สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

           สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ จากวัดต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เชื่อกันว่าจะประสบแต่ความโชคดี มีทรัพย์ ตลอดจนพ้นภัยจากบรรดาภูติผีปีศาจทั้งหลาย
           ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัน) หนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทับทางทิศเหนือ มีอสูร รากษส และภูตผีปีศาจ เป็นบริวาร โดยถือว่าท่านเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาล จึงมีผู้คนมากมายศรัทธา เดินทางไปกราบไหว้ตามสถานที่ต่าง ๆ วันนี้เราจึงนำเอาสถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณจากทั่วไทยมาแนะนำกัน
ประวัติท้าวเวสสุวรรณ

          ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัน) หรือในภาษาพราหมณ์เรียกว่า "ท้าวกุเวร" ในพระพุทธศาสนาจะเรียก "ท้าวไพสพ" เป็นอธิบดีแห่งอสูร หรือเจ้าแห่งภูตผีปีศาจทั้งหลาย โดยท้าวเวสสุวรรณเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทับทางทิศเหนือ มีอสูร รากษส และภูตผีปีศาจ เป็นบริวาร โดยถือว่าท่านเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาล อันประกอบไปด้วย "พระอินทร์" (ท้าวธตรฐ) ปกครองโลกด้านทิศตะวันออก "พระยม" (ท้าววิรุฬหก) ปกครองโลกด้านทิศใต้ และ "พระวรุณ" (ท้าววิรูปักษ์) ปกครองโลกด้านทิศตะวันตก

          ส่วนใหญ่เรามักเห็นภาพท้าวเวสสุวรรณในรูปลักษณ์ของยักษ์ ยืนถือกระบองยาวหรือไม้เท้าขนาดใหญ่อยู่ระหว่างขา เหมือนมีขาสามขา เพื่อพิทักษ์รักษาพุทธสถาน อีกทั้งยังมีหน้าที่จดความดีของคนทางทิศเหนือไปจารึก และประกาศให้เทพยดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้รับรู้อีกด้วย

สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

          ตามตำนานทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่า ในอดีตชาติท้าวเวสสุวรรณเคยเป็นพราหมณ์ เปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อยจนร่ำรวย ด้วยความใจบุญจึงได้นำเงินทองไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ และด้วยกุศลผลบุญที่บำเพ็ญมานับหลายพันปี พระพรหม และพระอิศวร จึงให้พรแก่ท้าวเวสสุวรรณให้เป็นอมตะ และเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพี เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ดังนั้นผู้คนจึงนิยมจำหลักรูปท้าวเวสสุวรรณไว้เคารพบูชาเพื่อความมั่งคั่ง

          อีกหนึ่งตำนานในพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่า ในชาติหนึ่งท้าวเวสสุวรรณ เดิมชื่อ กุเวรพราหมณ์ ได้ทำบุญกุศลมาก จนชาติต่อมาได้เป็นกษัตริย์ครองกรุงราชคฤห์ พระนามว่า พระเจ้าพิมพิสาร และทรงเป็นพระสหายกับเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุเป็นโสดาบัน และได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าเข้าประทับ จึงเป็นอานิสงส์ให้ได้วิมานอันสวยงาม และการที่พระเจ้าพิมพิสารถวายทานบ่อย ๆ จึงเป็นปัจจัยให้มีทิพยสมบัติมากมาย เมื่อได้เป็นเทวดาก็ทรงมีอำนาจมาก

สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

          ขณะที่ตามตำนานของพราหมณ์เชื่อกันว่า ท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวร หรือกุเปรัน เป็นพี่ชายต่างมารดาของทศกัณฐ์ แต่ไปนับถือท้าวมหาพรหมซึ่งเป็นเทวดา เพราะปรารถนาจะบำเพ็ญบารมี ทำให้ผิดใจกับพ่อซึ่งอยู่ในตระกูลยักษ์ โดยท้าวมหาพรหมทรงโปรดปรานท้าวกุเวร จึงประทานบุษบกให้ เพื่อให้ล่องลอยไปไหนมาไหนได้ตามใจปรารถนา ก่อนที่ทศกัณฐ์จะไปแย่งบุษบกของท้าวกุเวรที่ท้าวมหาพรหมประทานให้ และยึดกรุงลงกาที่ท้าวกุเวรปกครองอยู่มาได้สำเร็จ ท้าวมหาพรหมจึงสร้างนคร "อลกา" ให้ท้าวกุเวรใหม่

