x close

ยุโรป-อเมริกาไฟเขียว เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยววัคซีนครบ เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว

          ใครที่กำลังคิดถึงการท่องเที่ยวต่างประเทศ เห็นทีว่าถูกใจสิ่งนี้ กับรายชื่อประเทศโซนยุโรปและอเมริกาที่เปิดประเทศ ต้อนรับนักท่องเที่ยวในปี 2022

          แม้สถานการณ์ของไวรัสโควิด 19 จะยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่องในทั่วโลก แต่ด้วยการมีอยู่ของวัคซีนและมาตรการการควบคุมและป้องกันจากกระทรวงสาธารณสุขของนานาประเทศ ทำให้ขณะนี้หลายประเทศเริ่มเดินหน้าเศรษฐกิจด้วยการอยู่ร่วมกับโควิด ทยอยเปิดประเทศ และคลายล็อกมาตรการการเดินทางเข้า-ออกประเทศ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาสดใสอีกครั้ง ทั้งนี้ แต่ละประเทศก็มีมาตรการที่แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้ครบโดส มีผลตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบ ใบรับรองการฉีดวัคซีน จะมีที่ไหนบ้าง เรารวบรวมประเทศในโซนยุโรปและอเมริกาที่เปิดประเทศแล้วมาฝากกัน ดังนี้
โซนยุโรป เปิดประเทศ

1. อังกฤษ

           นับเป็นประเทศแรก ๆ ในโลกที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวได้เข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว อัปเดตล่าสุดจากเว็บไซต์รัฐบาลของสหราชอาณาจักรระบุว่า นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ที่จะเดินทางถึงสหราชอาณาจักรหลัง วันที่ 18 มีนาคม 2022 ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบ RT-PCR ก่อนหรือหลังเดินทาง ไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มระบุตำแหน่งผู้โดยสาร รวมถึงไม่จำเป็นต้องกักบริเวณเมื่อมาถึงด้วย

2. เยอรมนี

          จากข้อมูลที่จัดทำโดยกระทรวงมหาดไทย อาคาร และกิจการภายในแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน อนุญาตให้นักท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศที่มีวีซ่าเชงเก้น รวมถึงไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ ซึ่งจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว โดยการฉีดวัคซีนโดสล่าสุดต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน สามารถเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีได้ โดยต้องลงทะเบียนออนไลน์และแสดงผลการทดสอบโควิด 19 ผลเป็นลบภายใน 48 ชม. ก่อนเดินทางถึงเยอรมนี

          สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้อยู่ในประเทศสหภาพยุโรปและประเทศที่มีวีซ่าเชงเก้น ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนตามกำหนดครบโดส อย่างน้อย 14 วัน โดยวัคซีนที่ได้รับการอนุญาต ได้แก่ Moderna,  AstraZeneca, Pfizer/BioNTech และ Johnson & Johnson และจำเป็นต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจเชื้อ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม. หรือแบบ Antigen Test ไม่เกิน 48 ชม. ก่อนเดินทาง สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดให้แสดงหลักฐานการหายป่วยจากการติดเชื้อ ต้องเป็นผลการตรวจโควิด 19 แบบ RT-PCR ที่มีอายุอย่างน้อย 28 วัน แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน หากมีเอกสารรับรอง รวมถึงเป็นวัคซีนตามที่กำหนดก็สามารถท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัว

3. สวิตเซอร์แลนด์

           หนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปที่ได้มีการคลายมาตรการโควิด 19 เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้ว โดยนักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องกักตัวหรือแสดงผลการทดสอบ RT-PCR แต่อย่างใด ทั้งนี้ ยังกำหนดให้สวมใส่หน้ากากอนามัยในระหว่างการใช้บริการขนส่งสาธารณะ และในโรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาลผู้เกษียณอายุ และสถานรับเลี้ยงเด็ก อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จะยังคงต้องได้รับการตรวจ PCR ก่อนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเดินทางเข้าประเทศ

4. กรีซ

          กรีซเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เปิดพรมแดนให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2021 โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
 • ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีใบรับรอง European Union Digital Covid Certificate ไม่จำเป็นต้องแสดงผลการทดสอบ RT-PCR 

 • ถ้าไม่มีใบรับรอง European Union Digital Covid Certificate จะต้องแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

  • ใบรับรองการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบโดส อย่างน้อย 14 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน 

  • ใบรับรองแพทย์ในกรณีติดเชื้อโควิด 19 และรักษาหายดีแล้ว อย่างน้อย 14 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน

  • หลักฐานการตรวจ RT-PCR มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง หรือผลการทดสอบ Rapid Antigen Test ไม่เกิน 24 ชม. ก่อนออกเดินทาง

5. ไอซ์แลนด์

            มีประกาศจากทางรัฐบาลของประเทศไอซ์แลนด์ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2021 นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไอซ์แลนด์ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบโดส หรือหากมีหลักฐานว่าเคยเป็นโควิดมาก่อนและหายดีแล้ว สามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วน และผ่านการรับรองจากหน่วยงานด้านการแพทย์ของยุโรป

