x close

ผาแต้ม ไปชมธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

         อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นแหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัตศาสตร์มากมาย

          เมื่อพูดถึง "จังหวัดอุบลราชธานี" หลายคนก็คงนึกถึงจังหวัดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกริมสุดของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าแห่งแรกของประเทศไทยด้วย วันนี้กระปุกท่องเที่ยวเลยมีอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด ที่ถือเป็นแหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัตศาสตร์มากมาย นั่นก็คือ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่านี้กันเลย

          อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีเนื้อที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี และมีพื้นที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งพรมแดน มีพื้นที่ประมาณ 140 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบสูงและเนินเขา มีหน้าผาสูงชันซึ่งเกิดจากการแยกตัวของผิวโลก สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง มีหินทรายลักษณะแปลกตากระจายอยู่ทั่วบริเวณ มีพันธุ์ไม้ดอกที่สวยงามขึ้นอยู่ตามลานหิน ซึ่งที่อุทยานฯ แห่งนี้มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิด มีจุดเด่นที่สวยงามตามธรรมชาติมากมาย

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

          ในอดีตชาวบ้านท้องถิ่นที่ทำกินในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ป่าภูผา น้อยคนนักที่จะเดินทางเข้าไปในป่าดังกล่าว เนื่องจากมีความเชื่อว่า "ผาแต้ม" เป็นเขตต้องห้าม ภูผาเหล่านี้มีความศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าเป็นภูผาแห่งความตาย ใครล่วงล้ำเข้าไป มักมีอันเป็นไป อาจเจ็บไข้หรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ หลังจากนั้นไม่นาน ผาแต้ม ก็มีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3,000-4,000 ปี ได้มาทำการสำรวจและค้นพบภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาแต้ม และได้เสนอต่อกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ขอให้จัดตั้งป่าภูผาในบริเวณผาแต้มเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติผาแต้มเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 74 ของประเทศไทย และถือได้ว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในประเทศไทยที่มีแม่น้ำโขง ซึ่งเราสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของชายแดนประเทศลาวได้เป็นอย่างดี

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

          ทางด้านลักษณะภูมิประเทศ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาติดต่อกันลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ สลับกันไปทั่วพื้นที่ ระดับความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 100-600 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีภูผาที่สำคัญ ได้แก่ ภูผาขาม, ภูผาเมย, ภูผาเจ็ก, ภูผาสร้อย, ภูย่าแพะ, ภูชะนะได, ภูผานาทาม, ภูโลง, ภูปัง, ภูจันทร์แดง, ภูหลวง, ภูสมุย และภูกระบอ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน้อยใหญ่ ขณะที่สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรังเสียส่วนใหญ่ ตามพื้นที่มีหินโผล่ ลักษณะเป็นป่าโปร่งต้นไม้แคระแกร็น แต่มีความสวยงามตามธรรมชาติ รวมทั้งมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญนานาชนิด พืชพื้นล่างเป็นพวกไผ่ป่า หญ้าต่าง ๆ ข่อยหิน และยังมีไม้ดอกที่สวยงามขึ้นอยู่ตามซอกลานหินทั่วไปอีกด้วย

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

          สำหรับภายใน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จะแบ่งพื้นที่ท่องเที่ยว คือ ผาแต้ม เป็นจุดท่องเที่ยวหลักของอุทยานฯ ซึ่งได้รับความนิยม สถานที่ท่องเที่ยวในย่านผาแต้ม รวมเอาพื้นที่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก และลานกางเต็นท์และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งบริเวณ ผาแต้ม บริเวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏเรียงรายอยู่ มีอายุไม่ต่ำกว่าสามพันถึงสี่พันปี เป็นภาพเขียนสีที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และทางอุทยานฯ ได้ทำทางเดินจากหน้าผาด้านบนลงไปชมภาพเขียนสีเหล่านี้ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ สัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ สัญลักษณ์ และคน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

