x close

งานเทศกาลออกพรรษา ปี 2564 จากทั่วไทย ทำบุญใหญ่แบบ New Normal

           รวมงานเทศกาลออกพรรษา 2564 จากทั่วประเทศไทย เทศกาลงานบุญที่เหล่าพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมทำบุญรับสิริมงคล
           เทศกาลออกพรรษา 2564 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม ซึ่งถือเป็นงานบุญที่สำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชน โดยจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้หลายพื้นที่งดจัดงานเทศกาลออกพรรษา แต่ก็ยังมีสถานที่จัดงานพร้อมกับมีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด วันนี้เราจึงรวบรวมสถานที่จัดงานเทศกาลออกพรรษา 2564 จากทั่วประเทศไทยมาแนะนำกัน สะดวกเดินทางไปรับบุญที่ไหน ลองเข้ามาเช็กได้เลย

งานตักบาตรเทโวโรหณะ วัดม่วงตารศ จังหวัดนครปฐม

          ขอเชิญร่มงานงานตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 (เเรม 1 ค่ำ เดือน 11) ณ วัดม่วงตารศ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เนื่องจากปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด 19 โดยได้ย้ายสถานที่ไปบริเวณโดมหน้าวัด ทางวัดจัดสถานที่ให้พระสงฆ์ 12 รูป อยู่ในโดม เพื่อรอรับการใส่บาตรจากญาติโยม งานจะเริ่มในเวลา 08.30 น. ซึ่งจะมีมาตรการดูแลความปลอดภัยและจัดระเบียบจากทางวัด ขอทุกท่านที่มาสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

          ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดม่วงตารศ อ.เมือง จ.นครปฐม

เทศกาลออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2564

          ขอเชิญร่วมงานเทศกาลออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม ในทั้งหมด 4 อำเภอของจังหวัดหนองคาย ได้แก่
 

 • พื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 ณ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดลําดวน
   
 • พื้นที่อำเภอรัตนวาปี กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณบ้านท่าม่วง
   
 • พื้นที่อำเภอโพนพิสัย กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2564 ณ ลานนาคาเบิกฟ้า ท่านํ้าวัดไทย
   
 • พื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2564 ณ ลานเบิ่งเวียง

          ภายในงานนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมชมและทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีทำบุญตักบาตร ไหลเรือไฟ, ชมการแสดงกระทงยักษ์, ชมการแข่งขันเรือยาว, ช้อปปิ้งสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP และคืนไฮไลต์วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เตรียมพร้อมเฝ้ารอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคริมแม่น้ำโขงบ้านหนองแข็ง วัดอาฮงศิลาวาส อําเภอเมือง, บริเวณลานพญานาคริมแมนํ้าโขง อําเภอปากคาด, บริเวณริมแม่น้ำโขง บ้านท่าสีไค อําเภอบึงโขงหลง และบริเวณเสาคํ้าบานชูเมืองบุ่งคลา อําเภอบุ่งคลา

          ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ที่ยังไม่กลับคืนสู่สภาวะปกติ และเพื่อเป็นการป้องการและเฝ้าระวัง ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ก็ได้มีการออกมาตรการสำหรับการดูแลนักท่องเที่ยวตามหลัก D-M-H-T-T-A ตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน เปิดทางเข้าออกเพียงจุดเดียว และจำกัดผู้มาเข้าร่วมในงาน

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 0-4242-1326 เฟซบุ๊ก ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย หรือ ททท.สำนักงานอุดรธานี โทรศัพท์ 0-4232-5407 เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานอุดรธานี-TatUdon

งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2564

          ขอเชิญร่วมชมความงดงามของงานประเพณี "ไหลเรือไฟ" จังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณริมฝั่งโขง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ภายในงานจะพบกับกิจกรรมเรือไฟโชว์, เรือไฟโบราณ, ลอยกระทงสาย, รำบูชาฯ พระธาตุพนม และกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม โทรศัพท์ 0-4251-3490-1 หรือ เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานนครพนม TAT Nakhonphanom Fanpage

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งออกพรรษา ประจำปี 2564

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งออกพรรษา ประจำปี 2564 "งามเป็นหนึ่ง ปราสาทผึ้งเมืองสกล" ภายใต้การจัดงานในรูปแบบ New Normal ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2564 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 

 • วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 : เริ่มกิจกรรม เวลา 09.00 น. ชมการแสดงปราสาทผึ้งวิถีใหม่, กิจกรรมติดดอกผึ้ง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
   
 • วันที่ 20 ตุลาคม 2564 : เริ่มกิจกรรม เวลา 09.00 น. ชมการแสดงปราสาทผึ้งวิถีใหม่, กิจกรรมติดดอกผึ้ง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เวลา 17.00 น. ร่วมพิธีถวายปราสาทผึ้ง
   
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2564 : เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม โทรศัพท์ 0-4251-3490-1 หรือ เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานนครพนม TAT Nakhonphanom Fanpage

ประเพณีจุดไฟตูมกา ออกพรรษายโสธร ประจำปี 2564

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีจุดไฟตูมกา ออกพรรษายโสธร ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2564 โดยไม่มีกิจกรรมเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ตามแนวคิดเที่ยวไทย วิถีใหม่ สไตล์ New Normal ซึ่งการจัดงานในปีนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป สามารถไปร่วมเก็บภาพความทรงจำกับต้นตูมกา โดยในปีนี้เป็นการจัดแสดงต้นตูมกา ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานอุบลราชธานี Tat UbonRatchathani

อนุรักษ์ประเพณีชักพระฯ สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 วิถีใหม่

          ขอเชิญร่วมอนุรักษ์ประเพณีชักพระฯ สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 วิถีใหม่ ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2564 ซึ่งในการอนุรักษ์ประเพณีดังกล่าวคงไว้ซึ่งกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ดังนี้
 

 • วันที่ 18-22 ตุลาคม 2564 : เรือพนมพระทางบกจำนวน 1 ลำ จอดที่บริเวณศาลาทรงพระเจริญ ซึ่งเป็นตัวแทนของเรือพนมพระในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
 • วันที่ 22 ตุลาคม 2564 (แรม 1 ค่ำ เดือน 11) : มีการชักพุ่มเมือง, ชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน พร้อมมีพิธีสวดมนต์ห่มเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

          ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ก้าวทันข่าว และ เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานี

          และนี่เป็นเพียงสถานที่จัดงานเทศกาลออกพรรษา 2564 เพียงไม่กี่แห่งที่เราหยิบมาแนะนำกัน ใครเป็นสายบุญไม่ควรพลาดกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่ง สะดวกที่ไหนก็เดินทางไปทำบุญกันได้เลย

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานนครพนม TAT Nakhonphanom Fanpage, เฟซบุ๊ก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ก้าวทันข่าวเฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานอุบลราชธานี Tat UbonRatchathani

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
งานเทศกาลออกพรรษา ปี 2564 จากทั่วไทย ทำบุญใหญ่แบบ New Normal อัปเดตล่าสุด 19 ตุลาคม 2564 เวลา 14:19:44 6,539 อ่าน
TOP