          ++ ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง พร้อมเคล็ดลับบูชาให้ร่ำรวย ++

สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

           ท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร หล่อด้วยสำริดเคลือบสีเขียว ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระอุโบสถ
สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

 • ที่ตั้ง : 146 ริมถนนตีทอง 1 ถนนบำรุงเมือง หน้าวัดออกทางถนนอุณากรรณ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • เฟซบุ๊ก : วัดสุทัศนเทพวราราม

วัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร

           สถานที่ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณองค์ขนาดใหญ่ ผู้คนมักไปกราบไหว้ขอความสำเร็จเกี่ยวกับกิจการงาน ลาภ และยศ พร้อมขจัดสิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง โดยเปิดให้​กราบไหว้ทุก​วัน​ ตั้งแต่เวลา ​09.00-22.00​ น. และวันเสาร์​-อาทิตย์​จะเปิดพิพิธภัณฑ์​ให้ชมด้วย
สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสุทธาราม

สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสุทธาราม

เคล็ดการบูชาท้าวเวสสุวรรณ

          จุดสักการะธูป 9 ดอก และถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก แล้วตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ ทั้งหลายที่ประสิทธิ์ประสาทวิชามา พร้อมทั้งระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วท่องคาถาท้าวเวสสุวรรณ ดังนี้

          “อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ”

 • ที่ตั้ง : ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 • เฟซบุ๊ก : วัดสุทธาราม

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (บางชัน) กรุงเทพมหานคร

           สถานที่ประดิษฐานรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณขนาดใหญ่ ตั้งโดดเด่นอยู่บริเวณหน้าศาลาอนุสรณ์ ๙๕ โดยประชาชนมักไปขอพรเรื่องโชคลาภ ทำมาค้าขายดี ป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น
สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

วัดไผ่เงินโชตนาราม กรุงเทพมหานคร

            ท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดไผ่เงินโชตนาราม มีขนาดความสูง 2.90 เมตร ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าศูนย์วัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณนารายณ์ทรงครุฑ ช่วยเสริมโชคลาภ ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดี

วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม

           สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่มีชื่อเสียง ณ วัดจุฬามณี เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย โดยท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 วัดจุฬามณีจึงประกาศปิดชั่วคราว โดยจะเปิดวัดอีกครั้ง (ทางบก-ทางน้ำ) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. สามารถติดตามการเปิดได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ภาพจาก godsend63 / Shutterstock.com

สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

วัดพังม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี

            ชวนสักการะขอพรท้าวเวสสุวรรณโณ ตำนาน 18 ล้าน ใหญ่ที่สุดในสุพรรณบุรี เทพเจ้าแห่งขุมทรัพย์ (เต็มองค์) โดยเปิดให้สักการะทุกวัน เชื่อว่าผู้ใดสักการะจะช่วยปัดเป่าวิญญาณร้าย สิ่งชั่วร้าย รวมถึงสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย พร้อมบังเกิดโชคลาภมากมาย มีกินมีใช้ไม่ขาด
สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดพังม่วง สุพรรณบุรี

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
          จุดธูป 9 ดอก ดอกกุหลาบแดง 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ

          ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเย กายะยายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตวา

          อิติปิโสภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณมรณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

          ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโตเวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ
 • ที่ตั้ง : 108 ถนนทางหลวงหมายเลข 340 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • เฟซบุ๊ก : วัดพังม่วง สุพรรณบุรี