          1. กลุ่มภาพเขียนสีผาขาม มีทางเดินลงมาจากลานผาแต้มประมาณ 30 เมตร จากนั้นเป็นทางราบริมหน้าผาเดินไปอีก 400 เมตร จึงจะถึง ภาพค่อนข้างลบเลือนไปมากแล้ว เหลือเพียงร่องรอยคล้ายภาพก้างปลาและลายเส้นทึบหยักไปมาคล้ายคลื่นน้ำ

          2. กลุ่มภาพเขียนสีผาแต้ม จากผาขามเดินไปอีก 300 เมตร ก็จะถึง เป็นกลุ่มภาพเขียนสีที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีจำนวนมากกว่า 300 ภาพ เรียงรายเป็นแนวยาวถึง 180 เมตร มีภาพกลุ่มสัตว์ ช้าง ปลา วัว เต่า ภาพมือ เครื่องมือจับสัตว์น้ำ ภาพคน และภาพลวดลายเรขาคณิต บอกเล่าถึงพิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคจับปลาและล่าสัตว์สมัยก่อนประวัติศาสตร์

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

          3. กลุ่มภาพเขียนสีผาหมอน มีภาพกลุ่มสัตว์ วัว ควาย ภาพคนถืออาวุธคล้ายธนู อยู่ในทุ่งหญ้าหรือนาข้าว ภาพมือ และภาพลวดลายเรขาคณิต สะท้อนถึงการเป็นแหล่งชุมชนเกษตรกรรมเพาะปลูกข้าวเก่าแก่ของโลก

          4. กลุ่มภาพเขียนสีผาหมอนน้อย มีภาพคนนุ่งกระโปรง ยืนเท้าเอว ลักษณะการวาดแบบกิ่งไม้ภาพสัญลักษณ์ ลวดลายเรขาคณิต และภาพฝ่ามือกระจายอยู่ทั่วไป

          นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่...

          ภูผาขาม : ผาขามเป็นผาหินทรายรูปหินตัดที่มีความสูง 260 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครที่ผาแต้ม

          ผาชะนะได : จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม และเป็นจุดที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาใช้เป็นจุดคำนวณเวลาพระอาทิตย์ขึ้น

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
ภาพจาก C.Lotongkum / Shutterstock.com

          เสาเฉลียง : เป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมนับล้านปี มีลักษณะคล้ายดอกเห็ดเรียงรายกันอยู่มากมาย ซึ่งหินดังกล่าวจะปรากฏเห็นซากเปลือกหอย กรวด ทราย อยู่ในเนื้อหิน ซึ่งนักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่าเมื่อประมาณล้านกว่าปีมาแล้ว บริเวณนี้คงจะเป็นทะเลมาก่อน

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

          น้ำตกสร้อยสวรรค์ : เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เกิดจากลำธาร 2 สาย คือห้วยสร้อยและห้วยไผ่ ที่ไหลจากมาบรรจบกัน สูงประมาณ 20 เมตร มองดูคล้ายสร้อยคอ

          ทุ่งดอกไม้ป่าน้ำตกสร้อยสวรรค์ : ตั้งอยู่บริเวณลานหินด้านบนของน้ำตกสร้อยสวรรค์ เป็นทุ่งดอกไม้ป่าบนลานหินจะบานเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาว คือ ปลายตุลาคม-ธันวาคมเท่านั้น โดยมีพื้นที่กว้างขวาง ดอกไม้ป่าบริเวณลานหินนี้เป็นต้นเล็ก ซึ่งมีทั้งดอกสร้อยสุวรรณา ดอกดุสิตา ดอกมณีเทวา ดอกทิพย์เกสร หญ้าวัว หยาดน้ำค้าง เป็นต้น

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

          น้ำตกแสงจันทร์ หรือน้ำตกลงรู : เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงามและมีลักษณะพิเศษ เกิดจากลำห้วยเล็ก ๆ บนลานหินไหลลอดผ่านหน้าผา หินที่มีลักษณะเป็นรูลงสู่เพิงผาด้านล่างหากเดินทางมาชมตอนช่วงเที่ยงวัน ซึ่งแสงอาทิตย์ลอดผ่านรูพอดีจะมอง เห็นสายน้ำตกเหมือนแสงจันทร์