6. ฝรั่งเศส

          ประเทศที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความโรแมนติกอย่างฝรั่งเศสก็เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว โดยตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2022 ประเทศฝรั่งเศสมีมาตรการสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศ ดังนี้

 • สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนตามความหมายของข้อบังคับของยุโรป หรือได้รับวัคซีนครบโดส ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือไม่เกิน 9 เดือน ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบเพิ่มเติมในการออกเดินทาง และถ้าส่งผลการทดสอบ RT-PCR มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม. ไม่จำเป็นต้องมีการกักตัว 

 • สำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 48 ชม. ก่อนออกเดินทาง 

          ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงเหตุผลในการเดินทาง รวมถึงอาจจะถูกสุ่มตรวจเมื่อเดินทางมาถึงฝรั่งเศสด้วย

7. ไอร์แลนด์

          เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2022 ไอร์แลนด์ก็ได้ปลดล็อกประเทศให้นักท่องได้เดินทางไปท่องเที่ยวกันแล้ว โดยเป็นการยกเลิกข้อจำกัดการเดินทางทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มระบุตำแหน่งผู้โดยสาร ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีน การรักษาตัว หรือการทดสอบ RT-PCR อีกต่อไป แต่หากมีอาการของโรคโควิด 19 หรือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

8. โรมาเนีย

          ประเทศในโซนยุโรป มีธรรมชาติที่สวยงามและเงียบสงบ เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว และด้วยสถานการณ์โควิด 19 ก็ทำให้โรมาเนียมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเล็กน้อย เช่น

 • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ทางโรมาเนียยอมรับอย่างครบถ้วน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทางและไม่เกิน 9 เดือน (270 วัน) 

 • ได้รับการตรวจ RT-PCR ผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง  

 • มีใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือใบรับรองดิจิทัลของสหภาพยุโรป เพื่อใช้เป็นหลักฐานการฉีดวัคซีน สำหรับนักท่องเที่ยวคนไหนที่ไม่มีเอกสารดังกล่าว ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 5 วัน 

          และแว่ว ๆ มาว่า มาตรการเพื่อความปลอดภัยดังกล่าวจะถูกยกเลิกภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2022 ทำให้นักท่องเที่ยวจากทุกประเทศทั่วโลก สามารถเข้าประเทศโรมาเนียได้โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือการตรวจ RT-PCR 

9. เดนมาร์ก

           หนึ่งในประเทศที่มีมาตรการคลายล็อกในการเข้าประเทศได้มาเป็นระยะ ๆ โดยเปิดให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบโดส ไม่เกิน 270 วัน รวมถึงผู้ที่เคยติดเชื้อและรักษาจนหายดีแล้ว มีเอกสารยืนยันผลตรวจ RT-PCR เป็นลบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 11 วัน และไม่เกิน 180 วันสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวหรือตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดส จำเป็นต้องมีการกักตัวเอง 10 วัน พร้อมทั้งตรวจหาเชื้อภายใน 24 ชั่วโมงที่เดินทางถึง

10. สวีเดน

           สำนักงานสาธารณสุข รัฐบาลสวีเดน ได้ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2022 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบโดส สามารถเข้าประเทศสวีเดนได้โดยไม่มีข้อจำกัดเฉพาะเกี่ยวกับโควิด 19 อย่างไรก็ตาม อาจจะมีบางประเทศที่จะต้องทำหนังสือเดินทางฉีดวัคซีน หรือแสดงผลตรวจเชิงลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

11. อิตาลี

           ทางการอิตาลีได้ประกาศว่า หลังจากการปิดตัวในช่วงวันหยุดฤดูหนาว พรมแดนของอิตาลีได้เปิดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 โดยเริ่มมีมาตรการคลายล็อกการเดินทางเข้าประเทศมาเรื่อย ๆ และมีการอัปเดตล่าสุดว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2022 นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบโดส ไม่เกิน 9 เดือน ที่มี Green Pass เพื่อรับรองการฉีดวัคซีน หรือใบรับรองว่าหายดีจากโควิดแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน หรือผลการตรวจ RT-PCR ผลเป็นลบ ภายใน 48 ชม. ก่อนการมาถึง สามารถเดินทางเข้าประเทศอิตาลีได้โดยไม่ต้องกักตัว และไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มระบุตำแหน่งผู้โดยสารด้วย สำหรับผู้ที่ไม่แสดงเอกสาร ยังสามารถเข้าประเทศได้ แต่จะต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 5 วัน และเมื่อครบกำหนดต้องทำการตรวจ RT-PCR หรือ Antigen Test เพิ่มเติม

12. นอร์เวย์

           ใครที่คิดถึงลานสกีสีขาวเนียนนุ่มของประเทศนอร์เวย์ เตรียมเฮได้เลย เพราะตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2022 นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบโดส สามารถเดินทางเข้าประเทศนอร์เวย์ได้โดยไม่ต้องแสดงผลตรวจ ไม่ต้องกักตัว และไม่ต้องลงทะเบียนกรอกเอกสารใด ๆ รวมถึงข้อจำกัดอื่น ๆ เช่น การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่างทางสังคมก็ถูกยกเลิกเช่นกัน

