สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

           สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ จากวัดต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เชื่อกันว่าจะประสบแต่ความโชคดี มีทรัพย์ ตลอดจนพ้นภัยจากบรรดาภูตผีปีศาจทั้งหลาย
           ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัน) หนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทับทางทิศเหนือ มีอสูร รากษส และภูตผีปีศาจ เป็นบริวาร โดยถือว่าท่านเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาล จึงมีผู้คนมากมายศรัทธา เดินทางไปกราบไหว้ตามสถานที่ต่าง ๆ วันนี้เราจึงนำเอาสถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณพร้อมกับคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ จากทั่วไทยมาแนะนำกัน
ประวัติท้าวเวสสุวรรณ

          ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัน) หรือในภาษาพราหมณ์เรียกว่า "ท้าวกุเวร" ในพระพุทธศาสนาจะเรียก "ท้าวไพสพ" เป็นอธิบดีแห่งอสูร หรือเจ้าแห่งภูตผีปีศาจทั้งหลาย โดยท้าวเวสสุวรรณเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทับทางทิศเหนือ มีอสูร รากษส และภูตผีปีศาจ เป็นบริวาร โดยถือว่าท่านเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาล อันประกอบไปด้วย "พระอินทร์" (ท้าวธตรฐ) ปกครองโลกด้านทิศตะวันออก "พระยม" (ท้าววิรุฬหก) ปกครองโลกด้านทิศใต้ และ "พระวรุณ" (ท้าววิรูปักษ์) ปกครองโลกด้านทิศตะวันตก

          ส่วนใหญ่เรามักเห็นภาพท้าวเวสสุวรรณในรูปลักษณ์ของยักษ์ ยืนถือกระบองยาวหรือไม้เท้าขนาดใหญ่อยู่ระหว่างขา เหมือนมีขาสามขา เพื่อพิทักษ์รักษาพุทธสถาน อีกทั้งยังมีหน้าที่จดความดีของคนทางทิศเหนือไปจารึก และประกาศให้เทพยดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้รับรู้อีกด้วย

สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

          ตามตำนานทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่า ในอดีตชาติท้าวเวสสุวรรณเคยเป็นพราหมณ์ เปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อยจนร่ำรวย ด้วยความใจบุญจึงได้นำเงินทองไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ และด้วยกุศลผลบุญที่บำเพ็ญมานับหลายพันปี พระพรหม และพระอิศวร จึงให้พรแก่ท้าวเวสสุวรรณให้เป็นอมตะ และเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพี เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ดังนั้นผู้คนจึงนิยมจำหลักรูปท้าวเวสสุวรรณไว้เคารพบูชาเพื่อความมั่งคั่ง

          อีกหนึ่งตำนานในพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่า ในชาติหนึ่งท้าวเวสสุวรรณ เดิมชื่อ กุเวรพราหมณ์ ได้ทำบุญกุศลมาก จนชาติต่อมาได้เป็นกษัตริย์ครองกรุงราชคฤห์ พระนามว่า พระเจ้าพิมพิสาร และทรงเป็นพระสหายกับเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุเป็นโสดาบัน และได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าเข้าประทับ จึงเป็นอานิสงส์ให้ได้วิมานอันสวยงาม และการที่พระเจ้าพิมพิสารถวายทานบ่อย ๆ จึงเป็นปัจจัยให้มีทิพยสมบัติมากมาย เมื่อได้เป็นเทวดาก็ทรงมีอำนาจมาก

สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

          ขณะที่ตามตำนานของพราหมณ์เชื่อกันว่า ท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวร หรือกุเปรัน เป็นพี่ชายต่างมารดาของทศกัณฐ์ แต่ไปนับถือท้าวมหาพรหมซึ่งเป็นเทวดา เพราะปรารถนาจะบำเพ็ญบารมี ทำให้ผิดใจกับพ่อซึ่งอยู่ในตระกูลยักษ์ โดยท้าวมหาพรหมทรงโปรดปรานท้าวกุเวร จึงประทานบุษบกให้ เพื่อให้ล่องลอยไปไหนมาไหนได้ตามใจปรารถนา ก่อนที่ทศกัณฐ์จะไปแย่งบุษบกของท้าวกุเวรที่ท้าวมหาพรหมประทานให้ และยึดกรุงลงกาที่ท้าวกุเวรปกครองอยู่มาได้สำเร็จ ท้าวมหาพรหมจึงสร้างนคร "อลกา" ให้ท้าวกุเวรใหม่

ทั้งนี้ ท้าวเวสสุวรรณ ยังถือเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสตร์พยากรณ์เทวะมันตราอีกด้วย

