x close

นั่งรถไฟลอยน้ำ 2564-2565 เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียว

         รถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ต่อเวลาขยายความสุขเพิ่มขบวนรถไฟตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อีกหนึ่งเดือนเต็ม  

         ในทุก ๆ ปีช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับจังหวัดลพบุรี จัดขบวนรถพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งในปีนี้ทางเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษนำเที่ยว รถไฟลอยน้ำ ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวเส้นทางกรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 - 30 มกราคม 2565 โดยเริ่มให้บริการเที่ยวแรกวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้สนใจสามารถจองตั๋วได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือผ่านระบบ D-Ticket รวมถึงสามารถจองเดินทางเป็นหมู่คณะแบบเช่าเหมาคันได้ด้วย

         สำหรับใครที่พลาดโอกาสในการจองรถไฟลอยน้ำบนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในช่วงเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับขาเที่ยว เพราะการรถไฟฯ ได้เปิดขยายเวลาความสุขเพิ่มขบวนรถนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ รวมทั้งสิ้น 8 ขบวน โดยเปิดเพิ่มเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ รวม 8 เที่ยว คือ 

         - วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์  2565 

         - วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์  2565 

         - วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์  2565 

         - วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์  2565 

รถไฟลอยน้ำ 2564

ภาพจาก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

รถไฟลอยน้ำ 2564

กำหนดการเดินขบวนรถพิเศษ นำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ขบวนที่ 1 กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพ จำนวน 27 วัน

         วันที่เดินรถ 

         วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2564 

         วันที่ 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 ธันวาคม 2564 

         วันที่ 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 มกราคม 2565 

          **  ยกเว้นวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ในวันเสาร์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2564

         *** จำนวนรถพ่วง รวม 15 คัน (รถโบกี้ชั้นที่ 3 จำนวน 5 คัน, รถโบกี้ชั้น 2 ปรับอากาศ จำนวน 9 คัน, รถเสบียง จำนวน 1 คัน และบริการเช่าเหมาพ่วง เพิ่มรถจัดเฉพาะปรับอากาศ ตามความต้องการโดยไม่เกินพิกัด (จำนวนนักท่องเที่ยว ประมาณ 600-700 คน/เที่ยว)

อัตราค่าโดยสารผู้ใหญ่และเด็กราคาเดียวกัน ดังนี้

 • รถธรรมดา

  - กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพ เที่ยวไป-กลับ ราคา 330 บาท
  - สระบุรี/แก่งคอย-โคกสลุง เที่ยวไป-กลับ ราคา 130 บาท
  - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพ เฉพาะเที่ยวกลับ ราคา 150 บาท
   
 • รถปรับอากาศ

  - กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพ เที่ยวไป-กลับ ราคา 560 บาท
  - สระบุรี/แก่งคอย-โคกสลุง เที่ยวไป-กลับ ราคา 260 บาท
  - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพ เฉพาะเที่ยวกลับ ราคา 250 บาท
รถไฟลอยน้ำ 2564

ภาพจาก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

         *** สามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ก่อนเดินทาง 30 วัน ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือระบบ D-Ticket รวมถึงสามารถจองเดินทางเป็นหมู่คณะแบบเช่าเหมาคัน

กำหนดการเวลาต่าง ๆ สำหรับขบวนที่ 1

         ขาไป

         
- เวลา 06.00 น. เดินทางออกจากรุงเทพฯ หยุดรับ-ส่งที่สามเสน ชุมทางบางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา สระบุรี ชุมทางแก่งคอย

         - เวลา 09.30 น. จุดชมวิวกลางเขื่อนชลสิทธิ์ (จอด 30 นาที ณ จุดชมวิวรถไฟลอยน้ำกลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อถ่ายภาพ)

         - เวลา 09.55 น. สถานีโคกสลุง (จอด 30 นาที ให้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองชุมชนบ้านโคกสลุง) 

         - เวลา 10.40 น. หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (ท่องเที่ยวภายในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ชมทัศนียภาพน้ำเต็มเขื่อน) 

         ขากลับ

         - เวลา 15.30 น. หยุดรับ-ส่งที่ชุมทางแก่งคอย สระบุรี อยุธยา รังสิต 

         - เวลา 18.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ 

ขบวนที่ 2 ชุมทางแก่งคอย-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-ชุมทางแก่งคอย จำนวน 18 วัน

         วันที่เดินรถ 

         วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 

         วันที่ 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 ธันวาคม 2564 

         วันที่ 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 มกราคม 2565 

         *** จำนวนรถพ่วง รถโบกี้ดีเซลรางนั่งชั้นที่ 3 จำนวน 2 คัน (จำนวนนักท่องเที่ยว ประมาณ 130 คน/เที่ยว)

รถไฟลอยน้ำ 2564

ภาพจาก Kusalodom / Shutterstock.com

กำหนดการเวลาต่าง ๆ สำหรับขบวนที่ 2

         ขาไป 

         - เวลา 11.00 น. ออกชุมทางแก่งคอย หยุดรับ-ส่งที่แก่งเสือเต้น ที่หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

         - เวลา 11.45 น. ถึงจุดชมวิวกลางเขื่อนชลสิทธิ์ (จอด 30 นาที ณ จุดชมวิวรถไฟลอยน้ำกลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อถ่ายภาพ)

         - เวลา 12.20 น. ถึงสถานีโคกสลุง (จอด 30 นาที ให้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองชุมชนบ้านโคกสลุง)

         ขากลับ 

         -  เวลา 12.50 น. ออกจากสถานีโคกสลุง หยุดรับ-ส่งที่หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

         - เวลา 13.15 น. เดินทางถึงชุมทางแก่งคอย 

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

         การรถไฟฯ ยังคงปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมกับขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ซึ่งสามารถแสดงหลักฐานผ่าน Digital Health Pass บนหมอพร้อม Application หรือแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองในวันเดินทาง 

ไฮไลต์ของการนั่งรถไฟลอยน้ำ

          หลายคนน่าจะคงเคยเห็นรูปของขบวนรถไฟที่วิ่งบนราง ท่ามกลางวิวธรรมชาติของผืนน้ำที่กว้างสุดลูกหูลูกตา ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักในอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และถูกพัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตามโครงการพระราชดำริ เมื่อรถไฟวิ่งและมองออกไปนอกหน้าต่างจะดูคล้ายกับรถไฟแล่นไปบนผิวน้ำ ขบวนรถไฟนี้จึงได้ชื่อว่า “รถไฟลอยน้ำ” แต่ละปีจะมีขบวนรถไฟพิเศษนำเที่ยว และได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวอย่างเนืองแน่น ด้วยเพราะปีหนึ่งจะได้เจอกับบรรยากาศการนั่งรถไฟอย่างนี้แค่ปีละครั้งเท่านั้น
รถไฟลอยน้ำ 2564

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ก่อนเดินทาง 30 วัน ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือระบบ D-Ticket รวมถึงสามารถจองเดินทางเป็นหมู่คณะแบบเช่าเหมาคัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เฟซบุ๊ก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย, เฟซบุ๊ก TAT Lopburi

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นั่งรถไฟลอยน้ำ 2564-2565 เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียว อัปเดตล่าสุด 1 เมษายน 2567 เวลา 15:11:37 58,446 อ่าน
TOP