13. สเปน

          สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากไปเยือนดินแดนกระทิงดุ ก็สามารถเดินทางเข้าสเปนได้ เพียงทำตามมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

 • ได้รับวัคซีนครบโดสอย่างน้อย 14 วัน และไม่เกิน 270 วัน ก่อนเดินทางมาถึงสเปน 

 • กรอกแบบฟอร์มควบคุมสุขภาพออนไลน์ ก่อนเดินทางไปสเปน และรับรหัส QR (ฉบับพิมพ์หรือดิจิทัล) เพื่อนำไปแสดงเมื่อถึงสนามบินของสเปน 

 • ในกรณีผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 และรักษาหายดีแล้ว สามารถใช้ใบรับรองแพทย์หรือบันทึกการฟื้นตัว เพื่อยืนยันผลการรักษา ไม่เกิน 6 เดือน 

14. สาธารณรัฐไซปรัส

           ประเทศเกาะอย่างไซปรัสก็เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว โดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส ภายในระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน  หรือผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 และรักษาหายดีแล้ว ไม่เกิน 180 วัน สามารถเดินทางมาได้โดยไม่ต้องกักตัวหรือเข้ารับการตรวจโรค ทั้งนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบโดส จะต้องมีการตรวจ RT-PCR และได้ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชม. ก่อนการเดินทางด้วย

15. สาธารณรัฐโปแลนด์

          สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางไปชมความสวยงามของธรรมชาติ ความสะอาดสะอ้าน เป็นระเบียบ และเงียบสงบของบ้านเมืองก็สามารถทำได้แล้ว โดยมีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้
 • สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากกลุ่มประเทศในโซนยุโรป ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว อย่างน้อย 14 วัน ได้รับการยกเว้นจากการกักกัน

 • สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มาจากกลุ่มประเทศในโซนยุโรป ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว อย่างน้อย 14 วัน และแสดงผลการตรวจ RT-PCR ผลเป็นลบ ไม่เกิน 24 ชม. ก่อนเดินทางมาถึง จะได้รับการยกเว้นจากการกักกัน

 • สำหรับนักท่องเที่ยวที่เคยติดเชื้อโควิด 19 ต้องรักษาจนหายดีไม่เกิน 6 เดือน และมีเอกสารยืนยันว่าหายจากโรคแล้ว ออกเป็นภาษาโปแลนด์หรือภาษาอังกฤษ รวมถึงใบรับรอง EU COVID ด้วย

โซนอเมริกา เปิดประเทศ

16. สหรัฐอเมริกา

            ข้ามมาทางฝั่งอเมริกากันบ้าง กับสหรัฐอเมริกา ที่เปิดประเทศพร้อมรับนักท่องเที่ยวแล้วตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2021 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดครบโดส (ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับอนุมัติ ได้แก่ Moderna, AstraZeneca, Covishield, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson, Sinopharm และ Sinovac) ไม่น้อยกว่า 14 วัน สามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว และต้องสามารถแสดงหลักฐานยืนยันสถานะการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ก่อนขึ้นเครื่องบินเดินทาง นอกจากนี้ยังต้องทำการตรวจด้วย RT-PCR มีเป็นลบภายใน 24 ชม. ก่อนการเดินทางมาถึงด้วย

17. แคนาดา

          แคนาดา ประเทศเพื่อนบ้านกับสหรัฐอเมริกา ก็เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว โดยเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2022 มีประกาศจากรัฐบาลแคนาคาว่า นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดส (ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาล ได้แก่ Pfizer-BioNTech Comirnaty, Moderna Spikevax, AstraZeneca Vaxzevria/Covishield, Janssen/Johnson & Johnson, Bharat Biotech Covaxin, Sinopharm BIBP, Sinovac/CoronaVac/PiCoVacc, Novavax/Nuvaxovid/Covovax) ไม่น้อยกว่า 14 วัน สามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยจำเป็นต้องยื่นเอกสารหรือข้อมูลสำคัญ ดังนี้
 • ต้องมีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการฉีควัคซีนมายัง ArrivalCAN ก่อนการเดินทาง 

 • ต้องมีเอกสารหรือใบรับรองการฉีดวัคซีน เพื่อยืนยันสถานะการฉีดวัคซีนโควิด 19 

 • ต้องตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม. หรือผลตรวจ Antigen มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 24 ชม. ก่อนที่จะเดินทางมาถึง

           นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวที่นานาประเทศเริ่มกลับมาเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง สำหรับสายเที่ยวคนไหนที่อยากจะโกอินเตอร์ ควรหมั่นอัปเดตข่าวสารและตรวจสอบระเบียบหรือรายละเอียดในการเดินทางได้ที่สถานทูตของแต่ละประเทศ เพราะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ยุโรป-อเมริกาไฟเขียว เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยววัคซีนครบ เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว อัปเดตล่าสุด 17 มีนาคม 2565 เวลา 18:23:58 7,119 อ่าน
TOP