้อีกด้วย

6. วัดภูสมณาราม (ซูตองเป้)

           ศาสนสถานที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ในหมู่บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แวดล้อมด้วยธรรมชาติร่มรื่นและงดงาม อีกทั้งยังประดิษฐาน “หลวงพ่อเจ้าพาราซูตองเป้” พระพุทธรูปหล่อด้วยทองเหลือง น้ำหนัก 1,230 กิโลกรัม ทรงเครื่องจักรพรรดิไทใหญ่ประยุกต์ ให้ผู้เคารพนับถือได้สักการบูชา รวมถึงมีแลนด์มาร์กอย่างสะพานไม้เก่าแก่ ที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของพระ เณร และชาวบ้าน ร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อเป็นเส้นทางสำหรับการเดินทางไปทำบุญหรือปฏิบัติธรรมที่สวนธรรมภูสมะ คำว่า “ซูตองเป้” เป็นภาษาไทใหญ่ หมายถึง “อธิษฐานสำเร็จ” สะพานแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์และมนตร์ขลัง
วัดภูสมณาราม (ซูตองเป้)

7. วัดพระธาตุแม่เย็น

           วัดที่ตั้งอยู่บนเขาทางทิศตะวันออก หลังหมู่บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย ภายในมีเพียงโบสถ์และเจดีย์ทรงระฆังสีขาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดีย์เมียนมา และบริเวณด้านหลังโบสถ์เป็นที่ตั้งเจดีย์เก่า สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด จุดนี้เองสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองปาย จึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน ยิ่งเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังตกดิน สามารถเห็นภาพความสวยงามของบ้านเรือนและท้องทุ่งนา โดยมีเทือกเขาดอยจิกเป็นฉากหลัง ด้วยความที่วัดพระธาตุแม่เย็นอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองมากนัก ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานมาเที่ยวที่นี่ได้ไม่ยาก

8. วัดศรีดอนชัย

           วัดแห่งแรกในอำเภอปาย มีอายุ 600 กว่าปี มีสถาปัตยกรรมเป็นแบบล้านนา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธสิหิงค์” หรือ “พระสิงห์ปาย” พระพุทธรูปเก่าแก่เนื้อทองสำริดปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน สิงห์ยุคแรกมีอายุประมาณ 700-800 ปี มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านอย่างมาก โดยใน พ.ศ. 2124 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนำทหารมาฝึกที่เมืองปาย และเสด็จมาทรงสักการะพระสิงห์องค์นี้ อีกทั้งในช่วงวันสงกรานต์ทางวัดจะอัญเชิญพระสิงห์ปายออกมาให้ชาวบ้านได้สรงน้ำและสักการะเป็นประจำทุกปี
วัดศรีดอนชัย

ภาพจาก Noppon Meenuch / Shutterstock.com

วัดศรีดอนชัย

9. วัดน้ำฮู

           วัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปาย ภายในวัดประดิษฐาน “พระพ่ออุ่นเมือง” พระพุทธรูปสิงห์สามปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 24 นิ้ว และสูง 30 นิ้ว ส่วนพระเศียรกลวงมีพระเมาฬีครอบ ไม่มีประวัติบันทึกการสร้างอย่างชัดเจน สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์สีทองอยู่หลังวิหารหรือโบสถ์ ซึ่งก็ไม่มีบันทึกประวัติการสร้างอย่างชัดเจนเช่นกัน แต่เชื่อกันว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ภายในพระเจดีย์นี้ยังบรรจุเส้นพระเกศาของสมเด็จพระพี่นางฯ ไว้ด้วย
วัดน้ำฮู

          และนี่เป็นสถานที่ไหว้พระ 9 วัด ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เรานำมาฝากกัน จริง ๆ แล้วเมืองสามหมอกยังมีวัดวาอารามให้ได้ไปสักการะอีกมากมาย เอาเป็นว่าหากมีโอกาสควรไปเยือนสักครั้ง สายขอโชคลาภ ขอตรวจหวยไปขอกันได้นะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไหว้พระ 9 วัด แม่ฮ่องสอน ไปทำบุญและเที่ยวเมืองสามหมอกกัน อัปเดตล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:36:53 10,469 อ่าน
TOP