วัดเถรพลาย จังหวัดสุพรรณบุรี

           สถานที่ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณ 2 องค์ อยู่บริเวณองค์พระเจดีย์เก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา (กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ) โดยองค์ซ้ายถือกระบองปกติ องค์ขวาถือกระดานชนวน (ท้าวปลดหนี้) หนึ่งเดียวของไทย เชื่อว่าผู้ที่ได้กราบไหว้จะปลดเปลื้องภาระหนี้สินให้หมดไป
สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดเถรพลาย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดเถรพลาย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดเถรพลาย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

พุทธเทวสถานสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี จังหวัดสุพรรณบุรี

            สถานที่ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณ เป็นท้าวจตุโลกบาลประจำทิศเหนือ เจ้าแห่งขุมทรัพย์และความมั่งคั่ง เป็นผู้คุ้มครองโลก ภูติผีปีศาจยำเกรง

วัดโพธิ์ใหญ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

           ท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดโพธิ์ใหญ่ มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีอายุมากกว่า 100 ปี จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านอำเภอพนมสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง

วัดจุกเฌอ จังหวัดฉะเชิงเทรา

            ขอพรท้าวเวสสุวรรณ 2 องค์ใหญ่ ณ วัดจุกเฌอ โดยองค์ด้านซ้ายมีนามว่า “ท่านท้าวรุ่งเรือง” มีกายสีม่วง และองค์ด้านขวามีนามว่า “ท่านท้าวร่ำรวย” จะมีกายสีแดง เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มากราบไหว้ขอพรจะประสบแต่ความโชคดี มีทรัพย์ ตลอดจนพ้นภัยจากบรรดาภูติผีปีศาจทั้งหลาย

วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

          วัดสำคัญของจังหวัดนครปฐม นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังมีเทวรูปท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ตั้งอยู่บริเวณหน้าพระบรมมหาธาตุเจดีย์ให้ได้สักการบูชากันด้วย โดยมีพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฎฐ์) เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี เป็นผู้ประกอบพิธีเบิกเนตรและเจิมองค์เทวรูป

วัดอ่างเวียน จังหวัดชลบุรี

          สักการะท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดอ่างเวียน มีลักษณะทรงนักรบโบราณ นุ่งโจงกระเบนแดง ดวงตาสีแดงสด หน้ามีสีทองคำ เรือนกายเป็นสีนาก ยอดบนสุดประดิษฐานหลวงพ่อโสธร ฐานล่างรองรับด้วยผ้ายันต์ยอดสยาม ยักษ์บูรพา หมายเลข 1 จัดสร้างเพียง 309 ผืน เป็นที่ระลึก ไม่จำหน่าย

สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดอ่างเวียน จังหวัดชลบุรี

วัดแจ้ง (เมืองเก่า) จังหวัดปราจีนบุรี

            ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ ณ วัดแจ้ง (เมืองเก่า) ประดิษฐานอยู่บริเวณลานกลางแจ้งด้านหลังวัด หากใครได้มากราบไหว้จะมีความเจริญในลาภยศ และปลอดภัยจากอันตราย
 • ที่ตั้ง : ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

วัดประทุมบูชา จังหวัดปราจีนบุรี

          สถานที่ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่อยู่บริเวณข้างพระอุโบสถ มีความสูง 12 เมตร 99 เซนติเมตร ประดับกระจกแก้วสีสันงดงาม ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 ผู้คนนิยมไปกราบไหว้เพื่อขอความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะโชคลาภ

 • ที่ตั้ง : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3069 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 • เฟซบุ๊ก : วัดประทุมบูชา

วัดลาดบัวขาว จังหวัดราชบุรี

          สถานที่ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณลานหน้าพระอุโบสถ มีความสูงประมาณ 10 เมตร และมีความเก่าแก่กว่า 50 ปี ผู้คนนิยมไปขอพรทั้งเรื่องโชคลาภและเสริมบารมี
 • ที่ตั้ง : ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วัดเขากรวด จังหวัดราชบุรี