          ++ ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง พร้อมเคล็ดลับบูชาให้ร่ำรวย ++

สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ กรุงเทพฯ

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

           ท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร หล่อด้วยสำริดเคลือบสีเขียว ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระอุโบสถ
สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

 • ที่ตั้ง : 146 ริมถนนตีทอง 1 ถนนบำรุงเมือง หน้าวัดออกทางถนนอุณากรรณ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • เฟซบุ๊ก : วัดสุทัศนเทพวราราม

วัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร

           สถานที่ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณองค์ขนาดใหญ่ ผู้คนมักไปกราบไหว้ขอความสำเร็จเกี่ยวกับกิจการงาน ลาภ และยศ พร้อมขจัดสิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง โดยเปิดให้​กราบไหว้ทุก​วัน​ ตั้งแต่เวลา ​09.00-22.00​ น. และวันเสาร์​-อาทิตย์​จะเปิดพิพิธภัณฑ์​ให้ชมด้วย
สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสุทธาราม

สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสุทธาราม

เคล็ดการบูชาท้าวเวสสุวรรณ

          จุดสักการะธูป 9 ดอก และถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก แล้วตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ ทั้งหลายที่ประสิทธิ์ประสาทวิชามา พร้อมทั้งระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วท่องคาถาท้าวเวสสุวรรณ ดังนี้

          “อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ”

 • ที่ตั้ง : ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 • เฟซบุ๊ก : วัดสุทธาราม

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (บางชัน) กรุงเทพมหานคร

           สถานที่ประดิษฐานรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณขนาดใหญ่ ตั้งโดดเด่นอยู่บริเวณหน้าศาลาอนุสรณ์ ๙๕ โดยประชาชนมักไปขอพรเรื่องโชคลาภ ทำมาค้าขายดี ป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น
สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

วัดไผ่เงินโชตนาราม กรุงเทพมหานคร

            ท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดไผ่เงินโชตนาราม มีขนาดความสูง 2.90 เมตร ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าศูนย์วัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณนารายณ์ทรงครุฑ ช่วยเสริมโชคลาภ ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดี

วัดพรหมรังษี แสมดำ กรุงเทพมหานคร

          วัดย่านถนนพระราม 2 ที่สร้างขึ้นมาในปี พ.ศ. 2519 ภายในวัดประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณ อยู่กลางแจ้งบริเวณด้านหลังอุโบสถจตุรมุข ประชาชนควรตั้งจิตขอพรทำใจให้สงบนิ่งแล้วอธิษฐานขอได้ทุกเรื่อง ทั้งการงาน การเงิน การค้าขาย นอกจากนี้ยังประดิษฐานทั้งองค์พระสีวลี เด่นในเรื่องโชคลาภร่ำรวย รูปปั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ท้าวมหาพรหม เป็นต้น
 

วัดหัวกระบือ กรุงเทพมหานคร

          วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อโต" เป็นพระประธานในอุโบสถ นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐาน "ท้าวเวสสุวรรณ" อยู่กลางแจ้งเพื่อให้ประชาชนมาขอโชคลาภ ค้าขายร่ำรวย ป้องกันภูตผีปีศาจ แคล้วคลาดปลอดภัย
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

          ตั้งนะโม 3 จบ
          อิติปิโส ภะคะวา ยะมะราชาโน โสธายะ
          ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณังสุขัง อะหัง สุคธโต นะโมพุทธายะ

          ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมหาราชิกา
          ยักขะพันตา ภัททะภูริโต "เวสสะ พุสะ"
          พุทโธ พุทธัง  อะระหัง พุทโธ
          ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ
 

วัดลาดพร้าว

           วัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าววังหิน ไม่ไกลจากโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ภายในประดิษฐานองค์ท้าวเวสสุวรรณสีทององค์ใหญ่ อยู่บริเวณหน้าพระอุโบสถให้ได้สักการะเพื่อขอพรในเรื่องต่าง ๆ พร้อมกับเสริมสิริมงคลให้กับตนเอง นอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้ได้กราบไหว้ ไม่ว่าจะเป็น พระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา พระพุทธจำลองอย่างหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อเพชร หลวงพ่อวัดบ้านแหลม เป็นต้น
สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
          ตั้งนะโม 3 จบ

          อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
          มรณังสุขัง อะหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ
          ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต
          เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
          ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ
          ที่ตั้ง : ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
          เฟซบุ๊ก : วัดลาดพร้าว - Wat Lad Phrao
สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ต่างจังหวัด

วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม

           สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่มีชื่อเสียง ณ วัดจุฬามณี เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย โดยท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง สามารถไปไหว้ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.
สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ภาพจาก godsend63 / Shutterstock.com

สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี

         วัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ท้าวเวสสุวรรณประดิษฐานอยู่ลานเทพ ข้างศูนย์วัตถุมงคลวัดบัวขวัญฯ ประชาชนนิยมมากราบไหว้ให้เกิดความสุขสวัสดีมงคลแก่ชีวิต โชคดีมีลาภ พ้นเคราะห์ภัย เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดจากอันตราย

วัดท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี

          วัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสถานที่ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 แกะสลักจากไม้ประดู่แดง มีความสูง 2.5 เมตร ตั้งอยู่ภายในวิหารท้าวเวสสุวรรณ ด้านหลังวิหารหลวงพ่อโตลันทา พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางปฐมเทศนา ประดิษฐานอยู่ในวิหารเล็ก นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเชย พระประธานปางสมาธิเก่าแก่คู่วัดอยู่ภายในพระอุโบสถอีกด้วย
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

          ตั้งนะโม 3 จบ
          อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ
 

วัดพังม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี

            ชวนสักการะขอพรท้าวเวสสุวรรณโณ ตำนาน 18 ล้าน ใหญ่ที่สุดในสุพรรณบุรี เทพเจ้าแห่งขุมทรัพย์ (เต็มองค์) โดยเปิดให้สักการะทุกวัน เชื่อว่าผู้ใดสักการะจะช่วยปัดเป่าวิญญาณร้าย สิ่งชั่วร้าย รวมถึงสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย พร้อมบังเกิดโชคลาภมากมาย มีกินมีใช้ไม่ขาด
สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดพังม่วง สุพรรณบุรี

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
          จุดธูป 9 ดอก ดอกกุหลาบแดง 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ

          ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเย กายะยายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตวา

          อิติปิโสภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณมรณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

          ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโตเวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ
 • ที่ตั้ง : 108 ถนนทางหลวงหมายเลข 340 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • เฟซบุ๊ก : วัดพังม่วง สุพรรณบุรี

วัดเถรพลาย จังหวัดสุพรรณบุรี

           สถานที่ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณ 2 องค์ อยู่บริเวณองค์พระเจดีย์เก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา (กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ) โดยองค์ซ้ายถือกระบองปกติ องค์ขวาถือกระดานชนวน (ท้าวปลดหนี้) หนึ่งเดียวของไทย เชื่อว่าผู้ที่ได้กราบไหว้จะปลดเปลื้องภาระหนี้สินให้หมดไป
สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดเถรพลาย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดเถรพลาย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดเถรพลาย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

พุทธเทวสถานสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี จังหวัดสุพรรณบุรี

            สถานที่ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณ เป็นท้าวจตุโลกบาลประจำทิศเหนือ เจ้าแห่งขุมทรัพย์และความมั่งคั่ง เป็นผู้คุ้มครองโลก ภูติผีปีศาจยำเกรง

วัดโพธิ์ใหญ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

           ท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดโพธิ์ใหญ่ มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีอายุมากกว่า 100 ปี จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านอำเภอพนมสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง

วัดจุกเฌอ จังหวัดฉะเชิงเทรา

            ขอพรท้าวเวสสุวรรณ 2 องค์ใหญ่ ณ วัดจุกเฌอ โดยองค์ด้านซ้ายมีนามว่า “ท่านท้าวรุ่งเรือง” มีกายสีม่วง และองค์ด้านขวามีนามว่า “ท่านท้าวร่ำรวย” จะมีกายสีแดง เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มากราบไหว้ขอพรจะประสบแต่ความโชคดี มีทรัพย์ ตลอดจนพ้นภัยจากบรรดาภูติผีปีศาจทั้งหลาย

วัดหงษ์ทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

          วัดกลางน้ำในอำเภอบางปะกง มีพระธาตุคงคามหาเจดีย์สีเหลืองทองที่บรรจุพระธาตุพระอรหันต์อยู่ภายใน ชั้นล่างของเจดีย์ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง และพระพุทธรูปอื่น ๆ ส่วนชั้น 2 มีหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่สด หรือพระมงคลเทพมุนี (สด จนทฺสโร) วัดปากน้ำภาษีเจริญ องค์พระแก้วมรกตจำลองประดิษฐานอยู่ รวมทั้งยังประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณ ณ ลานกลางแจ้ง เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา เสริมความสิริมงคล
 