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

          น้ำตกทุ่งนาเมือง : เป็นน้ำตกขนาดเล็ก เกิดจากลำห้วยทุ่งนาเมืองซึ่งเป็นร่องน้ำที่รองรับน้ำจากภูเขา จึงมีน้ำแค่ช่วงฤดูฝนเท่านั้น มีอยู่ 2 แห่ง คือ น้ำตกทุ่งนาเมืองน้อยซึ่งเป็นหุบเหวกลางลำธารหิน ตั้งอยู่ก่อนถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานประมาณ 200 เมตร มีลานจอดรถและลงไปชมน้ำตกได้เลย ส่วนน้ำตกทุ่งนาเมืองจะอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์มีทางเดินไปจุดชมวิวน้ำตก เพียง 15 เมตร และทาง เดินลงไปชมน้ำตกอย่างใกล้ชิดในหุบเขาเบื้องล่าง ซึ่งจะมองเห็นสายน้ำไหลตกมาจากหน้าผาสูง 20 เมตรอย่างสวยงาม

          ถ้ำปาฏิหาริย์ : อยู่ในพื้นที่ป่าดงนาทาม โดยปกติภูเขาหินทรายจะไม่ปรากฏถ้ำที่แบ่งเป็นห้อง แต่ที่นี่กลับแบ่งเป็นห้อง ๆ และมีความยาวมาก

          ถ้ำฝ่ามือแดง : อยู่ในพื้นที่หน่วยฯที่ 5 ดงนาทาม บริเวณบ้านปากลา

          ผาเจ็ก-ผาเมย : อยู่ในพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติผาแต้ม หน่วยที่ 1 สร้อยสวรรค์ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ห่างจากน้ำตกสร้อยสวรรค์เดินไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นหน้าผาหินที่มีลักษณะเหมือนบริเวณผาแต้ม และปรากฏภาพเขียนสีโบราณเช่นเดียวกัน แต่ลักษณะภาพเขียนสีที่พบแตกต่างกัน ผู้สนใจเดินป่าจากน้ำตกสร้อยสวรรค์มาผาเจ็ก ควรติดต่อเจ้าหน้าที่นำทาง

          ป่าดงนาทาม : พื้นที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดงนาทาม หน่วยที่ 5 เป็นบริเวณที่มีต้นสนสองใบขนาดสูงและใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก

          หินโยกมหัศจรรย์ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เป็นหินขนาดใหญ่หนักขนาด 50 ตัน และนักท่องเที่ยวสามารถโยกได้ด้วยมือเดียว ทางเดินเท้าประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ในเขตหมู่บ้านคันท่าเกวียน อำเภอนาโพธิ์กลาง ตำบลห้วยไผ่ จังหวัดอุบลราชธานี

          และที่นี่ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติไว้ 3 เส้นทาง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี คือ เส้นทางผาแต้ม-น้ำตกสร้อยสวรรค์ เส้นทางทุ่งนาเมือง-ผาชนะได และเส้นทางถ้ำปาฏิหาริย์-ผาชนะได ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง โทรศัพท์ 0 4524 9002


อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

การเดินทาง

          จากอำเภอโขงเจียมใช้ทางหลวงหมายเลข 2134 ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 2112 ถึง กิโลเมตรที่ 8 แล้วเลี้ยวขวาไปผาแต้มอีกราว 5 กิโลเมตร รวมระยะทางจากโขงเจียมประมาณ 18 กิโลเมตร

          สำหรับใครที่สนใจอย่างเดินทางไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตู้ ปณ.5 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220 โทรศัพท์ 0 4531 8026, 0 4524 6332

           เวลาเปิดทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
           ที่อยู่ : ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
           เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี


ขอบคุณข้อมูลจาก
  และ เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ผาแต้ม ไปชมธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อัปเดตล่าสุด 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10:27:58 119,338 อ่าน
TOP