          สถานที่ที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณโณ เพื่อขอพรในเรื่องการงาน การเงิน และการขอโชคลาภ

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

           ท้าวเวสสุวรรณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารพระพุทธชินราช เป็นปางประทับนั่ง ถือคทาวุธัง สถิตถวายการอภิบาลที่ฐานชุกชี รัตนบัลลังก์ เบื้องพระหัตถ์ซ้ายองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชมายาวนาน
สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

ภาพจาก Siyanight / Shutterstock.com

สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

คำบูชาท้าวเวสสุวรรณ พระวิหารพระพุทธชินราช

          ตั้งนะโม 3 จบ ภาวนาน้อมบูชา องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช ว่า สทา พุทธชินราชา อภิปาเลตุ มัง

          ระลึกถึงพระแสคุณพระรัตนตรัย บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ แล้วภาวนาบูชา ขอพร ท้าวเวสสุวรรณ ว่า

          ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานัง ปิยะตังสุตตะวาฯ

          อิติปิโส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโม พุทธายะฯ

          ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ
          เวส สะ พุ สะ  เวส สุ วัณ ณัส สะ คะ ทา วุธ ทัง เทวประสิทธิ เม

ท้าวเวสสุวรรณ จังหวัดนครราชสีมา

          ณ บริเวณกลางดง อำเภอปากช่อง เป็นที่ประดิษฐานองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ สามารถไปขอกราบไหว้ขอพรได้ตลอด
 

 • ที่ตั้ง : ถนนมิตรภาพ (ช่วงกิโลเมตรที่ 43-44) ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วัดสมานมิตร จังหวัดนครราชสีมา

          ขอพรท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดสมานมิตร ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าพระองค์ใหญ่สีขาว นิยมไปกราบไหว้ขอโชคลาภ เสริมบารมี และแคล้วคลาดปลอดภัย
 

 • ที่ตั้ง : ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 • เฟซบุ๊ก : วัดสมานมิตร

ศาลเจ้าหลักเมืองอุดรธานี

           บริเวณศาลหลักเมืองจะมีรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ 1 ใน 4 ของท้าวจตุโลกบาลผู้ปกครองเหล่าอสูร มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ และความเป็นสิริมงคลในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป
 • ที่ตั้ง : ถนนพานพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

          วัดที่เก่าแก่มากวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวร อยู่บริเวณใกล้กับเสาอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่)
 

 • ที่ตั้ง : ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่

          วัดเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมวิจิตรงดงาม สถานที่ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณอยู่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ นิยมไปไหว้โชคลาภความร่ำรวยและเป็นสิริมงคล
 

          และนี่คือสถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณตามวัดต่าง ๆ เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่เรานำมาฝากกัน จริง ๆ ยังมีอีกหลายที่ เอาเป็นว่าใครสะดวกที่ไหนหากมีโอกาสอย่าพลาดไปสักการบูชากันนะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
watpailom.org, เฟซบุ๊ก วัดสุทัศนเทพวราราม, เฟซบุ๊ก วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, เฟซบุ๊ก วัดพังม่วง สุพรรณบุรี, เฟซบุ๊ก วัดเถรพลาย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี, เฟซบุ๊ก วัดอ่างเวียน จังหวัดชลบุรี, เฟซบุ๊ก หลวงพ่อช้าง ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุกเฌอ แปดริ้ว, เฟซบุ๊ก วัดโพธิ์ใหญ่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา, เฟซบุ๊ก พุทธเทวสถานสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี, เฟซบุ๊ก วัดไผ่เงินโชตนาราม, เฟซบุ๊ก วัดบางชัน รามอินทรา ๑๐๙, เฟซบุ๊ก วัดมังกรกมลาวาส 龍蓮寺, เฟซบุ๊ก วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เยาวราช ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ, เฟซบุ๊ก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ พิษณุโลก, suphan.biz, watphoyai.com, thai.tourismthailand.org

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อัปเดตล่าสุด 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:29:24 106,748 อ่าน
TOP