 • ที่ตั้ง : ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • เฟซบุ๊ก : วัดหงษ์ทอง

วัดวีระโชติธรรมาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

          วัดท่ามกลางท้องทุ่ง เป็นที่ประดิษฐานของท้าวเวสสุวรรณ 50 องค์ มีอุโบสถแก้วกลางน้ำ ภายในประดับกระจกเงา ลวดลายทรงไทย และอักขระยันต์ พระประธานมีองค์หลวงพ่อโสธรขนาดใหญ่ หลวงพ่อโตวัดบางพลี หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อวัดบ้านแหลม และหลวงพ่อวัดเขาตะเครา
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ (อธิบดีแห่งยักษ์)

          ตั้งนะโม 3 จบ
          อิติปิโสภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณมรณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโตเวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ
 

วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

          วัดสำคัญของจังหวัดนครปฐม นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังมีเทวรูปท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ตั้งอยู่บริเวณหน้าพระบรมมหาธาตุเจดีย์ให้ได้สักการบูชากันด้วย โดยมีพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฎฐ์) เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี เป็นผู้ประกอบพิธีเบิกเนตรและเจิมองค์เทวรูป

วัดศีรษะทอง จังหวัดนครปฐม

          วัดที่มีความเก่าแก่ในจังหวัดนครปฐม เต็มไปด้วยโบราณวัตถุและสิ่งประดิษฐานอันล้ำค่า รวมไปถึงท้าวเวสสุวรรณ ที่มีความเชื่อกันว่าสามารถดลบันดาลให้เกิดโชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง ใครอยู่ในช่วงปีชง ดวงตก หรือเป็นศรัทธาก็มาไหว้ขอพรขอบารมีกันได้
 

วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดลพบุรี

          สถานที่สักการะท้าวเวสสุวรรณ ประดิษฐานบริเวณลานข้างโบสถ์ เปิดให้ประชาชนกราบขอพรได้ทุกวัน ส่วนใหญ่มาขอพรเรื่องการทำมาค้าขาย ขอโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง อายุยืนยาว ปราศจากโรคภัย
 

วัดอ่างเวียน จังหวัดชลบุรี

          สักการะท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดอ่างเวียน มีลักษณะทรงนักรบโบราณ นุ่งโจงกระเบนแดง ดวงตาสีแดงสด หน้ามีสีทองคำ เรือนกายเป็นสีนาก ยอดบนสุดประดิษฐานหลวงพ่อโสธร ฐานล่างรองรับด้วยผ้ายันต์ยอดสยาม ยักษ์บูรพา หมายเลข 1 จัดสร้างเพียง 309 ผืน เป็นที่ระลึก ไม่จำหน่าย

สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดอ่างเวียน จังหวัดชลบุรี

วัดแจ้ง (เมืองเก่า) จังหวัดปราจีนบุรี

            ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ ณ วัดแจ้ง (เมืองเก่า) ประดิษฐานอยู่บริเวณลานกลางแจ้งด้านหลังวัด หากใครได้มากราบไหว้จะมีความเจริญในลาภยศ และปลอดภัยจากอันตราย
 • ที่ตั้ง : ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

วัดประทุมบูชา จังหวัดปราจีนบุรี

          สถานที่ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่อยู่บริเวณข้างพระอุโบสถ มีความสูง 12 เมตร 99 เซนติเมตร ประดับกระจกแก้วสีสันงดงาม ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 ผู้คนนิยมไปกราบไหว้เพื่อขอความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะโชคลาภ

 • ที่ตั้ง : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3069 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 • เฟซบุ๊ก : วัดประทุมบูชา

วัดลาดบัวขาว จังหวัดราชบุรี

          สถานที่ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณลานหน้าพระอุโบสถ มีความสูงประมาณ 10 เมตร และมีความเก่าแก่กว่า 50 ปี ผู้คนนิยมไปขอพรทั้งเรื่องโชคลาภและเสริมบารมี
 • ที่ตั้ง : ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วัดเขากรวด จังหวัดราชบุรี

          สถานที่ที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณโณ เพื่อขอพรในเรื่องการงาน การเงิน และการขอโชคลาภ

วัดพระศรีอารย์ จังหวัดราชบุรี

          วัดที่มีความโดดเด่นด้านอุโบสถทองคำก่อสร้างหลักร้อยล้าน ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ศิลปะพม่า สร้างด้วยหยกขาวทั้งองค์ที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศพม่า พระพุทธรูปคู่วัด คือ พระศรีอารย์ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยคันธาระ ทางด้านท้าวเวสสุวรรณประดิษฐานอยู่บริเวณลานหน้าวัด สูงประมาณ 9 เมตร องค์สีดำ ประชาชนมักมาขอโชคลาภและขอเงินทอง
 

 • ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

           ท้าวเวสสุวรรณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารพระพุทธชินราช เป็นปางประทับนั่ง ถือคทาวุธัง สถิตถวายการอภิบาลที่ฐานชุกชี รัตนบัลลังก์ เบื้องพระหัตถ์ซ้ายองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชมายาวนาน
สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ภาพจาก Siyanight / Shutterstock.com

สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

คำบูชาท้าวเวสสุวรรณ พระวิหารพระพุทธชินราช

          ตั้งนะโม 3 จบ ภาวนาน้อมบูชา องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช ว่า สทา พุทธชินราชา อภิปาเลตุ มัง

          ระลึกถึงพระแสคุณพระรัตนตรัย บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ แล้วภาวนาบูชา ขอพร ท้าวเวสสุวรรณ ว่า

          ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานัง ปิยะตังสุตตะวาฯ

          อิติปิโส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโม พุทธายะฯ

          ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ
          เวส สะ พุ สะ  เวส สุ วัณ ณัส สะ คะ ทา วุธ ทัง เทวประสิทธิ เม

ท้าวเวสสุวรรณ จังหวัดนครราชสีมา

          ณ บริเวณกลางดง อำเภอปากช่อง เป็นที่ประดิษฐานองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ สามารถไปขอกราบไหว้ขอพรได้ตลอด
 

 • ที่ตั้ง : ถนนมิตรภาพ (ช่วงกิโลเมตรที่ 43-44) ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วัดสมานมิตร จังหวัดนครราชสีมา

          ขอพรท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดสมานมิตร ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าพระองค์ใหญ่สีขาว นิยมไปกราบไหว้ขอโชคลาภ เสริมบารมี และแคล้วคลาดปลอดภัย
 

 • ที่ตั้ง : ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 • เฟซบุ๊ก : วัดสมานมิตร

ศาลเจ้าหลักเมืองอุดรธานี

           บริเวณศาลหลักเมืองจะมีรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ 1 ใน 4 ของท้าวจตุโลกบาลผู้ปกครองเหล่าอสูร มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ และความเป็นสิริมงคลในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป
 • ที่ตั้ง : ถนนพานพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

          วัดที่เก่าแก่มากวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวร อยู่บริเวณใกล้กับเสาอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่)
 

 • ที่ตั้ง : ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่

          วัดเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมวิจิตรงดงาม สถานที่ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณอยู่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ นิยมไปไหว้โชคลาภความร่ำรวยและเป็นสิริมงคล
 

วัดพระนอนแม่ปูคา จังหวัดเชียงใหม่

          วัดพระป้าน หรือวัดพระนอนแม่ปูคา ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณ ทางด้านทิศตะวันออกของวิหารหลวงพระป้าน มีอยู่สองปางคือปางหน้ายักษ์และปางหน้าเทพ ความสูง 6 เมตร ประชาชนบูชาเพื่อเสริมดวง และเพื่อให้ทำมาค้าขายร่ำรวย
 

          และนี่คือสถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณตามวัดต่าง ๆ เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่เรานำมาฝากกัน จริง ๆ ยังมีอีกหลายที่ เอาเป็นว่าใครสะดวกที่ไหนหากมีโอกาสอย่าพลาดไปสักการบูชากันนะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : watpailom.org, เฟซบุ๊ก วัดสุทัศนเทพวราราม, เฟซบุ๊ก วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, เฟซบุ๊ก วัดพังม่วง สุพรรณบุรี, เฟซบุ๊ก วัดเถรพลาย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี, เฟซบุ๊ก วัดอ่างเวียน จังหวัดชลบุรี, เฟซบุ๊ก หลวงพ่อช้าง ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุกเฌอ แปดริ้ว, เฟซบุ๊ก วัดโพธิ์ใหญ่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา, เฟซบุ๊ก พุทธเทวสถานสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี, เฟซบุ๊ก วัดไผ่เงินโชตนาราม, เฟซบุ๊ก วัดบางชัน รามอินทรา ๑๐๙, เฟซบุ๊ก วัดมังกรกมลาวาส 龍蓮寺, เฟซบุ๊ก วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เยาวราช ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ, เฟซบุ๊ก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ พิษณุโลก, suphan.biz, watphoyai.com, thai.tourismthailand.org

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อัปเดตล่าสุด 1 เมษายน 2567 เวลา 17:37:30 169,671 อ่าน
TOP